Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10. Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zu den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei (2016/2993(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Federica Mogherini, Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Madam President, once again we gather here to discuss Turkey, and rightly so. I see that the other group leaders – most of them – are present here in the Chamber.

Our relationship with Turkey is at a crossroads because Turkey itself is at a crossroads. On the night of 15 July – we discussed it in September, I remember it very well – during the attempted coup d’état, we stood on the side of Turkey’s democracy and the democratic institutions. We stood on the side of the Turkish people who took to the streets and bravely confronted the tanks. We stood on the side of the over 200 innocent people who were shot down that night. We stood on the side of the Parliament as it was being bombed and of the Turkish parties – all of them that spoke against the coup and in support of democracy – all of them.

We supported Turkish democracy on 15 July and it is precisely Turkish democracy that we support today as we see the leaders of the People’s Democratic Party (HDP), a legitimate party in the Turkish Parliament, arrested and imprisoned. The arrest of the co-chairs of HDP, as well as the detention of several of its deputies, adds to a long list of extremely worrying developments. These include the consideration of the reinstatement of the death penalty, continued restrictions on freedom of expression, the closure of media outlets and the arrests of journalists and academics, the suspension of thousands of civil servants with a very worrying situation for the judicial system. We have always been clear that the Turkish authorities have a legitimate right to hold the perpetrators of the coup and of terrorist attacks accountable for their actions. We have also called on all political parties to unequivocally condemn terrorist violence.

At the same time we know that the respect for human rights and fundamental freedoms is the strongest antidote to extremism and terrorism. Any allegation of wrongdoing must be established via transparent procedures in all individual cases. Individual criminal liability can only be established with full respect for the separation of powers, the independence of the judiciary and the right of every individual to a fair trial. We all agreed on this opposition in the Foreign Affairs Council just one week ago, on Monday. All Foreign Ministers have agreed on the importance of maintaining a unified and clear European Union position in line with our declaration on behalf of all 28 Member States issued earlier in November.

Our relations with Turkey have reached a crucial point. I believe the best way to strengthen Turkey’s democracy – the most effective way – is by engaging with Turkey and by keeping channels open. The accession process has achieved important results in many fields, from the energy sector to both our economies and businesses to the talks on Cyprus. Let me stress today how important the talks on Cyprus are for us all.

Turkey seems to be heading towards constitutional reform, and I would like to stress that this reform should serve as a platform to strengthen checks and balances, strengthen participatory democracy and address the Kurdish issue effectively. As we have made clear on many occasions, the European Union stands ready to fully support the country to achieve these goals. The work goes on and I recently met Turkey’s Europe Minister, Omer Celik, and also with the Secretary—General of the Council of Europe, Jagland. This cooperation with the Council of Europe is particularly important and I really hope Turkey will address the concerns of the Council’s Commissioners for Human Rights. What is crucial in the short term is a swift, fair and independent domestic redress mechanism to be in place. Failing this, we are going to see a flood of cases before the European Court of Human Rights. I know talks are ongoing with the Council of Europe, of which Turkey is a member, to address this issue. I hope this work will bring results.

This much the European Union and Turkey can do together starting, as I said, with Cyprus, but also our fight against terrorism, our economies, our businesses, refugees and the future of Syria which we have we just discussed, and the stability of the Caucasus. In all these fields we both need constant and reciprocal dialogue. I always say that foreign policy is about building win-win solutions. If the accession process came to an end, I believe we would both find ourselves in a lose-lose scenario. Europe would lose an important channel for dialogue and leverage with Turkey, Turkey would lose a lot, and we would all lose an opportunity for greater friendship and cooperation among our peoples.

In this spirit, we should also ask ourselves which tools and which instruments we have at our disposal in order to increase, and not to reduce, our leverage on Turkey’s reforms and on its society as a whole. In order to do so we need full clarity from our Turkish partners on what they want. In that regard, it is clear that moving from rhetoric to action on the issue of the death penalty would be a signal that Turkey does not want to be a member of the European family – neither a member of the Council of Europe, which it is now, nor of the European Union. Membership means, above all, sharing the values Europe stands for, and capital punishment is certainly not one of them.

(Applause)

It is good to see that at least here in our Chamber we do.

Some say that Turkey has to choose between the West and the East. Personally, I do not agree. Turkey can – and should – stay true to its nature as a bridge between worlds and cultures. But if Turkey moves further away from our European Union and from democracy, it would lose part of its own heritage, its own identity, its own culture and also its own power. This would be in no—one’s interests and certainly not in the interests of the Turkish people, all of them. The last time I was in Turkey we all agreed that we need to talk to each other more – which we are doing – and a little bit less about each other. Sometimes we are doing that. I believe that this is the attitude we need both on the part of the Turkish Government and inside our Union.

We are looking forward to hearing your views. Both Commissioner Hahn and I will be listening very carefully to your interventions. Again, let me thank you all and especially, as I said, noticing the presence of so many group leaders for a debate that I believe will be essential to shaping the future of our relations with Turkey.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. –Frau Präsidentin, sehr geehrter Kommissar Hahn, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Im Juli hatten wir den Putschversuch, und es war beeindruckend in der Türkei zu sehen, wie die Zivilgesellschaft aufgestanden ist, wie die Zivilgesellschaft gekämpft hat, durchaus in Partnerschaft mit den Politikern in der Türkei für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie, für eine Welt ohne eine Militärführung.

Die Türkei kann stolz darauf sein, dass es gelungen ist, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit gegen das Militär verteidigt zu haben. Selbstkritisch dürfen wir übrigens dazu sagen, dass wir das vielleicht auch zu wenig zum Ausdruck gebracht haben in dieser Phase: die Unterstützung für die Kräfte in der Türkei.

Aber wer die Rechtsstaatlichkeit verteidigt, der muss sie jetzt auch umsetzen: Genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Für uns als EVP-Fraktion ist klar: Wir achten die Türkei. Wir wollen eine stabile Türkei, wir wollen eine demokratische Türkei.

Ich möchte heute in meinem Redebeitrag an einen großen Türken erinneren, nämlich an Atatürk. Peace at home – peace in the world, war einer seiner Sätze, die er geprägt hat. Ein weiterer Satz von Atatürk war „Die Souveränität sollte nicht auf Angst gebaut werden. Die Souveränität, die allein auf Waffen ruht, kann nicht aufrechterhalten werden.“ Das ist eigentlich die Botschaft für die Türkei, nicht zunächst mit unseren europäischen Werten zu argumentieren, sondern mit den innertürkischen Argumenten zu werben, was die Türkei in der Tradition eigentlich ausmacht.

Da ist Respekt ein zentraler Begriff, Respekt vor den eigenen Menschen. Der Putsch war ein Verbrechen gegen die türkische Bevölkerung, und die Drahtzieher müssen verurteilt werden. Aber der Putsch darf jetzt nicht missbraucht werden.

Respekt vor anderen Meinungen. Die Türkei war immer stark, wenn sie tolerant war. Allerdings sind seit dem Putsch 110 000 Türken von ihren Ämtern in Politik und Verwaltung enthoben worden, 36 000 Menschen sind verhaftet worden, 138 Abgeordnete wurden ihrer Immunität enthoben. Heute ist die Türkei nach dem Rule of Law Index in der Rechtsstaatlichkeit hinter den Iran und Myanmar zurückgefallen. 170 Medien wurden geschlossen.

Respekt vor den Partnern: Die Türkei ist ein verlässlicher NATO-Partner, und deswegen setzen wir auch in diesen Fragen auf die Partnerschaft. Sie ist auch ein verlässlicher Handelspartner, und deswegen ist es überraschend, wenn jetzt damit gedroht wird, dass die Türkei gegenüber China und Russland Partnerschaften aufbauen kann und damit Europa ausspielen kann. Respekt vor Partnern sieht anders aus.

Zu guter Letzt: Respekt vor den eigenen langfristigen Interessen. Die Türkei braucht Europa. Die EU will gute Beziehungen. Es gibt zehnmal mehr türkische Exporte nach Europa als nach China und auch Russland zusammengenommen. 650 Mio. EUR zahlt die Europäische Union heute an die Türke, um die dortige Wirtschaft und Verwaltung zu unterstützen. Jetzt sehen wir, dass das türkische Wachstum faktisch zum Stillstand kommt.

Das ist die Bilanz der letzten Tage, der letzten Wochen, der letzten Monate, und es ist eine erschütternde Bilanz. Kommissarin Mogherini, unsere Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin, hat das auch zum Ausdruck gebracht. Aber jetzt liegt es an uns, auch ein klares wording an den Tag zu legen. Das heißt natürlich für uns, dass wir der Entwicklung nicht tatenlos zuschauen können. Ein Business as usualein Weiter so – kann es nicht geben.

Deswegen unterstützt meine Fraktion die Forderung, die bestehenden Beitrittsgespräche zunächst einzufrieren, nicht abzubrechen – ich möchte ausdrücklich unterstreichen: nicht abzubrechen –, aber jetzt das Signal zu setzen, dass wir mit einer Türkei, die in so einem Zustand ist, aktuell nicht weitere Gespräche führen können. Das klare Signal muss auch sein: Wer die Einführung der Todesstrafe beschließt, kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Dass muss von unserer Seite klipp und klar zum Ausdruck gebracht werden.

Mir geht es darum, nicht in allererster Linie anzuklagen. Mir geht es darum, dass wir an die Türkei als Freund, als Partner appellieren, den Weg, den sie heute geht, nicht weiterzugehen, im Interesse der eigenen türkischen Bürger, nicht in allererster Linie im europäischen Interesse, sondern weil es für die Türkei der falsche Weg ist.

 
  
  

Puhetta johti ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, saluto la vicepresidente Mogherini, alcune cifre sono state già ricordate dal collega Weber. Si tratta di cifre aberranti, agghiaccianti: quarantamila persone arrestate senza imputazione; centotrentamila persone licenziate senza motivo; 145 giornalisti in prigione, il numero più alto di giornalisti in prigione al mondo; un terzo dei giudici e dei procuratori incarcerati; undicimila insegnanti sospesi; dieci deputati sbattuti in prigione, seguiti da 36 sindaci, sostituiti da commissari dello Stato.

Ora, tutto questo non è giustificabile nemmeno alla luce di un colpo di stato, che noi abbiamo immediatamente contestato e condannato. Non è giustificabile! È una situazione drammatica, rispetto alla quale persino un gruppo come il gruppo socialista e democratico, che è stato sempre e rimane favorevole all'adesione della Turchia, non può non porsi il tema di un congelamento dei colloqui di adesione; non di una interruzione bensì di un congelamento che sia un segnale politico forte, da un lato a Erdogan: non proceda su questa strada! Non proceda sulla strada della repressione politica dei diritti! Torni indietro nell'interesse del suo popolo, il quale vuole una democrazia moderna ancorata all'Europa.

E noi per questo dobbiamo inviare un segnale preciso con il congelamento dei colloqui ma dobbiamo lasciare aperta la porta del dialogo perché si possa, nel futuro – io mi auguro nell'immediato futuro – riprendere la discussione e si possa lavorare insieme per una piena democratizzazione della Turchia, che rappresenta un partner che, per ragioni geopolitiche, geostrategiche e a mio avviso anche religiose, è fondamentale per l'Unione europea.

Ma veramente la misura è colma! Noi socialisti democratici non saremmo mai arrivati a questo punto se non fossimo veramente stati messi di fronte a una realtà aberrante e drammatica. Noi non possiamo rimanere in silenzio! Non accettiamo alcun ricatto! L'Unione europea non può accettare nessun ricatto quando in gioco ci sono i valori della democrazia e del rispetto dei diritti umani e mi fa piacere che questo Parlamento possa esprimere, come io sono certo farà una stragrande maggioranza dei colleghi, su questa situazione, posizioni ferme sul congelamento dei colloqui ma posizioni anche aperte al dialogo per il futuro.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. – Madam President, whatever our personal views, the time has come for us all to be honest and open with Turkey – a country that has seen remarkable economic growth, thanks to increasing economic freedom, under a governing AK Party that has married Islam with democracy and economic liberalisation.

There are many who had hoped it could become a model for a new form of Muslim democracy in countries across the Middle East and North Africa, just as Christian democracy developed in Europe. I am confident that many members of the AK Party still share this vision. But we all have concerns over the actions of President Erdogan. Had he simply been content to be elected as a ceremonial President, rather than seeking more power as an executive President, there might be a little less criticism. But what we have seen recently raises serious concerns: opponents being arrested, media being closed, minorities being persecuted. Across this Chamber today, I believe many of us are now united in saying ‘Enough is enough.’

I fully understand why some politicians here, and in our national capitals, are reluctant to criticise Erdogan. I appreciate that there are much wider geopolitical factors at play: sustaining the EU-Turkey migration deal, after Turkey’s generosity in hosting three million refugees; security cooperation – for Turkey too has suffered from terrorist attacks; and not wanting to push Erdogan into Putin’s arms or into a corner.

However, we need to be honest with each other, and, in wanting to be honest with Turkey, we need to be honest with ourselves. For far too long, we have dishonestly dangled the prospect of EU membership in front of Turkey. You and I know there are so many reasons why it may not happen in our lifetimes: prejudice against a predominantly non-Christian nation, whose land mass is mostly in Asia; fears over Turkey’s future voting weight in the European Parliament and Council; concerns over borders with Iran, Syria and Iraq as the EU seeks to extend its Common Security and Defence Policy – to name just a few reasons.

But the EU continues to pretend that it is ‘business as usual’ in relations with Turkey. Yet more sticking plaster across growing cracks! In common with other parliamentary Groups, the ECR has members who are for, against, and agnostic on, Turkish membership of the Union, but we can all see that the current relationship is not working. So, instead of ‘business as usual’, let us build a new relationship based not on false promises but on honesty. Let us build a new relationship based not necessarily on EU membership but on real cooperation. Let us build a new relationship based not on just fighting today’s fires and problems but also on preparing for the challenges we will all face for decades to come.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, for a moment I thought Mr Kamall was saying let’s merge the Brexit and the Turkish files, but I do not think that is what he was saying.

Ms Mogherini, you are saying that we need to know what the Turkish authorities want. I think we all know what the Turkish authorities want. They want accession to the European Union; they want a visa-free regime as quickly as possible; they want additional money, because of the deal we did on migration; and they certainly want no interference and no criticism from our side on what is happening, this shift to an autocratic system in Ankara and in Turkey. That is what they want. But let’s not fool ourselves anymore. We all know that this is not in compliance with European values, that it is not in compliance with European principles and that it shows, I would say, a lack of courage not to see that President Erdoğan is for the moment closing the opposition media, jailing journalists and at the same time also criminalising a number of members of the Turkish Parliament. That is the reality. So instead of pretending ‘oh! we still have an open channel if we continue these talks’, I think in such circumstances we are fooling ourselves, we are fooling our citizens and also fooling the Turkish citizens – because many Turkish citizens think that Europe is their future and they do not find a future in these circumstances with a regime that is becoming more and more autocratic.

So instead of continuing the illusion of accession talks with a regime that is becoming more and more authoritarian, I think we would lose credibility to do so, and you have heard it, there is in my opinion in this House, unanimity – or close to unanimity, there is never unanimity in a House such as the European Parliament – but nearly I think, a broad majority, to say you have to freeze the accession talks for the moment. You have put a number of conditions on the restarting of these accession talks once Turkey complies with them.

That brings me to the broader picture because, let’s be honest, there is a broader picture. Something is happening in our neighbourhood. It was Solana I think who said in 2003 ‘well, everything is okay in our neighbourhood, there is a ring of friends around Europe’. I can tell you today that it is more like a ring of autocrats around Europe – Erdoğan, Putin... I am not going so far as to put Trump on that little list, but they are all doing one thing: bashing Europe, bashing our values, bashing and fighting against our European democracy. Let’s be honest, let’s face it, you have to face it, we have to face it: what is happening is that Erdoğan is against every Turkish movement in whatever country of the European Union which is not in line with him. Putin is directly financing even groups here in this Parliament – always nationalists, populists and anti-Europeans. And let’s face it, Mr Trump is not much better than that. His most important strategic advisor, Bannon, wants to launch an extreme right-wing website – Breitbart – he has done it already in the US but he wants to do it also in Paris and Berlin to influence the German elections, and to influence the French elections. Mr Trump even wants to take over the task of Her Majesty The Queen by appointing the future ambassadors of Britain. Mr Farage is not here, but it would be interesting if he could tell us if that is ‘taking back control’ in Britain. I think one clown in Washington is more than enough. We do not need more than that, dear colleagues.

(Applause)

So, in a certain sense Ms Mogherini, that is what I hope, with the Foreign Ministers and with the leaders, and you are aware of this. There is a fifth column active in Europe for the moment and the fifth column are not the refugees coming in from Syria, as Le Pen and Farage are saying. No, the fifth column are the cronies of a number of autocratic leaders, be it Putin, be it Erdoğan – I hope it will not be Trump tomorrow – who want to undermine the European Union. It is time to fight back and make it not happen. And if our European leaders do not do it, then we in the European Parliament should do it. I think it is now or never.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Edouard Ferrand (ENF), question "carton bleu". – Alléluia, il y a eu un miracle, Monsieur Verhofstadt. Pour la première fois, on vous entend sur la Turquie. Alors taper sur la Russie, taper sur le Front national, taper sur les populistes... En fait, vous intervenez sur la Turquie pour parler de la Russie et du Front national. Vous êtes vraiment un équilibriste et je dirais même que vous êtes un opportuniste, Monsieur Verhofstadt. Vous parlez de la Turquie alors que cela fait des années qu'il y a un problème avec la Turquie. Vous n'ouvrez les yeux que maintenant?

J'en viens à ma question: vous demandez à suspendre les négociations avec la Turquie. Nous sommes au 17e chapitre sur 32. Mais demandez-vous aussi la fin des négociations avec la Turquie?

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE), réponse "carton bleu". – J'ai toujours été un ardent défenseur de l'entrée de la Turquie en Europe, parce que j'ai toujours estimé que ce n'est pas sur la base religieuse qu'il faut définir la civilisation européenne, mais sur la base de nos valeurs et d'autres critères.

Cependant, je ne suis pas fou. Je vois aussi ce qui se passe en Turquie. Ce que je vois, ce n'est pas un changement de ma position, mais un changement de la position de votre groupe qui commence à avoir beaucoup de sympathie pour M. Erdoğan, parce que plus il devient autoritaire, plus vous trouvez que c'est un bon allié pour l'avenir.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι το Κοινοβούλιό μας θα έχανε και το τελευταίο ίχνος αξιοπρέπειας αν δεν προχωρούσε στο βήμα στο οποίο φαίνεται ότι προχωρεί. Δεν θα επαναλάβω τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Τουρκία, καθώς έχω στη διάθεσή μου μόνο ενάμισι λεπτό. Θα σταθώ όμως στη σύλληψη του ηγέτη του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στη χώρα, ο οποίος εκπροσωπεί τουλάχιστον έξι εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε τίποτα εναντίον του τουρκικού λαού, ο οποίος βασανίζεται από ένα βαθύ διχασμό, πράγμα το οποίο δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό για τον ίδιο τον λαό. Πληροφορίες ότι η Τουρκία άσκησε πιέσεις προς το Κοινοβούλιο για να μην περάσει αυτό το ψήφισμα, διότι αυτό θα επηρέαζε -υποτίθεται- τις συνομιλίες στο Κυπριακό, κινούνται, νομίζω, μόνο στη σφαίρα των εντυπώσεων παρά της αλήθειας.

Παρά την κρίση στις συνομιλίες στην Κύπρο, χαιρετίζω τη συμφωνία Τσίπρα-Ερντογάν για συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της ασφάλειας στη μετά τη λύση εποχή· εποχή η οποία εύχομαι να μην είναι μακρινή. Χαιρετίζω επίσης την αναφορά σας, κυρία Mogherini, υπέρ της ανάγκης γρήγορης λύσης στο Κυπριακό.

Και θα ήθελα να κλείσω με το εξής: οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θεμέλιο, το οποίο δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί. Και έχετε και εσείς μερίδιο ευθύνης να βοηθήσετε τα πράγματα σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συνομιλίες μετά το χθεσινό αρνητικό αποτέλεσμα. Όλοι διαδραματίζουμε ένα ρόλο και έχουμε την ευθύνη να συμβάλουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει τουλάχιστον σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Udo Voigt (NI), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich habe gerade vernommen, dass Sie zu Recht kritisieren, dass Vertreter der drittgrößten Partei in der Türkei verhaftet worden sind. Ich habe Ihre Stimme aber nicht vernommen – denn die Türkei gehört ja nicht zu Europa –, dass hier in einem Mitgliedstaat, nämlich in Griechenland, 18 Abgeordnete der drittgrößten Partei im letzten Jahr verhaftet worden sind. Dazu habe ich Sie nicht gehört. Wie erklären Sie sich das?

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), απάντηση "γαλάζια κάρτα". – Νομίζω ότι είναι πολύ ατυχής η σύγκριση της σύλληψης δημοκρατικών ανθρώπων, του ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος, με καταγγελίες που υπάρχουν εις βάρος του κόμματος στο οποίο αναφέρεστε, οι οποίες δυστυχώς έχουν να κάνουν με βαριά ποινικά αδικήματα.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Bevor wir heute in die Verhandlungen zu dieser sehr schwierigen Entschließung gehen, möchte ich nach vielen Debatten mit Vertretern des türkischen Parlaments eines nochmal sagen: Ich und meine Fraktion und die Mehrheit dieses Hauses wollen, dass der Coup in der Türkei aufgeklärt wird, und wir sind für die rechtsstaatliche Bestrafung derjenigen, die man fairen Verfahren in ihrer Verantwortung überführt.

Was für uns nicht zumutbar ist, ist, dass von uns jetzt verlangt wird, dass wir Massenverfolgung, Massenverhaftung, unverhältnismäßiges Vorgehen gegen alle kurdischen Politiker, gegen jeden, der irgendwie in der Nähe der Gülen-Bewegung steht, gegen Richter, die unabhängige Urteile fällen, gegen liberale Journalisten, gegen Schriftsteller, die sich eine freie Meinung in dieser ganzen Auseinandersetzung bilden, als Teil der Aufklärung akzeptieren.

Die Entwicklungen in diesen letzten Wochen sind, glaube ich, für uns alle so, dass wir gesagt haben: Es kann in den Beziehungen zur Türkei nicht weitergehen wie vor diesem Absturz in eine Situation, die mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun hat. Und deswegen hat sich in der Mehrheit dieses Hauses die Auffassung durchgesetzt, dass das Einfrieren der Verhandlungen mit der Türkei über eine Mitgliedschaft ein angemessenes Reagieren ist.

Ich muss Ihnen dazu sagen: Ich war in der letzten Zeit oft in der Türkei. Ich bin immer wieder erschrocken. Zuletzt die Verhaftung von Ahmet Türk, einem hoch respektierten Mann, der für den Friedensprozess steht und der Bürgermeister dieser multikulturellen, vielsprachigen, multireligiösen, wunderbaren Stadt Mardin ist. Ich bin wirklich schockiert über das, was da passiert. Und trotzdem fällt es mir schwer, mir die Zukunft vorzustellen. Also ich bin für das Signal, das wir mit dieser Entschließung an die Türkei geben. Ich will aber gleichzeitig – an den ehemaligen Präsidenten Gül zum Beispiel gerichtet, an den ehemaligen Premier Davutoğlu gerichtet, an alle unsere Kollegen im türkischen Parlament gerichtet – sagen: Das, was uns geleitet hat in der Türkeipolitik, nämlich, dass wir Frieden und Sicherheit und Demokratie für die europäischen Bürger und für die türkischen Bürger erreichen wollten, das leitet mich immer noch. Und ich möchte, dass wir nicht aufhören, Dialog und Verständigung mit der Türkei zu suchen.

Ich sage Ihnen das hier an dieser Stelle zum letzten Mal in meiner Funktion als Fraktionsvorsitzende der Fraktion Grüne/EFA, und es wäre für mich sehr traurig, wenn wir nach zwölf Jahren Engagement in der Türkeipolitik sämtliche Brücken in die Türkei verlieren würden. Es wäre für mich auch deshalb sehr traurig, weil in allen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen mit türkischen Oppositionellen und Dissidenten geführt habe, appelliert wurde: Haltet den Dialog offen!

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit meinen Kollegen auch hier aus der ersten Reihe in anderer Funktion.

(Beifall)

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR), "blauwe kaart"-vraag. – Net zoals de andere fractievoorzitters in dit Parlement begon mevrouw Harms zo flink door ons allen weer even te vertellen over de weerzinwekkende daden die meneer Erdogan heeft ondernomen de laatste tijd. Ook sprekers vóór haar hebben dat keer op keer benadrukt. Maar dan klinkt het toch weer: “We willen dialoog en dus gaan we bevriezen”. Welke dialoog is er? Meneer Erdogan is doof voor Europa, gaat zijn eigen gang, arresteert wie hij wil, zet minderheden weg. Ik was net zo veel als u in Mardin en ik heb in Mardin te horen gekregen: “Deze man moet weg”. Dus is mijn vraag: waarom niet kappen met deze toetreding?

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich traue mir im Moment nicht zu, die Perspektive für das Verhältnis EU-Türkei zu beschreiben. Aber man muss auch mal in die Zukunft denken können. Und ich bestehe darauf, dass es wirklich auch in unserem Interesse ist, dass die Türkei eine rechtsstaatliche Entwicklung nimmt, dass wir in der Nachbarschaft eben möglichst dort, aber auch in anderen Teilen, die von Herrn Verhofstadt angesprochen worden sind, demokratische Staaten haben, weil das auch immer für uns und unsere Leute die größere Sicherheit garantiert, weil – zum Beispiel im Fall der Türkei, wenn man in die größere Region denkt, in die Nachbarschaft der Türkei hineindenkt – eine demokratische Türkei tatsächlich auch in der ganzen Region eine andere stabilisierende Wirkung hätte. Und deshalb: Dialog und Verständigung darf man nie und unter möglichst keinen Umständen aufgeben oder unversucht lassen.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Turchia è sempre più lontana dall'Europa. Il contro-golpe di Erdogan sta rafforzando il suo potere autoritario e ad essere soffocate sono la legittima opposizione parlamentare e della società civile al suo governo, nonché la libertà di espressione della stampa e dei cittadini.

Con infinite epurazioni si sta realizzando una repressione sistematica degli oppositori del governo turco, particolarmente feroce nei confronti della minoranza curda: essa viene attuato attraverso un numero spropositato di arresti, licenziamenti, allontanamenti di docenti universitari, dipendenti pubblici e privati, di membri della magistratura e del Parlamento, e di chiusura di testate giornalistiche, a cui si aggiunge l'ipotesi agghiacciante della reintroduzione della pena di morte e di interventi legislativi lesivi dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali.

Le notizie diffuse dagli organi di stampa dichiarano che ora Erdogan avrebbe i numeri per una riforma costituzionale in senso "iperpresidenzialista", per concedersi anche nella forma ancora più potere autoritario. Si parla anche di un riprovevole disegno di legge, presentato dal partito del presidente, al fine di depenalizzare gli abusi sui minori e che aggraverebbe maggiormente il grave fenomeno delle spose bambine. Questa situazione contrasta non solo con gli impegni assunti dalla Turchia al fine di entrare a far parte dell'Unione europea, ma anche con gli obblighi internazionali a tutela dei diritti umani.

La condanna di queste azioni non può fermarsi alle sole parole. Chiediamo con forza la sospensione immediata dei negoziati di adesione che riguardano la Turchia e dei fondi europei ad essa destinati. Le circostanze sono tali, peraltro, da richiedere anche la sospensione dell'accordo in tema di immigrazione e asilo. L'Unione europea e tutti gli Stati membri devono condannare fermamente ciò che sta accadendo in Turchia e impedire che la sua svolta autoritaria produca risultati ancor più gravi.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo ENF. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci vuole molto coraggio e molta spregiudicatezza a mettere sul banco degli imputati come amici di Erdogan noi che da questi banchi, in questi anni e soprattutto negli ultimi mesi, ci siamo sgolati a richiamare l'attenzione di quest'Europa ipocrita, che si è affidata totalmente, o per meglio dire, ha affidato i poveri profughi siriani a un satrapo come Erdogan, al democratico europeista Erdogan, tanto amico vostro fino a ieri o l'altro ieri.

Oggi mi sembra che non sia più amico vostro ma dalle parole edulcorate dell'Alto rappresentante, che non si capisce bene che cosa voglia fare con la Turchia, abbiamo sentito che comunque bisogna salvare il salvabile, ecc. ecc., abbiamo sentito anche dire che la Turchia è importante perché è un pilastro della NATO: non ci ha però detto che alcuni ufficiali turchi della NATO stanno chiedendo asilo politico all'Europa perché pensano che da un momento all'altro potrebbero essere incarcerati e magari, un domani, fucilati.

Questa è la situazione di un paese che è fuori dalle regole, oltre che dalla visione morale e storica della nostra democrazia europea. È un paese e un regime nei confronti del quale noi, a differenza di altre situazioni, avremmo già dovuto adottare delle sanzioni e allora bloccare definitivamente le trattative. E, semmai, andavano presi provvedimenti nei confronti non già dei profughi siriani, i quali non sono pericolosi, bensì dei pericolosissimi uomini della Turchia, in mezzo a noi, in Germania e voi non ve ne accorgete! Fate una bella pulizia in Germania degli uomini e delle spie del regime turco, che sono pronti a devastare la nostra democrazia!

E invece non lo stato facendo, cattivi tedeschi, che non liberate il vostro Paese. Ci vuole altro che un clown, ci vorrebbe la cura Trump per liberare l'Europa da certi pericoli, la cura Trump! Le dico già subito che non accetto il cartellino blu, perché non avete diritto di parlare di democrazia…..

(Il Presidente toglie la parola all'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Τουρκία είναι μία χώρα η οποία ουδέποτε έχει κυβερνηθεί δημοκρατικά. Μάλιστα το πρόσφατο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου έδωσε στον Πρόεδρο Ερντογάν το άλλοθι για να μετατρέψει το πολίτευμα της χώρας σε δικτατορία.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγορεί συνεχώς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επί πενήντα χρόνια δεν δέχεται τη χώρα του ως πλήρες μέλος. Βεβαίως, δεν αναφέρεται στο γεγονός ότι αυτή δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια για να πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Επιπλέον απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα την κατακλύσει με εκατομμύρια παράνομους μετανάστες, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, διατηρεί στρατεύματα κατοχής στο 37% του εδάφους της Κύπρου, έχει εισβάλει στη Συρία και επιπλέον διώκει με μεσαιωνικές μεθόδους κάθε πολιτικό του αντίπαλο, πάνω από τον οποίο επικρέμαται η απειλή της θανατικής καταδίκης.

Επίσης, εφαρμόζει αρχές και μεθόδους γενοκτονίας στους Κούρδους που κατοικούν στην ανατολική πλευρά της Τουρκίας. Το πιο πρόσφατο επίτευγμά του είναι ότι, σε συνέντευξη που είχε με εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, απείλησε ότι η Τουρκία θα ενταχθεί στο Σύμφωνο της Σαγκάης, μια στρατιωτική συμμαχία η οποία ελέγχεται από τη Ρωσία και την Κίνα. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια χώρα δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διακοπούν αμέσως οι ενταξιακές διαδικασίες της Τουρκίας.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. – Уважаема г-жо Председател, уважаеми колега, не смятате ли, че поведението на турския президент е много по-диктаторско и много по-неприемливо откогато и да било за принципите, които се декларират в този Съюз? Не смятате ли, че незаконната окупация на Кипър, че намесата в Сирия също така е несъвместима с демократичните принципи, с управлението, което трябва да бъде част от Европейския съюз? Не смятате ли, че преследването на хора, че затварянето на редакции е израз на диктатура, която трябва да бъде наказана? Не смятате ли, че тази държава трябва да бъде наказана с прекратяване на преговорите за членство и с парични санкции?

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), απάντηση "γαλάζια κάρτα". – Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανσή σας, κύριε συνάδελφε. Βεβαίως, συμφωνώ απολύτως με όλες τις τοποθετήσεις σας. Όμως ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζεται η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει και το μέγεθος της υποκρισίας κάποιων οι οποίοι είναι εδώ, λένε αυτά που λένε και έχουν το θράσος να εμφανίζονται ως δημοκράτες τη στιγμή που ανέχονται την παραβίαση της δημοκρατίας και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως στη χώρα μου, την Ελλάδα, όπως επισήμανε ο κύριος Voigt. Συμφωνώ, επαναλαμβάνω, απολύτως μαζί σας και θεωρώ αίσχος και ντροπή τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν εδώ σήμερα στο Κοινοβούλιο ο κύριος Χατζηγεωργίου αλλά και όλοι άλλοι.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Die Türkei ist objektiv ein wichtiger Partner für uns und das sollten wir nicht aus den Augen verlieren.

Eine demokratische und rechtsstaatliche Türkei ist von ganz großer Bedeutung für uns. Aber gleichzeitig müssen wir sehen, dass die Entwicklung in eine andere Richtung hineingeht, und wir sehen, dass der Putsch, den wir verurteilen – auch die Beteiligung der Gülen-Bewegung –, von der gegenwärtigen Regierung in einem Maße genutzt wird, das dazu nicht proportional ist.

Das, was an Gefangennahmen von Abgeordneten, Entziehung der Immunität erfolgt, die Fragen, die mit den Rechten von Journalisten zu tun haben, die Entlassungen in einem Ausmaß, das wirklich nicht mehr verständlich ist, all das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die deutlich macht, dass bis zur Klärung dieser Frage die Verhandlung zeitweise ausgesetzt werden soll. Ich glaube, alles andere ist nicht mehr erklärbar.

Wir sollten auch deutlich machen, dass die Einführung der Todesstrafe bedeutet, dass die Veranstaltung beendet ist. Aber gleichzeitig sollten wir auch sehen, dass wir Instrumente haben. Wir sind nicht abhängig von der Türkei. Die Zollunion ist ein solches Beispiel. Die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei hat mit der Zollunion zu tun und damit, dass zwei Drittel der Direktinvestments in der Türkei aus der Europäischen Union kommen. Es ist wichtig, dass auch deutlich wird, dass es bei den Flüchtlingen nicht nur um das Interesse der Europäischen Uniongeht, sondern um unsere Unterstützung für die Flüchtlinge, die wir ja doch nicht entziehen wollen. Das hilft doch den Menschen, den drei Millionen, die in der Türkei aufgenommen worden sind, dass die Flüchtlingsvereinbarung eine wichtige Sache ist.

Ich glaube, dass wir deswegen einen vernünftigen mittleren Weg gehen sollten, der deutlich macht: Der Beitritt ist weiter weg denn je. Das muss man über die Aussetzung der Verhandlungen deutlich machen. Aus diesem Grunde sollte man einen entsprechenden Druck ausüben und andere Instrumente zeigen. Aber insgesamt ist es, glaube ich, wichtig, dass wir in dieser Frage mit der Türkei auch deutlich machen, dass wir uns nicht beleidigen lassen.

Die EU sieht die PKK beispielsweise als eine Terrororganisation an, und die Behauptung von türkischen Ministern, wir würden Terroristen unterstützen, ist doch eine unglaubliche Beleidigung der Europäischen Union, die wir nicht hinnehmen würden.

Aber auf der anderen Seite wiederum: Ein Kollege hat hier von Zypern gesprochen. Es wäre schon schön, wenn die Vereinbarung in Zypern zwischen den verschiedenen Parteien zustande käme. Das sollte man auch einen kleinen Augenblick mit im Hinterkopf haben.

 
  
MPphoto
 

  President. – I wish to give you some information. I will not be giving a blue card to those who are on the speaking list.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). – Madam President, the Turkish population is going through a difficult time. There is a serious threat of terrorism, both from ISIS and PKK, the war next door in Syria resulting in three million refugees and, on top of that, the coup attempt last summer. Unfortunately, the actions taken under the state of emergency have further aggravated the situation. Many people live in fear for their loved ones, who have been dismissed or arrested without any legal proceedings taking place even four months after the coup attempt. Tens of thousands of families are directly affected by the purges, including 145 journalists and 10 of our colleagues – parliamentarians – who are in jail.

We acknowledge the importance of good EU—Turkey relations and remain committed to keeping Turkey anchored to the EU. During the last decade it has been this Parliament that has consequently each year called for the chapters on the rule of law and democracy to be opened because we take the process seriously. The current situation, however, leaves us with no other choice than to call for the temporary freezing of the accession talks. It does not mean we should stop our dialogue, but we have come to the point where a meaningful negotiation on EU integration is not credible. We are not abandoning Turkish citizens – they believe in the same values as us – nor are we abandoning the vibrant civil society that is today under so much pressure. Our doors remain open. We are merely reacting to what is happening in a country that says it wants to join the European Union. If we take our values seriously, we must send a strong political signal and we expect our European leaders to do the same in December.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – “Genoeg, genoeg, genoeg!”. Het is de schreeuw van Turks-Europese verenigingen die minderheden, democratie en mensenrechten in Turkije verdedigen. Het is de schreeuw die ze mij toestuurden naar aanleiding van de poging tot brandstichting vorige week in Brussel in het Koerdisch Instituut, een ngo die altijd opnieuw heeft opgeroepen tot dialoog en een vreedzame oplossing van het Koerdische probleem. De dieperliggende redenen kennen we uiteraard maar al te goed: de harde repressie van Erdogan, zijn zuiveringen, vervolging van oppositie tot en met parlementsleden, vervolging van journalisten, zijn brutale machtsontplooiing in Turks Koerdistan, de dubbelzinnige rol in de strijd tegen IS. Het Turkije van Erdogan is duidelijk geen democratie meer en dat toont hij ten overvloede in binnen- en in buitenland.

“Genoeg, genoeg, genoeg!”: het zou ook de conclusie moeten zijn van mevrouw Mogherini en van u, meneer commissaris Hahn. Maar dat heb ik helaas niet gehoord. Veel verder dan het uitdrukken van uw bezorgdheid komt u weer niet. Ik geloof er al langer niet meer in. Het kan toch niet zijn dat een staat waarvan de leider de principes van vrijheid, democratie en tolerantie reeds overboord gooide uitzicht kan behouden op EU-lidmaatschap. Stop die onderhandelingen en de financiering. Of gooien wij onze basisprincipes helemaal overboord?

(De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 162, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. – Kuuntelin huolellisesti Teidän puheenvuoronne, jossa sanoitte monta kertaa, että Euroopan unionin pitää katkaista kaikki suhteet Turkkiin.

Ettekö Te siis kannata tätä aika laajasti täällä hyväksyntää saanutta aloitetta, että jäädytetään neuvottelut tällä hetkellä ja annetaan tällä signaali siihen, että Turkin täytyy huolehtia ihmisoikeuskehityksestä ja tehdä parempaa yhteistyötä kansalaisten kanssa?

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR), "blauwe kaart"-antwoord. – Mevrouw, u heeft niet goed geluisterd. Ik heb niet gezegd dat we alle banden moeten verbreken. Ik heb alleen gezegd dat we de toetredingsonderhandelingen eindelijk moeten stoppen. Het moet gedaan zijn met het zwaaien met een EU-lidkaart. Stop die onderhandelingen en stop de financiering. Dat is de enige taal die deze dictator verstaat.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). – Frau Präsidentin! Wir haben hier eben völlig zu Recht gehört, dass das Wichtigste an der Mitgliedschaft in der Europäischen Union geteilte Werte sind. Glaubt hier in diesem Haus irgendjemand, dass unsere Werte in der Türkei zurzeit gelebt werden – Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit von Forschung und Lehre? Glaubt das hier jemand?

Braucht es wirklich erst die Verabschiedung der Todesstrafe, um Schluss zu machen mit diesen Verhandlungen, die schon seit vielen Jahren zutiefst unehrlich sind? Wir vergessen ja gerne, dass die Immunität der 138 Abgeordneten schon vor dem Putsch aufgehoben wurde, dass sich die Türkei bereits vor dem Putsch von Europa entfernte. Nach dem Putschversuch ist das Ganze nur viel schneller gegangen, und viel mehr Menschen haben hingeschaut und festgestellt: Wir entwickeln uns total auseinander.

Aber dieser Prozess ist ja auch von unserer Seite schon vor diesem Putschversuch zutiefst unehrlich geführt worden. Im Grunde ist es wie eine gescheiterte Beziehung, in der jeder der beiden dem anderen sagt: Du musst Schluss machen. Präsident Erdoğan sagt den Europäern: Ihr müsst erklären, wenn ihr mit uns nicht verhandeln wollt. Wir sagen: Die Türkei soll erklären, dass sie nicht mehr mit uns verhandeln will. Die Verhandlungen sind unehrlich.

Den Gipfel der Unehrlichkeit kann man übrigens auch in dem schönen konfusen Beitrag des sonst sehr geschätzten Kollegen Elmar Brok sehen. Ich meine: Was war das denn? Wo steht denn bitte schön zum Beispiel die deutsche CDU? Die Vorsitzende dieser Partei ist gegen den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union. Die ganze CDU ist dagegen. Frau Merkel ist die Vorsitzende der Partei. Als Bundeskanzlerin schlägt Frau Merkel aber vor: Wir eröffnen noch ein paar Kapitel, um den Beitritt voranzutreiben. Die türkischen Freunde sagen: Was ist denn jetzt wirklich eure Position? Auch die europäische Haltung der Türkei gegenüber ist zutiefst unehrlich.

Also bitte: Hören wir auf mit diesem unehrlichen Prozess – es wird keinen Beitritt geben; 85 % der Menschen in Deutschland und 80 % der Menschen in Frankreich sind gegen den Beitritt –, und ersetzen wir diesen unehrlichen Prozess. Ersetzen wir ihn durch einen neuen Rahmen für bessere konstruktive Beziehungen. Ich weise das zurück, was die Hohe Vertreterin hier gesagt hat: Es geht nicht darum, Brücken abzubrechen. Es geht nicht darum, den Dialog zu beenden. Es geht darum, ihn auf eine ehrliche Grundlage zu stellen mit einem wichtigen Nachbarn, der die Türkei auf immer bleiben wird.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". – Θα ήθελα να μου πείτε πώς σχολιάζετε τις αλυτρωτικές βλέψεις του σουλτάνου Ερντογάν εναντίον της Ελλάδος, ο οποίος έχει ανοίξει τώρα μια συζήτηση για αμφισβήτηση της Συνθήκης της Λωζάννης, ενώ παράλληλα το τουρκικό προξενείο στην Κομοτηνή προβαίνει σε ανθελληνικές δράσεις προσπαθώντας να δημιουργήσει θέμα απόσχισης της Θράκης από την Ελλάδα και προσχώρησης στην Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich habe diese Äußerungen in Bezug auf den Vertrag von Lausanne auch gehört, und sie müssen einen besorgt machen, weil sie die territoriale Frage noch einmal aufmachen, die seit 1923 abschließend geklärt ist.

Aber Gegenfrage an Sie: Warum unterstützt die griechische Regierung die Regierung der Republik Österreich nicht darin, einen neuen Schritt in den Beziehungen zu machen, die Verhandlungen zu beenden? Griechenland möchte weiter verhandeln. Ich kann das nicht verstehen. Für mich passt das hinten und vorne nicht zusammen, was da in Athen an Politik gemacht wird.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (GUE/NGL). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Was hat die EU getan, um das Abdriften der Türkei in eine Diktatur aufzuhalten?

Kommission und Rat haben das Wegschauen kultiviert, garniert von kritischen Fortschrittsberichten. Warum? Der Premiumpartner in Sachen EU-Abschottungspolitik – der NATO-Partner Türkei – soll bei Laune gehalten werden.

Kein EU-Mitgliedstaat hat je Waffenlieferungen in die Türkei gestoppt. Die Zeit der Appelle und Besorgnisse ist vorbei. Das Einfrieren der Beitrittsverhandlungen ist nur ein Schritt. Aber ich fordere den Rat auf, endlich den faulen Flüchtlingsdeal zu beenden und sich aus der politischen Gefangenschaft Erdoğans zu befreien. Anderenfalls haben wir neben den Toten im Mittelmeer, neben Flüchtlingen ohne Schutz und Hoffnung auch noch die türkische und kurdische Opposition auf dem Gewissen. Am Ende des Tages können Sacharow-Preise an kurdische Oppositionelle das politische Versagen der EU nicht ausgleichen.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Pani Przewodnicząca! Mamy tutaj do czynienia z najbardziej radykalnym głosem w tej debacie. O ile wszyscy zgadzamy się co do tego, że Turcja nie ma perspektywy na akcesję, to chciałbym zapytać: w imię jakich wartości mielibyśmy zrywać porozumienie w sprawie uchodźców i imigrantów, które sprawdziło się i dobrze funkcjonuje? O jaką wartość tutaj chodzi?

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Das kann ich Ihnen sagen: Weil dieser Flüchtlingsdeal von Anfang an ein fauler Deal war, der sozusagen auf Kosten der Flüchtlinge die Türkei in eine Position gebracht hat, in der wir verdeutlicht haben, dass wir uns in die Abhängigkeit von der Türkei begeben. Und das war von Anfang an ein haltloses Unterfangen.

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero (Verts/ALE). – Fru talman! Det bästa sättet att stödja demokratin, förbättra respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer och driva på fredsförhandlingar med kurderna – det är anslutningsförhandlingar. Det är vad vi gröna alltid har stått bakom, och i princip har vi inte ändrat uppfattning. Det måste emellertid finnas någon att förhandla med, vilket det har visat sig att det inte längre går med president Erdoğan. I stället går allt i fel riktning för ett närmande till EU i det som presidenten genomdriver. Om förslaget att införa dödsstraff skulle igenom så är det som fru Mogherini sa ”spiken i kistan” för medlemskap. I dagsläget är det väldigt svårt att se någon annan utväg än att tillfälligt frysa anslutningsförhandlingarna. Det räcker dock inte med det, utan vi borde också frysa Turkietöverenskommelsen.

Jag säger inte att vi ska sluta bidra med pengar till flyktingarna, däremot att vi ska sluta skicka flyktingar tillbaka till Turkiet istället för att göra oss beroende av en man som använder flyktingarna som utpressning mot oss. Om alla medlemsstater tar solidariskt ansvar för de flyktingar som kommer hit, så har vi inget större problem.

(Talaren godtog att besvara en fråga (”blått kort”) i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen.)

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Já mám na Vás dotaz. Vy jste hovořila o tom, že ukončíme financování uprchlíků.

Byla jste se někdy v Turecku, v uprchlických táborech podívat? Viděla jste to, jak ti uprchlíci žijí? Viděla jste opravdu to, co je z těch peněz financováno? Co chcete zastavit? Co vyděláte na tom, že zastavíme pomoc uprchlíkům a že zastavíme tu dohodu s Tureckem? Kdo na tom vydělá? Potrestáte Erdogana nebo potrestáte ty lidi, kteří tu pomoc nejvíce potřebují?

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero (Verts/ALE), svar (“blått kort”). – Jag sa faktiskt precis tvärtemot, nämligen att vi inte ska sluta skicka pengar till flyktingarna i Turkiet. Det finns olika delar i flyktingöverenskommelsen med Turkiet. Det som jag talar om är att vi ska sluta skicka tillbaka flyktingar från Europa till Turkiet. Turkiet är inte ett säkert land för flyktingar att komma till, så därför bör vi sätta stopp för det. Men självklart ska vi se till att pengar kommer till flyktinglägren i Turkiet, i Jordanien, i Libanon, i alla de länder som idag tar emot den allra största gruppen av flyktingar. Hit kommer ju bara en liten, liten del av dem.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, in primis voglio cominciare con un caloroso buongiorno a tanti colleghi che finalmente si sono svegliati. Mi chiedo dove fossero mentre noi denunciavamo, nel corso di questi anni, l'elenco lunghissimo delle azioni autoritarie e liberticide poste in essere dal governo di Erdogan e dall'attuale esecutivo turco.

Ebbene, vogliamo ricordare forse le ambiguità nella lotta al terrorismo, che ne hanno fatto per anni l'autostrada del jihadismo internazionale? Eppure lì, forse, nessuno se ne lamentava o forse pochi, perché faceva comodo. Vogliamo ricordare anche le ambizioni territoriali, neoimperialiste, verso Aleppo, Mosul, il Kurdistan siriano, l'intenzione di rimettere in discussione trattati vecchi di decenni, la volontà di negare il diritto all'autodeterminazione dei valorosi curdi del Rojava, di intervenire con l'operazione "Scudo dell'Eufrate" per combattere la loro avanzata, più che per fronteggiare Daesh? O vogliamo ancora ripetere quello che tanti hanno detto, cioè la continua negazione dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, l'arresto di dodici parlamentari come noi, che hanno perso l'immunità e che adesso sono nelle galere turche? O vogliamo ancora ricordare l'arresto dei 142 giornalisti, l'ultimo Akin Atalay l'11 novembre? Per non parlare delle prescrizioni, delle purghe di decine di migliaia di funzionari, insegnanti, giudici e poliziotti. E da ultimo la proposta di depenalizzazione della violenza sessuale sulle minorenni grazie al matrimonio riparatore. Per non parlare dell'estensione del mandato, magari al 2029, senza passare per le elezioni.

La democrazia in Turchia ormai non c'è più e questo è un dato di fatto di cui noi dobbiamo prendere atto e reagire di conseguenza. Chiediamo una sospensione immediata, sine die, del processo di adesione e dei fondi per l'adesione. Chiediamo il rigetto immediato dell'accordo illegale sull'immigrazione e il rifiuto del ricatto migratorio. Perché l'Europa non può essere paralizzata dalle paure della Merkel in vista delle prossime elezioni tedesche. La società civile turca ci chiede oggi di dare una risposta forte e, senza una risposta forte contro Erdogan, abbandoneremo i turchi al loro destino. Questo è ciò che noi dobbiamo fare oggi.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – Thank you very much Madam President. Dear colleague, you mention the immediate suspension of the process of accession of Turkey, and I agree with lots of things that you said. But at the same time don’t you think this is going to have a counter-productive effect on Europe, with no positive results on developments taking place nowadays in Turkey? At the same time we would be abandoning democratic forces in Turkey for whom the EU still plays an important anchoring role. Last but not least, are we are losing any leverage on Turkey by proceeding in this way?

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Grazie per la domanda, on. Frunzulică. Io le posso dire che, finora, la strategia del chiudere gli occhi e portare avanti le negoziazioni, a prescindere da quanto sta accadendo, non ha pagato, perché Erdogan ha continuato nel suo progetto costantemente e quindi, in questo momento, forse l'unica possibilità di riprendere un dialogo serio è di mostrarci interlocutori credibili , che dinanzi a queste violazioni sanno prendere delle decisioni forti e sanno implementarle.

Allora ci potremo risedere a un tavolo e allora vedremo se da parte turca ci sarà una presa di coscienza. Se continuiamo a girare lo sguardo dall'altro lato, se continuiamo a chiudere gli occhi, io penso che non ci sarà speranza di recuperare un rapporto diplomatico quantomeno decente nei confronti dell'interlocutore turco.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (ENF). – Commissaris Timmermans had hier moeten zijn, want hij heeft onlangs gezegd dat er aanwijzingen zijn dat Gülen betrokken is bij de helaas mislukte couppoging in Turkije. Hij verwijst daarvoor naar een Amerikaans rapport. Op 16 augustus verklaarde Turkije dat het geen bewijs aan de VS had verstrekt van betrokkenheid van Gülen toen het vroeg om zijn uitlevering. Waar komt deze bewering dan vandaan? Bestaat dat rapport? Is de Commissie het eens met de heer Timmermans? Heeft de heer Timmermans deze informatie wellicht via Inovo BV gekregen? Dat is het lobbybedrijf van de Turkse AKP dat door ALDE-Europarlementariër Marietje Schaake mede is opgericht en dat tienduizenden euro's betaalt aan beïnvloeders en beslissers voor advies. Welke betrokkenheid heeft Timmermans bij Inovo BV? Wanneer Timmermans deze bewering overigens niet hard kan maken, dan moet hij opstappen, want laten we eerlijk zijn: je zegt zoiets alleen maar wanneer je de greep naar het dictatorschap van Erdogan wilt vergoelijken, wanneer je Turkije ten koste van alles tot de EU wilt laten toetreden en wanneer je de visumliberalisering per se overeind wilt houden. Dat moet absoluut stoppen.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). – Madame la Présidente, nous avons discuté plusieurs fois de la Turquie ces derniers mois, mais je crois que le débat d'aujourd'hui va marquer les relations entre l'Union et la Turquie parce que, cette fois-ci, nous demandons quelque chose de très fort. Les mots que nous avons utilisés, "gel des négociations", "report des négociations", "moratoire" – nous allons trouver la formule consensuelle –, sont très forts. Nous demandons effectivement que les négociations ne continuent pas.

Nous devons être très nuancés dans cette approche, et notre groupe politique insiste pour que ce gel, cette remise à plus tard, soit temporaire. Il ne faut pas que nous soyons compris comme un Parlement qui demande que les négociations soient finies, terminées pour toujours. Le caractère temporaire doit être souligné. Dans ce sens, nous avons besoin d'une liste de critères qui nous permettent plus tard une reprise, si cette reprise figure bien sûr à l'agenda d'Ankara, parce que, effectivement, il est possible – soyons conscients de cela, prenons aussi nos responsabilités – que M. Erdoğan décide à la suite de notre geste de tout terminer. Mais, au moins, restons nuancés et responsables.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). – Frau Präsidentin! Beitrittsverhandlungen wollen wir – auch wenn es nicht allen gefällt – wirklich nur aussetzen, nicht abbrechen!

Unsere Freunde in der Türkei sollen wissen: Wir glauben auch heute noch an die Möglichkeit einer gemeinsamen europäischen Zukunft. Was wir vorschlagen, ist also auch kein Kontaktsperregesetz. Auch in Zukunft wird es Dialog geben. Da stimme ich der Kommission und dem Rat ausdrücklich zu, wie gut wäre es, diese Einstellung auch an anderer Stelle zu finden.

Aber eines geht nicht: Während der türkische Präsident die Türkei wegentwickeln will, weg von Demokratie, weg von Rechtsstaatlichkeit und weg von den einfachsten Freiheitsrechten, führen wir gleichzeitig Beitrittsverhandlungen. Das ist nicht seriös. Das ist auch nicht seriös gegenüber den Menschen in der Türkei, auch nicht gegenüber unseren Mitbürgern, das ist Heuchelei auf Gegenseitigkeit.

Dann lieber eine Pause, die Zeit gibt nachzudenken. Nutzen wir sie auch für viele Gespräche mit den vielen Demokraten, die in der Türkei leben, die sich eine andere Türkei wünschen: eine demokratische und rechtsstaatliche. Ihnen sagen wir heute von hier aus: Wir lassen euch nicht hängen. Wir stehen an eurer Seite. Wir haben noch viel gemeinsam zu tun.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Madam President, I have had concerns about the direction of travel of Turkey for many years, particularly since the AK Party took power in 2003, Following his inauguration as President and the subsequent attempted coup, we find President Erdoğan on an increasingly authoritarian trajectory, now with the arrest of journalists and opposition MPs.

His latest comments suggesting that Turkey, a NATO member state, could join the non-democratic China and Russia-led Shanghai Cooperation Council, highlights my concerns. And this coming so soon after he railed against inaction at the UN Security Council over Syria, where he supports Jihadi insurgents. Let us remind ourselves that it is his friend Russia, Mr Putin, and China that have done most to prevent any action on Syria at the UN Security Council.

It is clearer than ever that President Erdoğan does not seek to lead a Turkey that is capable of meeting the democratic and rule-of-law criteria for EU membership. Bearing in mind the crucial relationship that exists between Turkey and the European Union, it is perhaps now time that a new framework for relations be considered. Sadly, the EU- Turkish relationship was a key issue during the Brexit referendum campaign and helped to deliver a Brexit result – very sad indeed.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE). – Madam President, over the past days a lot of people in Turkey, who are desperately seeking a democratic anchor to hold on to, have asked me why this House is calling for freezing accession negotiations. As a friend of Turkey, I wish that I would never have had to answer that question, but the violations of the rule of law and human rights are too severe to continue as if it is business as usual. They directly violate the framework of accession negotiations and the Copenhagen criteria. Hundreds of thousands of people have been fired, mass arrests have taken place, journalists are imprisoned and NGOs are closed amid a climate of fear and self-censorship. So we have no choice but to respond to the disproportionate measures. After the despicable coup took place it has known only losers. Therefore, we call for the freezing of talks. They could be reviewed when the lifting of the state of emergency takes place and when measurable fair trial and due process standards are met.

Turkey needs to return to a democratic path and respect the rule of law. Furthermore, principles such as the presumption of innocence, freedom of expression, separation of powers and fair trial should have meaning. Frankly, the EU is already losing credibility when it comes to being a community of values, and that is unacceptable. The statement or deal or whatever it is called on migration with Turkey is a case in point. Our vote to freeze negotiations is intended to emphasise that the democratic principles that the EU cherishes are more than a dead letter.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk (GUE/NGL). – Fru talman! Erdoğans fängelser håller på att fyllas med politiska fångar, media släcks ner och frivilligorganisationer förbjuds. Hbtq-personer utsätts för alltfler hatbrott. Våra kolleger i HDP har fängslats. Jag vill säga till er, mina kolleger i HDP, att ni står för hopp, för demokrati, för fred, för framtid. Och ni har all vår solidaritet.

Vad ska vi göra nu? Vad krävs av oss? Först av allt skulle jag vilja säga: Avsluta det skamliga avtalet med Turkiet som går ut på att stoppa flyktingar. Det är hyckleri att samarbeta med Erdoğan på detta sätt. De europeiska länderna ska själva på ett ansvarsfullt och värdigt sätt sköta flyktingmottagandet. Dessutom bör vi, som flera har sagt här, frysa medlemskapsförhandlingarna med Erdoğans regim. Förhandlingarna ska dock återupptas när rättsstatens principer efterlevs.

Sist men inte minst: Ge stöd till alla demokratikämpar i HDP, i kvinnoorganisationerna, i media, bland journalister och till alla de som står upp för demokratin i Turkiet.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller (Verts/ALE). – Madam President, a lot of Members have said that we should use our various tools, and look for tools to use, in order to send a strong signal to Turkey, and I agree that we should indeed send such a strong signal. I think we have the tools with which to do so.

There is the customs union. The Commission says that it wants, this year, to propose an enlargement of the customs union. I think now is the completely wrong time – when we have so many human rights violations and so many people who have been imprisoned – to talk about enlargement of the customs union. We really should not do that, and we, as Parliament, can say that we will not agree to it.

Secondly, the Turkey deal is not so much an instrument which we possess but, rather, one which we have given to Erdoğan potentially to use against us. I think that was a very wrong decision – in terms of human rights, of course, and also because it makes us and the Member States dependent on Erdoğan’s goodwill. We should absolutely stop sending people back to Turkey. We need to have an EU pact instead, because the answer to that question can only lie within the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD). – Fru talman! Turkietavtalet skulle aldrig ha ingåtts. Det var enbart ett sätt för Turkiet att utpressa EU. Det har både jag och många andra EU-kritiker ständigt sagt. De 3,9 miljarder euro som hittills har betalats ut hade kunnat göra otroligt mycket mer nytta i konflikternas närområden. I stället ska man dela ut kreditkort i Turkiet – förutsättningslöst. Det innebär alltså att man ger ett ekonomiskt stimulanspaket till Erdoğan i denna mycket känsliga tid. Ända sedan avtalet slöts har Erdoğan hotat med att om han inte får igenom sina krav så kommer han återigen att släppa igenom migranter som vill ta sig till Europa. Europa klarar inte en migrantström till.

Enda lösningen just nu är att varje medlemsstat får sina gränser och sin asylpolitik tillbaka, så att vi kan signalera till migranterna att det är fullt i våra medlemsstater. Det räcker inte med att frysa dessa förhandlingar, utan det handlar om att slänga dem i soporna och sätta på locket.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). – Madame la Présidente, le Parlement européen se donne bonne conscience en protestant contre les violations des droits de l'homme commises par la Turquie, mais ces protestations ne sont destinées qu'à tromper l'opinion publique, car l'Union européenne s'est soumise à la Turquie en acceptant le honteux accord d'immigration du 18 mars 2016.

Erdoğan se moque de l'Union et plonge chaque jour davantage son pays dans l'obscurantisme islamiste. Il vient de revendiquer des îles grecques au motif qu'elles abriteraient des mosquées turques et, à l'heure où nous parlons, il propose au Parlement turc de voter une loi qui dispensera de peine les violeurs dès lors qu'ils épouseront leurs victimes, même mineures. Le viol et la pédophilie seront ainsi légalisés.

L'Union continue malgré tout à accepter l'adhésion de la Turquie. Elle a tellement renié les valeurs européennes qu'elle n'est même plus capable de défendre les femmes et les enfants. Elle se soumet à l'islam radical.

J'appelle la France et invite les autres nations européennes à en tirer les conséquences, comme le Royaume-Uni l'a déjà fait.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE). – Frau Präsidentin! Sollen wir die Türkeiverhandlungen endgültig abbrechen und damit diesen Scheinargumenten des rechten Blocks und auch des Kollegen Lambsdorff folgen, der das für innenpolitische Zwecke missbraucht? Das wäre doch genau das, was Präsident Erdoğan will. Er will, dass wir der Türkei endgültig den Rücken zuwenden, denn dann könnte er der EU die Schuld zuweisen daran, dass die Türkei immer mehr abgleitet, regelrecht heruntergewirtschaftet wird. Der Tourismus ist doch schon stark eingebrochen, das Klima der Angst wird weiter Investoren aus dem Ausland abschrecken, das Land wird heruntergewirtschaftet.

Wir müssen jetzt im Gegenteil ganz klar machen, dass dies allein die Schuld des Herrn Erdoğan ist. Er missbraucht den Ausnahmezustand zur Verwirklichung seiner ganz privaten Träume und reißt damit sein Land ins Unglück. Und deshalb müssen wir jetzt klug handeln. Wir müssen wirklich Gesprächskanäle offenhalten. Das Einfrieren der Verhandlungen ist jetzt das richtige Mittel und nicht der endgültige Abbruch. Und zur Not – auch das wurde schon gesagt – gibt es ja für die Zukunft dann auch noch die Möglichkeit, über Vorbeitrittsmittel nachzudenken oder auch über die Zollunion.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). – Pozdravljam delo naše poročevalke Kati Piri, ki zelo odgovorno spremlja razmere v Turčiji.

Turčija je pomebna strateška partnerica Uniji. Imamo skupne izzive in priložnosti in želela bi si, da bi se danes pogovarjali drugače. Pa žal ni tako. Slika je črna.

Število zaprtih politikov, novinarjev in akademikov je nesprejemljivo. Vsak dan dobivamo sporočila o domnevnih samomorih v zaporih. Število žrtev narašča. Moji kolegi te dni niso smeli obiskati zaprtega voditelja opozicije. Tudi kolegici Piri niso omogočili vstopa v državo.

In vsa ta dejstva postavljajo pod vprašaj stanje demokracije v Turčiji. Ne moremo se obnašati, kot da gre za stanje business as usual. Spoštovanje človekovih pravic, vladavine prava in demokracije, to ni predmet pogajanj, kot tudi ne uvedba smrtne kazni.

Zato odločno podpiram začasno zamrznitev pristopnih pogajanj in si želim, da bo naslednja razprava potekala v boljšem ozračju.

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Θεοχάρους ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, όσοι νοιάζονται τόσο πολύ για την Κύπρο θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι αυτά που ζητεί η Τουρκία για να δεχθεί την επίλυση του Κυπριακού παραβιάζουν και θα παραβιάζουν στο διηνεκές τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού. Στην Κύπρο συντελείται ένα ακόμη συνεχιζόμενο έγκλημα της Τουρκίας. Συνεχίζεται το ξεκλήρισμα του κυπριακού λαού και η Κυπριακή Δημοκρατία κινδυνεύει να μετατραπεί σε τουρκικό προτεκτοράτο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται αυτή την κατάσταση και οχυρώνεται πίσω από τις συνομιλίες, που κατέρρευσαν ήδη, χωρίς να λαμβάνει κανένα μέτρο κατά της Τουρκίας. Εξακολουθεί να χρηματοδοτεί την Τουρκία, αλλά δεν επιβάλλει κυρώσεις, όπως έπραξε με τη Ρωσία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, κανείς από εσάς που μιλάτε αόριστα για λύση στο Κυπριακό δεν θα δεχόταν τους όρους της Τουρκίας για τον δικό του λαό. Δεν θα δεχόταν να πηγαίνουν τα παιδιά του υποχρεωτικά σε τουρκικό σχολείο. Δεν γνωρίζετε τι διαλαμβάνει η λύση που απαιτεί η Τουρκία. Δεν γνωρίζετε ότι η Τουρκία θα ελέγχει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του βέτο της ομόσπονδης τάχα κυβέρνησης της Κύπρου, την οποία θα ελέγχει πλήρως.

Σας ζητάμε να στηρίξετε επιτέλους την εφαρμογή των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στηρίξετε την εφαρμογή όλων των αγαθών που απολαμβάνουν οι δικοί σας λαοί και για τον κυπριακό λαό, επιβάλλοντας στην Τουρκία κυρώσεις.

 
  
MPphoto
 

  Неджми Али (ALDE). – Madam President, Mrs Vice-President Mogherini, Commissioner and dear colleagues, Turkey’s integration in the European structure started a long time ago but unfortunately we still do not see conclusive results. Turkey is not just a candidate country, it is also a geo-strategic partner for the EU and we should support the positive development in the area of mutual beneficial cooperation. Together we experienced so many challenges that could be overcome only in close partnership. Turkey has a robust functioning market economy and it is the fifth largest trade partner of the EU, while the Union is its main trading partner. There is also a big untapped potential for further development in this area. The recent coup d’état attempt created turmoil in the society that could be overcome not least by the sincerest European support for Turkey’s democratic institutions, including the Government, opposition parties and the civil society organisations. In this regard, a suspension of the negotiation process will be counterproductive. If we interrupt this process, how will we ensure continual support to civil society and the inflows and acceleration of the necessary reforms? As part of the accession negotiations, if we have succeeded to open Chapters 23 and 24 using the administrative capacity of the European institutions, it would have been possible to synchronise the legislative framework of Turkey with the European one. We consider that this is the way to continue working with a democratic, inclusive and stable country. Otherwise, by suspending the negotiating process will contribute to the weakening of civil society and the pro-European path of the people of Turkey.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Maragall (Verts/ALE). – Señora Presidenta, señora Mogherini, señor Hahn, por una vez, la posición de este Parlamento está clara: congelar (freeze), pero no romper.

En todo caso, en Turquía las cosas han llegado a un límite que, efectivamente, hace imposible mirar hacia otro lado. El Parlamento, no obstante, propone; la Comisión gestiona un día a día más y más complejo; y el Consejo, como siempre, decidirá en última instancia.

Lo que sabemos es que no podemos seguir instalados en el juego inútil de desplantes, declaraciones, avisos de última oportunidad.

En primer plano tenemos la sociedad civil turca y el pueblo kurdo, las únicas y auténticas víctimas, y al fondo los refugiados que, gracias a nuestra negativa a asumir las responsabilidades que nos corresponden, se han convertido en el escudo protector para la impunidad del presidente Erdoğan y su Gobierno.

Quizás sea útil, pues, el freezing, este mensaje más claro y contundente que el Parlamento envía, pero solo será útil si Comisión y Consejo lo saben administrar; también para abrir el diálogo franco y directo, sin tabúes ni autorrestricciones, que propone la señora Mogherini, el diálogo que nos permita saber dónde estamos ambos —Unión Europea y Turquía— para poder tomar las decisiones adecuadas a conciencia y sin precipitación.

¿Quiere Turquía mantener viva su pretensión europea? ¿Quiere la Unión Europea actuar con la decisión y claridad necesarias para que Turquía desande el camino que la lleva al desastre?

 
  
MPphoto
 

  Raymond Finch (EFDD). – Madam President, the fact that you consider yourselves advocates for human rights across the world but support the principle that a Turkey, led by Mr Erdoğan, can become members of your club, smacks of hypocrisy. This is a regime that persecutes its citizens, imprisons journalists, covertly supports Islamic State, and has even considered legalising child rape as long as the rapist then marries the child. I am relieved to see that the Turkish Government appears to be backing down from this, but to have ever even considered it is a disgrace.

You spend EUR 650 million a year to support this junta. Do you think that this is a responsible way to spend taxpayers money, or that the 40 000 people who have recently been arrested are grateful for your support of this dictator?

 
  
MPphoto
 

  Georg Mayer (ENF). – Frau Präsidentin! Also eines wird jedenfalls sehr deutlich, wenn man sich die heutige Debatte hier im Hause anhört, nämlich der höchst merkwürdige ethisch moralische Zugang und auch die Unehrlichkeit der politisch Verantwortlichen in dieser Union, wenn es um diese Sache geht.

Wie lange muss denn die Liste – Frau Mogherini hat sie selbst vorgelesen – noch werden, bis hier endlich in der Sache gehandelt wird? Frau Merkel fürchtet sich vor Donald Trump, wenn es um die Menschenrechte geht. Wir diskutieren hier Stunden und Tage über Menschenrechte. Das ist eines der wichtigsten Themen für Sie hier, und da sind Sie nicht bereit, endlich in der Türkei einzuschreiten?

Die Türkei - und das ist ein ganz wesentlicher Punkt – besetzt seit über 40 Jahren Gebiet der Europäischen Union. Auch das scheint Ihnen völlig egal zu sein. Versuchen Sie doch, einmal ehrlich zu sein – zu den Türken und auch zu den Europäern –, und sagen wir: Abbruch der Verhandlungen, Aussetzung jeglicher Zahlungen, was noch lange nicht bedeutet, dass man den Dialog abbrechen muss.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). – Madam President, I would firstly strongly condemn the accusations that Mr de Graaff makes about, among others, our colleague Marietje Schaake, but I do believe – and I say this to the Commission – that there is some need for clarification. I will give you the exact quote that the first Vice—President of the Commission gave to the Belgian magazine ‘Knack’. He said, ‘On the basis of American research, there are indications that the Gulen movement did play a role in the coup in Turkey’. That is quite a statement, and it caused quite a stir in Turkish communities, including in my country.

My time is limited, so I will ask the Commission only one question: can they clarify whether this is the position of the Commission? What research are we talking about because, until now, this research was unknown to the Parliament? However, the main issue is this: is it the Commission’s position that the movement itself was behind the coup? Thank you for shedding light on this matter.

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin (S&D). – Madam President, we have to take very seriously the grim news which comes every day from Turkey about one more merciless violation of human rights, in prisons or elsewhere. And the latest messages coming from social media are an even stronger warning because there are signals on social media about a planned massacre in the prisons in Turkey under the pretext of planned unrest.

This could seem like fantasy, but for us – people who know well the history of Stalinism – it is a familiar pattern. Provocations of this kind and fake trials are part of a well-known pattern. It is important that the EU and you personally, Ms Mogherini, should do everything possible to ensure that we have an objective international team to investigate the situation of prisoners in Turkish jails, the situation with regard to torture, and the 21 suicides, or alleged suicides, and so on.

In this situation we really have no other option: if we want to be taken seriously as a guardian of human rights all over the world, then we have to react and we have to give Erdogan the clear message that he has stepped across all the red lines.

There is a way back – and that is why we want to freeze the talks, not to finish them. There could be a way back for the Turkish people, the Turkish nation, and we must do all we can so that the Turkish nation will have this way back.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR). – Madam President, many of us have long pointed out that if, over many years, we treated Turkey with disrespect and disdain, we should not now be surprised if she should give up her Western orientation of the past century and head off in a different direction.

I have just returned from Istanbul where I was attending the NATO Parliamentary Assembly. I can tell you that many Turks are angry and disappointed at what they see as lack of support from those who say they are her friends. Turkey sees how she stood firm throughout the Cold War at the borders of the Soviet Union. She is now at the heart of this arc of crisis in the Black Sea and Middle East region, she has suffered perpetual terrorist attacks over decades – particularly from the Soviet-created PKK – she is now hosting nearly three million refugees, costing her USD 25 billion, she is in the front line of the fight against Daesh, and she has suffered an attempted coup.

It could well be the case that Turkey, in due course, will seek a relationship with the EU different from full membership. That should be her decision. It would be a gross strategic error for the EU itself to slam the door in the face of Turkey, a country of crucial geo-strategic importance, a staunch NATO ally for 64 years, a crucial partner in combating jihadists, and with so many positive links to Western Europe. Don’t forget that for many good people in Turkey the journey is perhaps more important than arriving at the destination ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). – Madam President, it is clear to us, and I hope to the Turks as well, that the restriction of civil liberties and violations of the rule of law and human rights are not consistent with the commitments of a country aspiring to EU membership. Nevertheless, we should not take hasty decisions: we should think, instead, about how to maintain our relations rather than cutting Turkey off. Suspending the negotiations will probably only worsen an already tense situation.

What should be our next step? We might use our ability to support any democratic developments in the country, as most of them are linked to the process of Europeanisation. We will also have to be ready to reopen many related economic and security issues. We face a difficult decision, however we should not shut the door on Turkey because, when we want to open it again, we could get an unpleasant surprise.

 
  
MPphoto
 

  Μιλτιάδης Κύρκος ( S&D). – Κυρία πρόεδρε, παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την επίθεση του Προέδρου Erdoğan στο κράτος δικαίου και τις ελευθερίες των πολιτών. Θα περίμενα λοιπόν μία ευρωπαϊκή αντεπίθεση υποστήριξης προς τη διωκόμενη τουρκική κοινωνία. Θα περίμενα να ανοίξουμε επιτέλους τα κεφάλαια για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και να δηλώσουμε ότι αυτός είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος και είναι αδιαπραγμάτευτος, μια πόρτα που δεν κλείνει, ότι οι ελευθερίες και τα δικαιώματα είναι τα προαπαιτούμενα για να αναπτυχθούν στενότερες σχέσεις, χωρίς όριο, αυτά που θα πολλαπλασιάσουν 140 δισεκατομμύρια των εμπορικών συναλλαγών και θα τα κάνουν πολύ περισσότερα. Τι βλέπουν όμως οι Τούρκοι πολίτες; Βλέπουν να τους εγκαταλείπουμε, εγκαταλείποντας ή παγώνοντας - εκτός από αυτούς - και το σημαντικότερο εργαλείο συνεργασίας και διαλόγου με το φιλοευρωπαϊκό τμήμα της τουρκικής κοινωνίας, μας βλέπουν να προσφέρουμε στον Erdoğan το άλλοθι για να βυθίσει το λαό του σε ένα τυφλό αντιευρωπαϊσμό και να κερδίσει τη συντηρητική πλειοψηφία. Κλείνοντας δε την πόρτα στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, θέτουμε επιπλέον εμπόδια στις ήδη δύσκολες συνομιλίες για το Κυπριακό, με κίνδυνο, ακραίο αλλά υπαρκτό, να φτάσουν τα σύνορα της Τουρκίας στη Λευκωσία. Μετά τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ουκρανία, ήρθε η ώρα να αποτύχουμε και στην Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). – Frau Präsidentin! Europa selbst ist in einer schweren Krise.

Europa ist alt, unflexibel und absteigend. Es leidet unter Zentralisierung und der Überregulierung und so weiter und so weiter. Dieser Abstieg unseres Kontinents sorgt dafür, dass wir selbst nicht mehr ernst genommen werden. Die Türkei bricht aktuell mit allen demokratischen Werten und wird zur islamischen Diktatur.

Gleichwohl schweigt die deutsche Regierung aus Rücksicht auf den Flüchtlingspakt. Dieser von Frau Merkel ausgehandelte Flüchtlingspakt ist Erdoğans wichtigstes Vehikel beim Transformationsprozess zur Diktatur und zur brutalen Unterdrückung von Minderheiten. Der Flüchtlingspakt schützt Erdoğan vor Sanktionen und sogar vor bloßer Kritik.

Wie sehr hat Frau Merkel den neuen US-Präsidenten Trump kritisiert und die westlichen und europäischen Werte diktiert, die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit sein sollen! Wie unterwürfig ist die deutsche Bundeskanzlerin gegenüber Erdoğan! Hier dulden wir, dass diese gemeinsamen Werte einfach ignoriert und mit Füßen getreten werden. Die Zahl der türkischen Bürger, die in Deutschland Asyl beantragt haben, ist sprunghaft angestiegen. Es werden kurdische folgen, und wir sollten hier dringend ein Zeichen setzen.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Turecko má obrovské problémy a přesto tvrdím, že Turecko je pro nás klíčovým partnerem v boji proti nelegální migraci. Je naším partnerem pro navrácení uprchlíků a tato dohoda, která byla uzavřena, je plněna. Turecko je součástí aliance, která je nezbytná pro mírové řešení na Blízkém východě, a je také naším spojencem v NATO.

Dnes jednáme opět o Turecku proto, že jsme zneklidněni vývojem politiky prezidenta Erdogana. Turecko se vzdaluje evropským standardům. Toho je důkazem také to, že se naše delegace EU-Turecko zde v EP již rok a půl nesešla. Je to pochopitelné, zřejmě turecká reprezentace nemá zájem vysvětlovat některé své represivní kroky.

Já bych v této chvíli chtěla vyzvat paní vysokou představitelku, aby se zastala dvou českých zatčených občanů, kteří mají být souzeni kvůli příslušnosti ke kurdským milicím a mají být obviněni z terorizmu. Prosím, aby se zastala jejich řádného soudu a vyšetření a aby byli potom propuštěni.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). – Señora Presidenta, este es un Pleno, un debate, muy triste. Porque quienes hemos defendido siempre la necesidad de que Turquía avanzara en su camino de adhesión hacia la Unión Europea hoy tenemos que pedir que se congelen esas negociaciones. Y uno de los efectos colaterales lamentables de la política de Erdoğan es que está dando fuerza a los argumentos de aquellos que siempre han sido enemigos de Turquía.

Desde la posición de quienes hemos defendido siempre a Turquía, hoy queremos lanzar el mensaje al pueblo turco de que desde aquí queremos defender sus libertades, su dignidad, la dignidad de las mujeres, la libertad de expresión, la libertad de ejercicio político, y que, porque queremos hacer eso, y porque esa es la Turquía en la que creemos, hoy pedimos que se congelen las conversaciones, con la esperanza —nosotros y el pueblo turco— de que esas negociaciones puedan abrirse el día que vuelvan a abrirse las libertades y la democracia en Turquía. Pero hoy, señora Presidenta, es un día triste para quienes creemos en Turquía.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE). – Κυρία πρόεδρε, πολύ ορθά στηλιτεύουν σήμερα όλες οι πολιτικές ομάδες τη στάση και τη συμπεριφορά της Τουρκίας ως προς τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως προς την περιφρόνηση αρχών και αξιών. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν είναι σημερινή. Πρόκειται για διαχρονική συμπεριφορά η οποία έτυχε ανοχής και ατιμωρησίας, ακόμη και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα η Τουρκία να αποθρασύνεται και να προκαλεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Τουρκία, εδώ και σαράντα δύο χρόνια, παραβιάζει καθημερινά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο, ότι εισέβαλε και ότι κατέχει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι συνεχίζει να προκαλεί και να προσβάλει τα αισθήματα όλων μας. Οφείλω να τονίσω ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κατέβαλε το άπαν των δυνάμεών του για να εξευρεθεί μια λύση για το κυπριακό πρόβλημα. Συνάντησε όμως, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ελβετία, την απαράδεκτη άρνηση της Τουρκίας να απαγκιστρωθεί από θέσεις προσβλητικές διότι θέλει να παραμείνει εγγυήτρια δύναμη σε μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία σύγχρονη χώρα. Πρέπει να τονίσω ότι είναι ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τη λύση του κυπριακού προβλήματος απέναντι σε μια Τουρκία η οποία συνεχίζει να προκαλεί ακόμη και την Ελλάδα αμφισβητώντας διεθνείς Συνθήκες. Τελειώνοντας, πολλοί εδώ επεσήμαναν ότι η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος. Ελπίζω να αποσυρθεί διότι ούτε στρατηγικός εταίρος είναι, ούτε αξιόπιστος εταίρος είναι.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, come molti di voi, guardo con grande preoccupazione ai recenti avvenimenti in Turchia. Il tentato colpo di Stato del luglio scorso resta un atto antidemocratico da condannare, a cui sarebbero dovute corrispondere contromisure proporzionate. Così purtroppo non è stato.

In un paese da molto tempo candidato all'adesione non possiamo accettare le ripetute violazioni dello Stato di diritto, gli arresti di massa e la mancata tutela dei diritti umani, così come la possibile reintroduzione della pena di morte. L'Europa non è solo un'unione economica, ma soprattutto una comunità di valori.

Proprio in queste settimane, in commissione per il commercio internazionale, stiamo valutando le proposte per il rinnovamento del quadro commerciale Unione europea-Turchia e per modernizzare l'unione doganale con Ankara. Anche in questa prospettiva, occorre essere coerenti con i nostri valori: o la Turchia farà un passo indietro o saremo noi a dover cambiare atteggiamento, anche attraverso segnali forti, quali il congelamento del processo di adesione.

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D). – Στις τουρκικές φυλακές βρίσκονται αυτή τη στιγμή 2300 δικαστές και εισαγγελείς, 150 δημοσιογράφοι, πάνω από 31000 πολίτες και 10 μέλη του τουρκικού κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων ο κ. Demirtas. Συγχρόνως, 129000 δημόσιοι υπάλληλοι είτε έχουν απολυθεί είτε βρίσκονται σε αργία. Τα στοιχεία αυτά είναι φαραωνικών διαστάσεων. Ο κ. Erdoğan αντιμετωπίζει την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον της Τουρκικής Δημοκρατίας με ένα άλλο πραξικόπημα ενάντια στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκβιάζει με τη συμφωνία για τους πρόσφυγες χωρίς να αναλογίζεται το δράμα τους. Ανακινεί θέματα συνόρων που έχουν κλείσει εδώ και εκατό χρόνια με τη Συνθήκη της Λοζάνης. Όλα τα παραπάνω δείχνουν έναν ηγέτη που δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον του λαού του αλλά το πλάνο της προσωπικής του επιβίωσης και της προσωπικής του ηγεμονίας. Από εμάς θέλει να κρατήσουμε ένοχη σιωπή. Για τον λόγο αυτό, η απάντησή μας σήμερα πρέπει να ηχηρή και σαφής: εάν συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, τότε δεν θα θεωρείται αξιόπιστος εταίρος, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα τεθούν στην κατάψυξη και θα σταματήσει η προενταξιακή οικονομική βοήθεια που λαμβάνει η Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτρης Παπαδάκης ( S&D). – Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για να δώσουμε απαντήσεις σε δύο πολύ βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι «Τι Τουρκία θέλουμε;». Το δεύτερο ερώτημα είναι «Έχει βοηθήσει η μέχρι σήμερα στάση μας ούτως ώστε να έχουμε μία δημοκρατική Τουρκία;». Ναι, θέλουμε μια δημοκρατική Τουρκία που θα σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της, που θα σέβεται την κυριαρχία των γειτονικών της κρατών, θέλουμε μια Τουρκία η οποία δεν θα κατέχει άλλα μικρά κράτη που βρίσκονται στην περιοχή της. Μπορεί η μέχρι σήμερα στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία να θεωρηθεί πετυχημένη; Απαντώ ξεκάθαρα «Όχι». Θα σας υπενθυμίσω ότι, σε απάντηση των ψηφισμάτων που έχουμε εκδώσει μέχρι σήμερα σχετικά με την Τουρκία, ο κ. Erdoğan δήλωνε ότι θα τα πετάξουνε στον κάλαθο των αχρήστων. Σήμερα το πρωί ακόμη, η Τουρκία απέδειξε ποια είναι η στάση της, τορπιλίζοντας ουσιαστικά τις συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). – Madam President, yesterday I returned from my second visit to Turkey in less than a month, and I can report that the climate of state repression continues unabated, particularly against HDP political opponents and civil society. Erdoğan’s forces are cranking up the level of fear and intimidation amongst the population, using the smokescreen of a state of emergency to carry out a policy that looks very much like ethnic cleansing in Kurdistan.

Having bombed and cleared whole neighbourhoods in Sur and Nusaybin, parents are now denied the right to bury their children killed in the process. The shutting-down of media outlets reporting from the ground means that the world does not know what is happening. Turkey is fast slipping into a fascist state, and we must rethink our relationship with our European neighbour, because European values of democracy and human rights are being sorely tested. When an elected member of the AKP ruling party can bring forward a bill that legalises the rape of a minor by means of child marriage, we should all worry about how things will end.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). – V kolikor so zagovorniki širitve Evrope s Turčijo imeli kredibilnost do leta 2012, 2013, je takrat ta kredibilnost začela padati. Danes pa postajajo povsem neverodostojni. Mislim, da je treba reči bobu bob, da Evropa takšne Turčije, kakršna je danes, enostavno ne more in ne sme sprejeti v okvir Evropske unije, kajti to ni država, ki spoštuje naše vrednote.

Sam se tudi zelo sprašujem, če si Turčija sploh želi vstopa in spoštovati takšnih vrednot, kot jih imamo danes v Evropi, ali pa si predstavlja, da se bo Evropa prilagodila njihovi meri. Zato mislim, da je pravilna odločitev, da se ta pogajanja zamrznejo. Hkrati mislim, da moramo zelo resno razmisliti, kako bomo zaščitili naše interese, evropske interese, na Cipru in pa tudi v Grčiji. Predvsem pa se bojim pripraviti na nov begunski val, kajti ukrepi, ki jih bo zavzel Erdogan, so lahko na tem področju zanj najmočnejši, za nas pa tudi zelo sporni in težki.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Madam President, MEPs are being barred from visiting fellow Turkish parliamentarians in prison, 10 from the HDP plus the seven mayors of Kurdish cities are jailed besides thousands of journalists, judges, teachers, officers, alleged to have links with the July coup. The EU should be alarmed and warn against a mass murder likely in preparation of prisoners whom Erdoğan considers linked to the Gulen Movement. Already 20 appeared to have been suicides, certainly to hide traces of torture. Already pro-government media report on mass escape plans by jailed prisoners, a convenient excuse to execute them. The EU must ditch any pretence that the accession negotiations are still possible with the repressive regime of Erdoğan in his latest crazy power grab. Let’s instead, Ms Mogherini, engage and support all those brave men and women in Turkey who fight for democracy and human rights, and resist. We cannot be friends with a regime that brutally attacks the Kurds and oppresses the Turkish people.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Ήρθε ο καιρός για να μπει ένα τέλος στο μεγάλο εμπαιγμό της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και για να διακοπούν οριστικά οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται, εδώ περισσότερα από δέκα χρόνια, τις συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από πλευράς Τουρκίας και τις νεο-οθωμανικές βλέψεις της κυβέρνησης Erdoğan. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί αδρανής την ισλαμοποίηση μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι η Αγιά Σοφιά, την επεμβατική πολιτική της Τουρκίας σε Συρία και Ιράκ καθώς και τη συνεργασία της Τουρκίας με το ISIS. H Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί αδρανής τις παραβιάσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στη Θράκη και, φυσικά, ξεχνά τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα. Στο πεδίο του προσφυγικού προβλήματος, η Τουρκία στέλνει χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου, όπου οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλο. Εδώ και τώρα λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε οριστικά την πόρτα της Ευρώπης στην Τουρκία και στον Erdoğan.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). – Madam President, when I was in the college in 2004 we debated the report on Turkey. I, together with Gunther Verheugen, was a strong advocate of starting the negotiations and approving the report. Why? Because Turkey had met the five conditions from Helsinki. For the same reason today, that means that Turkey is no longer complying with these conditions, I am in favour of suspension of these negotiations, of course with the possibility to resume once the conditions are met.

But let’s be frank. Turkey today does not meet the Copenhagen criteria and the Copenhagen criteria are the criteria on the basis of which we launch negotiations, we negotiate, and we finish. We have no other option. That does not mean that we cannot have a dialogue, we cannot have a strategic partnership, we cannot try to resolve the issues that are separating us, but not through the accession negotiations.

 
  
MPphoto
 

  Σοφία Σακοράφα ( GUE/NGL). – Kυρία Mogherini, αυτό είναι το πέμπτο κατά σειρά ψήφισμα και το πιο καταδικαστικό για την Τουρκία. Σε όσα αναφέρει αυτό και σε όσα αναφέρατε εσείς για αθρόες διώξεις, συλλήψεις και φυλακίσεις, θα προσθέσω τις απειλές της Τουρκίας προς τους γείτονές της, τις καθημερινές παραβιάσεις εναέριων και θαλάσσιων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αμφισβήτηση του στάτους κβο της περιοχής. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει αιτία αναστολής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων προ πολλού. Χρειάστηκε όμως η υποτιθέμενη επαναφορά της θανατικής καταδίκης για να ψελλίσουν κάποιοι για αναστολή. Η πραγματικότητα όμως είναι αμείλικτη. Συγκεκριμένα συμφέροντα ανέχθηκαν την παραβίαση όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών συνθηκών από την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευθυνόμενη για τις αιτίες της προσφυγικής κρίσης, αρνείται να αντιμετωπίσει την κρίση με ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο. Για όσο διάστημα συμβαίνει αυτό, η Τουρκία θα συνεχίσει την ίδια πολιτική. Εσείς θα βγάζετε ανακοινώσεις και εμείς ψηφίσματα, γνωρίζοντας ότι η Τουρκία εκβιάζει με δυόμισι εκατομμύρια πρόσφυγες. Το επαναλαμβάνω λοιπόν, πιστεύοντας ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι η Τουρκία δεν θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - όχι γιατί δεν το θέλουμε εμείς αλλά, πρωτίστως και κυρίως, γιατί δεν το θέλει η ίδια.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, hier in diesem Parlament doch eine breite Einigung zu erzielen, dass die Verhandlungen mit der Türkei auszusetzen sind, zu unterbrechen, wie hoffentlich bald der Wunsch auch der vielen europäisch gesinnten Leute in der Türkei wieder geäußert wird, dass dieses Regime Erdoğan einen anderen Weg einschlägt oder zu Ende kommt.

Auch im österreichischen Nationalrat gab es vor zwei Wochen eine Einigung aller sechs Parteien, die Verhandlungen auszusetzen. Da war auch die Freiheitliche Partei dabei, der Parteichef. Heute hören wir von den Freiheitlichen: Nein, völliger Abbruch – hier Herr Mayer gerade vor kurzem. Ich frage mich da wirklich: Was gilt bei den Freiheitlichen? Gilt das Wort des Herrn Mayer, das Wort des Herrn Parteichefs, des Präsidentschaftskandidaten, des Delegationsleiters oder des Generalsekretärs? Oder gilt wieder einmal gar nichts? Ich sage nur: Auf das Wort der Freiheitlichen ist kein Verlass, weder in Österreich noch im Europäischen Parlament noch in diesem gemeinsamen Europa.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη ( PPE). – Κυρία πρόεδρε, κυρία Mogherini, αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι απαράδεκτο και, ταυτόχρονα, πάρα πολύ ανησυχητικό. Ο κύριος Weber μίλησε για 36000 έγκλειστους στις φυλακές, για 38 βουλευτές φυλακισμένους, για 70 μέσα μαζικής ενημέρωσης των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευθεί. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είναι συνδεδεμένη με τη μείζονα δική μας στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση του εκδημοκρατισμού. Θα παραιτηθούμε από τον σκοπό αυτό; Θα παραδεχτούμε ότι αποτύχαμε; Πιστεύω ότι το πρώτο βήμα είναι να μην τους δοθεί ούτε ένα ευρώ - ούτε ένα ευρώ αναπτυξιακής βοήθειας - και δεν μιλάω εδώ για τα κονδύλια για τους πρόσφυγες. Δεν χρειάζεται να παραιτηθούμε από το μοναδικό ενεργό μοχλό πίεσης στον Erdoğan. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον Erdoğan να οδηγήσει την Τουρκία στο χάος και να βυθίσει την Ελλάδα στο χάος, αφήνοντας τους πρόσφυγες να εισέλθουν στην Ένωση και δημιουργώντας μία ανεξέλεγκτη κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). – Madam President, I would like to thank the High Representative. I think it is important to say, like many others, that today Turkey under Erdoğan is not respecting the Copenhagen criteria. Respect for democracy, the rule of law, minorities, free media and so on are undermined every day, but we also have to say that Turkey is bigger than Erdoğan. Erdoğan is not Turkey.

However, that said, I think it is important to send a clear signal to Erdoğan and similar types of leaders that we see arising around the world, leaders who do not respect democracy, who were themselves elected by democratic systems, but use their power to dismantle and undermine democratic institutions, the rule of law and so on. So this question is bigger than just Turkey. I am very much in favour of freezing the negotiations, but I am also in favour of sending a strong signal to all leaders, whether it is Putin in Russia or leaders in our own European Union who are now using methods of undermining democracy by limiting the rule of law or freedom of speech. Therefore we need strong reactions. This Parliament needs strong reactions.

 
  
 

A „catch the eye” eljárás vége.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, Mitglied der Kommission. – Frau Präsidentin! Auch im Namen von Frau Vizepräsidentin Mogherini darf ich mich sehr herzlich für die wiederum sehr facettenreiche Diskussion hier im Haus bedanken. Ich nehme an, das wird sich auch in der Beschlusslage widerspiegeln.

Ich kann nur wiederholen: Unser Jahresbericht zur Türkei hat die Fakten objektiv aufgezeigt. Wir mussten leider auch diesmal wieder – ich möchte fast sagen – ein düsteres Bild malen, das – wie ich heute auch sehen konnte – in diesem Hause doch ziemlich einhellig geteilt wird.

Die Türkei bewegt sich seit einiger Zeit – man könnte fast sagen: seit einigen Jahren – deutlich weg von der Europäischen Union, jedenfalls nicht in Richtung der Europäischen Union. Das ist die Realität, der wir uns stellen müssen und die wir eben nicht negieren können. In diesem Hohen Haus der Demokratie weiß jeder und jede, was geschehen muss: Wir brauchen ein Ende des Demokratieabbaus und ein klares Bekenntnis der Türkei zur Rechtsstaatlichkeit.

Ehrlich gesagt: Ausnahmezustand und Rechtsstaatlichkeit sind nicht Ausschließungsgründe, sondern im Gegenteil, man kann und man muss auch in einem Ausnahmezustand rechtsstaatliche Prinzipien aufrechterhalten. Es liegt also auch hier im Interesse der Türkei, das zu dokumentieren, und zwar sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

Die aktuelle Situation könnte sich sehr schnell in einem sehr ernsten Stabilitätsverlust artikulieren und in ihn einmünden, insbesondere im Südosten der Türkei, aber auch darüber hinausgehend im Nahen Osten.

Wir brauchen hier in erster Linie eine Klarheit aus der Türkei selbst über ihre Strategie – ich sage jetzt gar nicht, ob sie der EU beitreten will oder nicht, sondern über ihre Strategie –, wie sie es denn wirklich handhaben will, was die europäische Perspektive anbelangt. Die Führung der Türkei muss verstehen, dass sie ihr Land immer weiter von einer glaubwürdigen EU-Perspektive wegführt. Niemand sollte daher den Ernst der Lage unterschätzen. Und ich glaube, die Wortmeldungen heute waren hier sehr eindeutig.

Federica Mogherini und ich selbst konnten beim Außenministerrat vor etwas mehr als einer Woche eindeutig feststellen, dass die Mitgliedstaaten bislang nicht gewillt sind, drastische Schritte zu setzen, sondern weitgehend auf Engagement setzen – auf unser Engagement, auf unser aller Engagement, auch jenes der Mitgliedstaaten selbst. Wir müssen also weiter darauf drängen, dass die Türkei ihre demokratischen und rechtsstaatlichen Verpflichtungen einhält, die sie selbst auf sich genommen hat. Ich muss nochmals darauf hinweisen: Die Türkei – und das war selbst ihr Ziel – ist ein Kandidatenland, und ein Kandidatenland hat zur Kenntnis zu nehmen, dass es höchsten und hohen Standards verpflichtet ist. In dieser Richtung können auch keine Abstriche getätigt werden.

Aber es gibt auch so etwas wie rote Linien – auch das ist heute mehrfach deutlich geworden. Ich wiederhole es nochmals, und ich lege ganz besonderen Wert darauf, dass die Einführung der Todesstrafe zum Beispiel eine solche eindeutige dunkelrote Linie wäre. Wir sollten nicht vergessen, dass die Abschaffung der Todesstrafe 2004 eine wesentliche Hauptbedingung zur Verhandlungseröffnung 2005 war.

Eines ist klar: Die Türkei wird immer ein enger Partner bleiben, egal in welcher Konstellation: beim Handel, in der Migration, in der Außen- und Sicherheitspolitik, in Energiefragen. Geography is destiny – das ist also nicht die Frage. Was wir brauchen, ist eine Türkei, die sich über ihre eigene Perspektive, über ihre eigene Rolle im Klaren ist. Und es sollte auch eine Türkei sein, die nicht nur sozusagen aus Erdoğan besteht, und das ist auch unsere Verpflichtung. Es geht hier um 80 Millionen Menschen, viele davon haben eine klare europäische Perspektive. Dies zu unterstützen, sollte immer unser Anliegen sein.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – Nyolc állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2016. november 24-én, csütörtökön kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. – La question des relations entre l'Union européenne et la Turquie se pose plus que jamais, eu égard au contexte social actuel de ce pays. Je souhaiterais attirer l'attention sur une proposition de loi du gouvernement turc, récemment retirée à la suite du scandale qu'elle a suscité. Il s'agissait de pouvoir annuler la condamnation d'une personne pour viol sur un mineur, dans le cas où l'agresseur se marie avec sa victime. Ce type d' «arrangement» se pratique déjà dans plusieurs pays du monde. Néanmoins, l’exigence de consentement de la victime au mariage est rarement respectée, cette dernière subissant souvent des pressions familiales en faveur d'un mariage qui permet d'éviter un «scandale», dont les victimes sont régulièrement tenues pour responsables. Bien que le ministre de l'intérieur turc ait annoncé le retrait de ce projet de loi, cette actualité doit nous alerter sur la faible considération portée aux femmes dans un pays comme la Turquie, résolument incompatible avec une adhésion à l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. – Турция, днес управлявана от нео-османистки диктатор, е опасна за териториалната цялост на своите съседи, а оттам и на ЕС. Дългото затваряне на очите на европейските лидери, които допреди година виждаха нео-османистка Турция като ключов стратегически партньор, и беззъбата европейска политика позволиха на кандидат-султана да прави каквото си поиска. Станахме свидетели на успешен преврат, който позволи на диктатора драстично нарушаване на всички човешки, граждански и политически права. Неговите съюзници – ислямисти от ДАЕШ и Сивите вълци, обезглавяваха войници на НАТО на площадите в Истанбул, Анкара и Диарбекир, провеждаха и провеждат етническо прочистване.

Диктаторът използва създадената ситуация, за да се отърве от кюрдската опозиция и да покаже, че кюрдите или ще се съобразяват с неговата политика, или ще ги сполети съдбата на арменците от 1915 г., да нахлуе незаконно в Сирия и Ирак и да се опита да анексира техни територии. Използва недопустимо човешки трагедии, за да изнудва ЕС и да осъществява свои вътрешни и външнополитически цели. Преговорите с Турция трябва да бъдат прекратени, предприсъединителните фондове – спрени. В тази насока аз и моите съмишленици събрахме подписка против влизането на Турция в ЕС още през 2010 г. и продължаваме да смятаме, че тази държава не е била и никога няма да бъде част от европейската цивилизация.

 
  
MPphoto
 
 

  María Teresa Giménez Barbat (ALDE), por escrito. – Nuestras relaciones con Turquía están en un momento muy delicado. El gobierno de Erdogan se está convirtiendo en un gobierno autoritario donde no hay espacio para las libertades y los valores consagrados en la Unión. La detención arbitraria de periodistas, universitarios y académicos, el cierre de medios de comunicación, el despido indiscriminado de funcionarios y el encarcelamiento de líderes políticos de la oposición hacen que las conversaciones con Turquía sean cada vez más difíciles. Como he expresado en otras ocasiones, me preocupa también la situación de los laicos y no creyentes, a quienes representantes del gobierno han equiparado en numerosas ocasiones con terroristas. Las graves violaciones a la libertad religiosa y de pensamiento y a las libertades de expresión y de reunión, que se están produciendo en Turquía, hacen que nuestras relaciones sean insostenibles en estos momentos. Por ello, apoyo la idea de suspender las negociaciones de adhesión en curso y de establecer una serie de condiciones a la reapertura de las mismas basadas en el cumplimiento de los Criterios de Copenhague y en el respeto de los valores y principios de la Unión. Asimismo, considero indispensable fortalecer nuestro apoyo a la sociedad civil turca con mecanismos como el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης ( S&D), γραπτώς. – Το ψήφισμα, ως προς το περιεχόμενό του, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έρχεται με χρόνια καθυστέρηση. Το πάγωμα των τουρκικών ενταξιακών κεφαλαίων, που προτείνεται σήμερα, θα αποτελούσε ουσιαστική πίεση στην Τουρκία πριν χρόνια, όπως επιμέναμε, για διαμόρφωση δημοκρατικών θεσμών. Σήμερα, στην Τουρκία εδραιώθηκε πλέον η δικτατορία της φανατισμένης πλειοψηφίας που δηλητηριάστηκε από τον ισλαμισμό του Ερντογάν. Στο περιβάλλον αυτό, το πάγωμα των κεφαλαίων αποτελεί μεν καθαρό πολιτικό μήνυμα, αλλά δεν ασκεί οποιαδήποτε ουσιαστική πίεση στο καθεστώς Ερντογάν. Για όσους προσδοκούν ότι με το ψήφισμα θα ασκήσουν πίεση στον Ερντογάν, έχουν πάρει ωμή απάντηση σήμερα, με απόλυση άλλων 15 χιλιάδων υπαλλήλων στην Τουρκία χωρίς οποιαδήποτε τεκμηρίωση. Μοχλός πίεσης πάνω στο καθεστώς υπάρχει. Είναι το οικονομικό κόστος και κυρώσεις, όπως επιβλήθηκαν αλλού. Τώρα, καθώς παγώνουμε το άνοιγμα κεφαλαίων, το καθεστώς Ερντογάν θα απολαμβάνει τεράστια οικονομικά οφέλη και προνόμια από την Τελωνειακή Ένωση Τουρκίας-ΕΕ και τα προενταξιακά κονδύλια που θα χρησιμοποιεί για να εδραιώνεται περισσότερο στην εξουσία. Πρόσφατα, ανακοίνωσε 40% αύξηση στους μισθούς των μουχτάρηδων και ιμάμηδων, μέσω των οποίων χειραγωγεί την τουρκική κοινωνία. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον αδύνατο να αλλάξουμε την Τουρκία του Ερντογάν. Αλλά το να απαλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Κύπρο από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής είναι κάτι που μπορούμε και πρέπει να απαιτούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Myslím si, že je nutné mít na paměti, že přístupová jednání s Tureckem byla zahájena ve velmi odlišné politické situaci. To, že v posledních letech vázla, není žádným tajemstvím. Ukončení přístupových jednání by bylo vcelku jasným odrazem stávající politické reality. To ovšem nesmí znamenat přerušení veškerých vazeb ani ukončení snah o sbližování, pokud jde o různé oblasti spolupráce. V komunikaci s Tureckem je nutné pokračovat, je to pro EU velmi důležitý partner.

 
  
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. – Arvoisa puhemies, muutaman viime vuoden aikana Turkin demokratiakehitys on presidentti Erdoğanin hallinnon johdolla kääntynyt varsin huolestuttavaan suuntaan. Ratkaiseva käänne huonompaan nähtiin kesällä, kun vallankaappausyrityksen varjolla Turkin hallinto käynnisti jättimäiset puhdistukset, joiden seurauksena kymmeniätuhansia ihmisiä on irtisanottu tehtävistään ja pidätetty. Niin tärkeää kuin Turkin kanssa tehtävä yhteistyö onkin, Euroopan unioni ei voi katsoa läpi sormien sitä oikeusvaltioperiaatteen rikkomista, ihmisoikeuksien polkemista ja sananvapauden rajoittamista, mikä maassa on meneillään. Tilanteessa, missä kansalaisia pidätetään nyt täysin mielivaltaisesti ja poliittisin perustein, hallinto kaavailee jopa kuolemanrangaistuksen palauttamista. On selvää, että EU:n hakijamaa Turkki on etääntynyt nyt niin kauas eurooppalaisista arvoista, ettei Euroopan unioni voi tässä tilanteessa jatkaa jäsenyysneuvotteluja aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Neuvottelujen jäädyttäminen on ainoa mahdollinen päätös. Yhteistyötä on tehtävä, mutta ei mihin hintaan tahansa. Euroopalla on arvonsa ja periaatteensa, joista meidän on pidettävä kiinni. Turkin on valittava, mihin suuntaan se valtiona haluaa kehittyä. Turkin jäsenyysneuvottelut on aikoinaan aloitettu kaikkien EU-jäsenmaiden yksimielisellä päätöksellä. Myös päätösvalta neuvotteluiden keskeyttämisestä kuuluu niille. EU-parlamentissa kaikki suuret poliittiset ryhmät ovat neuvotteluiden jäädyttämisen kannalla, joten tämä on nyt vahva viesti komissiolle ja neuvostolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. – Leider hat es viel zu lange gedauert, bis sich das Europäische Parlament zu seinem Handeln entschlossen hat. Dabei ist auch das noch zu kurz gegriffen: Die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei sind nicht nur „vorübergehend auszusetzen“, sondern endgültig abzubrechen. Die Türkei hat nur ein einziges von 34 Beitrittskapiteln schließen können. Das ist nach elf Verhandlungsjahren erbärmlich. Trotzdem zeigen die türkischen Spitzenpolitiker in ewiger Opfermentalität mit dem Finger auf angeblich ungerechtes Verhalten der EU, anstatt sich an die eigene Nase zu fassen. Türkische Selbsterkenntnis wäre der erste Schritt für wenigstens ehrliche diplomatische Beziehungen. Erdoğan bewegt die Türkei in Richtung Islamismus und Diktatur. Das zeigt sich schon am Verlust der Pressefreiheit in der Türkei. Seit seinem Coup hat Erdoğan über 130 Medienbetriebe geschlossen, tausende Journalisten arbeitslos gemacht, über hundert Journalisten inhaftiert. Die Türkei liegt bei der Pressefreiheit im internationalen Ranking auf Platz 151 von 180. Die Behandlung von religiösen Minderheiten in der Türkei ist eklatant ungerecht. Die verweigerte Anerkennung der Republik Zypern spricht für den mangelnden Willen der Türkei, sich friedlich mit seinen Nachbarn zu arrangieren. Die Türkei wird niemals die Werte teilen, die wir teilen. Deswegen kann es für sie keinen Weg in diese Europäische Union geben. Die Beitrittsgespräche müssen endlich dauerhaft beendet werden.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου