Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 22. november 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Otsus Euroopa poolaasta paketi, sh 2017. aasta majanduskasvu analüüsi kohta (arutelu)
 3.Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Hääletused
  5.1.Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  5.2.Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  5.3.Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  5.4.Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (hääletus)
  5.5.Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (hääletus)
  5.6.Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruanne (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (hääletus)
  5.7.Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (hääletus)
  5.8.Euroopa kaitseliit (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (hääletus)
  5.9.Veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamine (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (hääletus)
  5.10.Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2.Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3.Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4.Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5.Maksuhaldurite juurdepääs rahapesuvastasele teabele (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6.Euroopa Keskpanga 2015. aasta aruanne (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7.Jaefinantsteenuseid käsitlev roheline raamat (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8.Euroopa kaitseliit (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9.Veeteedel toimuva reisijateveo võimaluste ärakasutamine (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10.Arengukoostöö tulemuslikkuse suurendamine (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Olukord Süürias (arutelu)
 10.ELi ja Türgi suhted (arutelu)
 11.Olukord Jordani Läänekaldal, sealhulgas asundustes (arutelu)
 12.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (arutelu)
 13.Presidentuuri teadaanne (vt protokoll)
 14.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 16.ELi strateegiline kommunikatsioon vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (arutelu)
 17.Oskuste garantii loomine (arutelu)
 18.Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (arutelu)
 19.Keskkonnatoodete leping (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3154 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (10295 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika