Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 22. marraskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppalaista ohjausjaksoa ja vuotuista kasvuselvitystä 2017 koskeva päätös (keskustelu)
 3.Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin (keskustelu)
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Äänestykset
  5.1.Ukrainan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  5.2.Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
  5.3.Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
  5.4.Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (äänestys)
  5.5.Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (äänestys)
  5.6.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (äänestys)
  5.7.Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (äänestys)
  5.8.Euroopan puolustusunioni (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (äänestys)
  5.9.Vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntäminen (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (äänestys)
  5.10.Kehitysyhteistyön tehokkuuden parantaminen (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Ukrainan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2.Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3.Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4.Turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskeva pitkän aikavälin suunnitelma (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5.Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6.Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7.Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8.Euroopan puolustusunioni (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9.Vesiliikenteen henkilöliikennepalvelujen mahdollisuuksien hyödyntäminen (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10.Kehitysyhteistyön tehokkuuden parantaminen (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Syyrian tilanne (keskustelu)
 10.EU:n ja Turkin väliset suhteet (keskustelu)
 11.Tilanne Länsirannalla ja siirtokunnissa (keskustelu)
 12.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (keskustelu)
 13.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 14.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (keskustelu)
 17.Taitotakuun perustaminen (keskustelu)
 18.Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (keskustelu)
 19.Ympäristöhyödykesopimus (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3154 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (10295 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö