Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 22 listopada 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (debata)
 3.Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (debata)
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Głosowanie
  5.1.Porozumienie między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  5.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  5.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (głosowanie)
  5.4.Ustanowienie długoterminowego planu w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (głosowanie)
  5.5.Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (głosowanie)
  5.6.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (głosowanie)
  5.7.Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (głosowanie)
  5.8.Europejska Unia Obrony (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (głosowanie)
  5.9.Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (głosowanie)
  5.10.Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Porozumienie między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4.Ustanowienie długoterminowego planu w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5.Dostęp organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7.Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8.Europejska Unia Obrony (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9.Uwolnienie potencjału pasażerskiego transportu wodnego (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10.Zwiększanie skuteczności współpracy na rzecz rozwoju (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 9.Sytuacja w Syrii (debata)
 10.Stosunki UE-Turcja (debata)
 11.Sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym w osiedlach żydowskich (debata)
 12.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)
 13.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 14.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 15.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 16.Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (debata)
 17.Ustanowienie gwarancji umiejętności (debata)
 18.Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (debata)
 19.Umowa w sprawie towarów środowiskowych (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (3154 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (10295 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności