Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 22. november 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Vedtaget beslutning om pakken vedrørende det europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse for 2017 (forhandling)
 3.Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen (forhandling)
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Afstemningstid
  5.1.Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  5.2.Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  5.3.Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  5.4.Fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (afstemning)
  5.5.Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (afstemning)
  5.6.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (afstemning)
  5.7.Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (afstemning)
  5.8.Europæisk forsvarsunion (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (afstemning)
  5.9.Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (afstemning)
  5.10.Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Ukraine og Europol (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2.Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3.Anmodning om ophævelse af Jean-François Jalkhs immunitet (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4.Fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5.Skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7.Grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8.Europæisk forsvarsunion (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9.Udnyttelse af vandvejstransportens potentiale til personbefordring (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10.Forbedring af udviklingssamarbejdets effektivitet (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Situationen i Syrien (forhandling)
 10.Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 11.Situationen på Vestbredden og i bosættelserne (forhandling)
 12.Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
 13.Meddelelse fra formandskabet: se protokollen
 14.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 16.EU’s strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (forhandling)
 17.Oprettelse af en færdighedsgaranti (forhandling)
 18.Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (forhandling)
 19.Aftale om miljøvarer (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (3154 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (10295 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik