Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 22 ноември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Прието решение относно пакета за европейския семестър, включително относно годишния обзор на растежа за 2017 г. (разискване)
 3.Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари (разискване)
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Време за гласуване
  5.1.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  5.2.Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  5.3.Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  5.4.Създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (гласуване)
  5.5.Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (гласуване)
  5.6.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (гласуване)
  5.7.Зелена книга за финансовите услуги на дребно (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (гласуване)
  5.8.Европейски съюз за отбрана (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (гласуване)
  5.9.Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (гласуване)
  5.10.Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2.Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3.Искане за снемане на имунитета на Жан-Франсоа Жалк (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4.Създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5.Достъп на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2015 г. (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7.Зелена книга за финансовите услуги на дребно (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8.Европейски съюз за отбрана (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9.Оползотворяване на потенциала на превоза на пътници по вода (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10.Увеличаване на ефективността на сътрудничеството за развитие (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Положението в Сирия (разискване)
 10.Отношенията между ЕС и Турция (разискване)
 11.Положението на Западния бряг, включително израелските селища (разискване)
 12.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)
 13.Съобщение на председателството: вж. протокола
 14.Състав на Парламента: вж. протокола
 15.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 16.Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)
 17.Създаване на гаранция за уменията (разискване)
 18.Жестомимичен език и професионални преводачи на жестомимичен език (разискване)
 19.Споразумение за екологичните стоки (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (3154 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (10295 kb)
Правна информация - Политика за поверителност