Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 21. novembra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018: pozri zápisnicu
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 10.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Program práce
 12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (rozprava)
 13.Zelená kniha o retailových finančných službách (rozprava)
 14.Dokončenie rámca Bazilej III (rozprava)
 15.Európska obranná únia (stručná prezentácia)
 16.Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (stručná prezentácia)
 17.Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (453 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2035 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia