Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 22 november 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Vastgesteld besluit over het pakket betreffende het Europees Semester met inbegrip van de jaarlijkse groeianalyse 2017 (debat)
 3.Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (debat)
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Stemmingen
  5.1.Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (stemming)
  5.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  5.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  5.4.Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (stemming)
  5.5.Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (stemming)
  5.6.Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (stemming)
  5.7.Groenboek over financiële diensten voor consumenten (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (stemming)
  5.8.Europese defensie-unie (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (stemming)
  5.9.Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (stemming)
  5.10.De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-François Jalkh (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4.Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5.Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6.Jaarverslag 2015 Europese Centrale Bank (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7.Groenboek over financiële diensten voor consumenten (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8.Europese defensie-unie (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9.Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10.De doeltreffendheid van ontwikkelingssamenwerking vergroten (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.De situatie in Syrië (debat)
 10.De betrekkingen tussen de EU en Turkije (debat)
 11.De situatie op de Westelijke Jordaanoever, inclusief de nederzettingen (debat)
 12.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (debat)
 13.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad: zie notulen
 14.Samenstelling Parlement: zie notulen
 15.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 16.Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (debat)
 17.Invoering van een vaardighedengarantie (debat)
 18.Gebarentaal en professionele gebarentolken (debat)
 19.Overeenkomst inzake milieugoederen (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3154 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (10295 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid