Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 22. novembra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení týkajúcim sa európskeho semestra vrátane ročného prieskumu rastu na rok 2017 (rozprava)
 3.Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (rozprava)
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Hlasovanie
  5.1.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  5.2.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  5.3.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  5.4.Dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (hlasovanie)
  5.5.Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (hlasovanie)
  5.6.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (hlasovanie)
  5.7.Zelená kniha o retailových finančných službách (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (hlasovanie)
  5.8.Európska obranná únia (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (hlasovanie)
  5.9.Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (hlasovanie)
  5.10.Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Françoisa Jalkha (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4.Dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5.Prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7.Zelená kniha o retailových finančných službách (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8.Európska obranná únia (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9.Uvoľnenie potenciálu osobnej vodnej dopravy (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10.Zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Situácia v Sýrii (rozprava)
 10.Vzťahy EÚ – Turecko (rozprava)
 11.Situácia v Predjordánsku vrátane osídľovania (rozprava)
 12.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)
 13.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 14.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 15.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 16.Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (rozprava)
 17.Vytvorenie záruky získania zručností (rozprava)
 18.Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (rozprava)
 19.Dohoda o environmentálnych tovaroch (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (3154 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (10295 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia