Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 21 november 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 4.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018: se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 11.Arbetsplan
 12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (debatt)
 13.Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (debatt)
 14.Fullbordandet av Basel III (debatt)
 15.Europeisk försvarsunion (kortfattad redogörelse)
 16.Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (kortfattad redogörelse)
 17.Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (453 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2035 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy