Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 22 november 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut antaget om paketet med den europeiska planeringsterminen, inbegripet den årliga tillväxtöversikten för 2017 (debatt)
 3.Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (debatt)
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Omröstning
  5.1.Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  5.2.Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  5.3.Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
  5.4.Upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (omröstning)
  5.5.Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (omröstning)
  5.6.Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (omröstning)
  5.7.Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (omröstning)
  5.8.Europeisk försvarsunion (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (omröstning)
  5.9.Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (omröstning)
  5.10.Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Avtalet om operativt och strategiskt samarbete mellan Ukraina och Europol (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2.Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3.Begäran om upphävande av Jean-François Jalkhs immunitet (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4.Upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5.Skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6.Europeiska centralbankens årsrapport för 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7.Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8.Europeisk försvarsunion (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9.Frigörande av potentialen med passagerartransporter på vatten (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10.Ökning av utvecklingssamarbetets effektivitet (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Situationen i Syrien (debatt)
 10.Förbindelserna mellan EU och Turkiet (debatt)
 11.Situationen på Västbanken, inklusive bosättningarna (debatt)
 12.Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
 13.Meddelande från ordförandeskapet: se protokollet
 14.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 16.EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (debatt)
 17.Inrättande av en kompetensgaranti (debatt)
 18.Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (debatt)
 19.Avtalet om miljöanpassade varor (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (3154 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (10295 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy