Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 10295k
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017 (συζήτηση)
 3. Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)
 4. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1. Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)
  5.2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  5.3. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  5.4. Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (ψηφοφορία)
  5.5. Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (ψηφοφορία)
  5.6. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (ψηφοφορία)
  5.7. Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (ψηφοφορία)
  5.8. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (ψηφοφορία)
  5.9. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (ψηφοφορία)
  5.10. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1. Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  6.2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.3. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  6.4. Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (A8-0325/2016 - Diane Dodds)
  6.5. Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel)
  6.6. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells)
  6.7. Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson)
  6.8. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (A8-0316/2016 - Urmas Paet)
  6.9. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (A8-0306/2016 - Keith Taylor)
  6.10. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda)
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 10. Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
 11. Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών (συζήτηση)
 12. Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (συζήτηση)
 13. Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (συζήτηση)
 17. Θέσπιση εγγύησης δεξιοτήτων (συζήτηση)
 18. Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (συζήτηση)
 19. Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά (συζήτηση)
 20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21. Λήξη της συνεδρίασης


  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è aperta alle 9.05)

 

2. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione della Commissione relativa alla decisione adottata sul pacchetto del Semestre europeo, compresa l'analisi annuale della crescita 2016 (2016/2927(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, last month we had a fruitful exchange of views on the 2016 European Semester on the basis of the report drafted by Mr Sant Today, I am pleased to present a package which starts the 2017 European Semester adopted by the Commission last week.

The European Semester has become a key mechanism for the coordination of economic policies at EU level. It has played a crucial role in triggering and supporting urgently needed economic reforms in Member States, and in the current context of a gradual but all-too-moderate recovery, there is no time for complacency. The messages included in the 2017 Annual Growth Survey, and more generally in the Autumn Package, are a reflection of the new impetus that the Commission has given to economic governance, building on the experience of the last few years.

The aim is to identify where challenges remain and where the EU and Member States should focus their efforts. In particular, faster progress on the implementation of structural reforms, in line with the country-specific recommendations, is needed to boost jobs and growth and to foster economic, social and territorial cohesion.

As we have seen from the Commission’s autumn economic forecast, economic growth in Europe is expected to continue at a moderate pace. Recently, we have seen some labour market gains and rising private consumption but, at the same time, there are a number of risks to growth and a weakening of supportive factors like low oil prices. However, the economic recovery is proving quite resilient. The EU’s GDP is now higher than before the crisis. All Member States are set to grow next year. Investment is starting to increase, supported in part by projects financed under the Investment Plan for Europe. Labour market developments are also more encouraging. Employment is expected to grow faster this year than at any time since 2008, though unemployment still remains high.

Public finances continue to improve. In the EU, both average public deficit and the government debt-to-GDP ratio will continue to fall over the next two years. However, political uncertainty, slow global growth and weak global trade weigh on our growth prospects and we face a number of economic and social challenges. Unemployment is still high. Disparities persist across and within countries, both as regards economic performance and in terms of social challenges. Public and private debt levels remain high in some Member States and act as a drag on growth. In the financial sector there are still high levels of non-performing loans in several Member States.

The Annual Growth Survey 2017 builds on the priorities set out in President Juncker’s State of the Union address, as well as on the Bratislava road map. The over-arching message from the annual Growth Survey is that we have to redouble efforts along the virtuous triangle of boosting investment, pursuing structural reforms and ensuring responsible fiscal policies, and in doing so we have to focus on social fairness and delivering more inclusive growth.

A new element this year is a communication on the fiscal stance of the euro area. The letter of intent that accompanies the State of the Union speech announced that the Commission will propose a positive fiscal stance for the euro area in support of the monetary policy of the European Central Bank. The communication provides the Commission’s views on the appropriate euro area aggregate fiscal stance in the context of the institutional architecture of the Economic and Monetary Union. Of course, such an orientation should build on the legal frameworks set by the Stability and Growth Pact and take into account the broader fiscal sustainability concerns.

The recommendation on the economic policy of the euro area highlights five areas for action: reforms that favour growth and productivity; a supportive fiscal stance; job creation and social fairness; strengthening the banking sector, and completion of our Economic and Monetary Union.

The draft Joint Employment Report shows that employment and the social situation are gradually improving, while stressing clearly that there is, nevertheless, no room for complacency. The main challenges concern notably high levels of inequality; still high rates of youth unemployment and of those not in employment, education or training; long-term unemployment; and the under-representation of women in the labour market. The unprecedented inflow of asylum seekers and other migrants also calls for comprehensive integration policies.

The package also includes the 2017 Alert Mechanism Report, which screens Member States for risks of macroeconomic imbalances and identifies countries for in-depth reviews. Thirteen in-depth reviews are announced in the Alert Mechanism Report, namely for Bulgaria, Croatia, Cyprus, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain and Sweden. The results will be included in the country reports that the Commission will issue towards the end of February 2017. The reduction of the number of in-depth reviews compared to the last year, when 19 such reviews were carried out, reflects the recent progress made in addressing imbalances. Also, a number of vulnerabilities persist.

The Commission also issued opinions on the draft budgetary plans received from the euro area Member States. We received those budgetary plans in October, and the findings have been summarised in a chapeau communication. This year, with regard to the Member States under the preventive arm of the Stability and Growth Pact, we found that for five countries – Germany, Estonia, Luxembourg, Slovakia and the Netherlands – their draft budgetary plans are compliant with the requirements of the Stability and Growth Pact. For four countries – Ireland, Malta, Austria and Latvia – the draft budgetary plans are broadly compliant. For six countries – Belgium, Italy, Cyprus, Lithuania Slovenia and Finland – the draft budgetary plans pose a risk of non-compliance.

Concerning the Member States under the corrective arm of the Stability and Growth Pact, for France, the draft budgetary plan is found to be broadly compliant with the requirements of SGP. For Spain, the draft budgetary plan which was submitted under the no-policy-change scenario, is found to be at risk of non-compliance. Also for Portugal, the draft budgetary plan is found to be at risk of non-compliance. Portugal, however, is expected to correct the excessive deficit this year and to transit to the preventive arm of the Stability and Growth Pact next year.

Spain and Portugal have also submitted reports on actions taken in the response to the Council decisions to step up the excessive deficit procedures. The Commission has in the meantime assessed the possible partial suspension of European structural and investment funds and engaged in a structured dialogue with the European Parliament. Taking into account the measures that Spain and Portugal have taken, the Commission’s view is that the excessive deficit procedure should be kept in abeyance at this point for both countries. Accordingly, the requirement for a proposal by the Commission to suspend part of the European structural and investment Funds is no longer present and there will be no such proposal by the Commission.

This autumn package is there to assess the EU and euro area dimension of the European Semester. In the coming weeks and months, the work will focus more on the country-specific dimension of the process. The Commission will present its country-specific analysis, including the in-depth reviews under the macroeconomic imbalances procedure and the country reports, towards the end of February next year.

In the run-up to the country-specific recommendations, scheduled for May next year, the Commission plans to intensify dialogue with the Member States and the social partners to develop a common understanding of successful reform implementation.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I would like to thank the Commissioner for the statements. Let me first of all underline one thing: the Commission is the guardian of the Treaty and it has the responsibility to act within the legal framework – not to change it or cause hesitancy about the rules. That is why it is important that all actions regarding the Stability Pact are consistent with what has been legislated in this Chamber.

I will make three points. The recovery we are seeing is moving at a slow pace. It is to a high degree dependent on a unique monetary policy that is not sustainable in a long—term perspective, but it is also based upon the credibility of the Stability Pact and the stability of public finances. Do not risk that, Commissioner, by calling the Stability Pact and its rules into question.

Secondly, reforms and the consolidation of public finances are the best way to avoid austerity. Wherever you use deficits as a way to avoid structural reforms, you enter into austerity because austerity comes from spending more money than you have. As soon as you do that, you are creating problems for investment, for growth and for jobs. We can see this on the European map.

Thirdly, budgets must be improved with quality. Member States must give priority to the spending that is most important before they increase the deficits. They must give priority to the important things and not have an excuse, in the end, for above minus 3%, for squeezing in the most important spending. They – and all of us – need to do it the other way round.

We want to fight austerity and unemployment with growth and structural reforms. We do not believe in deficits and increased debt burdens. We think that Europe shall go forward.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, signor vicepresidente Dombrovskis, onorevoli colleghi, credo che la comunicazione sulla fiscal stance approvata dalla Commissione sia la migliore risposta all'avanzata dei populisti, perché l'alleato più prezioso dei populisti è proprio l'austerità cieca e dogmatica. Ed è sulle macerie che ha lasciato l'austerità che prospera il nuovo ordine politico promosso dai populisti.

Non è un caso se oggi Trump in America promette un grande piano di investimenti di un trilione di dollari: di fronte al nuovo attivismo statunitense, l'Unione europea non può restare inerme. La Commissione europea ha ragione e voglio ringraziare il commissario Moscovici per il suo lavoro fondamentale. Bisogna passare a una politica di bilancio dell'eurozona più espansiva e i paesi che oggi hanno eccedenze di bilancio hanno il dovere di investire di più. Ma serve anche una grande iniziativa europea a sostegno di una politica economica più ambiziosa.

Fa quindi bene il Parlamento a definire in queste ore la natura di una capacità fiscale dell'Europa. Per il nostro gruppo, il nuovo approccio della Commissione sulla fiscal stance costituisce un punto di svolta necessario. Voglio dire con chiarezza a chi punta in queste ore a sabotare questa svolta – e mi riferisco in particolare a Schäuble – che per noi questa fiscal stance è una linea rossa invalicabile, su cui condizioniamo il nostro sostegno a questa Commissione e non tollereremo alcun sabotaggio.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE), blue-card question. – Mr Pittella, I think we all agree that we need to fight austerity. The question is, in which way? I would like you to explain where you have seen that we can have reduced austerity through increased deficits, increased debt burdens, rising interest rates and political uncertainty. Where have we seen that? Austerity comes from overspending, spending more money than you have. Reforms and growth come from strategic and responsible budgeting. So please explain where you have seen that increased deficits and increased debt burdens have given growth and unemployment. I have seen things the other way around.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Io so solo, collega Hökmark, che la politica di austerità, che si proponeva di ridurre il debito, non l'ha ridotto, per un motivo semplicissimo, che anche i bambini della scuola elementare conoscono: se tu riduci le entrate dello Stato perché comprimi la spesa per gli investimenti, tu non riduci il debito ma lo incrementi. Infatti, il debito aggregato della zona euro è aumentato e non si è ridotto. Solo attraverso una politica di investimenti seria – ha ragione il collega Othmar su questo – una politica di investimenti seria, fondata e finalizzata sulle grandi infrastrutture materiali e immateriali, sull'ambiente, sulla transizione energetica e sulle risorse umane può ridurre il debito, facendo crescere la ricchezza, i posti di lavoro e, quindi, le entrate dello Stato.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones, namens de ECR-Fractie. – Over enkele maanden vieren wij 25 jaar Verdrag van Maastricht. In dat Verdrag werd vastgelegd hoe de lidstaten verantwoordelijk zijn voor hun sociaal beleid, voor hun economisch beleid en dat zij dat beleid moeten voeren binnen het begrotingskader dat we samen hebben afgesproken. Het is aan de Europese Commissie om erop toe te zien of die regels worden nageleefd, of iedereen binnen de krijtlijnen blijft en om sancties op te leggen wanneer dat noodzakelijk is.

Welnu collega's, ik denk dat we terug moeten naar die logica van het Verdrag van Maastricht. De rekeningen moeten op orde en de lidstaten die weigeren mee te werken, moeten wij aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Wij moeten deze lidstaten ook sancties kunnen opleggen, hen desnoods uit de eurozone zetten wanneer dat nodig is. Maar wat zien we? Dat de Europese Commissie vandaag niet van plan lijkt om het Verdrag van Maastricht te vieren, maar eerder van plan lijkt om het Verdrag te begraven. Wat zij voorstelt, past niet binnen het afgesproken kader. De Commissie waant zich een soort Europees ministerie van Financiën. Ze stelt zaken voor waarvoor zij niet bevoegd is, maar vooral stelt zij zaken voor die niet verstandig zijn. Onze structurele problemen, het is al gezegd door collega Hökmark, zullen niet wegsmelten. Wij kunnen geen groei kopen op de pof. Op de korte termijn helpt ons dat misschien, op de lange termijn creëert dat gewoon meer problemen. Het is trouwens perfect mogelijk om slim te besparen en slim te groeien. We zien dat in landen zoals Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Dat is precies de weg die wij met deze Europese Unie moeten volgen.

 
  
MPphoto
 

  Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie. – Ik dank de Commissie voor de toelichting. U concludeert terecht dat we een beleid nodig hebben dat leidt tot meer werkgelegenheid, sociale rechtvaardigheid, convergentie en een positief investeringsklimaat. Als we een verbetering van onze competitiviteit willen, hebben we een snellere voltooiing van de interne markten nodig. Ook moeten onze fondsen aangewend worden om groeistimulerende en grensoverschrijdende projecten te financieren. Maar hoe? Een begrotingsoverschot lijkt aannemelijk. Ik heb hier twee vragen over.

Ten eerste: hoe motiveert de Commissie lidstaten om een begrotingsoverschot te spenderen aan het collectief? We kunnen immers niet van een land verwachten dat het zijn ruimte in de begroting investeert als andere landen regels van het Europees semester niet naleven. Deze regels moeten dus afdwingbaar worden. Ten tweede: hoe denkt de Commissie een zogenaamd overloopeffect te kunnen bereiken?

Laten we van Europa de meest competitieve onderzoeks- en innovatieregio maken. Alleen een ambitieus economisch en monetair beleid, in combinatie met een vervolledigde interne markt, leidt tot het beste resultaat.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor Presidente, las prioridades económicas y sociales que plantean son absolutamente insuficientes. Las recomendaciones vuelven a insistir en medidas que ya hemos visto cómo, año tras año, han fracasado. En materia de empleo, son una nueva llamada a la precarización de las condiciones laborales y de la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Los incentivos a la contratación se terminan por convertir en subvenciones a los empresarios, que solamente sirven para no pagar sus cotizaciones sociales.

Se piden mejoras en los sistemas de formación, cuando al mismo tiempo se aplican recortes en todas las políticas públicas. Los elementos de protección social no terminan de concretarse. Llevamos dos años esperando una propuesta de renta mínima.

En resumen: estas medidas son la repetición de sus errores. Año tras año constatamos en este Parlamento el fracaso de estas medidas; las mismas medidas que nos han llevado, entre otros, al brexit, a la desafección de la ciudadanía, al avance de la política de la extrema derecha, como resultado precisamente de esa desafección. Lo que plantean no es cómo crecer, sino un manifiesto dadaísta, más reformas estructurales, flexibilización, etcétera. ¿Han aprendido algo desde el inicio de esta crisis? Desde luego, parece que no.

Hagan pagar impuestos a los grandes capitales. Hagan un programa de inversión efectivo. Potencien un modelo productivo sostenible. Mejoren la productividad. Hagan un auténtico pilar social.

Este no es el camino. Solamente pretenden beneficiar a los grandes capitales y desmantelar la Europa social.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, gracias Vicepresidente por su presencia. Voy a centrarme en su Comunicación sobre la posición fiscal.

Hay tres afirmaciones de la Comunicación que creo que son acertadas: primera, que la recuperación es frágil —yo creo que nadie puede dudar de ello—; segunda, que basar toda nuestra estrategia de crecimiento en la demanda exterior es una estrategia suicida, dado el contexto; y, tercera, que no podemos fiarlo todo a que la política monetaria sea la solución para sostener el crecimiento.

Pero entonces, ocurre una cosa: ustedes hacen un esfuerzo para presentar una propuesta para una posición fiscal expansiva, pero tengo que decirle que es demasiado poco, que llega demasiado tarde y que es poco consistente con las normas que tenemos, que es algo que ustedes no reconocen. Demasiado poco, evidentemente, porque prácticamente lo que están pidiendo es ir un poco más allá de la posición fiscal de este año, no mucho más allá. Demasiado tarde porque el daño hecho por las políticas de austeridad a lo largo de todos estos años es altísimo. Y demasiado poco consistente porque es un poco complicado ver cómo una política de este tipo es consistente con las normas de gobernanza actual que tenemos.

Todo el proceso carece de coherencia, tengo que decirle. La implementación estricta de las recomendaciones presupuestarias que ustedes hicieron el año pasado suponía una posición fiscal regresiva del 0,3 %, a pesar de que ustedes previeron que la posición fiscal sería neutra. O sea, la coherencia de todas las previsiones del año pasado es absolutamente evidente. Y eso para mí tiene tres implicaciones o demuestra tres cosas: primero, la volatilidad e incerteza de todo el proceso que hoy iniciamos; segundo, la prociclicidad endémica del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; y, tercero, el persistente sobreoptimismo de sus previsiones.

Y, después, en relación con la Comunicación, también tengo que decirle otra cosa, que no terminan de romper un tabú que es muy importante: qué distribución geográfica de la posición fiscal agregada y de las medidas que deben tomarse debe realizarse. Los cálculos que nosotros podemos ver implicarían que, por ejemplo, Alemania, del superávit del 0,6 % actual debería ir a una posición fiscal negativa del 0,5 %; o si Alemania va a una posición fiscal neutral, eso significa que determinados países —por ejemplo, España— no cumplirían con las propias recomendaciones y previsiones que ustedes han hecho. Pero estaría bien que ustedes indicaran esa distribución geográfica.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, señor vicepresidente, yo tengo que decirle que, a pesar de que es poco y demasiado tarde, yo espero que le salga bien, pero los augurios no son muy buenos. El ministro alemán y el ministro español, incomprensiblemente, ya han dicho que no están de acuerdo.

Yo creo que este Parlamento debe dar un mensaje claro de que es importante que este año la posición fiscal sea expansiva porque, si no, la recuperación no llegará.

Le vamos a pedir que también avancen, como le decía, en la distribución regional, que indiquen qué distribución regional tiene que haber.

Y finalmente, ustedes tienen que reconocer que las normas actuales de gobernanza no funcionan y que toda la estrategia de política económica de los últimos años ha sido un fracaso.

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren, för EFDD-gruppen. – Herr talman! Återigen bevittnar jag EU:s storvulna planer – planer som inte har fungerat tidigare och inte heller kommer att fungera denna gång. Vi som kritiserar byggandet av Europas förenta stater avfärdar ni föraktfullt som populister. Men låt mig påminna er om att det är det vanliga, lilla folket som ni avfärdar. Det är det vanliga, lilla folket som går till sitt jobb, som sliter varje dag för att kunna betala sina skattepengar. Det är dem som ni så föraktfullt kallar populister. Det är vanliga människor som är oroliga för sin vardag, hur de ska klara sig, hur familjen ska få pengarna att räcka till varje månad. Det är vanligt folk som till skillnad från er inser att er dröm inte fungerar i praktiken. Det är människor som inser att medlemsländer faktiskt skiljer sig fundamentalt åt, inte minst när det gäller ekonomiska förutsättningar. Därför är en gemensam valuta och en gemensam ekonomisk politik en fullständig utopi som aldrig kommer att fungera.

Nu förutspår ni att ekonomin växer till sig och att nästa år blir bättre. Det är väl ungefär som att jag förutspår att det kommer att börja snöa om en timme. Det är bara gissningar och förhoppningar. Vanligt folks tillit har ni fullständigt förlorat, vilket bevisas av det minskande valdeltagandet varje gång vi har val till Europaparlamentet.

Så länge ni fortsätter att driva detta som ett elitistiskt projekt och inte lägger örat mot marken och lyssnar på den lilla människans oro och förtvivlan, är detta projekt kallat Europeiska unionen dömt att misslyckas.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. –Herr Vorsitzender, Herr Vizepräsident Dombrovskis! Die Europäische Kommission hat in der letzten Woche die Bewertung der Haushaltspolitiken der Mitgliedstaaten abgeschlossen und ein Paket wirtschaftlicher und sozialer Prioritäten vorgelegt, das gemeinsam mit den Wirtschaftsdaten der Herbstprognose 2016 das Europäische Semester für das kommende Jahr einleitet.

Das Europäische Semester stößt aber auf wenig Nachhaltigkeit bei den Mitgliedstaaten. Die einen halten sich nicht an das Europäische Semester und den Stabilitäts- und Wachstumspakt und müssen dafür auch keinerlei Konsequenzen nach sich ziehen: Anders als im Sommer angekündigt, nimmt die Kommission nun doch davon Abstand, den Defizitsündern Spanien und Portugal Strukturfondsmittel einzufrieren – von Sanktionsbefreiungen für latente Verweigerer einer Haushaltssanierung wie Frankreich und Italien einmal ganz abgesehen.

Die anderen kritisieren, dass die Europäische Kommission falsche Prioritäten setzt und nicht energisch gegen Defizitsünder vorgeht. Angeführt wird dabei – insbesondere von deutscher Seite –, dass die Europäische Kommission für das nächste Semester im Alleingang finanzpolitische Ziele für die Währungsunion vorgibt, für die es keine rechtliche Grundlage gibt, und gleichzeitig versucht, die gesamte Architektur der finanzpolitischen Koordinierung in der Eurozone zu verändern.

Unterstützung bekommt die deutsche Seite dabei von der slowakischen Ratspräsidentschaft, die eine Reform des Stabilitätspakts verlangt. Der Pakt soll einfacher und leichter verständlich werden. Ich zitiere den Ecofin-Präsidenten: Wenn Regeln unsinnig sind, so müsse man diese ändern, statt sie zu umgehen, denn sonst zerstöre man das Regelwerk. Die Glaubwürdigkeit des Semesters und des Stabilitätspakts, und somit des gesamten Regelwerks der Koordinierung steht auf dem Spiel, sofern es nicht überhaupt schon verspielt ist. Wenn Mitgliedstaaten, die einen Haushaltsüberschuss erzielen, aufgrund markoökonomischer Ungleichgewichte einer präventiven Komponente des Stabilitätspakts unterliegen und Länder, die Gegenstand von Defizitverfahren sind, seit Jahren unsanktioniert davonkommen, dann kann Flexibilität schnell als Prinzipienlosigkeit interpretiert werden.

Die gesamte Eurozone leidet nach wie vor an einer zu hohen Staatsverschuldung, das belegt auch die aktuelle Herbstprognose. Die Haushaltskonsolidierung kommt aber mit wenigen Ausnahmen nicht voran, weil die Regierungen keine unpopulären Strukturmaßnahmen umsetzen wollen und dies auch nicht müssen, weil sie die EZB indirekt finanziert. Daran ändert sich auch nichts, wenn ein, zwei Mitgliedstaaten mehr investieren. Diese Investitionen lösen die Struktur- und Finanzprobleme der anderen nicht.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, με φόβους για νέο κύκλο κρίσης, αμηχανία για το Brexit και την εκλογή Trump, επερχόμενες εκλογές σε διάφορες χώρες με αυξανόμενη λαϊκή αμφισβήτηση, που εγκλωβίζεται όμως σε αντιδραστική κατεύθυνση, οξύνονται οι ανταγωνισμοί παγκόσμια και στην Ένωση. Σε τέτοιο κλίμα αντιθέσεων, αλήθεια, ποια είναι η αξία της ενιαίας οικονομικής διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου;

Και όμως διατηρούν την αξία τους. H σύγκλιση ή απόκλιση ή ακόμα και οι φυγόκεντρες δυνάμεις, κάποια χαλάρωση με μεταρρυθμίσεις που εισηγείται η Επιτροπή ή η αυστηρότητα, όπως επιμένουν η Γερμανία και άλλοι, αφορούν μόνο τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου για επενδύσεις και όχι την αποκατάσταση όσων έχουν χάσει οι λαοί. Οποιοδήποτε μείγμα πολιτικής προϋποθέτει νέες μόνιμες λαϊκές θυσίες που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Σε αυτές συμφωνούν όλοι.

Παράδειγμα, η Ελλάδα των τριών ή και τεσσάρων μνημονίων που ετοιμάζεται για νέες απεργίες. Οι λαοί πρέπει να οργανωθούν με τη δική τους σημαία και όχι του κεφαλαίου για ανατροπή. Η εναλλαγή, απλά, διαχειριστών τους οδηγεί σε νέες απογοητεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE). – Herr Präsident, Herr Vizepräsident Dombrovskis! Lassen Sie mich zunächst einmal rekapitulieren, was die Kommission uns an Zahlen aus den Mitgliedstaaten geliefert hat: Mit Blick auf die präventive Haushaltsüberwachung erfüllen vier Mitgliedstaaten die Anforderungen aus dem Stabilitätspakt nicht vollständig, und sechs Mitgliedstaaten sind kurz davor, dass ihnen eine Nichteinhaltung der Anforderungen attestiert wird. Zusätzlich dazu gibt es drei Mitgliedstaaten, die bereits verpflichtet werden mussten, mit deutlichen Korrekturen gegen die Nichteinhaltung vorzugehen.

Meine Damen und Herren! Was sagt uns diese Bilanz? Diese Bilanz ist eindeutig negativ und sie macht uns Sorgen über die fiskalpolitische Stabilität, über die immense Verschuldung und die strukturellen Probleme vieler Mitgliedstaaten in der Eurozone. Die Bilanz sagt aus, dass die Kommission in ihrer Kontrollfunktion als Hüterin unserer gemeinsam vereinbarten Regeln, die unser Zusammenwirken bestimmen und sichern, gefordert ist, und zwar mehr denn je.

Ein positiver fiskalpolitischer Kurs für die Eurozone ist kein Ausweg daraus. Ein fiskalpolitischer Kurs für die Eurozone ist nicht einmal rechtlich von unserem bestehenden wirtschaftspolitischen Rahmenwerk abgesichert. Strukturelle Probleme werden nicht durch das Zusammenrechnen bestimmter Kennzahlen gelöst, sie werden höchstens damit verschleiert. Doch mit einer Verschleierung wäre keinem geholfen. Allen voran wäre der Glaubwürdigkeit unseres politischen Handelns damit sicherlich nicht geholfen.

Ganz konkret möchte ich Sie, Herr Dombrovskis, heute fragen: Warum wendet die Kommission nicht erst einmal die Regeln an, die wir zur Verfügung haben, bevor Sie weitere Verwirrung stiften und Verantwortlichkeiten zerstreuen? Und wie lautet die Rechtsgrundlage für einen positiven fiskalpolitischen Kurs? Gibt es überhaupt diese Rechtsgrundlage? Was tun Sie, um in den einzelnen Mitgliedstaaten die Rückkehr zur Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen?

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". – Μια απλή ερώτηση: υπάρχει, κατά την άποψή σας, οποιαδήποτε ευθύνη για όσα έχετε πει στην γερμανική οικονομική πολιτική, και δη στην πολιτική του κυρίου Schäuble, και στην προσπάθεια αυτής της χώρας να γερμανικοποιήσει την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική;

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich habe selten eine – Sie sagten, es war eine einfache Frage – so dumme Frage hier in diesem Haus gehört. „Germanisierung der Wirtschaftspolitik“ ist so ziemlich das falscheste, was man überhaupt ansetzen kann. Ich glaube, dass Herr Schäuble außerordentlich verantwortungsvoll – als wirklicher Europäer im Übrigen – in den letzten Jahren gehandelt hat. Aus meiner Sicht sollte man hier nicht mit einzelnen Fingern auf einzelne Staaten zeigen, weder in Richtung Deutschland noch in den Heimatstaat, aus dem Sie kommen.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). – Mr President, we welcome the Commission because we are starting now to adapt economic policy to the real needs, economic, social, political needs, of the European Union and the euro area. We can also recognise that the European Parliament proposals adopted in the last Annual Growth Survey (AGS) report were also taken into account. We are now starting to have an economic policy driven by the European strategy for growth and jobs, we are having a policy mix giving more attention to investment, we are paying attention to the role of demand and reducing social inequalities, and we are developing a euro area stance with more focus on supporting growth. These are positive elements.

Nevertheless, we are still falling short of a real virtuous circle in the euro area, because for this we need to have much higher investment to tackle social inequalities, thus increasing growth, and with higher growth it will be easier to reduce our public debt. Of course fiscal discipline is important but this is not enough. We need to have this virtuous circle in the euro area. And for this we need to complete the economic and monetary union with a banking union and fiscal capacity. All members of the euro area need to have these conditions and we believe this is really a central task for the Commission when the White Paper is being prepared.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, το περίφημο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» αποτελεί μηχανισμό αναίρεσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων των εθνικών κοινοβουλίων να διαμορφώνουν ελεύθερα τους κρατικούς τους προϋπολογισμούς. Αποτελεί εργαλείο επιβολής της μερκελικής λιτότητας και της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής. Και όταν οι Βρυξέλλες δείξουν ότι επιχειρούν να αυτονομηθούν από την πολιτική του Βερολίνου, δίνοντας, όπως τώρα, λίγα ψίχουλα ανάπτυξης, τότε ο Schäuble τις ανακαλεί στην τάξη. Ο Schäuble, ο οποίος για άλλη μια φορά με ιταμό τρόπο, προκαλεί τον φτωχοποιημένο από τα μνημόνια ελληνικό λαό, απαιτώντας και νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων.

Ήρθε λοιπόν η ώρα, κύριε Dombrovskis, να προχωρήσει η Ελλάδα στην εγγραφή των γερμανικών αποζημιώσεων στον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό. Για τον λόγο αυτό, διοργανώνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία με την οποία απαιτούμε επιτέλους την εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Μια ηλεκτρονική ψηφοφορία που θα θέσει την Ελληνική Βουλή προ των ευθυνών της και θα αναγκάσει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο, να εγγράψει, δηλαδή, εδώ και τώρα τις γερμανικές αποζημιώσεις στον υπό συζήτηση ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό του 2017.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE). – Mr President, the recovery in the EU is gaining ground. There are a number of positive developments signalling the recovery. However, recovery remains fragile. Indeed Member States need to continue to pursue structural reforms to make their economies more competitive and build confidence in their economic and business environment.

But we again face broader uncertainty. The election of Donald Trump in the USA as President reflects the resurgence of protectionism and opposition to TPP and TTIP. It means that the benefits of openness and free trade are again under serious threat. We cannot afford this. We must uphold openness and facilitate the further integration of EU companies in global value chains. We need this as a source of jobs for Europeans.

Finishing CETA is a way to press the USA to keep up openness. It could not have come at better time as it creates immediate market opportunities for American companies, which will have to find alternatives against protectionism in the USA. That is why I urge the Commission and Parliament to finish CETA as soon as possible and to continue the implementation of the key reforms in this report.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. – Stimate coleg, ați spus, printre altele, că vreți să integrăm companiile europene în piața globală și sunt de acord cu dumneavoastră ca fost întreprinzător. Vă întreb, însă: credeți că cu această politică rigidă de plafonare a deficitului la 3 % se pot dezvolta noi investiții? Nu credeți că este nevoie de flexibilizare? Cum s-a calculat acest deficit de 3 %? De unde știm că este cifra optimă? De nu patru, de ce nu doi?

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic (ALDE), blue-card answer. – We have to have sound economies in order to be involved in global value chains in Europe in a global economy. The economies that are in deficit cannot be part of it, because they will just create and continue spreading the deficits around. I think that the involvement of European companies in the creation of jobs for Europeans has to be made on sound ground.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης ( GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Dombrovskis, η τυφλή μονομερής λιτότητα, δηλαδή, το δόγμα Schäuble, δεν φέρνει ανάπτυξη. Αποσυνθέτει την Ευρώπη οξύνοντας τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και τροφοδοτεί τους λαϊκιστές της Άκρας Δεξιάς. Η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει με πιο τολμηρά βήματα για μια στροφή υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη, με ενίσχυση των επενδύσεων και της ζήτησης, ιδιαίτερα από τις χώρες της ευρωζώνης, όπως η Γερμανία, που έχουν μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, με τη χαλάρωση αλλά και την τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να έχουμε επιτέλους ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που μαστίζονται από τεράστια ανεργία, ιδιαίτερα των νέων.

Κύριε Dombrovskis, το δόγμα «λιτότητα- λιτότητα-λιτότητα» σκοτώνει την ανάπτυξη, τροφοδοτεί την ανεργία και ενισχύει την ακροδεξιά ατζέντα για διάλυση της Ευρώπης και για μια τεράστια κοινωνική οπισθοδρόμηση. Έχετε ιστορικό καθήκον και ευθύνη να το αποτρέψετε και την έχουμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για αυτό, σταματήστε να αφήνετε τον εαυτό σας εκτεθειμένο ως Επιτροπή στο bullying του κυρίου Schäuble, που θέλει να αντικαταστήσει την Επιτροπή στον θεσμικό της ρόλο από αυτοματοποιημένους μηχανισμούς και τεχνοκράτες, όπως ο ESM. Περιμένουμε σθεναρές απαντήσεις σε αυτό το bullying.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE). – Mr President, when we are looking at the Growth Survey, we need to be considering its distribution and effect, not just figures. So does the Commission really feel that Member States have policies in place which will reduce inequality? This means dealing with issues such as corporate taxation and the top end of income, tax levels, pay ratios etc. In terms of reducing poverty, part of our 2020 Strategy, what progress does the Commission feel is being made? How many Member States have a genuine living wage policy in place? We know this is not the same as a minimum wage. What recommendations is the Commission making in this area?

The report mentions effective social security and benefits schemes. We recognise that these are essential, but too many of these schemes have no factual basis when we actually look at the amounts paid. So, again, what recommendations are we making? What progress is there? On decent jobs, workers’ participation and the role of trades unions are important, so does the Commission believe that its policies and recommendations on labour market reform are enhancing such participation or threatening it, as is often reported? Lastly, on climate change, does the Commission believe that Member States have really incorporated action on this into their strategies on investment and skills development?

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io, da quando sono entrato in questo Parlamento, cioè nell'ultimo mandato, mi sono occupato di tutti quelli che sono i temi legati al semestre e ritengo allucinante che in due anni e mezzo, quasi tre, non si sia ancora riusciti a cambiare neppure di un minimo quello che è il dogma legato a questa austerità che è intrinseca nei trattati, che è intrinseca in questo progetto, secondo me non completabile e irriformabile dal punto vista sia tecnico che politico, che si chiama Unione economica e monetaria. Purtroppo sappiamo come, tecnicamente, l'euro sia una moneta insostenibile, che crea squilibri e provocando, appunto, la distruzione totale di quella che è la realtà sociale ed economica in Europa.

Se noi andiamo a vedere il surplus che ha accumulato quest'anno la Germania, constatiamo che esso ammonta quasi al 9%, cioè sono 300 miliardi. Ormai la Germania è diventata la Cina del mondo e tutto questo grazie all'euro, cioè grazie a una moneta che è sottovalutata per la sua economia e che le permette di generare questo surplus commerciale mostruoso a fronte dei deficit mostruosi che si generano nei paesi del Sud. Ecco, questa è una cosa che non si legge nei vostri testi e che, obiettivamente, andrebbe invece rimarcata di più.

E quindi cosa succede? Nel momento in cui voi dite che avete una crescita, una crescita in Europa c'è per via delle politiche monetarie che hanno svalutato nettamente la moneta e per via, appunto, di una situazione legata anche ai prezzi dell'energia, che sono molto bassi. Nel momento in cui questo verrà meno, non ci sarà più la crescita e verranno ancora fuori quelli che sono i problemi strutturali.

Io sono però veramente esterrefatto del fatto che proprio si difenda religiosamente il progetto moneta unica. Voi non potete continuare in questa direzione, perché lo stanno dicendo i più grandi economisti del mondo: se non metteremo al centro il problema dell'insostenibilità politica e soprattutto tecnica della moneta unica, non riusciremo ad andare avanti e ci sarà una dissoluzione incontrollata della zona. E la colpa di ciò sarà solo della Commissione e di tutti i partiti populisti e demagoghi che continuano a sostenere l'euro.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot (ENF). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, encore une fois, le Semestre européen est face à un constat d'échec. La majorité des pays n'ont jamais respecté la règle du pacte de stabilité et de croissance et la Commission n'ose toujours rien faire contre l'énorme excédent budgétaire et commercial allemand. Il est plus facile d'être fort avec les faibles que faible avec les forts. Que l'Allemagne montre l'exemple et paie sa dette historique à la Grèce.

Votre politique de coordination économique et budgétaire continue à produire le même résultat: les indicateurs macroéconomiques sont toujours dans le rouge. Ce qui explique la montée inexorable de l'euroscepticisme, mais vous continuez quand même dans une fuite en avant éperdue. M. Moscovici va même dans les régions françaises dispenser votre propagande sur les bienfaits économiques de l'Union européenne.

Malgré le bilan désastreux des destructions permanentes de richesses et d’emplois, vous voulez tenter l'expérience du fédéralisme économique et, d'ailleurs, chaque commissaire se rêve déjà en ministre des finances de la zone euro. Quel simulacre de voir que le budget français pour 2017 a été jugé globalement conforme par vos services, alors que tout le monde sait qu'il ne s'agit que d'un budget fantaisiste basé sur des statistiques économiques irréalistes. Les mêmes causes donneront les mêmes effets: le chômage massif, l'austérité qui tue la demande intérieure, le libre-échange, le laxisme de la BCE, le laisser-faire des États face aux multinationales et aux banques privées, les privatisations, la dérégulation du marché du travail et l'immigration massive.

Toute cette politique mènera les Européens à la banqueroute! Votre Semestre européen n'est qu'un soin palliatif. Tant que vous garderez l'euro monnaie unique, nous aurons l'austérité!

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διασφαλίσει την πολιτική της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη μέλη, εφαρμόζει τα εξής εργαλεία: Στρατηγική «Ευρώπη 2020» βάθους δεκαετίας, Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο βάθους εξαετίας, προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης βάθους τριετίας, σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων σε ετήσια βάση και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο σε εξαμηνιαία βάση. Αν υλοποιήσει δε ένα εργαλείο σε μηνιαία βάση, τότε καμία χώρα δεν θα μπορεί να αποφύγει την πλήρη κατάργηση της εθνικής της οικονομικής κυριαρχίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να προβλέψει την οικονομική κρίση, την αθρόα λαθρομετανάστευση, την αύξηση της τρομοκρατίας και το Brexit, πολύ δε περισσότερο να τα αντιμετωπίσει ουσιαστικά. Η Ευρώπη δεν έχει ανάγκη από συστήματα οικονομικού ελέγχου των κρατών μελών. Έχει ανάγκη από πολιτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πολιτών. Και για να μιλήσω με στρατιωτικούς όρους, ο συγκεντρωτικός έλεγχος και η συγκεντρωτική διοίκηση είναι χαρακτηριστικά ενός κακού διοικητή. Η αποτυχία ενός κακού διοικητή οφείλεται στον ίδιο και όχι στο προσωπικό που διοικεί.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Mr President, I welcome the Annual Growth Survey 2017 and I fully support the three-pillar approach which puts the focus on investment, structural reforms and responsible fiscal policy.

However, after three years of being involved in this type of policy approach we see that growth, economic growth, has returned to Europe but it is still very fragile. But I do not know whether this is a reason to blame the Commission or the European Union in general. I would say that there are limits to what the EU can do, given the very small size of the budget and also the fact that many of the constraints on growth which we identify right now are in areas that are under the direct control of Member States. Let me just mention a few of them.

First of all, high debt levels both in banks and in enterprises. Then, low investment in innovation, knowledge, and education. Number three, this is still an insufficiently conducive environment for business activities that would make Europe an attractive, the most attractive, place for investment across the whole world.

So there are a number of things that have to be done by Member States. I would like to call on the Commissioner to increase the role of country-specific recommendations and to make sure that they are treated seriously by Member States because otherwise we can, of course, exchange reproaches in this House but without actually any tangible results in terms of higher growth and more jobs.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je pense que la Commission – lentement mais, je l'espère, sûrement – est en train d'amorcer un tournant. Je vois pour cela deux motifs, deux faits qui marquent ce tournant.

Le premier, c'est le fait d'avoir reconnu que l'Espagne et le Portugal avaient pris des mesures effectives et qu’une suspension des fonds structurels n’était pas nécessaire. Je crois que l'action de ce Parlement en ce sens a été déterminante et je m'en réjouis. Poursuivons ce dialogue structuré avec des résultats efficaces.

Le deuxième fait, c'est cette communication sur la position agrégée de la zone euro et la recommandation "zone euro" qui reconnaît, parallèlement au renouveau du plan Juncker, que la position agrégée est essentielle si l'on veut stimuler la croissance et soutenir l'investissement au niveau où il doit l'être. Pour cela, je crois aussi que le message qu'envoie le président de la Banque centrale européenne jour après jour – et il l'a refait hier –, selon lequel la politique monétaire a besoin d'être soutenue par une position budgétaire agrégée offensive, est de bon aloi.

Mais si nous nous félicitons de ces deux éléments dans votre examen annuel de la croissance 2017, alors il faudra en tirer deux conséquences au moment des recommandations spécifiques de la zone euro.

D'abord, nous ne voulons pas n'importe quelle réforme structurelle. Nous voulons des réformes structurelles "nouvelle génération", qui stimulent le capital humain, par exemple. Nous voulons aussi que toutes les conséquences en matière fiscale soient tirées, notamment pour soutenir l'investissement, mais aussi pour lutter plus efficacement contre les inégalités, qui restent un sujet de préoccupation majeur.

Enfin, sur le moyen terme, il faudra aussi tirer les conséquences de cette analyse. D'abord, le pacte de stabilité a besoin d'évoluer et, surtout, la feuille de route que vous devez mettre en branle avec le livre blanc sur la réforme de l'Union européenne à 27 ne doit pas passer sous silence le besoin d'une capacité budgétaire pour la zone euro et d'un achèvement des outils permettant à l'Union économique et monétaire de servir efficacement l'intérêt des pays membres de la zone.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Patrick O'Flynn (EFDD), blue-card question. – Would Ms Berès agree with me that France currently faces the worst of all economic worlds, in that it is locked in a currency that is entirely unsuited to its needs and that reduces room for fiscal manoeuvre, and also has a governing party which has imposed an anti-business culture which is seeing stagnation and growing unemployment? Is that the reason that nobody thinks the Socialists will have a candidate in the last round of the French presidential elections?

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D), réponse "carton bleu". – Je ne savais pas que j'avais affaire à un expert en matière de politique nationale. Je constate que, dimanche après dimanche, ou jeudi lorsque les gens votent le jeudi, nous allons de surprise en surprise et que le résultat de dimanche dernier n'interdit pas une autre surprise pour demain. Je constate aussi que c'est à l'initiative de la France que la question du débat sur l'investissement et de l'achèvement de l'union bancaire a pu prendre toute sa dimension dans le débat européen, et je m'en réjouis.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). –Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Zabierając głos w tej debacie, chcę zwrócić uwagę, że ożywienie gospodarcze w większości krajów Unii, w tym szczególnie południa strefy euro, jest słabe i nierównomierne, co więcej stymulowane głównie poluzowaniem polityki monetarnej EBC, a także fiskalnej oraz zewnętrznymi czynnikami, jednak o charakterze przejściowym, takimi jak na przykład niskie ceny ropy naftowej.

Na tym tle mój kraj, Polska – nienależący do strefy euro –wykazuje stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, który w tym roku sięgnie 3 % PKB, a w 2017 – 3,6 % PKB przy jednoczesnym utrzymywaniu odpowiedzialnej polityki budżetowej, czego wyrazem jest deficyt sektora finansów publicznych utrzymywany poniżej 3 % PKB. Ulega także poprawie wydajność podatkowa: z czterech głównych podatków wzrośnie z 13,5 % do 15,3 % PKB, co oznacza wzrost o dwa punkty procentowe. A najniższym od 27 lat jest także bezrobocie, które według klasyfikacji GUS jesienią tego roku nie przekracza 8 %, a w 2017 roku będzie poniżej tego poziomu. Można więc stwierdzić, że stan gospodarek i finansów publicznych krajów Unii posługujących się własnymi walutami jest wyraźnie lepszy niż tych należących do strefy euro.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je suis ravie, comme d'autres orateurs l'ont dit avant moi, de souligner que vous avez adopté cette année une approche agrégée qui paraît être une bonne chose parce que, effectivement, ce qui compte le plus, c'est que nous nous intéressions à l'intérêt de la zone euro dans son ensemble. À ce sujet, je tiens à dire, comme l'un des anciens rapporteurs du six-pack, à quel point je suis déçue par l'usage que vous en faites – enfin, quand je dis "vous", je ne suis pas sûre de m'adresser tout à fait à l'unique personne qui est, en l'occurrence, visée puisque c'est le collège qui prend des décisions. L'intention du législateur, quand nous avions élaboré le six-pack, était de rendre les règles moins susceptibles d'être interprétées, pour ne pas dire tordues, en fonction de compromissions ou de compromis politiques.

Je tiens à rappeler, en tant que Française, que l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la grande déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la fin du XVIIIe siècle, dispose tout simplement que «la loi doit être la même pour tous». J'aimerais vraiment, en tant que Française pro-européenne, que la Commission s'en tienne effectivement à une lecture qui ne fasse pas de cadeaux à des pays parce qu'ils sont censés être grands. La grandeur consiste à respecter ses engagements.

Deuxièmement, on a l'impression dans ce débat – d'ailleurs, vous avez vu les foules que cela rassemble dans ce Parlement – que chacun, en fait, ne s'adresse pas aux autres Européens mais à son opinion publique. Nous commençons à assister aux méfaits d'une double démagogie. Dans certains pays, la démagogie consiste à insister sur la sévérité de l'application de la règle sans se préoccuper des conséquences et, dans les autres, il y a des partisans de la flexibilité qui finissent par perdre de vue que le but était quand même d'avoir des règles. Il y a eu un grand changement en Europe entre l’époque où chacun essayait de venir apporter quelque chose à la construction européenne et celle dans laquelle nous vivons, où chacun fait de la démagogie à l’usage de sa propre opinion.

Par conséquent, Monsieur le Vice-président, je ne saurais trop vous encourager à tenir bon et à regarder de près les lois en matière de finances, même quand elles dissimulent un certain nombre de chausse-trappes parce que, in fine, la croissance et l'emploi ne viendront que de finances publiques assainies et faites dans un esprit certes d'humanité et de flexibilité, mais sans complaisance.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). – Senhor Presidente, este relatório representa o primeiro passo de mais um ciclo de inaceitável chantagem económica contra os Estados nacionais e as suas políticas orçamentais. O conteúdo do relatório representa mais um hino às políticas neoliberais que têm estado na base da austeridade imposta aos trabalhadores e aos pobres, ao mesmo tempo que crescem os lucros das grandes empresas.

Em Portugal, as eleições de outubro de 2015 criaram condições para uma alteração de políticas que reverteu muitas medidas impostas pela troika, amenizando a austeridade. Apesar de todas as pressões, das ameaças de multas, ou sobre a suspensão dos fundos estruturais, este pequeno alívio de austeridade, com aumento do salário mínimo, das pensões, com a diminuição da carga fiscal sobre o trabalho e, pasme-se, com a suspensão das privatizações, a economia portuguesa não se afundou. O crescimento económico aumenta e o défice das contas públicas melhorou.

Naturalmente que para a Comissão Europeia isto pouco interessa, na medida em que a governança económica que suporta o euro e a UEM representa, acima de tudo, um instrumento destinado a impor a sua agenda neoliberal aos trabalhadores e aos povos.

 
  
MPphoto
 

  Patrick O'Flynn (EFDD). – Mr President, the European Semester programme rolls on year after year, always failing to meet its objectives. Eurozone growth crawls along in the slow lane as usual, 0.3% in the three months to September, 1.6% year on year. The EU-wide figures are slightly better thanks mainly to the UK outperforming its continental partners, this in the face of warnings that a Brexit vote would plunge Britain into immediate recession.

During this debate you will focus on many economic indices. I would like you to direct your attention to just one. I will call it the betrayal index because it tracks the lives blighted by youth unemployment. In Britain, with its own currency, the index stands at a bad enough 13%. In most European countries that surrendered their currencies it is far, far worse: 24% in France, 37% in Italy, 43% Spain and Greece. The ideology behind the euro has locked southern Europe into permanent economic stagnation. In these countries, whatever the time of year, it is always the winter semester.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (ENF). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo aspettato anni il giorno in cui un Commissario avesse il coraggio di venire qui e dire: abbiamo sbagliato! L'Europa ha sbagliato: ha sbagliato la politica economica, la politica monetaria, la politica estera. Abbiamo sperato invano che arrivasse quel giorno ma ormai abbiamo smesso di sperare. Allora io chiedo al Commissario ma anche a tutti voi: in questi anni la disoccupazione è diminuita? Rispondo io per voi: no. Il debito pubblico è sceso? No. I cittadini europei sono più ricchi e ottimisti? No, sono più poveri. Avete fatto qualcosa per combattere il terrorismo islamico? No.

E allora noi diciamo no a questa Europa; diciamo no alle vostre folli politiche che ci hanno fatto invadere da migliaia di clandestini. Io voterò no il 4 dicembre. No a quella riforma della Costituzione italiana che farà decidere tutto a voi, alle grandi banche d'affari, alle lobby finanziarie, ai poteri forti che comandano questa "Unione sovietica" europea.

Noi vogliamo essere liberi e padroni a casa nostra, non schiavi di questi burocrati di Bruxelles.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Gospodine predsjedniče, koordinacija fiskalnih politika i zajedničko djelovanje u okviru Europskog semestra pokazalo se više nego potrebnim za dugoročan i održiv razvoj Europske unije. Važno je nastaviti s pametnom fiskalnom konsolidacijom, poticanjem investicija, provedbom strukturnih reformi i izgradnjom jedinstvenog tržišta. Puno je još prostora za ulaganja i rast, i puno posla pred svima nama, od izgradnje jedinstvenog digitalnog tržišta, energetske unije do poticajnog eko sustava za inovacije i start-up-ove.

Želimo Europu koja inspirira, koja je uzor i globalni lider, koja raste puno više od 1 do 2 % godišnje. Za to je potrebno više. Treba nam odlučnija i brža provedba i više zajedništva. Na primjer, sada smo lideri u cirkularnoj ekonomiji. Ali, ako se ne ubrzamo, Kina i SAD će nas prestići jer nove tehnologije postaju jeftinije i dvojba oko konkurentnosti je riješena. A ove države su brže u donošenju regulative i prilagodbi tržištu. Zbog sporosti gubimo. Previše vremena nam treba za novu regulativu koja prati nove trendove, međusektorska povezivanja i nove poslovne modele. Previše vremena nam treba za snažnije povezivanje znanosti i gospodarstva te provedbu ostalih reformi, ključnih za poduzetnike i inovatore. Potpredsjedniče Dobrovskis, zato vas pitam što mislimo u tom dijelu napraviti?

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D). – Signor Presidente, signor Vicepresidente, onorevoli colleghi, apprezziamo la raccomandazione della Commissione per una fiscal stance moderatamente espansiva dell'area euro. Si tratta di una raccomandazione necessaria che avevamo sollecitato da tempo. L'andamento ancora troppo modesto della ripresa, che rimane esposta all'incertezza economica e politica internazionale, rende evidente il rischio di un circolo vizioso, tra basse aspettative di crescita e bassi investimenti, che può compromettere lo stesso potenziale di crescita e trasformare l'impatto della crisi da ciclico a strutturale. Serve un ruolo maggiore della politica fiscale per stimolare gli investimenti, soprattutto se si vuole, in prospettiva, ricorrere meno allo stimolo della politica monetaria.

A chi parla di allentamento eccessivo delle regole vorrei ricordare 1) che in questi anni il deficit dell'area euro è crollato dal 6,2% all'1,5% in pochi anni; 2) che, semmai, la raccomandazione della Commissione è la prova che le nostre regole devono migliorare, visto che le raccomandazioni specifiche per paese porterebbero a una fiscal stance inferiore a quella che la Commissione stessa ritiene necessaria nell'attuale contesto macroeconomico. Occorre quindi lavorare per una capacità fiscale dell'area euro e migliorare le nostre regole, a partire da una revisione della matrice e dall'apertura di un dibattito su un trattamento differenziato tra investimenti e spesa corrente nel patto di stabilità.

Il Parlamento sarà attivamente protagonista in questo dibattito, così come ha contribuito a una scelta saggia che noi salutiamo nei confronti di Spagna e Portogallo.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE), blue-card question. – I asked the leader of the Socialist Group earlier today where he had seen that increased deficits and debt burdens had given rise to growth and jobs instead of more austerity, and he really did not give any examples. So maybe I could ask my colleague here where he has seen that an economic strategy with increasing debts and deficits has given rise to growth and jobs, and not to austerity, because in reality this is what we see. Where we have had lax budget policies, we have seen increasing interest rates and rising unemployment.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri (S&D), blue-card answer. – I would like to mention not only the current US economic policy, but also what Germany did at the beginning of the last decade, when it implemented very ambitious structural reform at the same time as fiscal stimulus, one of the elements at the basis of the current very excellent performance and competitivity of the German economy. Both American and European history give excellent examples, and we do not need to be Keynesian. I do not want to be Keynesian. I want to be pragmatic – as you are – to see that in the current macroeconomic context not to accept any kind of fiscal stimulus is not very logical.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Starbatty (ECR).(Der Redner spricht ohne Mikrofon) ... Wachstumsraten der letzten zehn Jahre angeschaut: die EU insgesamt 1,74 %, die Eurozone 0,83 % bzw., wenn man Deutschland und die Niederlande herausrechnet, 0,57 %.

Eben ist ja schon darauf hingewiesen worden, dass alle Länder außerhalb der Eurozone sich besserstehen. Warum ist in Deutschland die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordniveau gesunken? Sie war in den letzten 25 Jahren noch nie so niedrig wie jetzt. Warum haben wir befriedigendes Wachstum? Warum hat Herr Schäuble einen Haushaltsüberschuss? Ja, das liegt am Wechselkurs. Herr Valli hat es gesagt: Wir haben einen nicht nachhaltigen Wechselkurs, der für die einen Länder zu hoch und für die anderen Länder zu niedrig ist. Und die Konsequenz wäre eine Abwertung der Länder, die den starken Euro nicht aushalten können. Stattdessen machen wir jetzt restriktive Haushaltspolitik, restriktive Lohnpolitik und restriktive Sozialleistungen – das ist die Konsequenz.

Man versucht also, die Abwertung dadurch zu kompensieren, dass man die einzelnen Länder schindet. Das ist nicht der Weg der Zukunft. Ich prognostiziere Ihnen: Wir werden im nächsten Jahre dasselbe Thema in derselben Art und Weise wieder diskutieren, wenn es immer noch diesen Euro gibt.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). – Mr President, the Council, Commission and Parliament have put together new rules for macroeconomic and fiscal coordination within the European Union. I believe these are not the most elegant rules but they are good ones. It is quite important to follow the rules for the time being, instead of trying to find different exemptions, and to explore all possibilities to use the exemptions and flexibility. They do not matter as much as the high level of debt and the deficit because they are, after all, creating great pressure on national budgets, leading to cuts in expenditure, including social expenditure, and an increase in taxation that is harming the economy and increasing unemployment. I believe that, for the time being, it is difficult to argue that an increase in budget deficits will increase economic growth, unlike the good and responsible governance that will create more certainty for economic agents.

Last, but not least, let me talk a little about unemployment. Looking at the recent statistics, I can see that five Member States have unemployment below 5%, 12 below 7%, and still seven above 10%. Among all the groups – you can see small states, big states, eurozone members and non-eurozone members, rich and poor – it shows that this is not a matter of a European economic and social model, but is a matter of responsible and good economic policies. We have a lot of inspiration around us and we should just follow them.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). – Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente Dombrovskis, é realmente extraordinário que algumas vozes da direita neste Parlamento questionem a Comissão, até do ponto de vista legal, por cometer esse crime de propor uma política orçamental moderadamente expansionista, como se a União Europeia estivesse obrigada à austeridade eterna. São os mesmos que diziam que a política monetária expansionista do Banco Central Europeu violava o mandato, que a suspensão dos fundos para Portugal e a Espanha era legalmente obrigatória. Sabemos que nada disso é verdade.

A questão que devemos dirigir à Comissão é o que é que vai fazer para que esta orientação da política orçamental não seja apenas palavras e corresponda à realidade das políticas. Os orçamentos que acaba de viabilizar não garantem esses objetivos, as recomendações que a própria Comissão emitiu em julho não garantem esses objetivos, então o que é que a Comissão pode e vai fazer para que a política orçamental expansionista corresponda à realidade das políticas dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 

  Sofia Ribeiro (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, é preciso credibilizar o Semestre Europeu. Este processo tem de ser levado a sério nas suas múltiplas dimensões e não pode estar a servir, exclusivamente, para o debate político e antes funcionar como um verdadeiro sistema de coordenação ao serviço das populações. Não podemos continuar a assistir a mensagens contraditórias que apenas afastam os cidadãos das instituições europeias.

À segunda-feira os senhores anunciam sanções aos Estados-Membros por incumprimento do défice, mas à terça-feira levantam essas mesmas sanções, lavando as mãos das suas responsabilidades, à quarta-feira elogiam o desempenho económico, mas à quinta-feira criticam as dívidas soberanas, à sexta e ao sábado andamos todos enredados em projeções estatísticas e, felizmente, ao domingo descansamos.

Senhor Comissário, preocupa-me muito esta falta de planeamento, pois são os desempregados, os mais desfavorecidos e especialmente os mais jovens que vão pagar e que vão ser chamados a pagar esta ausência de uma estratégia global que apenas nos apresenta números simpáticos a curto prazo, pondo em causa o modelo social europeu.

Para atingirmos os objetivos da Estratégia 2020, temos de ter uma real coordenação dos indicadores económicos e sociais e investir na produtividade das nossas empresas, não numa perspetiva do aumento do tempo de trabalho, mas na construção de formas novas e inteligentes de trabalho, potenciando o seu capital humano.

Senhor Comissário, que não nos falte ambição e coragem para caminharmos neste sentido.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D). – Señor Presidente, hay compañeros diputados que critican el Semestre. Yo creo que, en una zona monetaria, coordinar el resto de acciones es no solo adecuado, sino altamente necesario. Pero teniendo el instrumento, tenemos que acertar con las políticas, con su orientación y también con su ambición. Y creo que es muy importante, como se marca en la Encuesta Anual de Crecimiento que ha presentado la Comisión, que es necesario hacer una política fiscal más ambiciosa, que la política monetaria no es suficiente.

Pero le falta en su intervención, señor Dombrovskis, algo que para mí es esencial: tener en el corazón de la política europea el empleo, no como una consecuencia, sino como un objetivo, un verdadero objetivo. Necesitamos aumentar la demanda interna, y es necesario para ello aumentar los salarios, unos salarios que en la última década, según datos de Eurostat, han visto reducido su poder adquisitivo en más de un 10 % acumulado.

Necesitamos recuperar la dignidad del empleo para volver a vincular a millones de ciudadanos, de trabajadores, con las esencias de su modelo social, porque el empleo es mucho más que una política económica, es el cordón umbilical por el que muchos ciudadanos se sienten o no parte de una sociedad.

Aumentemos los salarios, incrementemos las políticas que coordinan el empleo de calidad y demos también una razón de esperanza, dentro del marco del Semestre Europeo, a millones de ciudadanos que quieren empleo, pero lo quieren de calidad y con decencia en sus salarios.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). – Herr Präsident! Die Kommission spricht ja auch in ihrem Papier von einem magischen Dreieck der Wirtschaftspolitik und fordert die Mitgliedstaaten auf, in den drei Bereichen zu investieren. Sie versteht darunter die Investitionsförderung, die Fortsetzung von Strukturreformen und die Sicherstellung verantwortungsvoller Haushaltspolitik. Ich möchte die Kommission bitten, quasi das magische Dreieck noch zu ergänzen durch einen vierten Punkt, nämlich die Entbürokratisierung. Ich spreche hier vorwiegend auch als ein Kollege, ein Abgeordneter für den ländlichen Raum, und wenn man sich anguckt, warum im ländlichen Raum manche Dinge nicht vorwärtsgehen, dann geht es vordergründig um Klein- und Kleinstunternehmer.

Wir sind uns einig: Arbeitsplätze werden ja von Unternehmern geschaffen, und die meisten Kleinunternehmer – wenn sie denn schon innovative Ideen haben, und die haben genügend unternehmerische Ideen – scheitern dann oftmals an der Bürokratie. Das heißt, der Aufwand, Investitionsförderung zu bekommen, der Kontrollaufwand ist nach wie vor viel zu groß. Hier muss man deutlich eine Entbürokratisierungskampagne für den ländlichen Raum starten, denn der ländliche Raum kann ja nur funktionieren, wenn regionale Wirtschaftskreisläufe entstehen. Der ländliche Raum ist kleinteilig geprägt, und er ist auch geprägt von Kleinunternehmen. Wir brauchen diese Unternehmen, wir brauchen diese Ideen, und das darf ganz einfach nicht im Bürokratiedschungel untergehen. Also ich möchte – ein bisschen im Gegensatz zu meinen Vorrednern – auch die These verbreiten, dass es nicht nur am Geld scheitert. Es scheitert manchmal auch an zu hohen bürokratischen Hürden.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant (S&D). – Mr President, I think it is counterproductive to refer to Brexit and the Trump election as a sign of the times that justifies reconsideration of policies followed on the European Semester rules. These rules were defined technically, even when sometimes they were interpreted politically. They helped prevent a recurrence of 2008 but they have not led to a stable, significant and sustainable recovery in Europe. They failed technically and this is generating a political backlash. Employment remains at historically low levels, economic growth anaemic. Investment has not revived in the public and private sectors. The rules embedded in the European Semester process are the main contributors to this state of affairs. They were defined in a period when the situation was completely different to the one we are in now. The benchmarks they set no longer fit our circumstances. Some of them were anyway set arbitrarily and had no logical or existential justification. The rules themselves were instrumental in driving down public investment. In turn private investment, which piggy-backs on public investment, was negatively affected. What is urgently needed in Europe is a recognition that, independently of Brexit and Trump, the rules set by the Stability and Growth Pact should be revised.

 
  
MPphoto
 

  Paul Tang (S&D). – We hebben één munt. Dat vraagt ook één beleid. Ik ben ook blij dat de Commissie kijkt naar het effect van de begrotingssaldi op de eurozone als geheel. Is het stabiliserend of juist niet? De Commissie concludeert en adviseert bovendien dat er 50 miljard euro extra uitgegeven moet worden. Daaruit blijkt dat de Commissie een nieuwe koers is ingeslagen en dat is ook terecht. Investeringsuitgaven zijn nodig voor economische groei, nu en later, en zeker Nederland en Duitsland hebben ruimte. Het is een nieuwe koers die niet door iedereen wordt gevolgd. Wolfgang Schäuble heeft al een brandbrief geschreven en schijnt dat advies naast zich neer te leggen, ondanks de historisch lage rente. Maar hij blijft alleen achter. Hij doet steeds meer denken aan de oude gierigaard Scrooge uit het kerstverhaal van Dickens. Het is binnenkort Kerstmis en ik blijf nog steeds hopen dat Wolfgang Schäuble en de haviken tot inkeer komen.

 
  
MPphoto
 

  Hugues Bayet (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je me réjouis évidemment de la décision de la Commission de desserrer un peu l'étau pour soutenir la croissance.

Il est clair que le fait de renoncer à sanctionner l'Espagne ou le Portugal, par exemple, va permettre à ces pays de pouvoir repartir d'un meilleur pied. Néanmoins, plusieurs rapports d'experts nous signalent que, pour revenir au niveau de la croissance d'avant la crise, il nous faudra encore de nombreuses années, la reprise n'étant prévue que timidement pour 2018.

Par conséquent, en appelant à une politique budgétaire expansionniste dans la zone euro, nous espérons évidemment que cela permette une relance plus rapide et plus importante de l'économie. C'est d'ailleurs ce que disait le président Barack Obama en octobre dernier. Ce que nous subissons encore à l'heure actuelle, c'est la résultante des mesures d'austérité qui ont été prises par le passé par l'Union européenne. La preuve, c'est qu'aujourd'hui les Américains ont enchaîné sept années de croissance, alors que l'Europe est toujours confrontée à une reprise économique faible et fragile.

Un assouplissement des mesures d'austérité doit donc aller de pair avec un plan d'investissement public qui soit plus ambitieux que le plan proposé par la Commission. Le plan Juncker est certes une première étape importante, mais il doit être accompagné d'un plan d'investissement public productif digne de ce nom, si l'on veut vraiment relancer l'économie et soutenir les entreprises.

 
  
 

Procedura "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Patricija Šulin (PPE). – Pri obravnavi sprejetja sklepa o svežnju evropskega semestra, vključno z raziskavo o letni rasti za leto 2017, je zelo pomembno vprašanje, ali se učinkovito uporabljajo veljavna pravila pakta za stabilnost in rast in ali se je okrepila povezava med strukturnimi reformami, naložbami in fiskalno odgovornostjo.

Dvig gospodarske rasti je na evroobmočju še vedno prenizka, da bi lahko govorili o prepotrebnem večjem ustvarjanju delovnih mest, predvsem za mlade. Učinkoviteje bo potrebno spodbujati izvajanje strukturnih reform, spodbujati naložbe, zlasti v okviru novega Evropskega sklada za strateške naložbe, in bolje upoštevati gospodarski cikel v posameznih državah članicah.

V skupini držav, kjer obstajajo tveganje neskladnosti proračunskega načrta za leto 2017 s pravili, so poleg Slovenije iz preventivne faze še Belgija, Italija, Ciper, Litva in Finska. Prav tako tveganja neskladnosti ugotavlja Komisija v Španiji in na Portugalskem. Konsolidirani bruto dolg slovenske države je konec leta 2015 znašal 32 milijard evrov, oziroma 83 % bruto domačega proizvoda. Tako visok javni dolg vsekakor ne more prispevati k zvečanju novih delovnih mest in dvigu gospodarstva.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, domnule comisar, voi începe intervenția mea cu două cuvinte esențiale: responsabilitate socială. Dacă politica Europei nu se va subordona acestei necesități, nu vom avea șansa de a rămâne o Europă unită, nu vom putea fi competitivi pe piața globală.

Domnul Stiglitz ne explica științific că pragul de deficit de 3 % și datoria publică de 60 % sunt luate din aer. Nu este niciun calcul care să demonstreze că 3 % este pragul optim. Am lucrat în industrie și știu ce înseamnă deficit, știu ce înseamnă investiții. Când faci investiții este nevoie să crești deficitul. Important este însă să faci investiții operative și inteligente, care să îți acopere în etapa următoare deficitul. Aceasta este cheia rezolvării, asigurând locuri de muncă, calitatea vieții. Trebuie să stimulăm IMM-urile, dezvoltarea rurală și agricultura.

Domnule comisar, este nevoie și de responsabilitate financiară. Trebuie urmărită evaziunea fiscală și toate sustragerile de la plățile către buget. Avem nevoie însă de instituții care să susțină moneda euro, pentru că, altfel, nu putem să coordonăm 19 state cu aceeași monedă.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la fragile ripresa fatta registrare dall'Europa nell'ultimo anno, con il PIL di nuovo ai livelli pre-crisi, non deve trarre in inganno: i livelli di disoccupazione e povertà rimangono troppo elevati in molte regioni d'Europa e i livelli di disuguaglianza riducono le potenzialità di crescita.

Non condivido l'invito del Presidente Juncker agli Stati con meno margini di bilancio a portare avanti un risanamento di bilancio favorevole alla crescita. Porre limiti agli investimenti per la crescita in alcuni Stati e consentirli pienamente in altri non farà altro che aumentare le disparità economiche all'interno dell'Unione europea.

Faccio l'esempio del mio paese, l'Italia, che nell'ultimo anno ha registrato due gravissimi terremoti e che ogni anno destina all'immigrazione circa 6 miliardi di euro del proprio bilancio: adottare per tutti gli Stati membri la stessa ricetta economica, senza tener conto delle peculiarità di ognuno di essi e del loro particolare periodo storico, non vuol dire errare ma perseverare nell'errore, il che è diabolico.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συνεχίζει δογματικά την πολιτική της εμβάθυνσης, του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας αδιαφορώντας για το γεγονός ότι έτσι οδηγεί μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτωχοποίηση. Πώς αλλιώς να αντιληφθούμε τους διθυράμβους στα σχόλια για την απασχόληση που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου;

Προφανώς για την Επιτροπή αποτελεί επιτυχία να ευημερούν οι αριθμοί και όχι οι πολίτες. Στις χώρες του Νότου οι ανισότητες αυξάνονται. Η φτώχεια πλήττει πάνω από το 20% του πληθυσμού, ενώ το ποσοστό αυτό είναι 27,3% στην Ισπανία, 28,5% στην Ιταλία, 27,8% στην Κύπρο, 37,5% στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή η ανεργία των νέων συνεχίζει να καλπάζει. Στις παραπάνω χώρες το ποσοστό των άνεργων νέων ξεπερνά το 30%. Πιο τραγική είναι η περίπτωση της Ελλάδας όπου το ποσοστό των άνεργων νέων φτάνει στο 52,4%. Οι πολιτικές της λιτότητας και των μνημονίων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ανελέητη επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους και ενάντια στην κυριαρχία των λαών της Ένωσης.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, first of all I would like to thank you very much for this debate on the European Semester and to recall, really, that the main aim of the European Semester and the economic policy priorities which we are setting within the Semester is to strengthen the EU’s economic recovery and make it more sustainable.

That is why we need to see the measures we are taking as a package of measures and not just pick one or another or a third element and discuss that without an overall context. That is why I would re-emphasise that there is a triangle of measures, a triangle of priorities, which we are proposing and all of those priorities are important: namely, to facilitate investment, to pursue structural reforms to modernise our economies, and to continue with responsible fiscal policies. And all of those elements are important if we are to ensure sustainable economic recovery.

Something which is also important in the context of the European Semester is ownership by the Member States. That is why we need to have a deeper engagement with the Member States, but also with the social partners and other stakeholders in Member States so that we really see that our policies are followed through. And nowhere will we see it better than in the context of the implementation of country-specific recommendations. There have been many debates, also in this Parliament, on the level of implementation of country-specific recommendations. We discussed it last month and once again we see somewhere between limited and some progress in implementation. So certainly more work is needed in this regard.

Then a number of questions were asked on the Communication on a positive fiscal stance for the euro area, including its legal basis. And there I would just reiterate what is said in the Communication itself, and which I also outlined in the introductory statements, namely that such orientation should build on the legal framework set by the Stability and Growth Pact and take into account broader fiscal sustainability concerns.

This is something which is very clearly outlined in the Communication itself, so the main logic is indeed that those Member States which are in excessive deficit will still need to pursue the adjustment path towards medium-term budgetary objectives in the preventive arm of the Stability and Growth Pact and should continue to do so, whereas those Member States which have fiscal space should utilise it to stimulate the demand side of the economy and in particular to stimulate investment. So that is the overall logic of this proposal.

A number of other questions were raised, including on how to motivate Member States, and I think once again that this motivation is first and foremost with engagement of Member States and strengthening their ownership on quality of public spending. This is something we also agree on and underline in our Communication: that the quality of public spending is as important as its quantity.

A question was raised on climate change objectives. This is also reflected, for example, through our work on investment, on the European Structural Investment Fund where 20% is now earmarked for sustainable – sustainable from an elemental point of view – development on reducing bureaucracy. This is also an important work strand which we are pursuing, among other things, through our REFIT initiative and a number of sector-specific simplification proposals which we are putting forward.

So once again, when we are working we always have to keep our mind on the main goal: to strengthen Europe’s economic recovery and to make it more sustainable. And I am looking forward to constructive cooperation with this Parliament towards the next steps of the European Semester.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. – Me alegra ver que la Comisión Europea está, lentamente, pero espero que con paso seguro, cambiando la política económica, adaptándola a las necesidades reales de la Unión. Espero que el paquete del Semestre Europeo 2017 sea el primer paso de muchos en este sentido. Por un lado, ha reconocido, gracias a los esfuerzos del Parlamento Europeo, que no se les deben suspender los fondos estructurales a España y Portugal. Lo contrario no sólo habría sido una irresponsabilidad, sino profundamente injusto para con una ciudadanía que ya ha sufrido lo indecible. Por otro lado, la Comisión por fin pasa a una política fiscal expansiva para la zona euro, pidiendo a los países con excedentes presupuestarios más inversión. Y se hace una apuesta todavía más fuerte por el Plan de inversiones. Pero desgraciadamente sigue faltando algo esencial: la creación de empleo de calidad con salarios dignos. Necesitamos aumentar la demanda interna, y para ello debemos aumentar los salarios que, en la última década, según Eurostat, han visto reducido su poder adquisitivo en más de un 10 %. Sólo poniendo la lucha contra las desigualdades en el corazón del Semestre europeo podremos construir una Europa más fuerte y más social bajo los escombros del populismo y la austeridad.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – Me alegra ver que la Comisión Europea está, lentamente, pero espero que con paso seguro, cambiando la política económica, adaptándola a las necesidades reales de la Unión. Espero que el paquete del Semestre Europeo 2017 sea el primer paso de muchos en este sentido. Por un lado, ha reconocido, gracias a los esfuerzos del Parlamento Europeo, que no se les deben suspender los fondos estructurales a España y Portugal. Lo contrario no sólo habría sido una irresponsabilidad, sino profundamente injusto para con una ciudadanía que ya ha sufrido lo indecible. Por otro lado, la Comisión por fin pasa a una política fiscal expansiva para la zona euro, pidiendo a los países con excedentes presupuestarios más inversión. Y se hace una apuesta todavía más fuerte por el Plan de inversiones. Pero desgraciadamente sigue faltando algo esencial: la creación de empleo de calidad con salarios dignos. Necesitamos aumentar la demanda interna, y para ello debemos aumentar los salarios que, en la última década, según Eurostat, han visto reducido su poder adquisitivo en más de un 10 %. Sólo poniendo la lucha contra las desigualdades en el corazón del Semestre europeo podremos construir una Europa más fuerte y más social bajo los escombros del populismo y la austeridad.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. – Me alegra ver que la Comisión Europea está, lentamente, pero espero que con paso seguro, cambiando la política económica, adaptándola a las necesidades reales de la Unión. Espero que el paquete del Semestre Europeo 2017 sea el primer paso de muchos en este sentido. Por un lado, ha reconocido, gracias a los esfuerzos del Parlamento Europeo, que no se les deben suspender los fondos estructurales a España y Portugal. Lo contrario no sólo habría sido una irresponsabilidad, sino profundamente injusto para con una ciudadanía que ya ha sufrido lo indecible. Por otro lado, la Comisión por fin pasa a una política fiscal expansiva para la zona euro, pidiendo a los países con excedentes presupuestarios más inversión. Y se hace una apuesta todavía más fuerte por el Plan de inversiones. Pero desgraciadamente sigue faltando algo esencial: la creación de empleo de calidad con salarios dignos. Necesitamos aumentar la demanda interna, y para ello debemos aumentar los salarios que, en la última década, según Eurostat, han visto reducido su poder adquisitivo en más de un 10 %. Sólo poniendo la lucha contra las desigualdades en el corazón del Semestre europeo podremos construir una Europa más fuerte y más social bajo los escombros del populismo y la austeridad.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – A versenyképesség fokozása és a gazdaság fejlesztése a beruházások ösztönzését kívánja meg. A Bizottság beruházási terve három év alatt legalább 315 milliárd euró összegű pótlólagos beruházás mozgósítását, valamint a beruházások válság előtti szintre való visszaállítását irányozta elő. Bár a Bizottság az Európai Stratégiai Beruházási Alap sikerességét igyekszik bizonyítani, én fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az Alap több problémát is felvet. Egyrészt minden, az uniós költségvetésből úgymond kiszervezett pénzügyi forrás, pénzügyi eszköz esetében csökkennek az uniós intézmények ellenőrzési jogosítványai, emellett nem ismertek az esetleges piactorzító hatások. Másrészt a források elnyerésének feltételei, kritériumai a többi végrehajtási területhez képest jóval átláthatatlanabbak, amit a banktitokra való hivatkozás csak tovább erősít.

Továbbá elmondható, hogy a Beruházási Alap megközelítése szigorúan a projektek pénzügyi megtérülésére koncentrál, figyelmen kívül hagyja a tágabb vagy áttételes társadalmi-gazdasági-politikai szempontokat. Az európai beruházások támogatásához nélkülözhetetlennek tartom a beruházási környezet javítását. Fokoznunk kell a szabályozási környezet kiszámíthatóságát, bővíteni és diverzifikálni kell a finanszírozási forrásokat, csökkenteni kell az adminisztratív terheket, továbbá azonosítanunk kell azokat a további kihívásokat, melyek leginkább gátlói a befektetések fellendülésének.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. – A válság óta a beruházási adatok igen eltérő képet mutatnak. Sajnos a szemeszterről szóló javaslatok tárgyalása során bebizonyosodott, hogy a beruházásokat továbbra is szabályozási és nem szabályozási jellegű kihívások is nehezítik. Ezért is fontos megemlítenünk, hogy a beruházásokat hátráltató kihívások azonosítása és felszámolása mindenképp részét képezzék azoknak az erőfeszítéseknek, melyek a keretfeltételek javítását, valamint adminisztratív akadályok visszaszorítását és a szabályozásból fakadó szűk keresztmetszetek felszámolását célozzák. Üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság ebben a ciklusban ismételten elkezdte feltérképezni azon szakpolitikai területeket és eszközöket, amelyek áttekintéssel szolgálhatnak a beruházásokat nemzeti szinten hátráltató legfontosabb kihívásokról.

Úgy vélem továbbá, hogy az éves növekedési jelentésben is megállapított kihívások elemzésének azonban mindenképp folytatódnia kell az európai szemeszter keretében. Úgy vélem, itt az ideje, hogy újra párbeszédet kezdeményezzünk a tagállamokkal – többek közt a Tanácson és a Tanács bizottságain belül folytatott tematikus megbeszélések formájában – ezeknek a kihívásoknak és a kihívások leküzdését szolgáló esetleges lépéseknek, intézkedéseknek az azonosítása céljából, különben az európai szemeszter folyamata nem tudja betölteni majd azt a szerepet, amelyet neki szántunk megalkotásakor.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – Me alegra ver que la Comisión Europea está, lentamente, pero espero que con paso seguro, cambiando la política económica, adaptándola a las necesidades reales de la Unión. Espero que el paquete del Semestre Europeo 2017 sea el primer paso de muchos en este sentido. Por un lado, ha reconocido, gracias a los esfuerzos del Parlamento Europeo, que no se les deben suspender los fondos estructurales a España y Portugal. Lo contrario no sólo habría sido una irresponsabilidad, sino profundamente injusto para con una ciudadanía que ya ha sufrido lo indecible. Por otro lado, la Comisión por fin pasa a una política fiscal expansiva para la zona euro, pidiendo a los países con excedentes presupuestarios más inversión. Y se hace una apuesta todavía más fuerte por el Plan de inversiones. Pero desgraciadamente sigue faltando algo esencial: la creación de empleo de calidad con salarios dignos. Necesitamos aumentar la demanda interna, y para ello debemos aumentar los salarios que, en la última década, según Eurostat, han visto reducido su poder adquisitivo en más de un 10 %. Sólo poniendo la lucha contra las desigualdades en el corazón del Semestre europeo podremos construir una Europa más fuerte y más social bajo los escombros del populismo y la austeridad.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. – Me alegra ver que la Comisión Europea está, lentamente, pero espero que con paso seguro, cambiando la política económica, adaptándola a las necesidades reales de la Unión. Espero que el paquete del Semestre Europeo 2017 sea el primer paso de muchos en este sentido. Por un lado, ha reconocido, gracias a los esfuerzos del Parlamento Europeo, que no se les deben suspender los fondos estructurales a España y Portugal. Lo contrario no sólo habría sido una irresponsabilidad, sino profundamente injusto para con una ciudadanía que ya ha sufrido lo indecible. Por otro lado, la Comisión por fin pasa a una política fiscal expansiva para la zona euro, pidiendo a los países con excedentes presupuestarios más inversión. Y se hace una apuesta todavía más fuerte por el Plan de inversiones. Pero desgraciadamente sigue faltando algo esencial: la creación de empleo de calidad con salarios dignos. Necesitamos aumentar la demanda interna, y para ello debemos aumentar los salarios que, en la última década, según Eurostat, han visto reducido su poder adquisitivo en más de un 10 %. Sólo poniendo la lucha contra las desigualdades en el corazón del Semestre europeo podremos construir una Europa más fuerte y más social bajo los escombros del populismo y la austeridad.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Ich begrüße die grundsätzliche Stoßrichtung für die wirtschaftspolitische Ausrichtung 2017. Mehr und mehr sieht die Kommission ein, dass der bisher streng verfolgte Sparkurs ein neoliberaler Irrweg ist. Soziale Gerechtigkeit und Investitionen sollen – laut den Plänen der Kommission – im nächsten Jahr im Vordergrund stehen. Schöne Worte reichen aber nicht aus: Hinter der richtigen Analyse für das Euro-Währungsgebiet steht nach wie vor die falsche regelgebundene Politik. Ein Mehr an Investitionen kann nicht funktionieren, wenn sich die Länder weiterhin an die strikten Regeln des Stabilitätspakts halten müssen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, dürfen Investitionen in die Zukunft, etwa Ausgaben für Bildung, nicht länger von den strengen Fiskalregeln erfasst sein. Aus der Krise können wir uns nicht heraussparen. Genauso wenig können wir die Nachfrage ankurbeln, wenn die Löhne stagnieren. Europaweit müssen die Löhne im gleichen Ausmaß wie die Produktivität und Inflation wachsen. Es braucht eine wirtschaftspolitische Ausrichtung der Union, die sich nicht an starren Wachstumsraten orientiert. Das Wohlergehen der Bevölkerung muss stattdessen in den Vordergrund gerückt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – Me alegra ver que la Comisión Europea está, lentamente, pero espero que con paso seguro, cambiando la política económica, adaptándola a las necesidades reales de la Unión. Espero que el paquete del Semestre Europeo 2017 sea el primer paso de muchos en este sentido. Por un lado, ha reconocido, gracias a los esfuerzos del Parlamento Europeo, que no se les deben suspender los fondos estructurales a España y Portugal. Lo contrario no sólo habría sido una irresponsabilidad, sino profundamente injusto para con una ciudadanía que ya ha sufrido lo indecible. Por otro lado, la Comisión por fin pasa a una política fiscal expansiva para la zona euro, pidiendo a los países con excedentes presupuestarios más inversión. Y se hace una apuesta todavía más fuerte por el Plan de inversiones. Pero desgraciadamente sigue faltando algo esencial: la creación de empleo de calidad con salarios dignos. Necesitamos aumentar la demanda interna, y para ello debemos aumentar los salarios que, en la última década, según Eurostat, han visto reducido su poder adquisitivo en más de un 10 %. Sólo poniendo la lucha contra las desigualdades en el corazón del Semestre europeo podremos construir una Europa más fuerte y más social bajo los escombros del populismo y la austeridad.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
 

(The sitting was suspended for a few moments)

 

3. Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Emmanuel Maurel, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on the proposal for a Council directive amending Directive 2011/16/EU as regards access to anti-money-laundering information by tax authorities (COM(2016)0452 – C8—0333/2016 – 2016/0209(CNS)) (A8—0326/2016).

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel, rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'impôt est demeuré trop longtemps la variable d'ajustement de ceux, individus et multinationales, qui tirent profit de la mondialisation. Les États, trop longtemps aussi, ont détourné les yeux de ce que nous pourrions appeler "un délit de fuite en matière fiscale".

Le système financier international mais aussi les relations commerciales – nous en avons souvent parlé ici – sont parcourus de gigantesques flux de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Les deux phénomènes empruntent souvent les mêmes canaux, et seuls de grands efforts en matière de transparence permettent de lutter contre ces fléaux pour les recettes publiques. C'est précisément cet esprit qui a guidé le projet de réforme dont nous débattons aujourd'hui.

D'abord, une amélioration substantielle va être apportée à la politique européenne en la matière avec la nouvelle directive contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle va fournir de nouveaux outils, parmi lesquels – et c'était très attendu – un registre central et complet de tous les bénéficiaires effectifs des sociétés et des trusts. Ces informations seront collectées dans chaque État par des unités de renseignement spécifiques.

Dans un souci de clarté et d'efficacité que nous, parlementaires, partageons, la Commission, en la personne de Pierre Moscovici – dont je salue ici les efforts jamais démentis avec les parlementaires pour essayer de lutter contre ce fléau de l'évasion fiscale –, a estimé que les autorités fiscales de chaque État devaient avoir un accès direct et horizontal à ces données, et en particulier au registre central que j'évoquais précédemment. C'est donc cette mesure qui est débattue aujourd'hui et qui va être mise en œuvre dans le cadre de la directive de coopération administrative de l'Union. L'initiative mérite d'être soutenue. Il va de soi que nos administrations fiscales, dans le cadre de leurs enquêtes, doivent pouvoir disposer directement des informations nécessaires à leurs enquêtes.

Avec les collègues de la commission ECON, nous avons tenu à garantir cet acquis, mais nous voulons ajouter un point supplémentaire. De l'avis unanime, et comme la Commission elle-même l'admet dans ses communications, face à ces phénomènes d’essence mondialisée, l'arme la plus efficace pour nous, c'est l'échange automatique et obligatoire des informations entre les États. J'ai souhaité, avec tous les rapporteurs fictifs que je remercie ici, que nous proposions le partage des informations entre les États européens.

Un exemple très simple permet de se représenter l'enjeu qui est capital. Pour poursuivre les cas d'évasion fiscale des contribuables français ou allemands, par exemple, les autorités fiscales de nos pays ont un besoin crucial de savoir s'ils se cachent derrière des trusts ou des sociétés boîte aux lettres dans un autre État membre. Il est donc important que cet autre État membre ait accès à ces informations et les donne à la France ou à l'Allemagne. Ce n'est que comme cela que nous pourrons lutter efficacement, bien entendu, contre l'évasion fiscale. Ce projet rend donc aussi la réforme cohérente avec son instrument, la directive de coopération administrative, qui est un instrument de partage d'informations entre États. Voilà pour le progrès, voilà ce que nous vous proposons.

J'ajouterais quand même un dernier point. En matière fiscale, vous le savez, c'est toujours le Conseil qui a le dernier mot. Autant les Vingt-huit ont un mal fou à se mettre d'accord pour une politique généreuse d'accueil des migrants, autant, quand il s'agit de fiscalité, systématiquement les membres du Conseil s'arrangent pour prendre position avant le Parlement de façon à négliger notre avis et la position des parlementaires européens. Je pense qu'il faut que cela cesse et, si le vote est le plus unanime possible – c'est ce que je souhaite –, nous enverrons alors un message clair au Conseil. Il est temps de réaffirmer devant nos concitoyens, qui sont légitimement scandalisés par ce qui se passe avec les affaires d'évasion fiscale, que nous avons envie de faire de ce combat pour une redistribution plus juste une priorité absolue. Merci, chers collègues, et merci aussi aux rapporteurs fictifs qui nous ont bien aidés.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur Emmanuel Maurel, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi d'abord d'adresser mes félicitations très sincères au rapporteur et à l'ensemble de celles et ceux qui ont été impliqués dans l'élaboration de ce rapport parce que le travail qui a été fait a été très rapide, il est de très grande qualité et il permettra de très grands progrès.

Il ressort clairement du débat public, comme cela a été dit par Emmanuel Maurel dans son introduction, que l'équité, l'égalité de traitement et la justice sociale sont des demandes très fortes de nos concitoyens, à la fois au niveau national et au niveau européen. La fiscalité est un des domaines où la justice est absolument nécessaire. C'est encore plus vrai après les récents scandales que nous avons connus – je pense aux derniers en date, les Panama papers ou les Bahamas Leaks –, qui ont révélé que, malgré les progrès que nous avons réalisés, notamment en matière de transparence fiscale, les fraudeurs et tous ceux qui cherchent à échapper à l'impôt peuvent toujours se cacher derrière l'opacité de structures offshore et de trusts pour contourner les règles et pour éviter toute taxation, ce qui est tout simplement odieux pour nos concitoyens aujourd'hui.

Cette Commission, vous l'avez mentionné – je vous remercie de l'avoir souligné, Monsieur le Rapporteur –, a fait un pas que je qualifierais de gigantesque en matière de fiscalité en présentant et en faisant adopter des propositions concrètes pour améliorer justement la transparence et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, à la fois des individus et des sociétés.

L'Union a fait de la transparence son étendard. Nous sommes là des pionniers dans la mise en œuvre des standards internationaux. J'en parlais hier soir avec le secrétaire général de l'OCDE, M. Gurría, et tous nos États membres se sont engagés dans ces nouvelles initiatives. Après l'échange automatique des données financières, ce qu'on appelle DAC 2, des rescrits fiscaux, DAC 3, et des rapports pays par pays, DAC 4, la prochaine barrière à faire tomber est celle de la transparence en matière de bénéficiaires effectifs. Il s’agira de DAC 5. Le G20 le reconnaît aussi et il a appelé à prendre des mesures à ce sujet.

Les informations sur les bénéficiaires effectifs dont nous parlons aujourd'hui sont indispensables dans la lutte contre la corruption et contre son corollaire, le blanchiment d'argent. La directive qui est sur la table nous permet de progresser. Une fois adoptée, elle donnera aux autorités fiscales l'accès, tellement nécessaire, aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces structures opaques et de ces trusts aux activités mal connues. Les autorités fiscales de chaque État membre seront capables d'accéder aux données qui sont pour le moment collectées dans le cadre des règles européennes contre le blanchiment, en particulier aux informations résultant des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et aux informations contenues dans les registres nationaux des bénéficiaires effectifs. Avec l'accès à ces informations, les autorités fiscales seront en mesure d'identifier qui se cache effectivement derrière une société ou une structure opaque et de réagir rapidement aux situations de fraude et d'évasion fiscale.

Cet accès permettra un véritable bond en avant dans la coopération fiscale transfrontalière au sein de l'Union européenne et donnera un outil précieux aux États membres qui en ont besoin pour protéger l'intégrité de leurs systèmes fiscaux et pour lutter contre la fraude et les montages d'évasion fiscale.

J'en viens maintenant au rapport de M. Maurel et aux amendements adoptés par la commission des affaires économiques et monétaires. C'est vraiment un excellent rapport qui reconnaît la directive comme une étape majeure dans l'avancement de notre combat et je m'en félicite grandement.

Ce rapport propose un certain nombre d'amendements. Je reviens brièvement sur certains d'entre eux sans être exhaustif, en premier lieu pour souligner que, dans de nombreux cas, la Commission est tout à fait d'accord avec les évolutions suggérées. En second lieu, nous sommes d'avis que les objectifs poursuivis par certains amendements seraient mieux traités dans le cadre d'autres initiatives. Je vais prendre deux exemples, si vous le permettez, Monsieur le Rapporteur. Plusieurs d'entre vous ont appelé à étendre davantage le champ de cette directive et à la rendre plus ambitieuse encore. Je note ainsi particulièrement la demande de prévoir, dès à présent, un échange automatique des informations sur les bénéficiaires effectifs. Comme vous, je considère que les fraudeurs exploitent nos frontières internes et donc que la transparence doit s'appliquer au-delà de nos frontières.

Dans sa communication du 5 juillet, la Commission s'est donc engagée à examiner comment un accès transfrontalier aux informations nationales des États membres sur les bénéficiaires effectifs des sociétés trusts peut être fait et ce, en toute sécurité. Cette question sera couverte par une proposition distincte, dès que davantage d'informations seront disponibles sur le projet pilote du G5 et en prenant en considération les développements internationaux. Dans cette perspective, il faudra aussi – c'est ma deuxième remarque – prendre en compte le résultat des discussions sur la proposition de révision de la quatrième directive contre le blanchiment qui comprend déjà l'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs dans l'Union européenne.

Ces remarques ne remettent pas en cause la plupart des amendements mais suggèrent une démarche qui, dans le même esprit, avec le même objectif, peut être un peu différente ou qui, en tout cas, utilise des véhicules complémentaires.

Notre travail est loin d'être terminé. En réalité, il ne le sera jamais, mais nous devons être dans la course car l'imagination de ceux qui veulent frauder ou de ceux qui pratiquent la planification fiscale agressive ne s'arrête pas.

Vous connaissez mon engagement personnel, ma conviction: c'est que cette révolution de la transparence dans laquelle nous sommes ne fait que commencer. La Commission se réjouit et je me réjouis personnellement du soutien constant du Parlement européen, de son action déterminée sur ces questions de transparence et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Ensemble, je crois que nous sommes vraiment en train de faire bouger les choses dans un domaine où nos concitoyens perçoivent à la fois la nécessité et l'utilité de l'Europe. Dans ces temps compliqués, il n'y en a pas tant que cela. Raison de plus pour poursuivre et tirer ce fil jusqu'au bout.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere, namens de PPE-Fractie. – Sterkere samenwerking en afdwingbare internationale afspraken zijn het enige effectieve antwoord op de angst die globalisering en internationalisering heeft losgemaakt. Alleen zo zullen we onze manier van leven en onze sociale welvaartsstaten kunnen beschermen. Daar ben ik echt van overtuigd. Een goed voorbeeld daarvan is fiscaliteit. Enkel door samen te werken kunnen we het net rond belastingontduikers en belastingparadijzen sluiten en agressieve belastingplanning aanpakken.

De laatste jaren leek ook op wereldniveau het besef gegroeid te zijn dat er minstens grenzen moeten worden gesteld aan de moordende belastingconcurrentie waarmee landen elkaars inkomsten afsnoepen, maar met Trump als toekomstig tax evader in chief en de Britten in Brexit rules the waves-modus dreigt de internationale beweging tot een abrupt einde te komen. Net daarom moet de Europese Unie haar verantwoordelijkheid opnemen en haar rol inzake fiscale samenwerking en transparantie voluit op zich nemen, zowel op wereldniveau als binnen onze eigen interne markt.

Het wetsvoorstel van vandaag vult daarbij een kleine maar belangrijke lacune in de bestaande samenwerking inzake belastingzaken tussen lidstaten en zal helpen om ondoorzichtige tussenconstructies à la Panama Papers bloot te leggen. Toch is er nog veel meer nodig om echte fiscale rechtvaardigheid binnen de Europese Unie tot stand te brengen. Ik denk daarbij ten eerste aan de gemeenschappelijke lijst met belastingparadijzen. Die mag absoluut geen afgezwakt compromis worden en moet gepaard gaan met reële sancties. Ten tweede denk ik aan de belastbare grondslag voor de vennootschapsbelasting. Die moet worden geharmoniseerd binnen Europa. Ten derde moet de race to the bottom inzake tarieven voor de vennootschapsbelasting een halt toegeroepen worden.

Voorzitter, collega's, de democratie staat onder druk op alle beleidsniveaus, zowel supranationaal als nationaal, door de toegenomen ongelijkheid en opdeling in onze westerse maatschappijen. Laten we onszelf alstublieft niet wijsmaken dat we die onvrede gaan oplossen met de oude nationale recepten van belastingsoevereiniteit waarmee we onder elkaars duiven schieten tot er niets meer overblijft om te herverdelen en beleid te voeren.

(De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 162, lid 8, van het Reglement)

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonaşului albastru”. – Stimate coleg, în primul rând vreau să subliniez că avem aici un raport bun și sunt de acord cu ce a spus raportorul nostru. Dar, dumneavoastră, între altele, ați spus că trebuie să limităm impozitarea. Sunt de acord cu lupta împotriva evaziunii, dar nu am înțeles cum doriți să limităm impozitarea atât timp cât, în contextul subsidiarității, problema fiscală aparține statelor membre? Poate ne explicați.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandenkendelaere (PPE), "blauwe kaart"-antwoord. – Ik wil vooral benadrukken dat we in Europa allemaal veel sterker moeten samenwerken. De prioriteit van de Europese Commissie, maar ook van ons als Europees Parlement, ligt nu bij het opstellen van de gemeenschappelijke lijst van belastingparadijzen, bij het koppelen van sancties aan deze lijst en bij die CCCTB. Een volgende discussie die ooit kan worden gevoerd, kan inderdaad gaan over het opleggen van een limiet, maar dan moeten we daarover hier in dit Parlement een akkoord vinden. Ook de lidstaten onderling, die hierover met unanimiteit eventueel kunnen beslissen, moeten daarover een akkoord kunnen vinden.

 
  
MPphoto
 

  Peter Simon, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Zunächst einmal auch von meiner Seite herzlichen Dank an unseren Berichterstatter für einen wirklich aussagekräftigen Bericht, der deutlich hervorhebt, wie wichtig Transparenz in diesem Feld ist.

Transparenz: Eine der Hauptforderungen, wie wir sie in den Ergebnissen der TAXE-Sonderausschüsse zu Lux Leaks gefordert haben, wie wir sie jetzt in dem Panama-Papers-Untersuchungsausschuss fordern. Aber Transparenz werden wir in diesem Bereich hier nur erreichen, wenn wir den Austausch über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen so gestalten, dass tatsächlich in allen Mitgliedstaaten erkennbar ist, wem denn eine Firma gehört.

Ich verstehe, Kommissar Moscovici, dass Sie auf die Revision der vierten Geldwäscherichtlinie verweisen, aber das hilft uns im Moment nicht. Wir wissen nicht, ob sie in dieser Form und wie sie wann kommt. Ich bin bei Ihnen, dass, wenn wir eine Vernetzung der Unternehmensregister haben, ein automatischer Austausch der Informationen vielleicht hinfällig wird. Aber das ist nur ein Vielleicht. Wir sollten deswegen an dieser Stelle des Verfahrens darauf pochen, dass wir zu einem automatischen Informationsaustausch zu den wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen zwischen den Mitgliedstaaten kommen.

Denn wenn sie hier zu nichts verpflichten, dann, sage ich Ihnen voraus, wird dasselbe passieren, was bei der Frage des Informationsaustauschs zu Steuervorbescheiden – tax rulings – multinationaler Unternehmen passiert ist. Über Jahrzehnte waren die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Informationen auszutauschen. Haben sie es gemacht? Nie haben sie es gemacht. Nur die Verpflichtung zum Austausch bewegt Mitgliedstaaten, sich wechselseitig Informationen zukommen zu lassen – Informationen, die notwendig sind, um Steuerbetrug zu bekämpfen, Informationen, die notwendig und zwingend sind, um gegen Geldwäsche vorzugehen. Deswegen sollten wir an dieser Stelle ehrgeiziger sein. Deswegen sollten wir versuchen, Mitgliedstaaten auch hierzu zu verpflichten. Denn nur Transparenz garantiert uns, dass wir hier zu mehr Fairness im Steuerbereich kommen, zu weniger Geldwäsche, und wer Transparenz abschwächt, spielt der Schattenwirtschaft, der Geldwäsche in die Hände.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner, ECR-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, komission esitys uudeksi rahanpesun vastaiseksi direktiiviksi on hyvä, samoin esittelijä Maurelin mietintöluonnos. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota kahteen asiaan.

Ensiksi trusteista, joiden tärkeys on tiedostettu jo aikaisemmin käytetyissä puheenvuoroissa, mikä on erittäin hyvä. Vaikuttaa siltä, että esityksessä on edelleen porsaanreikiä, kuten mahdollisuus merkitä yritysten johtajia omistajiksi, jos todellisia omistajia ei ole tiedossa. Lisäksi omistusten piilottaminen olisi jatkossakin mahdollista trustien avulla, jos niiden edunvalvojat ovat vaikkapa Panamalla tai muissa EU:n ulkopuolisissa veroparatiiseissa.

Toinen huolenaiheeni liittyy listattujen osakkeiden omistukseen, josta on keskusteltu liian vähän rahanpesun torjunnan yhteydessä. Monet EU-maat käyttävät osakkeiden omistukseen hallintarekistereitä, joissa todellisten omistajien tunnistaminen riippuu täysin niitä hallinnoivista pankeista. Usein on mahdollista käyttää välikätenä lisäksi etävälittäjiä, jotka voivat sijaita toisissa EU-maissa. Kun näitä etävälittäjien kautta tehtäviä omistuksia ketjutetaan, kasvaa riski siitä, että todellisten omistajien tunnistaminen ei toimi niin kuin pitäisi.

Paras vaihtoehto on osakkeiden suora omistamisen malli, jossa omistajat kirjataan keskitettyyn julkiseen rekisteriin. Työtä tulisi tehdä sen puolesta, että tästä saataisiin yleiseurooppalainen malli.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, för ALDE-gruppen. – Fru talman, bästa vice ordförande Moscovici, bästa föredragande! Vi har framför oss ett någorlunda hyggligt betänkande som vår grupp kommer att understödja, men samtidigt kan jag inte låta bli att påpeka att om kommissionen och rådet hade lyssnat på parlamentet för två år sedan när detta ämne behandlades förra gången, så hade vi varit betydligt längre i denna fråga.

Sedan kan jag inte låta bli att påpeka att detta förslag kom från kommissionen efter terrordåden i Paris. I det skedet hade kommissionen antingen ingen aning eller ville inte känna till att vi faktiskt har ett allvarligt penningtvättsproblem i Europa.

Ett av de hål genom vilka pengarna slinker handlar egentligen om kasinon, i synnerhet kasinon i de södra delarna av Europa. Mellan 60 och 80 procent av pengarna som rullar i kasinona har vi ingen aning om varifrån de egentligen kommer. När vi samtidigt vet att de som sköter spelborden har en andel i den penningmängd som går igenom kasinot så förstår vi att det inte heller finns någon större lust att kontrollera varifrån pengarna kommer. Av den orsaken tror jag att kommissionen borde ta en allvarlig titt på den penningtvätt, på de olagliga transaktioner, som egentligen försiggår inom vår kasinovärld. Alla effektiva åtgärder i den här meningen kommer inte att lyckas om vi inte tar oss an dessa frågor.

Sedan tror jag att vi i ett annat hänseende är lite på fel väg, eller i fel ordning. När vi har slutbehandlat betänkandet om de så kallade Panamadokumenten så kanske vi har ännu en anledning att återkomma till detta ärende.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL – Senhor Presidente, naturalmente que apoiamos todas as medidas que visem um melhor acesso à informação e uma melhor cooperação entre as administrações fiscais dos Estados nacionais. Neste sentido, a inclusão de todo o acervo de informação tipificada no quadro da luta contra o branqueamento capitais ao nível da cooperação administrativa representa um passo positivo. Sublinhamos, contudo, que nos parece indispensável que estas informações sejam trocadas de forma automática para que esta alteração tenha de facto efeitos práticos.

Sobre o combate ao branqueamento de capitais importa, contudo, não alimentar ilusões. Na nossa opinião, não é possível combater este fenómeno confiando apenas nos deveres de diligência das companhias privadas e do sistema financeiro. Como tem sido criticado por muitas organizações, os resultados da luta contra o branqueamento de capitais têm sido residuais ao longo das últimas décadas. Assim acontece devido aos conflitos de interesse das entidades sobre quem recai a responsabilidade de denunciar movimentos suspeitos; assim acontece devido ao branqueamento de capitais e aos instrumentos legais que foram construídos pelos países desenvolvidos em nome da liberalização da economia; assim acontece, finalmente, porque os grandes grupos financeiros, os tais demasiado grandes para falir e por onde passa a esmagadora maioria dos fundos legais e ilegais, mandam, de facto, nos governos nacionais e nas instituições europeias. Ou seja, o branqueamento de capitais, assim como a fraude e evasão fiscal, são uma das faces visíveis da economia liberal e do sistema capitalista.

Neste sentido, a recuperação do controlo público sobre a banca e sobre o sistema financeiro é também uma condição indispensável para um combate mais efetivo a esses fenómenos assim como para um melhor funcionamento da economia.

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, last week Nobel Prize-winning winning economist Professor Joseph Stiglitz gave evidence to our Panama Papers Inquiry Committee and he was also kind enough to spend some time meeting informally with a group of Green MEPs and staff. He was very clear about the importance of ensuring that corporations pay their fair share of tax, but also about the fact that there are still many obstacles in our way, the most obvious being continued secrecy and the jurisdictions that offer this to the rich and powerful.

The Anti-Money-Laundering Directive is key to tackling not just tax avoidance but the web of secrecy, money-laundering and criminal activity that is perpetuated by secrecy jurisdictions, such as the various UK overseas territories whose hidden activity was revealed in the Panama Papers. The revision to the Directive on Administrative Cooperation with regard to anti-money-laundering information that we are debating here today is therefore very welcome. I am pleased that we have cross-party agreement on this file and that Parliament has agreed that the Commission should have been more ambitious in its proposal.

While this revision to the directive is an important step forward, we believe that there continue to be several loopholes that could be used by tax-dodging experts to circumvent the automatic exchange of information, thereby undermining its effectiveness. As an example, synthetic tax residence certificates are readily available in countries such as Panama and the Bahamas to avoid reporting to the Union authority. To counter this, any previous residence in the EU within the last 10 years should be deemed as an indication of current residence, and a tax clearance certificate should be used to establish actual residence.

I welcome the fact that we have agreed on a strong and united position from this Parliament on the automatic exchange of information between Member States’ tax authorities, as well as our Green call for the Commission to have access to the information exchanged. We emphasise to the Council and Commission our clear view that making the information readily available in this way increases our ability to fight tax fraud.

I am delighted that we have agreed a strong and united position. I hope we will now progress towards making all such tax information public, as well as ensuring that the whistleblowers whom we currently rely on to cast light into the dark corners of the world’s financial system will be properly protected.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, bene la revisione della direttiva da parte delle istituzioni europee ma non è ancora abbastanza per combattere, a mio avviso, in maniera efficiente il problema del riciclaggio, della corruzione e dell'elusione fiscale.

Dobbiamo agire, a mio avviso, su due punti fondamentali per implementare una legislazione coerente. Il primo punto – l'hanno ribadito già alcuni colleghi – è che non basta la condivisione delle informazioni per combattere questo problema ma è necessario che questo diventi un obbligo, altrimenti gli Stati non lo implementeranno mai. Il secondo punto è fondamentale: dobbiamo capire il ruolo preponderante del sistema bancario nell'agevolare questo tipo di comportamenti criminali. Fino a che non aumenteremo il controllo sulle transazioni bancarie e sul sistema bancario e non avremo a livello europeo un sistema di sanzioni comuni e pesanti, che arrivino fino al ritiro della licenza, non risolveremo questo problema. Gli scandali di questi anni ci hanno invitato ad agire e questo è il nostro compito. Bene la direttiva come primo passo ma non è abbastanza.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 149, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – You mentioned the non-obligation to exchange this kind of information and I truly agree with you. But you know the tax administration’s access to anti-money laundering information differs considerably throughout the European Union. Do you not think it might be time for the European Commission to standardise this exchange of information?

 
  
MPphoto
 

  Marco Zanni (EFDD), Risposta a una domanda "cartellino blu". – Assolutamente: è necessario. È necessario imporre uno standard comune per questo obbligo di scambio di informazioni. Un problema grosso, però, che deve risolvere contemporaneamente la Commissione è la dotazione di cui dispongono le amministrazioni fiscali locali: cioè, molto spesso le amministrazioni fiscali nazionali non hanno risorse né il personale necessario per elaborare questo tipo di informazioni. E ciò è anche colpa dell'austerità che viene imposta, in alcuni casi, alle amministrazioni governative e alle amministrazioni statali.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, le rapport Maurel a le mérite d'afficher la volonté de l'Union européenne de lutter contre l'évasion fiscale. J'approuve notamment son objectif d'améliorer l'échange d'informations entre les autorités fiscales des États membres. Toutefois, je doute que la lutte contre l'évasion fiscale soit réellement une priorité absolue de l'Union, comme l'affirme le rapport.

Il a en effet fallu attendre des scandales à répétition mettant en cause des commissaires ou d’anciens commissaires pour que l'Union commence à bouger: SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers, BahamasLeaks, en attendant le prochain feuilleton Bruxelles Papers ou TurkishLeaks.

Quant à la Banque centrale européenne, il ne faut pas compter sur elle pour superviser la moralité des banques, car la Cour des comptes européenne vient de révéler qu'elle est en proie à de graves conflits d'intérêts. À ce propos, il est surréaliste que l'amendement 9 du rapport demande à la Commission d'analyser – je cite – "le rôle éventuellement joué par le système bancaire dans la facilitation du blanchiment de capitaux".

L'implication des banques n'est pas une hypothèse mais une certitude révélée par le scandale des Panama Papers. Quant à confier leur surveillance à la Commission, cela revient à confier les loups à leur chef de meute. À cet égard, je terminerai en rappelant qu'en réponse à la question que j'ai posée la semaine dernière à Bruxelles, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz a qualifié Jean-Claude Juncker d'"architecte de l'évasion fiscale en Europe".

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (NI). – Madam President, it is quite right that we have measures that prevent terrorist funds being used to terrorise the citizens of Europe. It is also quite right that governments should seek to prevent aggressive tax avoidance and that is why we have international organisations working on both money laundering and tax avoidance.

These proposals include provisions that make banks and financial institutions give information to tax authorities. These proposals therefore make banks an extension of the tax authorities, i.e. their police. Furthermore, the creation of lists of European citizens’ assets is very concerning to those who believe in independence and freedom and liberty of the individual. It reminds me a little bit of the quote by the Irish writer C. S. Lewis: ‘the safest road to hell is the gradual one – the gentle slope, soft underfoot, without sudden turning, without milestones, without signposts’.

My concern here is that there are no provisions in this directive or in the legislation that we seek that stop phishing exercises by tax authorities against legitimate individuals. There are no provisions here to prevent privacy being taken away bit by bit and slowly but surely. We must all seek to prevent money laundering and aggressive tax evasion but it must not be at the expense of the privacy and liberty of individuals doing absolutely nothing wrong.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). – Priekšsēdētājas kundze! Kolēģi! Visā Eiropā mums ir problēma vai izaicinājums ar tā saucamajiem ofšoriem. Ofšori ir veids, kā indivīdi slēpj savus ienākumus. Vai nu tādēļ, lai legalizētu nelegāli iegūtus līdzekļus, vai tādēļ, lai finansētu terorismu, vai vienkārši tādēļ, lai izvairītos no godīgas nodokļu samaksas.

Mēs esam pieņēmuši likumu – Eiropas mēroga likumu – direktīvu, kas izveidos tā saucamo patiesā labuma guvēju reģistru, kurā būs redzams, kuri indivīdi stāv aiz jebkura uzņēmuma visā Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti nopietns līdzeklis, kas palīdzēs cīņā pret šīm nelegālajām naudām.

Bet, kolēģi, ir jāatceras arī tas, ka tad, kad mēs cīnāmies pret naudas atmazgāšanu, kad mēs cīnāmies pret terorisma finansēšanu un kad mēs cīnāmies pret izvairīšanos no nodokļu samaksas, mums visu laiku jāliek svaru kausos – ko mēs darām, lai veicinātu šo cīņu, bet lai mēs tomēr nevajadzīgi nepārkāptu indivīda tiesības uz privātumu.

Nekur nav rakstīts, kur šo līniju vajag vilkt, bet ir svarīgi saprast, ka mums tas vienmēr ir jāliek svaru kausos. Jo mums ir vienlaikus gan jāpadara nelegālā darbība vēl grūtāka, jāpanāk tas, ka nevar viegli izvairīties no nodokļu samaksas, bet mēs nevaram ieiet tajā otrajā grāvī, t. i., vienkārši klaji ignorēt, teiksim, to 99 % iedzīvotāju intereses, kuri ir tiešām godīgi un visu dara tā, kā tas ir jādara. Paldies par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – Señora Presidenta, yo quiero reiterar al señor Moscovici el apoyo de todos los socialistas a una agenda de lucha contra la evasión fiscal tan ambiciosa como la que se está poniendo en marcha. A raíz del escándalo de Luxleaks, quiero recordarles, Señorías, se ha introducido el intercambio automático de información en materia de resoluciones tributarias, de informes país por país; se ha propuesto limitar los abusos de los precios de transferencia para asegurar que los beneficios se graven allí donde se producen; y, por último, se ha retomado la armonización de la base del impuesto de sociedades.

Es una agenda muy ambiciosa, ciertamente, y esta Directiva que hoy tratamos con el informe que el señor Maurel nos ha presentado tiene como objetivo garantizar el acceso de las administraciones tributarias a la información que manejan las entidades financieras. Pero hasta aquí, por así decirlo, mis elogios, señor Moscovici.

Yo quiero señalarle también algunos reproches que creo que a esta Directiva, en particular, le hacen falta. En primer lugar, en mi opinión perviven en esta Directiva una serie de excepciones al intercambio automático de información, que en mi opinión no se justifican desde los escándalos de Luxleaks y de los papeles de Panamá y en el contexto de la alarma social que vive todo el mundo.

En segundo lugar, yo creo que hay que ampliar la lista de los agentes que intervienen en la información, porque no son solo los bancos, son muchos agentes financieros, notarios, mucha organización civil que tiene que intervenir también en esta información. Y, por último, hay que recordar que tantas reformas sobre la Directiva sobre cooperación administrativa requerirían un texto refundido, que ya es hora de poderlo hacer.

Me falta recordar que el Consejo tiene que emitir opinión sobre esta materia y no debe dejar al margen a la Comisión Europea en esta materia de coordinación fiscal.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lucke (ECR). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wer sein Eigentum versteckt, der hat ganz offensichtlich etwas zu verbergen.

Wir haben jetzt an den Panama Papers gesehen, wir haben es am Lux-Leaks-Skandal gesehen, wir haben es an den Bahamas Papers gesehen, dass manche Mitbürger alle möglichen Anstrengungen auf sich nehmen, um ihr Eigentum zu verstecken und ihre Einkünfte zu verschleiern. Wir wissen, dass illegale Aktivitäten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, mafiöse Geschäfte und Steuerhinterziehung genau diese Art von Mechanismen nutzen. Dagegen müssen wir etwas tun. Der Rechtsstaat wird hier herausgefordert, eenn man sieht, welche Anstrengungen unternommen werden, um Einkünfte und Eigentum vor – auch nur dem Blick – der Steuerbehörden zu verbergen.

Deshalb ist es richtig, dass das Europäische Parlament hier aktiv wird, und deshalb ist es richtig, dass dieser automatische Informationsaustausch gefordert wird. Denn wir können es nicht weiter hinnehmen, dass in großem Umfang Gelder hinterzogen werden vor den legitimen Zwecken, die der Staat mit ihnen erfüllen möchte. Deshalb bitte ich Sie alle: Unterstützen Sie diesen Bericht. Ich glaube, es ist eine gute Initiative, und es ist nicht so oft, dass vom Europäischen Parlament so gute Initiativen ausgehen.

 
  
MPphoto
 

  Cora van Nieuwenhuizen (ALDE). – Een groot deel van de verschrikkelijkste dingen op deze wereld is verbonden aan witwaspraktijken en kan zelfs niet zonder. Of het nu gaat om terrorismefinanciering, drugshandel, mensensmokkel: allemaal maken ze gebruik van witwassen. Daarom is het ook heel goed dat de heer Maurel dit verslag heeft geschreven en de eurocommissaris dit voorstel heeft gedaan om in ieder geval een stap in de richting te zetten om tussen belastingdiensten informatie hierover uit te wisselen. We moeten er immers alles aan doen om witwaspraktijken te stoppen. Dat moet natuurlijk in internationaal verband. De werkomstandigheden voor de Commissie zijn niet verbeterd wat dit betreft, maar ik wil de commissaris toch oproepen om in de Panama Papers te laten zien dat het nodig is en toch zijn uiterste best te doen om dit ook internationaal weer verder te kunnen aanpakken, want alleen in Europa redden we het niet.

Er zijn echter nog andere sluipwegen waarop ik wil wijzen. Ik ben er heel erg blij mee dat in de ECON-commissie mijn amendement is aangenomen dat erin voorziet dat de reikwijdte ook wordt uitgebreid naar de zogenaamde virtuele valuta. Inmiddels zijn er immers zoveel miljarden in omloop in digitale munteenheden zoals de bitcoin, waarvan er bijvoorbeeld alleen al dit jaar meer dan 10 miljard in omloop is. Je wilt dus voorkomen dat criminelen nu de anonieme bitcoins en allerlei andere munteenheden kunnen gaan gebruiken om opnieuw de dans te ontspringen. Het gaat immers niet alleen om de bitcoin: je hebt ook nog litecoin, peercoin, namecoin, quarkcoin, Zcash en zelfs, je gelooft het niet, dogecoin. De naam alleen al moet de wenkbrauwen doen fronsen. Ik verzoek de Commissie en de Raad dan ook om dit over te nemen.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari (GUE/NGL). – Fru Formand! Hvis der er én ting, som vi har lært af de mange afsløringer om skattely, er det, at skattely og hvidvaskning har det bedst i mørket. De lever bedst skjult for offentligheden. Vi ved derfor også, at et af vores allerstærkeste kort imod skatteunddragelse og imod hvidvaskning er åbenhed og offentlighed om skatteforhold og ikke mindst om ejerskab. Det forslag, vi stemmer om i dag, er en god ting, det skal hilses velkomment. Der skal ikke herske tvivl om, at vi skal sørge for at give skattemyndighederne alle de bedste redskaber til at efterforske og stoppe skattely og hvidvaskning, men desværre mangler vi stadigvæk at få rettet op på en del væsentlige elementer. Her bør vi først og fremmest se på at give offentligheden adgang til oplysninger om, hvem der er de reelle ejere af virksomhederne. Det er trods alt offentligheden, der har været drivende med hensyn til at afdække de store skattelyskandaler. Vores velfærd lider under de manglende betalinger, og det er tid til at komme ud over stepperne med effektive redskaber. Dagens forslag er fint, men det løser ikke i sig selv problemerne.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). – Frau Präsidentin! Ich möchte zuerst den Berichterstatter loben – er hat einen guten Bericht vorgelegt –, aber auch dem Kommissar danken dafür, dass er nach zwei Jahrzehnten des Stillstands die Initiative ergriffen hat und insbesondere für mehr Transparenz in Steuerfragen kämpft.

Transparenz ist der Schlüssel zu mehr Steuergerechtigkeit und mehr Steuerehrlichkeit. Und deshalb möchte ich Sie bitten, Herr Kommissar, dass Sie mit Nachdruck auf den automatischen Informationsaustausch drängen. Das ist das wichtigste Instrument. Sie haben das eben nicht ganz befürwortet. Ich weiß, dass die Mitgliedstaaten das blockieren – warum auch immer –, wahrscheinlich, weil sie selbst etwas zu verbergen haben mit ihren eigenen Steuerregeln. Aber es ist dringend notwendig, diesen Informationsaustausch zu automatisieren und damit den ersten Zugriff zu ermöglichen und nicht nur auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.

Ich möchte allerdings auch die Kommission bitten, dass sie in der Evaluierung der Geldwäscherichtlinie etwas progressiver vorgeht. Die beiden Institutionen, die die Evaluierung machen, prüfen nur, ob die Gesetze umgesetzt sind, sie prüfen nicht, ob die Implementierung fortschreitet. Genauso ist es mit den schwarzen Listen im Auftrag der Kommission – die Kommission ist ja Mitglied bei der Financial Action Task Force, und die Kommission ist deshalb auch selbst beteiligt. Ich wünsche mir, dass dort mehr Initiative ergriffen wird, um die Mitgliedstaaten endlich auf den richtigen Weg zu bringen.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). – Madam President, I would like to thank the rapporteur for an excellent report. For too long we have seen in many countries and globally a blind eye turned to tax evasion and money laundering: crimes that make up the dark web of our current system used for terror finance, organised crimes by corrupt people and organised criminals.

Therefore we need transparency. Transparency is key. We need automatic cooperation between our tax authorities and our law enforcement authorities, and we need to exchange information of high quality. But secondly, we also need to see our banks and all intermediaries take responsibility for their own operations and businesses. The banks carry out due diligence and they need to be a barrier to illegal economic activities that they have been facilitating, without any real consequences to their business, for too long. Let me give one example. In 2015 Nordea Bank in Sweden was fined the maximum administrative fine of only EUR 5 million after ‘major deficiencies’ were found in the bank’s work to prevent money laundering. In the same year Nordea made a high profit, many times the fine that they actually got.

So I want to thank the rapporteur for underlining two key principles: exchange of anti—money-laundering information between our tax authorities needs to be mandatory and automatic and we need to step up the fight against this.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones (ECR). – Het is niet de eerste keer dat wij in dit Parlement praten over ongeoorloofde belastingontduiking en belastingontwijking. Integendeel, we hebben het er al zeer vaak over gehad. Het is mijn oprechte overtuiging dat we, wanneer we kiezen voor meer transparantie, voor meer samenwerking, voor meer informatie-uitwisseling, die strijd kunnen aangaan en dat we die strijd ook kunnen winnen. De ministers van Financiën, waaronder ook onze minister van Financiën Johan Van Overtveldt, hebben al een beslissing genomen over het dossier dat hier voorligt. Over deze richtlijn hebben zij een akkoord. Dat is een uitstekende zaak, want vanaf 2018 zal de fiscus bijkomende informatie kunnen inwinnen, informatie van diensten die bezig zijn met die bestrijding van het witwassen van geld. Dat is zeer belangrijk, want dat zijn precies de middelen, dat is de financiering die gebruikt wordt voor grote misdaden, ook voor terreur. Het is dus uitstekend dat ook de fiscus die informatie zal kunnen consulteren. We hebben ten slotte wel wat vragen bij een aantal laatste amendementen die hier in dit Parlement op tafel worden gelegd, maar dit is een goed voorstel. Dit is principieel een uitstekende zaak.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE). – Señora Presidenta, señor Moscovici, mi intervención va a hacer sobre todo política porque mis colegas ya han apreciado las lagunas, las debilidades, pero también las bondades de un texto, que, sin duda alguna, mi Grupo y yo mismo vamos a apoyar. Porque es un texto que a corto plazo es necesario. Es un texto de mínimos, por lo menos, y que atiende a una de las grandes peticiones de la sociedad. Y ahí es donde yo quería llegar.

Miren ustedes, en este tema de la elusión, de la evasión fiscal, de todos los temas relacionados con eso, pero, sobre todo, también del blanqueo de dinero, hasta el propio sistema democrático se está jugando su credibilidad. Y ahí es donde falta una ambición de ir mucho más allá. La cooperación no va a bastar mucho tiempo y además es muy imperfecta. Hay que forzarla, automatizarla e ir pensando en hacer una fiscalidad, una vigilancia de la fiscalidad, integral e integrada, por encima del intercambio voluntario.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. – Tisztelt Képviselő Úr! Én nagyon egyetértek Önnel, amikor azt mondja, hogy egy integrált felügyeletre van szükség, ugyanis jómagam is azt gondolom, hogy nem csak vállalatok vagy gonosz vállalatok, gonosz tanácsadók és gonosz bankok vannak ebben a képben, hanem – hát most jelző nélkül mondom – bizony adóhatóságok és sokszor kormányok is benne vannak ebben az egész adóelkerülési körben. És a kérdésem pedig az, hogy Ön szerint ez a mostani jelentés erre az aspektusra, tehát az adóhatóságok és a kormányzatoknak a negatív szerepére rátér-e?

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE), respuesta de «tarjeta azul». – Vamos a ver, es un pequeño primer paso, que se basa demasiado sobre la buena voluntad de los Estados. La buena voluntad de los Estados no existe cuando, por ejemplo, en las resoluciones fiscales lo que hacemos es camuflar la ley, diciendo: «Bueno, los acuerdos los vamos a hacer verbales para no tener que transmitir acuerdos escritos». Por lo tanto, es un pequeño paso insuficiente, pero, en estos momentos, por lo menos hagamos esto. No perdamos nunca el norte: al final tendrá que ser una entidad supranacional la que asegure la plena vigencia.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, η πρόταση οδηγίας για την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Καθώς διανύσαμε αρκετά χρόνια στη δίνη της οικονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της καλούνται να βάλουν ένα τέλος στον φαύλο κύκλο της διαφθοράς και της αδιαφάνειας.

Έχοντας πλέον αντιληφθεί τις αυξημένες δυνατότητες που υπάρχουν χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, είναι λογικό να συζητούμε προτάσεις αυξημένης πρόσβασης των φορολογικών αρχών στις επιχειρούμενες συναλλαγές με στόχο την παρεμπόδιση αξιόποινων πράξεων.

Τούτο όμως δεν σημαίνει πως δικαιούμαστε να αδιαφορούμε για ζητήματα παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί και να διασφαλίσουμε τον σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών επιτυγχάνοντας την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, αφενός, και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του ιδιωτικού βίου, αφετέρου.

 
  
MPphoto
 

  Dariusz Rosati (PPE). – Madam President, the document we are discussing today is yet another step by the European Commission to effectively fight tax fraud and money laundering. As tax-related criminal practices are of a cross-border nature, they can only be tackled by joint international cooperation in tax matters. In this respect, I welcome the proposal by the Commission to give national tax authorities access to anti-money-laundering (AML) information. It is only with this information, and especially the information on beneficial owners, that Member States will be able to successfully address money laundering and tax evasion practices.

Moreover, I support the amendment of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) to take the Commission proposal a step further so that anti-money laundering information is automatically exchanged with other Member States and with the Commission. Only close cooperation within the EU and on the global level can bring us further to preventing revelations such as the ones described in the Panama Papers from happening again.

On another note, however, I want to criticise the fact that the Council has once again reached a political agreement on a tax-related matter before the consultative decision is made by the European Parliament. This, unfortunately, is not only against the rules but also undermines the spirit of good cooperation that the European institutions should have.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). – Finalmente, depois dos escândalos Panama Papers, Bahamas Leaks, etc., Conselho e Comissão reconhecem que há ligação entre o combate à fraude e evasão fiscal e o combate ao branqueamento capitais e financiamento de terrorismo.

Contra o secretismo onshore e offshore de que vive a criminalidade, é necessária transparência no setor financeiro e empresarial, mais sinergias e mais troca de informação entre agências de aplicação da lei, incluindo autoridades tributárias, o que esta proposta da Comissão vem estabelecer.

Lamentavelmente, os Estados-Membros chegaram a acordo no Conselho, sem ouvir o Parlamento, mas terão de se confrontar com o que recomendamos neste relatório de Emmanuel Maurel. Importa atentar nas suas propostas que alargam o âmbito de matérias e quantidade de dados sobre os quais deve haver troca de informação, automática e obrigatória, incluindo sobre beneficiários efetivos de empresas e outras entidades legais que devem constar em registo de acesso público. Para isso, trabalhamos na revisão da quarta diretiva antibranqueamento de capitais. As informações em causa devem também ser disponibilizadas à Comissão, em virtude das suas competências de aplicação das regras em matéria de auxílios estatais.

É fundamental quebrar as fronteiras da investigação da criminalidade financeira na União Europeia. As autoridades fiscais e outras devem cooperar na realização de inquéritos transfronteiriços.

 
  
MPphoto
 

  Stanisław Ożóg (ECR). – Pani Przewodnicząca! Wykrywanie i ściganie przestępczości dotyczącej prania pieniędzy jest zadaniem bardzo trudnym i wymagającym współdziałania wielu organów i służb państwowych, a także współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji. Idea harmonizacji na poziomie unijnym w kwestii dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy jest słuszna, ponieważ pozwala na usunięcie części przeszkód, które ograniczały dotąd skuteczność działania organów podatkowych.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na zawarte w sprawozdaniu niektóre propozycje czy też w innym przypadku brak tych propozycji, które mogą utrudnić raczej niż ułatwić pracę organów skarbowych państw członkowskich. Mam na myśli m.in. sprawę systemu bankowego, funduszy powierniczych czy też działalności gospodarczej. Szkoda, że ta dyrektywa dotyczy państw członkowskich, a nie możemy mówić o dyrektywie dotyczącej sytuacji globalnej.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). – Salut din nou propunerea Comisiei Europene și acest raport pentru mai multă transparență prin promovarea schimbului automat de informații între autoritățile fiscale din statele membre cu privire la spălarea de bani.

Recent, președintele SUA, domnul Obama, în ultimul turneu din Europa, a declarat că există o elită globală care nu simte că are obligația să își declare veniturile, să plătească impozitele, la fel ca cetățenii obișnuiți. De aceea, consider că Comisia Europeană are obligația de a acționa pentru același nivel de transparență și pe plan global și, în primul rând, de a-și face un aliat în această luptă din noua administrație americană.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE). – Arvoisa puhemies, tämä on yksi askel komission ja parlamentin pitkäaikaisessa taistelussa ja työssä huonoa verotuskäytäntöä, veronkiertoa ja tuhannen miljardin verohukkaa vastaan.

Sikäli voimme olla tyytyväisiä tehtyyn esitykseen ja saavutettuun sopuun tähän mennessä parlamentissa. Mutta, kuten aikaisemmin kuulimme, on todella pahoiteltavaa, että neuvosto ja jäsenmaat eivät ainoastaan kieltäydy tässä yhteydessä normaalista vuoropuhelusta ja keskustelusta, vaan ovat olleet jo pitkään riippakivenä hyvän verohallinnon ja läpinäkyvyyden kehittämisessä.

Seuraava askel, mitä tarvitsisimme, on todellinen automaattinen tietojenvaihto aidon todellisen omistajan pohjalta suoraan maksajalta pankkien ja muiden rahoituslaitoksien välityksellä suoraan kyseisen maan verottajalle. Tähän tarvitsemme myös eurooppalaista verotunnistetietoa, ja tiedän, että tämäkin asia komissiossa ollut jo pitkään valmisteilla ja olisi mukava saada se sieltä myös aika pian eteenpäin.

Tarvitsemme myös toimia tilinpäätösdirektiivin ja kirjanpitodirektiivin uudistamiseksi niin, että verojalanjälki ja suosituimmuuskohtelut tulevat sinne raportoiduksi ja näin läpinäkyvyys omalta osaltaan myös vauhdittaa hyvää hallintoa tällä pohjalla.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). – V zadnjem času smo sprejeli kar precej ukrepov, ki zapirajo možnosti za davčne utajevalce. Izrekli smo odločen ne tistim, ki skušajo s podporo sistema pridobiti osebne koristi na račun drugih. Upam, da se na tej poti ne bomo ustavili in da ne bo potrebno še kakšnega škandala, ki bi nas spomnil, da moramo vztrajati.

Končno smo se začeli zavedati, da je zelo pomembno, kdo je v resnici dejanski lastnik podjetja. Skrivanje za zapletenimi povezavami, za slamnatimi podjetji in raznimi prokuristi je megla, ki jo mi lahko s predpisi razblinimo. Končno je postalo jasno tudi, da morajo davčne oblasti med seboj sodelovati, da morajo biti povezane, če želimo stopiti na prste davčnim goljufom. Ta izmenjava mora biti samoumevna in mora biti avtomatična. In nenazadnje, končno smo prišli do spoznanja, da potrebujemo zdravo davčno konkurenco. Ne potrebujemo previsokih davkov, ki dušijo podjetja, in tudi ne individualnih dogovorov, ki izbranim podjetjem omogočajo posebne ugodnosti.

Seveda je konsolidirana davčna osnova eden izmed tistih instrumentov, ki bi lahko prispevala k temu. In nenazadnje, vprašajmo se tudi, zakaj vse to počnemo. Počnemo to zato, da bomo lahko imeli več denarja in več sredstev, ki bodo pomenili bolj socialno Evropo.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, this is been a very interesting and also a very necessary debate. There has been virtual unanimity that we need to do something in the interest of citizens to establish fairer play for everybody. Citizens feel that governments, democracy, are not serving them at this point in time. In the whole area of tax collection there is obviously a misfit, with citizens paying every single penny and powerful individuals and companies often not paying at all. Even worse, money goes to money laundering and financing terrorist activities. So obviously, as has been said, there is need for a central register, there is need for transparency, there is need for country-by-country reporting, and this is a necessary first step to ensure that there is fair play for everybody.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, le rivelazioni emerse grazie a SwissLeaks, LuxLeaks e Panama Papers confermano la necessità di una maggiore trasparenza fiscale e di una maggiore cooperazione tra le giurisdizioni. Il nesso esistente tra evasione fiscale, elusione fiscale e riciclaggio di denaro rende indispensabile il ricorso a sinergie a livello nazionale, europeo ed internazionale. L'accesso sistematico dell'autorità fiscale alle informazioni in materia di antiriciclaggio permetterà una maggiore trasparenza e una più rapida elaborazione dei dati, evitando rallentamenti e disfunzioni nella cooperazione amministrativa tra le istituzioni finanziarie.

Sono favorevole all'estensione dello scambio automatico di informazioni ai servizi di cambio di valute virtuali e ai prestatori di servizio di portafoglio DIGIT. A mio avviso, però, manca un'analisi accurata dell'eventuale ruolo svolto dal sistema bancario e dagli operatori finanziari nel riciclaggio. Sarebbe infatti opportuno che la Commissione intervenisse con una proposta ad hoc, che preveda maggiori controlli e trasparenza sulle transazioni bancarie e finanziarie e rigorose sanzioni fino a giungere al ritiro dell'autorizzazione all'esercizio.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως στόχο να δοθεί στις φορολογικές αρχές η δυνατότητα να έχουν συστηματική πρόσβαση στις πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ωστόσο, τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Επιτροπή για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να είναι πιο δραστικά. Όπως φάνηκε από τα σκάνδαλα των Panama Papers και των Lux Leaks, ο αριθμός των πολυεθνικών που βγάζουν υπερκέρδη και φοροδιαφεύγουν και αποκρύπτουν τα κεφάλαιά τους σε φορολογικούς παραδείσους δεν μειώνεται καθόλου. H μόνη λύση, επομένως, στο πρόβλημα των πρακτικών φοροδιαφυγής είναι η φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων στον τόπο όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη, ώστε να σταματήσουν οι εταιρείες να καταφεύγουν σε φορολογικούς παραδείσους ζημιώνοντας έτσι τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κυρία Πρόεδρε, η διάπραξη απατών και η νομιμοποίηση και χρησιμοποίηση των παρανόμων εσόδων που προκύπτουν από αυτές είναι μία πρακτική η οποία εφαρμόζεται διεθνώς. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει τα κράτη να λάβουν αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα και παράλληλα να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αποφευχθεί τόσο η φοροαπαλλαγή όσο και η πρόσβαση των πολυεθνικών εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν σχέση με φορολογικά στοιχεία είναι απαραίτητη. Πρέπει όμως να προσεχθεί να μην γίνεται παραβίαση των δικαιωμάτων των νομίμων πολιτών. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί είναι ότι τα κράτη δεν πρέπει να επιβάλουν υπέρογκες φορολογίες, διότι έτσι ωθούν τους πολίτες αλλά και τις εταιρείες να φοροδιαφεύγουν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στην Ελλάδα όπου στα πλαίσια της εφαρμογής των μέτρων των μνημονίων έχουν επιβληθεί δυσβάσταχτοι φόροι.

Τέλος πρέπει να ελέγχεται το φορολογικό σύστημα και να μην επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε υψηλόβαθμα στελέχη της -όπως έχει συμβεί μέχρι τώρα- να καλύπτουν τέτοιες παράνομες ενέργειες.

 
  
MPphoto
 

  Patricija Šulin (PPE). – Zelo pomembno je, da sprejmemo spremembe direktive glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja, saj je pri učinkovitem boju proti davčnim utajam ključna hitra, transparentna in avtomatična izmenjava podatkov o finančnih računih za namene obdavčenja.

Škandali okrog skrivanja off-shore sredstev hodijo z roko v roki z izogibanjem plačevanja davkov, kot tudi s pranjem denarja, korupcijo, financiranjem terorizma in drugimi kriminalnimi dejavnostmi. Dostop davčnih uprav do podatkov se močno razlikujejo po vsej Evropski uniji, zato pozdravljam vzpostavitev centralnega registra, do katerega bodo lahko dostopale davčne uprave vseh držav članic. Finančne institucije bodo sedaj lahko identificirale dejanske lastnike v primerih, ko je imetnik računa posredniška struktura.

Komisiji predlagam, da za šestmesečno obdobje v letu 2017 pripravi poročilo, kakšni so bili učinki te direktive v državah članicah glede na to, da morajo države članice objaviti zakone in druge predpise, potrebne s to direktivo, najpozneje do 31. decembra letos.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto il collega Maurel per la sua relazione. Il riciclaggio di denaro di provenienza illecita è un'attività fraudolenta condotta ormai su scala globale e, come evidenziato da diverse indagini, tale attività è strettamente legata all'evasione e all'elusione fiscale ma anche alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo.

È quindi indispensabile la massima trasparenza in materia fiscale ed è compito dell'Unione europea operare affinché le autorità fiscali degli Stati membri abbiano uguale e reciproco accesso alle informazioni in materia, così da poter svolgere efficacemente tutte le necessarie azioni di monitoraggio e di contrasto. Ed è evidente che occorre una maggiore cooperazione fra le competenti autorità degli Stati membri, basata su uno scambio di informazioni di carattere automatico e obbligatorio in materia di antiriciclaggio. In particolare, considero fondamentale che vengano scambiate le informazioni e i documenti sulla titolarità effettiva di conti da parte di persone fisiche e giuridiche, imprese e trust.

Non possiamo più accettare che si compiano crimini finanziari utilizzando strutture intermediarie, ovvero beneficiando di norme e prassi poco chiare o inadeguate.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señora Presidenta, nunca como ahora había sido tan extensa la indignación contra la corrupción y contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos, y nunca como ahora había sido tan necesaria la cooperación administrativa para intercambiar información. Pero, sobre todo, nunca como ahora se habían puesto de manifiesto, después del escándalo de los papeles de Panamá, las carencias de la situación que actualmente padecemos.

Por tanto, a la Comisión hay que exigirle no solamente que tome la iniciativa, sino que se enfrente con el Consejo para asegurar que todos los países llevan a máximos este compromiso de transparencia, incluyendo en la información no solamente a las entidades financieras, sino también a los notarios y a los titulares de fideicomisos —además de los registradores—, obligándoles a traspasar la información a la Comisión con respecto de sus acuerdos tributarios —los llamados tax rulings— y, sobre todo, evitando que haya grandes corporaciones que no pagan impuestos y asegurándose de que, antes del final de la legislatura, se cumple el objetivo de que las empresas pagan dinero allí donde producen sus beneficios.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Gospođo predsjednice, podržavam svaku inicijativu kojoj je cilj financijska konsolidacija države bez dodatnog opterećenja za građane i tvrtke. U tom je smislu borba protiv utaje poreza i pranja novca vrlo važna jer u protivnom teret punjenja proračuna pada isključivo na poštene građane i poduzetnike koji se drže zakona i prisiljeni su plaćati za tuđi kriminal. To je nedopustivo.

No, moram izraziti žaljenje što u ovom domu o porezima i fiskalnoj konsolidaciji pričamo isključivo iz pozicije povećanja kontrole, a ne poreznog rasterećenja građana i tvrtki. Poreze, koji su u nekim državama članicama iznimno visoki i komplicirani, treba smanjiti i pojednostavniti, a kazne za neplaćanje postrožiti. Na taj bismo način destimulirali neplaćanje, a tvrtkama olakšali poslovanje, zapošljavanje i ulaganje u istraživanje i razvoj. Dodatna porezna represija može imati samo negativne učinke.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. – Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, Monsieur le Rapporteur, je tiens encore une fois à vous remercier toutes et tous pour vos commentaires et pour l'impulsion que ce Parlement donne collectivement à notre action commune en matière de fiscalité. Je vérifie une fois de plus ce qui est pour moi une conviction constante, à savoir que nos deux institutions, au-delà des différences de sensibilité et de position qui peuvent se faire jour ici ou là, se trouvent globalement sur la même longueur d'onde, tout simplement parce que nous avons un même objectif: une fiscalité plus transparente, plus efficace et en même temps plus juste. Je salue donc le niveau d'ambition que certains d'entre vous ont évoqué et que le rapport de M. Maurel a parfaitement traduit.

Je peux vous assurer que cette directive créera les conditions pour mettre en place un mécanisme d'accès transfrontalier aux informations sur les bénéficiaires effectifs, mécanisme auquel beaucoup d'entre vous tiennent. De la sorte, brique après brique, nous construisons une structure de défense solide contre la fraude et l'évasion fiscale en Europe, qui soit une réponse systémique robuste contre les menaces extérieures sur les bases fiscales des États membres, un chemin vers plus d'équité fiscale pour tous les citoyens et toutes les entreprises européennes. La pression politique, au bon sens du terme, exercée par le Parlement, singulièrement par ses commissions ECON et maintenant PANA, est déterminante pour le succès de nos initiatives.

Je ferai peut-être quelques remarques un peu plus spécifiques en réponse aux observations qui ont été formulées par les parlementaires. J'ai bien noté votre demande d'un échange automatique d'informations et je partage cet objectif. Comme je l'ai dit, la Commission proposera un tel échange dans une proposition distincte dès que nous aurons suffisamment d'informations, précisément sur la meilleure manière de procéder. Ceci se fera en coordination avec l'évolution de la directive anti-blanchiment actuellement discutée par ce Parlement, comme par le Conseil.

Plusieurs d'entre vous ont souligné qu'il reste des activités ou des structures qui échappent à la transparence. Je suis bien sûr d'accord avec vous. La Commission y travaille et continuera avec votre aide à étendre autant que possible cette transparence. Plusieurs d'entre vous, notamment M. Kofod, ont mentionné la responsabilité des banques. À la Commission, nous considérons non seulement que la responsabilité des banques existe, mais que tous ceux qui facilitent la planification fiscale agressive doivent être inclus dans le champ de notre vigilance. Nous avons lancé une consultation publique – je l'ai dit – à ce sujet afin de déterminer le meilleur moyen de mettre ces facilitateurs de toute nature, de toute origine et de toute provenance en face de leurs responsabilités.

S'agissant de l'accord au Conseil, je prends bonne note de vos remarques sur le fait que le Conseil n'a pas attendu l'avis du Parlement pour se mettre d'accord sur une approche générale sur ce sujet particulier. Par chance, nos travaux continueront en vue d'accroître la transparence au moyen d'autres instruments juridiques. Il y a donc évidemment une utilité majeure aux débats qui se déroulent ici.

Je suis heureux, comme toujours, de poursuivre ce travail, heureux de pouvoir le faire en coordination étroite et en partenariat avec le Parlement européen pour parvenir, en Europe, à cette fiscalité plus juste qu'attendent nos concitoyens. Dans cette mesure, je suis aussi très heureux de saluer ce rapport, qui constitue une étape importante de notre combat commun, et, une fois de plus, la qualité remarquable de ce débat, qui fait vraiment avancer les choses.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel, rapporteur. – Madame la Présidente, je vais conclure très rapidement parce que cela a été un débat très riche et très intéressant. Je me réjouis quand même – parce que ce n'est pas si fréquent – du caractère unanime du Parlement, qui a souhaité envoyer un certain nombre de messages clairs, au Conseil d'abord parce que – vous l'avez bien compris, Monsieur le Commissaire – cela devient assez insupportable pour les parlementaires que, sur ces questions spécifiques de fiscalité, le Conseil s'arrange toujours pour essayer de contourner notre avis ou pour faire mine de ne pas l'entendre.

Cela n'est pas votre cas et, d'ailleurs, il y a quelque chose de réconfortant pour vous comme pour nous, c'est qu'il y a de la part des parlementaires sur tous les bancs de cet hémicycle un soutien à votre action jamais démentie – je l'ai dit tout à l'heure – en vue d’aller vers plus de justice fiscale et, en même temps, une forme d'exigence. C'est pour cela qu'on a insisté inlassablement, que cela soit à la droite de cet hémicycle ou à la gauche, sur le nécessaire échange automatique des informations parce que, comme l'a très bien dit mon collègue Peter Simon – je crois dans la discussion –, on l'a vu sur les rescrits fiscaux, s'il n'y avait pas cette exigence-là, les États ne faisaient pas leur travail minimal.

Enfin, et je finirai par là, je remercie vraiment les collègues pour la qualité de ce débat. À ceux qui hésitent, à ceux qui doutent et disent "oui, mais l'Europe ne peut pas aller plus vite et plus loin que d'autres pays dans le monde", je rappelle l'excellente audition que nous avons eue avec le prix Nobel, M. Stiglitz. Il ne doit surtout pas être un maître à penser, mais il a dit quelque chose qui me paraît essentielle. Il a dit qu'en matière fiscale  – et c'est très important –, l'Europe, à elle seule, peut provoquer de grands progrès pour le monde. De ce point de vue, c'était un formidable encouragement à poursuivre nos travaux.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – Una seria lotta al riciclaggio è uno dei principali strumenti per sconfiggere tanto il terrorismo quanto la criminalità organizzata di vario tipo. L'accesso da parte delle autorità fiscali nazionali alle relative informazioni è quindi assolutamente vitale e, come sostenuto anche nella relazione, dovrebbe pertanto esser reso automatico e obbligatorio. Grazie al nostro contributo, il testo finale include anche un meccanismo sanzionatorio per le banche che facilitano il riciclaggio di danaro, in modo da scoraggiare il fenomeno alla base e rendere il ricorso allo stesso più "costoso" e difficile. La lotta al riciclaggio è un fronte che ci vede in prima fila e continueremo quindi a fare tutto ciò che è in nostro potere per contribuire al suo trionfo.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. – A pénzmosás napjainkra az egyik legjövedelmezőbb és legnagyobb szabású üzletté vált a világon. Az IMF szerint a pénzmosás volumene a Föld összes országa egyesített GDP-jének 2–5%-át teszi ki. A témakör iránti szakmai érdeklődés nemzetközi tekintetben az elmúlt években ennek következtében töretlenül erősödött. A jogalkotási folyamat nemzetközi és nemzeti szinten is újabb és újabb eredményeket produkál, nem kevés többletfeladatot adva a jogalkalmazóknak, valamint újabb és újabb kutatási témát kínálva az elméleti szakembereknek. Ilyen ez a mostani innovatív javaslat is, amelyet jómagam is üdvözlök, s örülök annak, hogy e jelentés egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amely a bűnszervezetek által elkövetett pénzmosás elleni hatékony küzdelemre irányul. A javasolt kezdeményezések végre koordinálják és integrálják a már meglévő normákat, valamint célzottabb és koncentrált, kockázatalapú megközelítést hoznak létre az egész EU-ban a pénzmosás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne – Obmedzovanie daňových únikov a vyhýbania sa daňovej povinnosti, a to aj v súvislosti s praním špinavých peňazí, musí byť pre Európsku úniu a jej členské štáty absolútnou prioritou. Veľké kauzy známe pod označeniami ako Swiss Leaks, Lux Leaks, Panama Papers či Bahama Leaks ukazujú, že daňové úniky a pranie špinavých peňazí sú globálnym javom. Ich odhaľovanie a najmä účinné potláčanie si preto vyžaduje zlepšenie spolupráce, koordinácie a zapojenie sa nielen EÚ, ale prakticky celého sveta. Dôležité je však aj ďalšie zvyšovanie transparentnosti bankových a finančných transakcií. V prípade neochoty a skrývania sa za bankové tajomstvo, by mali pri vzniknutých podozreniach existovať tvrdé sankčné mechanizmy, ktoré prinútia každú jednu banku spolupracovať. Represívnym zložkám pôsobiacim v tejto oblasti je potrebné uľahčovať ich činnosť a aktívne pomáhať pri odhaľovaní skutočných príjemcov nelegálne získaných finančných prostriedkov. V tomto skutočne nesmieme poľaviť. Samozrejmosťou musí byť kvalitné materiálové vybavenie a súvisiace využívanie najmodernejších informačných a komunikačných technológií. Len tie umožnia vysledovať činnosti súvisiace s praním špinavých peňazí už v počiatočnom štádiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne – Daňové podvody a úniky poškodzujú ekonomiku Únie a jej členských štátov. Úzko súvisia s korupciou, netransparentnosťou a trestnou činnosťou v podobe prania špinavých peňazí, podporovania terorizmu a organizovanou trestnou činnosťou. Ich pretrvávanie je dôsledkom nedostatočného boja s daňovými rajmi, ktoré takúto nekalú činnosť umožňujú a podporujú. Podporujem návrh o zmene smernice Rady, ktorou sa upravuje prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí. Dostatočné personálne a materiálne vybavenia daňových a colných orgánov, povinná automatická výmena informácií, medzinárodná spolupráca orgánov v daňovej oblasti, dôsledná legislatíva pre bankový a finančný sektor vrátane vysledovania skutočných vlastníkov spoločností je prostriedkom na dosiahnutie medzinárodnej daňovej transparentnosti. Členské štáty sú povinné zosúladiť svoje právne predpisy s touto smernicou najneskôr do konca budúceho roka.

 

4. Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(The sitting was suspended for a few minutes before voting time)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

 

5. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η Ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις ψηφοφορίες: Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά)

 

5.1. Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel) (ψηφοφορία)

5.2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)

5.3. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)

5.4. Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά (A8-0325/2016 - Diane Dodds) (ψηφοφορία)

5.5. Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (A8-0326/2016 - Emmanuel Maurel) (ψηφοφορία)

5.6. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 (A8-0302/2016 - Ramon Tremosa i Balcells) (ψηφοφορία)

5.7. Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (A8-0294/2016 - Olle Ludvigsson) (ψηφοφορία)

5.8. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (A8-0316/2016 - Urmas Paet) (ψηφοφορία)
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 6:

 
  
MPphoto
 

  Urmas Paet, rapporteur. – I have one oral amendment for paragraph 6, and this oral amendment is to delete from paragraph 6 the words ‘with the assistance of a deputy HR’.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

 

5.9. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών (A8-0306/2016 - Keith Taylor) (ψηφοφορία)

5.10. Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας (A8-0322/2016 - Cristian Dan Preda) (ψηφοφορία)
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η Ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι Αιτιολογήσεις ψήφου.

 

6.1. Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ (A8-0342/2016 - Mariya Gabriel)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione riguarda una possibile cooperazione strategica tra Europol e Ucraina, anche in materia di scambio di dati personali. Va detto che quest'anno il Parlamento ha approvato il nuovo regolamento Europol e anche nuovi regolamenti per quanto riguarda la protezione e lo scambio di dati personali. Quando questi regolamenti entreranno in vigore, nel 2017, il Parlamento potrà godere di un ruolo potenziato, potendo esprimere un parere e non solo il consenso come avviene attualmente. Per questo motivo ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este Acuerdo por dos motivos clave. El primero, es que entiendo que la Agencia Europol no actúa con la transparencia y las garantías que requiere una institución de este tipo. Particularmente, en los acuerdos con terceros países, no se establecen unos mínimos en cuanto a protección de datos y garantías judiciales, además de no haber claridad en cuanto a las competencias de los diferentes cuerpos y los derechos a los que estaría sujeta una persona investigada o detenida. Por otro lado, que se dé este tipo de Acuerdo con Ucrania no es casual, y obedece a la estrategia de tensionar la relación entre la Unión y Rusia, a la que me opongo, además de ser Ucrania un país con unas instituciones copadas por la extrema derecha desde que se produjo el golpe de Estado en 2014, habiéndose producido un deterioro sustancial en las condiciones de derechos humanos. Por ambas razones, he votado en contra de un Acuerdo policial opaco y sin garantías y, además con un Estado con tan escasas garantías democráticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted against increased cooperation between Europol and Ukraine for a number of reasons. We in Sinn Féin have concerns in relation to the operational oversight, or lack thereof, Europol is subject to. We oppose enhanced cooperation particularly when the human rights or justice standards of the state in question are dubious. Given the situation in Ukraine and coupled with the unaccountable, opaque, nature of Europol, we continue to oppose these strategic cooperation initiatives.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimo. Šiuo susitarimu numatomas keitimasis informacija, įskaitant ir asmens duomenis. Tai reiškia, kad galėtų būti keičiamasi informacija specialiųjų žinių, bendrosios padėties ataskaitų, strateginių analizių rezultatų srityse, o taip pat informacija apie nusikalstamų veikų tyrimo procedūras bei nusikalstamumo prevencijos metodus. Susitarime numatomas dalyvavimas mokymų veikloje, konsultacijos ir pagalba atliekant konkrečius nusikalstamų veikų tyrimus. Susitarimas ypatingai svarbus turint omenyje, kad Ukraina yra pagrindinė Europos Sąjungos partnerė Rytų partnerytės programoje, o būtent saugumas ir kova su nusikalstamumu yra pagrindiniai ir būtini klausimai, siekiant įgyvendinti pagrindinius partnerystės tikslus. Taip pat šis susitarimas gali turėti teigiamos įtakos ES ir Ukrainos piliečių glaudesniam bendradarbiavimui kitose srityse kaip, pavyzdžiui, judėjimo laisvė. Pritariu šio strateginio ir operatyvinio bendradarbiavimo susitarimo su Ukraina sudarymui, kadangi jis padėtų stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu ir sudarytų sąlygas glaudesniam tarptautiniam bendradarbiavimui prekybos žmonėmis ir kitose su tuo susijusiose baudžiamosios teisės srityse. Esu įsitikinusi, kad glaudesnis ES ir Ukrainos bendradarbiavimas yra abipusiškai naudingas ir būtinas.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ, διότι θεωρώ πως η ασφάλεια και η καταπολέμηση του εγκλήματος συνιστούν βασική προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Hierbei handelt es sich um die vorgeschlagene Billigung eines Abkommens zwischen Europol und der Ukraine über operative und strategische Kooperation, welches den Austausch von Informationen einschließlich personenbezogener Daten beinhaltet. Solche Informationen könnten Spezialkenntnisse, allgemeine Lageberichte, Ergebnisse strategischer Analysen, Informationen über strafrechtliche Ermittlungsverfahren und über Methoden zur Prävention von Straftaten, die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen sowie die Bereitstellung von Beratung und Unterstützung in einzelnen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren umfassen. Laut Europol spielt die Ukraine eine immer wichtigere Rolle bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, insbesondere von Drogen- und Wirtschaftskriminalität, Menschenhandel und -schmuggel sowie mobiler organisierter krimineller Gruppen.

Ich habe für den Bericht gestimmt, da es der EU, den Mitgliedstaaten und der Ukraine durch diesen Informationsaustausch ermöglicht wird, das organisierte Verbrechen, Terrorismus und andere Formen internationaler Kriminalität wirkungsvoller zu bekämpfen und zu verhindern.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Afin d’améliorer l’efficacité dans la prévention et la lutte contre des formes graves de criminalité, Europol a engagé la procédure de conclusion d'un accord sur la coopération opérationnelle et stratégique avec l’Ukraine.

Les termes de la coopération régie par l'accord opérationnel et stratégique prévoient des échanges d'informations qui peuvent comprendre l'expertise, les comptes rendus généraux, les résultats d'analyses stratégiques, les informations sur les procédures d'enquêtes pénales et les informations sur les méthodes de prévention de la criminalité, la participation à des activités de formation, ainsi que la fourniture de conseils et de soutien dans des enquêtes pénales particulières. Par ailleurs, l'accord comporte des dispositions relatives à l'échange de données à caractère personnel.

Ceci est inacceptable. En outre, la conclusion de cet accord s’inscrit dans l’optique plus ou moins larvée de l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Union européenne. Or nous sommes opposés à cette idée.

J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP, I was elected on a mandate of Britain's withdrawal from the European Union and opposition to Europol. Likewise, we do not support the European Union concluding agreements with third countries. Consequently, I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ The current conflict situation in Ukraine has also spilled over into other areas of concern both for Ukraine and other adjacent European countries. According to Europol itself, Ukraine is playing a much larger role than before in the issues of organised crime, drug trafficking, and human smuggling. Which is why the exchange of valuable information between the triad of the EU, the Member States, and Ukraine will allow a higher efficiency combat against these problems. This agreement would open the door not only to the exchange of information but also the possibilities of training and crime preventing activities to start battling the issues before they even spawn. The report also underlines the importance of further implementing all the previous security agreements established between the EU and Ukraine in order to enhance international cooperation on such matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimo. Šio pasiūlymo tikslas – patvirtinti Europolo ir Ukrainos operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį numatytas keitimasis informacija, įskaitant asmens duomenis. Europolo teigimu, Ukrainos reikšmė auga kovojant su organizuotu nusikalstamumu, konkrečiau, su nusikaltimais, susijusiais su narkotikais, ir ekonominiais nusikaltimais, prekyba žmonėmis ir kontrabanda, taip pat su mobiliomis (keliaujančiomis) organizuotomis nusikalstamomis grupėmis. Todėl pritariu, kad keičiantis informacija būtų daugiau galimybių ES, valstybėms narėms ir Ukrainai veiksmingiau užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui, terorizmui ir kitų formų tarptautiniam nusikalstamumui ir su jais kovoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A javaslat egy, az Europol és Ukrajna közötti operatív és stratégiai megállapodás javasolt jóváhagyására irányul és – többek között a személyes adatok vonatkozásában is – információcseréről rendelkezik. Ezek az információk magukban foglalhatják a szakértelem, az általános helyzetjelentések, a stratégiai elemzés eredményeinek, a nyomozási eljárásokra és bűnmegelőzési módszerekre vonatkozó információk, valamint a képzési tevékenységekben való részvétel területét, illetve tanácsadást és támogatás nyújtását az egyes konkrét nyomozásokhoz. A jelen javaslat a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni bűnügyi együttműködést szolgálja, így alapvetően európai és így magyar érdek is, hogy a köztudottan a szervezett bűnözés hálóival átszőtt Ukrajna tekintetében nagyobb esélyt kapjanak a tagállami rendőri szervek bűncselekmények megelőzése és felderítése terén.

Azonban joggal felmerül a kérdés, hogy ha ennyire a kormányzati szintekig hatoló a szervezett bűnözés befolyása egy államban, akkor az adatcserék és operatív információk nem jutnak-e az éppen üldözendő szervezett bűnözői körök kezébe. Az erre vonatkozó garanciákat biztosítva látják jelenleg, így az indítvány elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have voted against this technically non-legislative consultation. UKIP do not support the legitimacy of Europol as an institution and do not support the EU concluding agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Les termes de la coopération régie par l'accord opérationnel et stratégique prévoient des échanges d'informations qui peuvent comprendre l'expertise, les comptes rendus généraux, les résultats d'analyses stratégiques, les informations sur les procédures d'enquêtes pénales et les informations sur les méthodes de prévention de la criminalité, la participation à des activités de formation, ainsi que la fourniture de conseils et de soutien dans des enquêtes pénales particulières.

Évidemment, cet accord s’inscrit dans la perspective de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne: j’ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport qui recommande l'approbation d'un accord opérationnel et stratégique entre l'Ukraine et Europol car celui-ci permettra de faciliter et d'intensifier la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée en plus de contribuer à renforcer la coopération internationale notamment en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ L'Ucraina rappresenta un partner importante dell'Unione europea nel quadro del partenariato orientale. La relazione Gabriel, che oggi ho sostenuto, approva l'accordo sulla cooperazione strategica tra Europol e l'Ucraina, rafforzando ulteriormente i legami con il paese e potenziando l'impegno comune in materia di sicurezza e lotta contro la criminalità organizzata. Il testo approvato consentirà in particolare un più vasto scambio di informazioni su conoscenze specialistiche, relazioni, risultati di analisi strategiche, informazioni sulle procedure delle indagini penali e attività di formazione. Sarà rafforzata la collaborazione su temi come la lotta alla tratta di esseri umani, ai reati economici e quelli connessi con la droga, ai gruppi criminali itineranti e al riciclaggio di denaro. L'accordo prevederà inoltre lo scambio di dati personali, tenendo conto delle garanzie di protezione fornite dall'Ucraina e confermate dall'autorità di controllo comune di Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ La propuesta hace referencia a la aprobación de la celebración de un Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol, que prevea el intercambio de información, incluidos datos personales. Y aunque, según Europol, Ucrania ocupa un lugar cada vez más importante en la lucha contra la delincuencia organizada, no deja de ser un país con una relación conflictiva con los derechos humanos; criterio que mi grupo tiene muy en cuenta a la hora de aprobar cualquier Acuerdo de Cooperación. Por otra parte, el Parlamento Europeo ha votado un nuevo Reglamento para Europol que entrará en vigor el próximo año, en el que los Acuerdos de Cooperación se establecerán mediante un procedimiento mucho más transparente que el actual. No hay razones suficientes para aprobar precipitadamente un Acuerdo con un país del que no contamos con las suficientes garantías democráticas y legales. He votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Agradezco a la ponente su labor en este informe sobre el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol. Tal y como hemos hecho en los últimos informes relativos a Europol, me he abstenido, así como mi grupo, ya que no tiene sentido aprobar ahora esto teniendo en cuenta que en unos meses vamos a tener que adaptarlo al marco general del nuevo acuerdo de Europol. Con el contenido puedo estar de acuerdo, pero me parece que hubiera sido mejor esperar a que el nuevo marco de Europol estuviera aprobado.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concernant l’accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l'Ukraine et Europol doit permettre d’améliorer l’efficacité dans la prévention et la lutte contre des formes graves de criminalité. Les termes de la coopération régie par l'accord opérationnel et stratégique prévoient des échanges d'informations qui peuvent comprendre l'expertise, les comptes rendus généraux, les résultats d'analyses stratégiques, les informations sur les procédures d'enquêtes pénales et les informations sur les méthodes de prévention de la criminalité, la participation à des activités de formation, ainsi que la fourniture de conseils et de soutien dans des enquêtes pénales particulières.

De plus, l’accord comporte des dispositions relatives à l'échange de données à caractère personnel et cela porte un risque pour la confidentialité des personnes que je refuse. Enfin, cet accord est vu par l’UE comme un préalable à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, comme c’est le cas pour de nombreux accords précédemment présentés. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Pur avendo sempre appoggiato gli accordi sulla cooperazione operativa e strategica tra Europol e paesi terzi, in questo testo ho ravvisato dei passaggi che potrebbero aprire a criticità future e ho quindi preferito esprimermi con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta Resolución legislativa mediante la cual el Parlamento aprueba el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) del Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol.

El Acuerdo prevé un intercambio de información que ayude a que Europol profundice más en su cooperación con Ucrania. Ucrania es un socio clave de la UE y cada vez más relevante en la lucha contra la delincuencia organizada, específicamente en cuanto a delitos relacionados con drogas, trata de seres humanos, contrabando y bandas de crimen organizado.

El intercambio de información con Ucrania permitirá a la UE combatir más eficazmente la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas de delincuencia internacional. Además, el Acuerdo también amplia las oportunidades de cooperación en ámbitos como la lucha contra actividades de capacitación y la prevención de delitos.

La firma de este Acuerdo Estratégico y Operativo debe fomentar una mayor coordinación entre las distintas estrategias y planes de acción de la UE, sus Estados Miembros y Ucrania.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritarė tam, kad Europos policijos biuras (Europolas) sudarytų Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimą. Tokie susitarimai gali būti susiję su keitimusi operatyvine, strategine, technine arba įslaptinta informacija. Operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas apima ir keitimąsi asmens duomenimis. Šis Europolo ir Ukrainos susitarimas dėl operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo, leidžia keistis informacija, įskaitant asmens duomenis. Susitarimas taip pat leidžia keistis informacija specialiųjų žinių, bendrosios padėties ataskaitų, strateginių analizių rezultatų srityse, informacija apie nusikalstamų veikų tyrimo procedūras, nusikalstamumo prevencijos metodus, taip pat leidžia dalyvauti mokymų veikloje, teikti konsultacijas ir pagalbą atliekant konkrečius nusikalstamų veikų tyrimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A nemzetközi szervezett bűnözés elleni sikeres fellépés érdekében rendkívüli jelentőséggel bír a harmadik országbeli partnerek bűnüldöző szerveivel megvalósuló információcsere. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az Europol és Ukrajna között megkötendő operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi a szükséges információcserét és lehetőséget teremt a bűnmegelőzési tevékenységek és képzések megszervezésére. Az Europolnak egyértelműen szüksége van arra, hogy együttműködését elmélyítse Ukrajnával, ezért szavazatommal támogattam a kezdeményezést.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podprl sem sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol), ker se kaže jasna potreba po operativnem sodelovanju Europola z Ukrajino. Ukrajina je postala pomembna partnerica Evropske unije v okviru vzhodnega partnerstva, varnost in boj proti kriminalu pa sta nujni pogoj za polno uresničitev ciljev tega partnerstva. Po obstoječih Europolovih podatkih je Ukrajina vse bolj pomembna v boju proti organiziranemu kriminalu, še posebej povezanem z drogami in gospodarstvom, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem ter mobilnimi (potujočimi) organiziranimi kriminalnimi združbami. Z izmenjavo informacij bodo lahko EU, države članice in Ukrajina učinkoviteje preprečevale organizirani kriminal, terorizem in druge oblike mednarodnega kriminala in se borile proti njim.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće koje se odnosi na predloženo odobrenje sklapanja operativnog i strateškog sporazuma između Europola i Ukrajine, a kojim će se omogućiti razmjena informacija, uključujući razmjenu osobnih podataka.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution approving the agreement between Ukraine and Europol on their future cooperation because I firmly believe it may strengthen the fight against organised crime in Europe by enabling parties of the agreement to exchange useful information.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ L'accordo di cooperazione operativa e strategica tra Ucraina ed Europol è un atto da salutare positivamente, utile a rafforzare positivamente le collaborazioni in un momento difficile della storia della Repubblica di Ucraina, nel quadro della migliore cooperazione strategica e operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi alleati nell'ottica dell'efficientamento della lotta al terrorismo, alle mafie, al contrabbando e alla criminalità internazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Cet accord vise à renforcer la coopération opérationnelle et stratégique entre l’Ukraine et Europol afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre les formes graves de criminalité. Les termes de cette coopération prévoient des échanges d’informations incluant des expertises, des comptes rendus généraux, des résultats d’analyses stratégiques, des informations sur les procédures d’enquêtes pénales et des informations sur les méthodes de prévention de la criminalité. Néanmoins, cet accord comporte également des échanges de données à caractère personnel; par ailleurs il s’inscrit dans le cadre de négociations d’adhésion de l’Ukraine dans l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Propunerea referitoare la cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol prevede un schimb de informații din diferite domenii de specialitate, dar și diverse rapoarte cu privire la anumite metode de prevenire a infracționalității, proceduri de anchetare penală, dar și susținere în anumite anchete penale.

Ucraina reprezintă un partener important al Uniunii Europene în cadrul Parteneriatului estic, fiind esențială consolidarea relațiilor între Europol și Ucraina în vederea atingerii obiectivelor cu privire la securitate și lupta împotriva criminalității. Implicarea Ucrainei s-a dovedit necesară în lupta împotriva criminalității organizate, cu precădere a traficului de ființe umane și a introducerii ilegale de imigranți.

M-am exprimat în favoarea acestei propuneri, deoarece am convingerea că acest schimb de informații dintre Ucraina și Europol va sprijini lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului, iar Ucraina va deveni un partener esențial în această luptă împotriva criminalității internaționale.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ În virtutea deciziilor 2009/371/JAI și 2009/934/JAI, Europol trebuie să încheie acorduri cu state și organizații terțe care sunt înscrise pe lista Deciziei 2009/935/JAI. Scopul acestor acorduri este de a susține acțiunea autorităților competente ale statelor membre și cooperarea acestora pentru prevenirea criminalității organizate, a terorismului sau a altor forme grave de criminalitate. În vederea îmbunătățirii eficienței în prevenție și a luptei împotriva formelor grave de criminalitate, dar mai ales datorită statutului de stat potențial candidat și de vecin apropiat al Uniunii pe care îl deține Ucraina, un acord asupra cooperării operaționale și strategice dintre Ucraina și Europol se arată absolut necesar.

Susțin raportul Mariyei Gabriel, deoarece, în relația cu partenerul ucrainean, avem nevoie de un acord operațional și strategic de cooperare care să prevadă schimbul de informații care să ajute la prevenirea criminalității și a activităților care duc la formarea acesteia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione in questione perché, sul piano pratico, vi è la chiara necessità che Europol approfondisca la cooperazione operativa con l'Ucraina. L'Ucraina è un partner chiave dell'UE nel quadro del partenariato orientale e la sicurezza e la lotta contro la criminalità costituiscono imperativi di fondo al fine di realizzare pienamente gli obiettivi del partenariato.

L'Ucraina riveste sempre più importanza nella lotta contro la criminalità organizzata, e più specificamente quella legata alla droga e ai reati economici, alla tratta di esseri umani e al contrabbando, nonché nella lotta contro gruppi mobili della criminalità organizzata. Lo scambio di informazioni consentirà all'UE, agli Stati membri e all'Ucraina di prevenire e combattere in modo più efficace la criminalità, il terrorismo e altre forme di criminalità internazionale organizzata.

Al di là dello scambio di informazioni, l'accordo apre anche opportunità in termini di attività di formazione e di prevenzione della criminalità. La conclusione di questo accordo di cooperazione è un passo molto concreto e importante per far sì che l'Ucraina divenga un partner fondamentale nella lotta contro la criminalità organizzata.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have voted against this technically non-legislative consultation. UKIP do not support the legitimacy of Europol as an institution and do not support the EU concluding agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. – I support the conclusion of this strategic and operational cooperation agreement with Ukraine, since it would aid and reinforce the fight against organised crime, which is international by definition, and would contribute, to enhancing international cooperation in the field of trafficking in human beings and other relevant criminal matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ L'accordo di cooperazione strategica e operativa in esame tra Europol e Ucraina prevede lo scambio di informazioni, incluse quelle sui dati personali. Entro il maggio 2018 entreranno in vigore tanto il nuovo regolamento Europol quanto quello sulla protezione dei dati personali e la direttiva per lo scambio di dati nel corso di indagini su reati gravi o di terrorismo. Ancora, il nuovo regolamento dell'Agenzia per la conclusione di accordi internazionali di cooperazione strategica tra Europol e paesi terzi assicura un maggiore coinvolgimento del Parlamento che sarà chiamato a esprimere un parere invece che dare unicamente il proprio consenso o meno. In attesa di tale possibilità, ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I am convinced we, as the EU, need to enhance our cooperation with Ukraine, especially in this period. There is a practical point of having better cooperation and exchange of information between Ukraine and Europol. But above that, there is a political and strategic dimension to be understood. Ukraine has been receiving mixed messages from our side lately and we need to reassure them on our partnership.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Europol ha assunto un ruolo chiave nel contrasto alla criminalità transfrontaliera e alle organizzazioni terroristiche. È pertanto doveroso da parte nostra facilitare ogni accordo strategico che contribuisca ad aumentare la sua efficacia investigativa e le sue capacità operative.

Ritengo che la cooperazione strategica con l'Ucraina rappresenterà una risorsa essenziale per affrontare in modo congiunto le sfide comuni alla sicurezza in Europa, specialmente tramite lo scambio di informazioni, la creazione di contact point e programmi di formazione.

Ho quindi ritenuto di votare a favore della relazione in quanto credo che questo accordo sia particolarmente importante per l'Ucraina. In effetti, l'accordo rappresenta un segnale di fiducia e di incoraggiamento per un auspicato ritorno alla stabilità nel Paese che ancora fatica a superare una fase difficile della propria storia. Mi rammarico, tuttavia, che non sia stato riconosciuto al Parlamento europeo un ruolo più incisivo nella negoziazione dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και υποστηρίζουμε θερμά τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας με την Ουκρανία, διότι θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο εξ ορισμού είναι διεθνές, και θα συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων και άλλων σχετικών ποινικών ζητημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε για την έκθεση σχετικά με την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ. Είναι προφανές πως οι ανακατατάξεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε εξ αιτίας του μεταναστευτικού ζητήματος αλλά και της οικονομικής κρίσης οδηγούν στην ανάγκη εντονότερων ελέγχων. Παράλληλα όμως δημιουργείται προβληματισμός σχετικά με τις πρακτικές που θέλουμε να εφαρμόσουμε, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών που καλούμαστε να υπερασπιστούμε. Θεωρώ πως η έκθεση αυτή δεν καταφέρνει να καλύψει όλα τα ζητήματα σε επαρκή βαθμό· γι’ αυτό και αποφάσισα να την καταψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Voto di astensione per questa relazione. Pur confermando il valore positivo degli accordi di cooperazione di Europol con i paesi terzi per la lotta transfrontaliera al terrorismo e alla criminalità, reputo equilibrato il voto di astensione in considerazione della recente azione politica in chiave anti-russa che l'UE sta svolgendo in Ucraina.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ La criminalità organizzata e l'illegalità sono ontologicamente indifferenti a lingua, religione, idee politiche e, soprattutto, aree geografiche. Dunque, non posso che invitare il Consiglio a concludere quanto più celermente un accordo tra l'Ucraina ed Europol ai fini di una cooperazione operativa e strategica, dal momento che solo attraverso un pronto e vivace interscambio relazionale e tecnico si potranno ottenere risultati positivi. Per un verso, infatti, è essenziale accompagnare l'Ucraina nel suo cammino verso la democrazia e la piena realizzazione dello Stato di diritto e perciò contributi nella formazione, nello scambio di prassi e conoscenze specialistiche e nella consulenza possono sostenere e agevolare prevenzione alla criminalità e risoluzione di casi penali.

D'altro canto, già i Romani avevano compreso l'importanza strategica del "Granaio d'Europa" vista la sua posizione geografica, che ad oggi rende l'Ucraina crocevia del traffico di droga, di esseri umani e del contrabbando, insomma decisamente appetibile per la criminalità organizzata. L'Unione ha il dovere morale di combattere tali passaggi, la cui mossa successiva consiste nella diffusione a livello europeo di problemi endemici e ben noti alle autorità. Con il mio voto, auspico si renda possibile arginare e annullare attività sussistenziali per il malaffare.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the report on the draft Council implementing decision approving the conclusion by the European Police Office (Europol) of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between Ukraine and Europol and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ No âmbito do seu mandato, a Europol pode celebrar acordos com países terceiros e outras organizações, de modo a estabelecer vias de cooperação, sobretudo no combate ao crime organizado e ao terrorismo.

Nesse contexto compete ao Parlamento – visto o acordo alcançado – consentir na sua assinatura pela Europol. Fica assim dado o seu assentimento, demonstrado o cumprimento de todos os requisitos legais e garantidas todas as salvaguardas para os cidadãos europeus.

Este acordo com a Ucrânia reveste particular importância, uma vez que é consistente e complementar com uma maior mobilidade dos cidadãos europeus e ucranianos entre os dois territórios.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich unterstütze den Abschluss des Abkommens über eine strategische und operative Kooperation mit der Ukraine.

Die Ukraine ist ein wichtiger Partner für die EU, und sie spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens.

Der Informationsaustausch wird es der EU, den Mitgliedstaaten und der Ukraine ermöglichen, das organisierte Verbrechen, Terrorismus und andere Formen internationaler Kriminalität wirkungsvoller zu verhindern und zu bekämpfen. Der Abschluss dieses Kooperationsabkommens ist ein wichtiger Schritt, damit die Ukraine ein Schlüsselpartner bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens werden kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore in quanto il provvedimento in esame è inerente alla proposta di approvazione della conclusione di un accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol, che comprende i dati personali, lo scambio di informazioni che possono includere conoscenze specialistiche, i resoconti generali, i risultati di analisi strategiche, le informazioni sulle procedure delle indagini penali, le informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità e la partecipazione ad attività di formazione, nonché la fornitura di consulenza e sostegno a singole indagini penali. L'Ucraina è un partner chiave dell'Unione europea nel quadro del partenariato orientale e la sicurezza e la lotta contro la criminalità costituiscono aspetti importanti al fine di realizzare pienamente gli obiettivi del partenariato.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este Acuerdo por dos motivos clave. El primero, es que entiendo que la Agencia Europol no actúa con la transparencia y las garantías que requiere una institución de este tipo. Particularmente, en los acuerdos con terceros países, no se establecen unos mínimos en cuanto a protección de datos y garantías judiciales, además de no haber claridad en cuanto a las competencias de los diferentes cuerpos y los derechos a los que estaría sujeta una persona investigada o detenida. Por otro lado, que se dé este tipo de Acuerdo con Ucrania no es casual, y obedece a la estrategia de tensionar la relación entre la Unión y Rusia, a la que me opongo, además de ser Ucrania un país con unas instituciones copadas por la extrema derecha desde que se produjo el golpe de Estado en 2014, habiéndose producido un deterioro sustancial en las condiciones de derechos humanos. Por ambas razones, he votado en contra de un Acuerdo policial opaco y sin garantías y, además con un Estado con tan escasas garantías democráticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol rappresenta un importante passo avanti nel partenariato tra UE e Ucraina. Questo paese è un partner chiave nella lotta alla criminalità internazionale e l'accordo, che prevede un quadro di cooperazione operativa per lo scambio di informazioni e dati personali, rappresenta un progresso nella gestione della sicurezza a livello europeo. Pertanto, ho votato a favore di questa risoluzione, perché ritengo che l'accordo raggiunto contribuisca a migliorare la cooperazione internazionale nei campi della tratta di umani esseri, delle questioni penali, della lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e delle attività di formazione e di prevenzione della criminalità stessa. Inoltre, tale quadro di cooperazione è coerente con il riavvicinamento in atto in altri settori, quali la mobilità dei cittadini europei e ucraini, tra Ucraina e Stati membri dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Ukrajna az Európai Unió kulcsfontosságú partnere a keleti partnerség keretében, a biztonság és a bűnözés elleni küzdelem pedig kiemelt fontossággal bírnak. Az Europol szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és embercsempészettel, valamint a mobil szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az információcsere lehetővé fogja tenni az Unió, a tagállamok és Ukrajna számára a szervezett bűnözés, a terrorizmus és a nemzetközi bűncselekmények egyéb formáinak hatékonyabb megelőzését, ami a mai világban különösen fontos. Az együttműködési megállapodás egy igen határozott és erőteljes lépés Ukrajna számára is, hogy kulcsfontosságú partnerré váljon a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.

A mai szavazáson támogattam a stratégiai együttműködési megállapodás megkötését Ukrajnával, mivel az segítené és megerősítené a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, ami lényegénél fogva nemzetközi jellegű, valamint hozzájárulna az emberkereskedelem és más vonatkozó bűncselekmények területén folytatott nemzetközi együttműködés megerősítéséhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Zważywszy na status Ukrainy jako państwa starającego się o członkostwo w strukturach Unii Europejskiej, zagłosowałem za zawarciem porozumienia pomiędzy Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma skuteczna współpraca w kwestiach bezpieczeństwa. Głównym celem porozumienia jest zwiększanie skuteczności działań właściwych organów państw oraz koordynowanie współpracy w ramach zapobiegania przestępczości zorganizowanej, terroryzmowi i innym formom przestępczości. W dzisiejszych czasach kwestie te nabierają szczególnego znaczenia, co motywuje do podejmowania działań w obszarze umacniania systemów operacyjno-strategicznych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I supported Parliament’s consent for the finalisation of a strategic and operational cooperation agreement with Ukraine as I believed this would aid and reinforce the fight against organised crime and would contribute to enhancing international cooperation in the field of human trafficking and other crimes. This agreement includes the exchange of valuable information which could enable the EU, through its agency Europol, and Ukraine to prevent and combat organised crime, terrorism and other forms of international crime more effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have voted against this technically non-legislative consultation. UKIP do not support the legitimacy of Europol as an institution and do not support the EU concluding agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte pour la conclusion de l'accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l’Ukraine et Europol. Alors que l’Ukraine est un pays partenaire indispensable dans le cadre du partenariat oriental, nous devons renforcer notre coopération afin de faire face à la criminalité organisée et au terrorisme. Une coopération stratégique entre Europol et l’Ukraine devrait notamment permettre de renforcer notre action dans la lutte contre le trafic des êtres humains. Nous devons alors favoriser l’échange d’informations pour pouvoir démanteler les réseaux de passeurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A nemzetközi szervezett bűnözés elleni sikeres fellépés érdekében rendkívüli jelentőséggel bír a harmadik országbeli partnerek bűnüldöző szerveivel megvalósuló információcsere. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben.

Az Europol és Ukrajna között megkötendő operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi a szükséges információcserét és lehetőséget teremt a bűnmegelőzési tevékenységek és képzések megszervezésére. Az Europolnak egyértelműen szüksége van arra, hogy együttműködését elmélyítse Ukrajnával, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a kezdeményezést.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (ECR), schriftelijk. ‒ Vandaag keurde de N-VA delegatie de overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Oekraïne en Europol goed. Wij geloven dat het delen van informatie, met inbegrip van persoonlijke data, essentieel is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Onze partij is steeds een grote pleitbezorger geweest van een verregaande operationele samenwerking met Oekraïne en wij zijn dan ook verheugd dat er vandaag een volgende stap in die richting werd gezet. Bovendien is Oekraïne een betrouwbare en belangrijke politieke en economische partner van de EU in het kader van het Oostelijk Partnerschap.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport. Il s’agit de la procédure de conclusion d'un accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre la Commission européenne et Europol. Les échanges d’information prévus vont des informations nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée mais s’étendent aux échanges de données à caractère personnel, ce que nous ne saurions accepter. En outre, nous ne saurions accepter un accord servant de préalable à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A nemzetközi szervezett bűnözés elleni sikeres fellépés érdekében rendkívüli jelentőséggel bír a harmadik országbeli partnerek bűnüldöző szerveivel megvalósuló információcsere. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az Europol és Ukrajna között megkötendő operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi a szükséges információcserét és lehetőséget teremt a bűnmegelőzési tevékenységek és képzések megszervezésére. Az Europolnak egyértelműen szüksége van arra, hogy együttműködését elmélyítse Ukrajnával, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a kezdeményezést.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as I believe it will help improve international relations. This will be even more important for Wales now as the UK leaves the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: accord inacceptable, il s’inscrit dans l’optique de l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório propõe a aprovação de um acordo de cooperação estratégica entre a Europol e a Ucrânia. As informações trocadas podem incluir conhecimentos específicos, relatórios sobre a situação geral, resultados da análise estratégica, informações sobre os procedimentos de investigação criminal, informações sobre os métodos de prevenção do crime, atividades de formação e a prestação de aconselhamento e apoio em investigações criminais individuais.

É conhecida a nossa posição relativamente ao processo de federalização das questões da justiça e da investigação policial, ao confronto que daí resulta com aspetos fundamentais da soberania nacional e à falta de controlo democrático que lhes está associada. Defendemos a cooperação entre as estruturas de segurança interna e externa dos vários países. Mas rejeitamos qualquer pulsão federal, como a que este relatório claramente corporiza.

Por outro lado, esta proposta surge no quadro do confronto crescente com a Federação Russa, do avanço intimidatório das forças da NATO junto às suas fronteiras e da existência de um regime ultranacionalista e fascista na Ucrânia promovido pelos EUA, a UE e a NATO. Votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della conclusione dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol, che comprende i dati personali. L'Ucraina è un partner chiave dell'Unione europea nel quadro del partenariato orientale e la sicurezza e la lotta contro la criminalità costituiscono imperativi di fondo al fine di realizzare pienamente gli obiettivi del partenariato. Ritengo assolutamente necessario un approfondimento della cooperazione operativa con l'Ucraina: un migliore scambio di informazioni consentirà agli Stati membri dell'UE e all'Ucraina di prevenire e combattere in modo più efficace la criminalità, il terrorismo e altre forme di criminalità internazionale organizzata.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Už dlhší čas existuje potreba výrazného prehĺbenia operačnej spolupráce medzi Ukrajinou a Europolom, nakoľko Ukrajina je významným partnerom Európskej únie v rámci Východného partnerstva. Europol by mal pomôcť s bojom proti praniu špinavých peňazí a aktívnym bojom proti trestnej činnosti. Zlepšenie výmeny informácií medzi Európskou úniou a Ukrajinou pomôže bojovať proti organizovanému zločinu a najmä prevádzačstvu, ktoré sa v krajine v poslednom čase rozmáha. Podpísanie tejto dohody o strategickej a operačnej spolupráci musí podporovať ďalšiu koordináciu medzi stratégiami a akčnými plánmi v rôznych oblastiach trestnej činnosti v Európskej únie a jej členských štátoch na jednej strane a na Ukrajine na druhej strane.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Mi astengo dalla relazione in quanto la politica UE in Ucraina è principalmente in chiave anti-russa.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Η πράξη αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών υπόκεινται είτε σε προσωπική βούληση είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, την καταψηφίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ This proposal concerns the proposed approval of an operational and strategic agreement between Europol and Ukraine, providing for the exchange of information, including personal data. Europol’s Joint Supervisory Body, which consist of the national data protection authorities specialised in law enforcement, gave a positive opinion to the conclusions of this cooperation agreement, taking into account the data protection level in Ukraine. There is clear operational needs for Europol to deepen its operational cooperation with Ukraine. Ukraine is a key partner of the European Union in the framework of the Eastern Partnership, and security and the fight against crime constitute underlying imperatives in order to fully achieve the objectives of this partnership. Thus, I strongly support the conclusion of this strategic and operational cooperation agreement with Ukraine, since it would aid and reinforce the fight against organised crime, which is international by definition, and would contribute to enhancing international cooperation in the field of trafficking in human beings and other relevant criminal matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A nemzetközi szervezett bűnözés elleni sikeres fellépés érdekében rendkívüli jelentőséggel bír a harmadik országbeli partnerek bűnüldöző szerveivel megvalósuló információcsere. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az Europol és Ukrajna között megkötendő operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi a szükséges információcserét és lehetőséget teremt a bűnmegelőzési tevékenységek és képzések megszervezésére. Az Europolnak egyértelműen szüksége van arra, hogy együttműködését elmélyítse Ukrajnával, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a kezdeményezést.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A nemzetközi szervezett bűnözés elleni sikeres fellépés érdekében rendkívüli jelentőséggel bír a harmadik országbeli partnerek bűnüldöző szerveivel megvalósuló információcsere. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az Europol és Ukrajna között megkötendő operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi a szükséges információcserét és lehetőséget teremt a bűnmegelőzési tevékenységek és képzések megszervezésére. Az Europolnak egyértelműen szüksége van arra, hogy együttműködését elmélyítse Ukrajnával, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a kezdeményezést.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe que hace referencia a la aprobación de la celebración de un Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol, que prevea el intercambio de información, incluidos datos personales. Desde el punto de vista operativo, es evidente que Europol tiene que intensificar su cooperación operativa con Ucrania. Este país es un socio clave de la Unión en el marco de la Asociación Oriental, y la seguridad y la lucha contra la delincuencia son imperativos subyacentes con vistas a la consecución plena de los objetivos de dicha Asociación. El intercambio de información permitirá a la Unión, los Estados miembros y Ucrania prevenir y luchar con mayor eficacia contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas de delincuencia internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol, perché penso che l'Ucraina, superate le difficoltà interne, sarà un partner fondamentale dell'UE nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Ritengo positiva, infatti, la decisione del Consiglio, competente in materia, di concludere un accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol, in quanto tale cooperazione a 29 può dare risultati importanti in una serie di aree come il traffico di esseri umani, il traffico d'armi, il traffico di stupefacenti, la falsificazione dei documenti identificativi, il finanziamento del terrorismo e la lotta contro la radicalizzazione.

La decisione ha anche l'effetto di avvicinare ancor di più quest'importante partner all'UE, con effetti importanti anche sugli altri aspetti della relazione bilaterale UE-Ucraina: penso, per esempio, alla formazione delle forze di polizia, allo scambio di buone prassi, alla cooperazione diplomatica e a una crescente mobilità dei cittadini di entrambe le parti.

Condivido infine il richiamo della relatrice al tema dei dati personali e la necessità di aggiornare continuamente le modalità della cooperazione a questo riguardo.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für das Abkommen über operative und strategische Kooperation zwischen der Ukraine und Europol gestimmt, da ich es für wichtig halte, die grenzübergreifende Polizeiarbeit über das Gebiet der EU-Staaten hinaus auszudehnen, um internationale Kriminalität effektiv bekämpfen zu können.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Die Europäische Union muss zum Schutz ihrer Bürger die operative und strategische Kooperation nicht nur unter den Mitgliedstaaten vollziehen, sondern diese Kooperation auch mit Drittstaaten ausbauen. Der Austausch von strategischen Informationen und personenbezogenen Daten mit der Ukraine stellt nicht nur einen wichtigen Schritt im Schutz unserer Bürger vor organisierter Kriminalität und im Kampf gegen Terrorismus dar, sondern ist auch ein elementarer Bestanteil der strategischen östlichen Partnerschaft mit der Ukraine.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I do not support the legitimacy of Europol as an institution and I do not support the EU concluding agreements with third countries, therefore I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ La propuesta hace referencia a la aprobación de la celebración de un Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol, que prevea el intercambio de información, incluidos datos personales. Y aunque, según Europol, Ucrania ocupa un lugar cada vez más importante en la lucha contra la delincuencia organizada, no deja de ser un país con una relación conflictiva con los derechos humanos; criterio que mi grupo tiene muy en cuenta a la hora de aprobar cualquier Acuerdo de Cooperación. Por otra parte, el Parlamento Europeo ha votado un nuevo Reglamento para Europol que entrará en vigor el próximo año, en el que los Acuerdos de Cooperación se establecerán mediante un procedimiento mucho más transparente que el actual. No hay razones suficientes para aprobar precipitadamente un Acuerdo con un país del que no contamos con las suficientes garantías democráticas y legales. He votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A nemzetközi szervezett bűnözés elleni sikeres fellépés érdekében rendkívüli jelentőséggel bír a harmadik országbeli partnerek bűnüldöző szerveivel megvalósuló információcsere. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az Europol és Ukrajna között megkötendő operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi a szükséges információcserét, továbbá lehetőséget teremt a bűnmegelőzési tevékenységek és képzések megszervezésére. Az Europolnak egyértelműen szüksége van arra, hogy együttműködését elmélyítse Ukrajnával.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση αφορά την προτεινόμενη έγκριση συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Ουκρανίας, η οποία προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν την εξειδικευμένη γνώση, εκθέσεις για τη γενική κατάσταση, αποτελέσματα στρατηγικών αναλύσεων, πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες διερεύνησης εγκλημάτων και με μεθόδους πρόληψης της εγκληματικότητας, συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς και παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε συγκεκριμένες ποινικές έρευνες. Εμείς διαφωνούμε τόσο επί της ουσίας όσο και επί των διαδικαστικών ζητημάτων. Επί της ουσίας, απορρίπτουμε τέτοιου είδους συμφωνίες με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν υψηλά πρότυπα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης η εν λόγω συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ως ενισχυτικό εργαλείο άσκησης πίεσης εναντίον της Ρωσίας. Αξίζει να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον ερχόμενο χρόνο, στη βάση του οποίου τέτοιες συμφωνίες θα συζητούνται με περισσότερη διαφάνεια. Οπότε η βιασύνη του Συμβουλίου να προωθήσει τις εν λόγω συμφωνίες κάτω από το παλαιό καθεστώς μας προβληματίζει. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ This proposal has the objective of supporting and strengthening action by the competent authorities of the Member States and their mutual cooperation in preventing and combating organised crime, terrorism and other forms of serious crime affecting two or more Member States, and may concern the exchange of operational, strategic or technical information, including personal data and classified information. The conclusion of this new international agreement is proposed on the basis of the Europol Council Decision as it is currently in force (Decision 2009/371/JHA). However, the EP and Council have concluded negotiations on a new Regulation for Europol (2013/0091(COD)), in which the procedure for concluding international agreements, as well as the relevant provisions and safeguards for the classification of EU documents or the protection of personal data of European citizens, are significantly modified, which follows the entry into force of the Lisbon Treaty. Therefore, I abstained from the final vote in order to defend the role of the Parliament and ensure proper scrutiny of the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour since I have no objections

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A nemzetközi szervezett bűnözés elleni sikeres fellépés érdekében rendkívüli jelentőséggel bír a harmadik országbeli partnerek bűnüldöző szerveivel megvalósuló információcsere. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az Europol és Ukrajna között megkötendő operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi a szükséges információcserét és lehetőséget teremt a bűnmegelőzési tevékenységek és képzések megszervezésére. Az Europolnak egyértelműen szüksége van arra, hogy együttműködését elmélyítse Ukrajnával, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a kezdeményezést.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Je me félicite que le Parlement européen ait autorisé la conclusion d’un accord de coopération technique, stratégique et opérationnelle entre l’Ukraine et Europol. C’est une coopération d’autant plus importante que l’Ukraine peut être un partenaire essentiel dans la prévention et la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et toute autre forme grave de criminalité comme la fraude documentaire qui amplifie l’immigration illégale vers l’Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Ukrajine i Europola (10345/2016 – C8-0267/2016 – 2016/0811(CNS)), s obzirom da postoje jasne potrebe za produbljivanjem operativne suradnje Europola s Ukrajinom koja je ključni partner EU-a u Istočnom partnerstvu.

Ukrajina je važna u borbi protiv organiziranog kriminala te kriminala povezanog s drogom, gospodarskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja robe i drugim oblicima kriminala. Osim razmjene informacija, sporazumom se otvaraju i druge mogućnosti kao što su aktivnosti osposobljavanja te sprečavanja kriminala te poticanja daljnjeg usklađivanja strategija i akcijskih planova u raznim područjima kriminala.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Ukrajina je významným aktérem Východního partnerství, proto považuji za nezbytné spolupráci s ní upevnit a zaměřit se důsledněji na boj proti trestné činnosti. Podpořil jsem návrh na uzavření operativní a strategické dohody mezi Europolem a Ukrajinou, protože umožní výměnu utajovaných informací, včetně osobních údajů, za účelem předcházení trestné činnosti. Výměna se bude týkat odborných znalostí, všeobecných situačních zpráv, výsledků strategických analýz, informací o vyšetřovacích postupech v případech trestných činů a informací o metodách. Dále dohoda zahrnuje účast na odborné přípravě a poskytování poradenství a podpory u konkrétních případů vyšetřování trestné činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Mariya Gabriel relatif à la coopération entre l’Ukraine et Europol. L’agence Europol a pour mission de faciliter les échanges d’informations entre polices européennes. Dans le cas présent, il s’agit d’un renforcement de la coopération avec l’Ukraine pour la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et la lutte contre d’autres formes graves de criminalité. Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport car il a pour objectif de soutenir l'action des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention du terrorisme, du crime organisé, et d'autres formes graves de criminalité. L'accord opérationnel et stratégique entre l'Ukraine et l’Office européen de police (Europol) comporte des dispositions sur l'échange de données à caractère personnel, il élargit encore notre coopération avec des pays tiers pour la sécurité des européens, ce qui est indispensable dans ces temps difficiles.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich enthalte mich zu dem vorliegenden Bericht, da hier auch personenbezogene Daten ausgetauscht werden sollen. Internationale Zusammenarbeit in Bezug auf Verbrechensbekämpfung begrüße ich ausdrücklich, jedoch nicht auf Kosten der Persönlichkeitsrechte der Bürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ U hlasování o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Evropským policejním úřadem (Europol), jsem se rozhodla zdržet. Přestože za normálních okolností jsem pro větší spolupráci policejních složek, tak si nejsem zcela jistá, jestli ukrajinská strana je tou, která zasluhuje naši důvěru. Ukrajina má velké množství problémů, a to mimo jiné i s korupcí v nejvyšších složkách státní správy, a to i policie. Nedomnívám se navíc, že údaje, které by evropská strana obdržela, by byly nutně zcela pravdivé, protože by mohly plnit objednávky od ukrajinské vlády.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A nemzetközi szervezett bűnözés elleni sikeres fellépés érdekében rendkívüli jelentőséggel bír a harmadik országbeli partnerek bűnüldöző szerveivel megvalósuló információcsere. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az Europol és Ukrajna között megkötendő operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi a szükséges információcserét és lehetőséget teremt a bűnmegelőzési tevékenységek és képzések megszervezésére. Az Europolnak egyértelműen szüksége van arra, hogy együttműködését elmélyítse Ukrajnával, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a kezdeményezést.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ On 4 October I voted against the agreement between the Europol and the Chinese Ministry of Public Security. Now again we have a similar agreement on Operational and Strategic Cooperation with Ukraine and of course I voted against to this agreement too. It is important that we are consistent in our approach in regards to this kind of void agreements which do not contribute much to the protection of human rights neither in the EU, nor in our partner countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Ukrajnának egyre nagyobb lehetőségei nyílnak meg a fejlődésre, sőt egyre nagyobbak a szükségletei is. Korábban is az volt a brit tudósok véleménye, hogy a szervezett bűnözés egyik legerősebb európai bástyája éppen az EU-csatlakozásra készülő Ukrajna. Nos, az adott javaslat éppen a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni bűnügyi együttműködést szolgálja, ami kétségtelenül összeurópai érdeknek számít. Némileg árnyalja a képet, hogy ugyancsak a hivatkozott szakértők szerint az összefonódottság a bűnüldöző és a bűnelkövető struktúrák között olyan mértékű, hogy a kényes információk akár illetéktelenek kezébe is kerülhetnek. Hiába, az integráció elmélyítése néha kockázatokkal is jár.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на доклада относно проект на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Украйна и Европол.

С предложения доклад за одобрение на оперативно и стратегическо споразумение между Европол и Украйна се предвижда обмен на информация в областта на специализираните познания, общи доклади за обстановката, резултати от стратегически анализи, информация относно процедури по наказателни разследвания, информация относно методи за предотвратяване на престъпления, участие в обучения, консултации и подкрепа за конкретни наказателни разследвания.

Считам, че Украйна придобива все по-голямо значение в борбата срещу организираната престъпност, и по-конкретно свързаните с наркотици престъпления и икономическите престъпления, трафика на хора и контрабандата, както и мобилните организирани престъпни групи. Обменът на информация ще позволи на ЕС, държавите членки и Украйна да предотвратяват и да се борят по-ефективно срещу организираната престъпност, тероризма и други форми на международна престъпност. Освен обмена на информация споразумението също създава нови възможности, като например обучения и дейности по превенция на престъпността. Сключването на това споразумение за сътрудничество е много конкретна и значима стъпка, за да може Украйна да се превърне в ключов партньор в борбата срещу организираната престъпност.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ There is no doubt that we should approve the proposed operational and strategic agreement between Europol and Ukraine, providing for the exchange of information, including personal data. Indeed, there are many reasons why Europol needs to deepen its operational cooperation with Ukraine. First and foremost, Ukraine remains source country for organised crime, more specifically drug related crimes, economic crimes, human trafficking and smuggling. Second, exchange of information will enable the EU, Member States and Ukraine to prevent and combat organised crime, terrorism and other forms of international crime more effectively. Third, reinforced security cooperation between the EU and Ukraine is complementary with the rapprochement taking place in other areas such as the mobility of European and Ukrainian citizens. Last but not least, we should support the conclusion of this strategic and operational cooperation agreement with Ukraine, because it will pave the way for Ukraine to become a key EU partner in the fight against organised crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Sostengo la presente relazione, che analizza la proposta di conclusione dell´accordo sulla cooperazione operativa strategica tra l'Ucraina ed Europol, comprendente i dati personali. Tale cooperazione mira a fornire lo scambio di informazioni concernenti conoscenze specifiche come resoconti generali, informazioni sulle procedure delle indagini penali, sui metodi di prevenzione delle criminalità, consulenza e sostegno alle singole indagini penali. La sua data di applicazione è prevista per il 1° maggio 2017 e, fino ad allora, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti nella decisione del Consiglio su Europol. Lo scambio di informazioni consentirà all'UE, agli Stati membri e all'Ucraina di prevenire e combattere in modo più efficace la criminalità, il terrorismo e altre forme di criminalità internazionale organizzata, fornendo altresì vantaggi in termini di attività di formazione e prevenzione della criminalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport sur l’accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l'Ukraine et Europol. Cet accord comporte des dispositions relatives à l'échange de données à caractère personnel de citoyens français, ce que j’estime inacceptable. En outre, la conclusion de cet accord s’inscrit dans l’optique larvée de l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Union européenne. Or je m’oppose à cette idée. Je suis pour une meilleure coopération internationale des services de police, mais cette coopération doit garder un caractère intergouvernemental.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre cet accord. Certes, il vise à renforcer l’efficacité dans la prévention et la lutte contre la criminalité grave. A ce titre, la coopération opérationnelle et stratégique entre l’Ukraine et l’organisme européen de police transnationale Europol prévoit des échanges d’informations, d’expertise, de résultats d’analyses stratégiques... Néanmoins, cet accord entérine également l’échange de données à caractère personnel, ce à quoi je m’oppose formellement. Enfin, ce texte s’inscrit dans l’optique - souterraine - de l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Union européenne, qui n’est pas souhaitable.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del presente informe porque se refiere a aprobar un Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol, que prevé el intercambio de información, incluidos datos personales. Dicha información podría incluir información especializada, informes de situación general, resultados de análisis estratégicos, información sobre procedimientos de investigación penal, sobre métodos de prevención del delito, participación en actividades de capacitación y asesoramiento y apoyo en investigaciones penales individuales.

La conclusión de este Acuerdo de Cooperación es un paso muy concreto e importante para que Ucrania se convierta en un socio clave en la lucha contra la delincuencia organizada. La firma de este Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, debe fomentar una mayor coordinación entre las estrategias y los planes de acción en las distintas zonas delictivas de la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este Acuerdo por dos motivos clave. El primero, es que entiendo que la Agencia Europol no actúa con la transparencia y las garantías que requiere una institución de este tipo. Particularmente, en los acuerdos con terceros países, no se establecen unos mínimos en cuanto a protección de datos y garantías judiciales, además de no haber claridad en cuanto a las competencias de los diferentes cuerpos y los derechos a los que estaría sujeta una persona investigada o detenida. Por otro lado, que se dé este tipo de Acuerdo con Ucrania no es casual, y obedece a la estrategia de tensionar la relación entre la Unión y Rusia, a la que me opongo, además de ser Ucrania un país con unas instituciones copadas por la extrema derecha desde que se produjo el golpe de Estado en 2014, habiéndose producido un deterioro sustancial en las condiciones de derechos humanos. Por ambas razones, he votado en contra de un Acuerdo policial opaco y sin garantías y, además con un Estado con tan escasas garantías democráticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El presente texto aprueba el proyecto del Consejo por el que se aprueba la celebración por parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) del Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol.

Este acuerdo preverá el intercambio de información, entre la que podría hallarse conocimientos especializados, resultados de análisis estratégicos, información sobre métodos de prevención de delitos y participación en actividades de formación, entre otros.

Teniendo en cuenta que Ucrania cada vez es un actor más importante en la lucha contra la delincuencia organizada y, más concretamente, en los delitos de carácter económico, trata de seres humanos y contrabando, y que este Acuerdo es coherente y complementario con el acercamiento que se está llevando a cabo en ámbitos como la movilidad de ciudadanos europeos y ucranianos, considero que su aprobación será muy beneficiosa para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada internacional, de ahí el sentido positivo de mi voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report that strengthens the mutual fight against organised crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Ovaj prijedlog odnosi se na predloženo odobrenje sklapanja operativnog i strateškog sporazuma između Europola i Ukrajine kojim će se omogućiti razmjena informacija, uključujući razmjenu osobnih podataka. Takve informacije mogu uključivati stručno znanje, izvješća o općem stanju, rezultate strateške analize, informacije o postupcima kaznene istrage, informacije o metodama sprečavanja kriminala, sudjelovanje u aktivnostima osposobljavanja te pružanje savjeta i podrške u pojedinačnim kaznenim istragama. Prema podacima Europola, Ukrajina je sve važnija u borbi protiv organiziranog kriminala te specifičnijih kaznenih djela povezanih s drogom, gospodarskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja robe, kao i protiv putujućih skupina koje se bave organiziranim kriminalom.

Zajedničko nadzorno tijelo Europola dalo je pozitivno mišljenje o sklapanju ovog sporazuma o suradnji, budući da je Ukrajina ključni partner Europske unije u okviru Istočnog partnerstva, a sigurnost i borba protiv kriminala predstavljaju važne prioritete za potpuno ostvarenje ciljeva tog partnerstva. Razmjenom informacija EU-u, državama članicama i Ukrajini omogućit će se učinkovitije sprečavanje i suzbijanje organiziranog kriminala, terorizma i drugih oblika međunarodnog kriminala, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ Such agreements have the objective of supporting and strengthening action by the competent authorities of the Member States and their mutual cooperation in preventing and combating organised crime, terrorism and other forms of serious crime affecting two or more Member States, and may concern the exchange of operational, strategic or technical information, including personal data and classified information.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Spoluprácu s Ukrajinou pri výmene informácií vrátane osobných údajov pokladám z hľadiska presadzovania práva, predchádzania a vyšetrovania trestnej činnosti a organizovaného zločinu na východnej hranici Únie za rozhodujúcu. Preto návrh uznesenia o schválení tejto dohody podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα κατά την ψηφοφορία της έκθεσης σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte. Ce rapport a pour objectif de donner l’accord du Parlement européen sur la coopération opérationnelle entre Europol et l’Ukraine. En réalité, il s’agit de l'échange de données à caractère personnel des Européens. Ce rapport touche ainsi directement à la sécurité des données des citoyens français. C’est la raison pour laquelle nous nous y opposons. En outre, ce rapport s’inscrit dans une optique de développement de coopération étroite entre l’Union européenne et l’Ukraine, en envisageant son adhésion potentielle dans le futur. Cette idée provoque également nos plus grandes réserves.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. – I voted in favour of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between Ukraine and Europol. According to the agreement, the European Union will benefit from strengthening cooperation with Ukraine, a country that plays a crucial role in the Eastern Partnership, security, and countering organized crime. In times when securing the European continent is challenging, exchange of operational, strategic, technical, or classified information will certainly contribute to control terrorism, human trafficking, and other kinds of international malicious activities more effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Ich enthalte mich der Stimme, da in der vorliegenden Fassung des Berichts der Austausch von personenbezogenen Daten zwischen der Ukraine und Europol nicht ausgeschlossen wird, aber grundsätzlich derartige Abkommen (wie z. B. schon mit Brasilien und den Arabischen Emiraten) zu begrüßen sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už, nes Europolui ir Ukrainos teisėsaugos institucijoms keičiantis informacija būtų daugiau galimybių ES, valstybėms narėms ir Ukrainai veiksmingiau užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui, terorizmui ir kitų formų tarptautiniam nusikalstamumui. Susitarimu sudaromos galimybės ne tik keistis informacija, bet ir rengti mokymus ir vykdyti nusikalstamumo prevencijos veiksmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le Parlement est ici «consulté» sur l'approbation d'un accord de coopération entre l’Ukraine et Europol, l’Office européen de police. Il conviendrait a minima de s'assurer que les pays avec lesquels l'UE conclut de tels accords offrent toutes les garanties de respect de l’État de droit, en particulier concernant le système judiciaire. Surtout quand il s’agit comme ici d’échanger les données personnelles des citoyens. L’Ukraine actuelle, co-gouvernée par les néonazis, est loin d’apporter de telles garanties. Une telle coopération est donc un pur choix géopolitique que je désapprouve. Je me suis déjà opposé à de précédents accords similaires, notamment avec les Emirats arabes unis. Le Conseil pousse tous ces accords avec des pays tiers avant la fin de l’année 2016 afin de donner toute latitude à Europol pour 2017 quand entrera en vigueur son nouveau règlement encore plus menaçant pour la sécurité de nos données personnelles. Europol récolte arbitrairement des données personnelles en Europe et peut refuser de les communiquer aux citoyens concernés qui les lui réclame. Le scandale des révélations d’espionnage géant par la NSA et les autorités allemandes des gouvernements et des institutions européennes n’aura donc servi à rien pour Bruxelles. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l’Ukraine et Europol est en réalité la conclusion d’un accord entre les deux parties. Cet accord prévoit des échanges d’informations comprenant l’expertise, les comptes rendus généraux, les résultats d’analyses stratégiques, les informations sur les procédures d’enquêtes pénales et les informations sur les méthodes de prévention de la criminalité, la participation à des activités de formation ainsi que la fourniture de conseils et de soutien dans des enquêtes pénales particulières. En plus de ces échanges d’informations, il existe aussi des dispositions relatives à l’échange de données à caractère personnel. Étant opposée à la communication de données personnelles, je me suis opposée cet accord qui se fait aussi dans l’optique plus ou moins dissimulée d’une potentielle adhésion de l’Ukraine à l’Union Européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O presente documento diz respeito à aprovação de um acordo de cooperação operacional e estratégica entre a Europol e a Ucrânia, que preveja o intercâmbio de informações, incluindo dados pessoais. Essas informações poderão ser no domínio dos conhecimentos especializados, relatórios gerais de situação, resultados de análises estratégicas, informações sobre processos de investigação penal, informações sobre métodos de prevenção da criminalidade, participação em atividades de formação, assim como prestação de aconselhamento e apoio em determinadas investigações penais. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because it enables Europol and Ukraine to collaborate by exchanging information that is crucial in preventing and tackling crime, including, information on criminal investigation procedures.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le Parlement a été consulté sur la conclusion d’un accord de coopération stratégique entre l’Ukraine et Europol. Ce nouvel accord international vient renforcer la coopération qu’Europol entretient avec les pays tiers ce qui représente un outil essentiel au travail d’Europol.

Je tiens néanmoins à souligner que la conclusion de cet accord aurait dû être faite après l’entrée en vigueur du nouveau règlement Europol prévue pour mai 2017. Le nouveau règlement prévoit en effet des garanties renforcées en matière notamment de protection des données. De plus, après l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le Parlement européen bénéficiera de plus de prérogatives dans la conclusion de tels accords internationaux.

Le rôle du Parlement dans ces matières doit absolument être défendu. C’est pourquoi il importe que la conclusion de tout nouvel accord obéisse aux nouvelles règles prochainement en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne – Ukrajina je najväčšou krajinou Východného partnerstva a pre Európsku úniu predstavuje dôležitého politického partnera, a to nielen z dôvodu bezprostredného susedstva. Význam Ukrajiny pre Úniu, prirodzene, presahuje politický rámec, keďže Ukrajina participuje na mnohých projektoch EÚ zameraných na naštartovanie ekonomiky, podporu konkurencieschopnosti, vedu a výskum, podporu vzájomnej obchodnej výmeny, ale tiež na kultúrnu oblasť, celoživotné vzdelávanie (program Erasmus Mundus), občiansku spoločnosť či dodržiavanie ľudských práv. Dohoda o strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom predstavuje ďalší míľnik vo vzájomných vzťahoch a domnievam sa, že je to významný krok v prehĺbení spolupráce v oblasti vnútra a trestných vecí, čo je vzhľadom na bezprostrednú geografickú blízkosť viac než žiaduce. Samotná dohoda rieši predovšetkým postup v rámci výmeny informácií týkajúcich sa odborných znalostí, všeobecných situačných správ, výsledkov strategických analýz, informácií o postupoch vyšetrovania trestnej činnosti, informácií o metódach predchádzania trestnej činnosti, účasti na aktivitách odbornej prípravy, ako aj poskytovania poradenstva a podpory pri jednotlivých prípadoch vyšetrovania trestných činov. Výmena informácií umožní obom stranám bojovať proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu, ale tiež rozvíjať ďalšie možnosti spolupráce, ako sú aktivity v oblasti odbornej prípravy a predchádzania trestnej činnosti. Uzavretie tejto dohody o spolupráci je veľmi konkrétnym krokom, aby sa Ukrajina stala kľúčovým partnerom v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the agreement because it would aid and reinforce the fight against organised crime, which is international by definition, and would contribute to enhancing international cooperation in the field of trafficking in human beings and other relevant criminal matters. This agreement concerns the proposed approval of an operational and strategic agreement between Europol and Ukraine, providing for the exchange of information, including personal data. Such information could be in the field of specialist knowledge, general situation reports, and results of strategic analysis, information on criminal investigation procedures, and information on crime-prevention methods, participation in training activities as well as providing advice and support in individual criminal investigations.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács határozattervezetet dolgozott ki az Ukrajna és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti, a személyes adatok cseréjét is magában foglaló operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról. A tervezet elfogadásához a Tanácsnak konzultálnia kell a Parlamenttel. Ukrajna az Európai Unió kulcsfontosságú partnere a keleti partnerség keretében, a biztonság és a bűnözés elleni küzdelem pedig alapvető kötelességek e partnerség célkitűzéseinek maradéktalan teljesítése érdekében.

Az Europol szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében ezért azt indítványozza, hogy a Parlament hagyja jóvá a Tanács tervezetét. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Afin d’améliorer l’efficacité dans la prévention et la lutte contre des formes graves de criminalité, Europol a engagé la procédure de conclusion d'un accord sur la coopération opérationnelle et stratégique avec l’Ukraine. Les termes de la coopération prévoient des échanges d'informations qui peuvent comprendre l'expertise, les comptes rendus généraux, les résultats d'analyses stratégiques, les informations sur les procédures d'enquêtes pénales et les informations sur les méthodes de prévention de la criminalité, la participation à des activités de formation, ainsi que la fourniture de conseils et de soutien dans des enquêtes pénales particulières. Par ailleurs, l'accord comporte des dispositions relatives à l'échange de données à caractère personnel. Ceci est inacceptable. En outre, la conclusion de cet accord s’inscrit dans l’optique plus ou moins larvée de l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Union européenne. Or nous sommes opposés à cette idée.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Cet accord comporte des dispositions relatives à l'échange de données à caractère personnel, ce qui est inacceptable. En outre, la conclusion de cet accord s’inscrit dans l’optique plus ou moins larvée de l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Union européenne à laquelle je m'oppose. Je vote donc contre cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l’Ukraine et Europol. Il a pour objectif de soutenir l’action des autorités des États membres dans la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et d’autres formes graves de criminalité. À l’heure où la criminalité est de plus en plus transfrontalière, il est essentiel de renforcer la coopération entre les autorités judiciaires à l’intérieur de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Az Európai Rendőrségi Hivatal küldetése segíteni a tagállamokat a súlyos nemzetközi bűnözés és terrorizmus valamennyi formájának megelőzésében és leküzdésében. Az elmúlt évek során a fenyegetésekkel és veszélyekkel együtt az Europol szerepe is megnőtt. Örülök neki, hogy az operatív, stratégiai és technikai megállapodás az Európai Unió határain átnyúlva, számos országgal működik. Ezekhez a kulcsfontosságú szövetségesekhez pedig hamarosan Ukrajna is csatlakozhat majd. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament különös figyelmet szentel a személyes adatok megfelelő védelmének, és Ukrajna minden feltételt teljesít ezen a téren.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ The establishment of Europol was agreed through the Maastricht Treaty in 1992. Europol has its headquarters in The Hague, The Netherlands, and assists the 28 Member States of the European Union in their fight against international crime and terrorism. I have voted for this report that will provide approval of an operational and strategic agreement between Europol and Ukraine, providing for the exchange of information, including personal data.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Prezenta propunere se referă la aprobarea unui Acord operațional și strategic între Europol și Ucraina care prevede schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal. Aceste informații ar putea fi din domeniul cunoștințelor de specialitate, rapoarte privind situația generală, rezultate ale analizelor strategice, informații privind procedurile de anchetare penală, informații privind metodele de prevenire a infracționalității, participarea la activități de formare, precum și furnizarea de consiliere și sprijin în anumite anchete penale. Ucraina este un partener esențial al Uniunii Europene în cadrul Parteneriatului estic, iar securitatea și lupta împotriva criminalității constituie imperative pentru atingerea obiectivelor acestui parteneriat.

Schimbul de informații va permite UE, statelor membre și Ucrainei să prevină și să combată într-un mod mai eficace criminalitatea organizată, terorismul și alte forme de criminalitate internațională. Dincolo de schimbul de informații, acordul oferă, de asemenea, alte oportunități, cum ar fi formare și activități de prevenire a criminalității. Încheierea acestui acord de cooperare este un pas foarte concret și puternic pe care îl face Ucraina pentru a deveni un partener esențial în lupta împotriva criminalității organizate.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport, în condițiile în care Ucraina este și alege să se comporte ca un partener esențial al Uniunii Europene în cadrul cooperării stabilite prin Parteneriatul estic, iar securitatea și lupta împotriva criminalității sunt două dintre cele mai importante acțiuni în vederea continuării acestui parteneriat. Prin urmare, raportul adoptat astăzi aprobă cooperarea strategică dintre Ucraina și Europol, cooperare care intensifică schimbul de informații operaționale, strategice, tehnice sau clasificate, cu scopul prevenirii și combaterii criminalității, traficului de persoane și a altor infracțiuni de maximă importanță, cum este terorismul.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei diesem Bericht meiner Stimme enthalten, da der Austausch von personenbezogenen Daten nicht ausgeschlossen wird. Aufgrund dieser Tatsache kann ich mich nicht für diesen Bericht aussprechen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Ukraina on ELi oluline partner ning koostöö Ukrainaga on oluline võitluses nii uimastite, inimkaubanduse kui ka organiseeritud kuritegevusrühmituste vastu. Kokkulepe annab võimaluse paremaks teabevahetuseks ja kuritegude ennetustööks ning laiema raamistiku rahvusvaheliste kuritegude vastu võitlemiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Pritariu pateiktam pranešimui.

Visų pirma, reikia remti ir stiprinti valstybių narių kompetentingų institucijų veiksmus bei jų tarpusavio bendradarbiavimą organizuoto nusikalstamumo, terorizmo ir kitų rūšių sunkių nusikaltimų srityje. Atsižvelgiant į tai, kad Ukraina yra pagrindinė ES partnerė pagal Rytų partnerytės programą bei siekiant efektyviau kovoti ir stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu, reikia skatinti glaudesnį Ukrainos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimą, keičiantis operatyvine, strategine, technine arba įslaptinta informacija. Pažymėtina, kad šis bendradarbiavimo susitarimas apima ir keitimąsi asmens duomenimis.

Pažymėtina, kad šis susitarimas leis veiksmingiau užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui, terorizmui ir kitų formų tarptautiniam nusikalstamumui ir su jais kovoti. Be to, jis didins tarptautinį bendradarbiavimą prekybos žmonėmis bei kitose susijusiose baudžiamosios teisės srityse taip pat prevencijos ir kovos su jais veiksmingumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η Ουκρανία είναι καίριος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, και η ασφάλεια και η καταπολέμηση του εγκλήματος συνιστούν βασική επιτακτική ανάγκη προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι αυτής της εταιρικής σχέσης.

Η Ουκρανία έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, και πιο συγκεκριμένα των σχετικών με τα ναρκωτικά και των οικονομικών εγκλημάτων, της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, καθώς και των κινητών (πλανόδιων) ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και την Ουκρανία να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και άλλες μορφές διεθνούς εγκλήματος. Υπερψήφισα την έκθεση που αφορά τη συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ, καθώς αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει ευκαιρίες για κατάρτιση και δραστηριότητες στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος και θα συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων και άλλων σχετικών ποινικών ζητημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta dei miei colleghi poiché ritengo che la conclusione di un accordo tra Europol e Ucraina per uno scambio reciproco di informazione sia idoneo al fine di facilitare l'ingresso del paese tra gli Stati membri dell'UE, considerando anche che l'Ucraina è un partner chiave per la lotta alla criminalità organizzata. Pertanto ho espresso voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržavam sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Ukrajine i EUROPOL-a jer smatram da je koordinirana i vođena suradnja ključan način uspješnog rješavanja čitavog niza sigurnosnih izazova s kojima se suočava Ukrajina, ali i Europska unija u cijelosti. Područja u kojima treba uspostaviti kvalitetnu suradnju su međunarodni organizirani kriminal, terorizam, trgovina ljudima, krijumčarenje migranata te trgovina drogom.

Uzimajući u obzir trenutno sigurnosno okruženje Europske unije, jasno je da je uspostava kvalitetne suradnje od zajedničkog interesa kako bi se stvorio kvalitetan okvir borbe protiv međunarodnog kriminala. Nužno je da države članice kroz djelovanje EUROPOL-a uspiju u prevenciji, otkrivanju, suzbijanju i istraživanju ozbiljnih oblika međunarodnog kriminala u prethodno spomenutim područjima. Razmjena strateških i tehničkih informacija važna je za analizu raznih ugroza i rizika s ciljem stvaranja strategija prevencije i metoda upravljanja raznim krizama. Zajedničko promatranje i nadzor te analiza dobivenih rezultata mogu pomoći uspješnijoj primjeni postojećih i budućih zakonodavnih aranžmana i rješenja te pripadajućih tehnika i alata. Važno je pak, s druge strane, osigurati da se razmjena podataka vodi osiguranim kanalima, koristeći najviše standarde zaštite tajnosti i privatnosti te mehanizme borbe protiv krađe podataka.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Les termes de la coopération régie par l'accord opérationnel et stratégique prévoient des échanges d'informations qui peuvent comprendre l'expertise, les comptes rendus généraux, les résultats d'analyses stratégiques, les informations sur les procédures d'enquêtes pénales et les informations sur les méthodes de prévention de la criminalité, la participation à des activités de formation, ainsi que la fourniture de conseils et de soutien dans des enquêtes pénales particulières. Par ailleurs, l'accord comporte des dispositions relatives à l'échange de données à caractère personnel. Ceci est inacceptable. En outre, la conclusion de cet accord s’inscrit dans l’optique plus ou moins larvée de l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Union européenne. Fermement opposé à cette perspective, je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Snažno podupirem sklapanje sporazuma o strateškoj i operativnoj suradnji s Ukrajinom jer bi se njime poduprla i osnažila borba protiv organiziranog kriminala, koji je po definiciji međunarodan, te bi se doprinijelo poboljšanju međunarodne suradnje u području trgovine ljudima i drugih relevantnih kaznenih pitanja. Postoje jasne operativne potrebe za produbljivanje operativne suradnje Europola s Ukrajinom. Ukrajina je ključni partner Europske unije u okviru Istočnog partnerstva, a sigurnost i borba protiv kriminala predstavljaju važne prioritete za potpuno ostvarenje ciljeva tog partnerstva. Razmjenom informacija EU-u, državama članicama i Ukrajini omogućit će se učinkovitije sprečavanje i suzbijanje organiziranog kriminala, terorizma i drugih oblika međunarodnog kriminala. Osim razmjene informacija, sporazumom se otvaraju i mogućnosti kao što su aktivnosti osposobljavanja i sprečavanja kriminala.

Sklapanje ovog sporazuma o suradnji predstavlja vrlo konkretan i snažan korak za Ukrajinu kako bi ona postala ključan partner u borbi protiv organiziranog kriminala. Potpisivanje ovog sporazuma poticati će daljnje usklađivanje strategija i akcijskih planova u različitim područjima kriminala u EU-u i njegovim državama članicama s jedne strane te u Ukrajini s druge strane.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório propõe a homologação de um acordo de cooperação estratégica entre a EUROPOL e a Ucrânia. As informações trocadas podem incluir conhecimentos específicos, relatórios sobre a situação geral, resultados da análise estratégica, informações sobre os procedimentos de investigação criminal, informações sobre os métodos de prevenção do crime, atividades de formação, e da prestação de aconselhamento e apoio em investigações criminais individuais.

A EUROPOL é uma estrutura que impõe o caminho da Federalização. Desde a sua criação, que a UE atribuí-lhe competências que atentam contra a soberania dos Estados, por sobreposição às polícias nacionais e desenvolvendo a sua atividade fora do alcance e controlo democrático, por oposição a políticas de cooperação entre e inter Estados, no quadro da sua soberania e das suas próprias estruturas de segurança interna e externa.

Razões que justificariam por si um voto contra. Mas a que se soma o enquadramento geopolítico da Ucrânia, o palco privilegiado que tem sido para justificar o confronto com e cerco à Federação Russa, e do patrocínio da UE e dos EUA de um regime ultranacionalista e de natureza fascista na Ucrânia.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Zajištění bezpečnosti považuji za jeden z hlavních úkolů EU. Ukrajina je pro EU důležitým partnerem na poli bezpečnosti a boje proti trestné činnosti. Pokud bude EUROPOL efektivně spolupracovat s dalšími státy mimo EU, zvýší se jeho schopnost bránit kriminálním činnostem na našem území. Věřím, že spolupráce s Ukrajinou zvýší šance na odhalení drogové a hospodářské kriminality, obchodu s lidmi a převaděčství a zaměřit by se měla i na boj proti mobilním (kočujícím) zločineckým skupinám. Je důležité, aby obě strany koordinovaly své strategie a akční plány. Tato oboustranně výhodná dohoda bude založena především na sdílení informací, které umožní členským státům i Ukrajině předcházet organizovanému zločinu, terorismu a dalším formám mezinárodní trestné činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Il progetto in esame concerne la proposta di approvazione della conclusione di un accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol. I termini della cooperazione prevedono lo scambio di informazioni che può includere conoscenze specialistiche, resoconti generali, risultati di analisi strategiche, informazioni sulle procedure delle indagini penali, informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità e la partecipazione ad attività di formazione, nonché la fornitura di consulenza e sostegno a singole indagini penali. Reputo che vi sia la chiara necessità che Europol approfondisca la cooperazione operativa con l'Ucraina, in quanto partner chiave dell'Unione europea nel quadro del partenariato orientale. Sostengo vivamente la conclusione di questo accordo di cooperazione strategica e operativa con l'Ucraina, in quanto aiuterebbe e rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata e contribuirebbe a migliorare la cooperazione internazionale nel campo della tratta di esseri umani e altre importanti questioni penali. Ho votato a favore di questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Podporuji spolupráci EU a Ukrajiny, a to v maximu oblastí. Z tohoto důvodu považuji za potřebnou i spolupráci, kterou dnes schvalujeme. Spolupráci v oblasti bezpečnosti považuji navíc za velmi významnou.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur de cet accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l’Ukraine et Europol. L’échange d’informations permettra aux États membres de l'Union et à l’Ukraine de prévenir la criminalité organisée, le terrorisme et d’autres formes de criminalité internationale. La lutte contre ces phénomènes est un combat de chaque instant.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório diz respeito à aprovação proposta de um acordo de cooperação operacional e estratégica entre a Europol e a Ucrânia. O mesmo prevê a troca de informações, incluindo dados pessoais, assim como também possibilita a realização de ações de formação e atividades de prevenção da criminalidade.

Atualmente a Ucrânia é um parceiro fundamental da União Europeia, pelo que a segurança e o combate à criminalidade são de sobremaneira relevantes no contexto desta parceria. O intercâmbio de informações permitirá à União, aos Estados Membros e à Ucrânia prevenir e combater, de uma forma mais eficaz, o terrorismo e outras formas de criminalidade internacional, incluindo a criminalidade organizada. A assinatura do acordo de cooperação operacional e estratégica deve incentivar uma maior coordenação entre os planos de ação nas diversas áreas da criminalidade da UE e respetivos Estados Membros, por um lado, e da Ucrânia, por outro.

Porque a celebração do presente acordo de cooperação é um passo muito concreto e importante na valorização da parceria entre a União e a Ucrânia, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have voted against this technically non-legislative consultation. UKIP do not support the legitimacy of Europol as an institution and do not support the EU concluding agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Senhor Presidente, este acordo com a Ucrânia representa mais um passo na luta contra a criminalidade organizada, mais especificamente em matéria de criminalidade económica e relacionada com a droga, o tráfico de seres humanos e o contrabando. O intercâmbio de informações com a Europol permitirá à União Europeia, aos Estados-Membros e à Ucrânia prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada, o terrorismo e outras formas de criminalidade internacional.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe en el que se establece un Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol.

El informe prevé un intercambio de información que ayude a que Europol profundice más su cooperación con Ucrania. Ucrania es un socio clave de la Unión y cada vez más relevante en la lucha contra la delincuencia organizada, específicamente en cuanto a delitos relacionados con drogas, trata de seres humanos, contrabando y bandas de crimen organizado.

El intercambio de información con Ucrania permitirá a la Unión combatir más eficazmente la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas de delincuencia internacional. Además, el Acuerdo también amplia las oportunidades de cooperación en ámbitos como la lucha contra actividades de capacitación y prevención de delitos.

La firma de este Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica debe fomentar una mayor coordinación entre las distintas estrategias y planes de acción de la Unión, sus Estados miembros y Ucrania.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de l'accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre l'Ukraine et Europol. Cet accord a pour objectif de soutenir l'action des autorités compétentes en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité organisée, le terrorisme et les autres formes graves de criminalité.

Cet accord opérationnel et stratégique prévoit des échanges d'informations concernant notamment les méthodes de prévention de la criminalité, la participation à des activités de formation, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Bendradarbiavimas teisingumo srityje su trečiosiomis šalimis – itin svarbi praktinės ES išorės santykių darbotvarkės dalis. Būtent plėsdami tokį bendradarbiavimą mes skatiname gero valdymo principų plėtrą ir užtikriname, kad nusikaltėliai bei įtariami asmenys negalės pasislėpti nuo teisingumo.

Esu įsitikinęs, jog šis susitarimas su Ukraina – mūsų partnere, daug iškentusia dėl savo europinių siekių, – taps svarbiu žingsniu skatinant gero valdymo erdvės plėtrą į rytus nuo Europos Sąjungos sienų. Kartu netgi norėčiau išreikšti savo nusistebėjimą ir pastabą Komisijai, kodėl tokie susitarimai nebuvo sudaryti gerokai anksčiau?

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ La propuesta hace referencia a la aprobación de la celebración de un Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol, que prevea el intercambio de información, incluidos datos personales. Y aunque, según Europol, Ucrania ocupa un lugar cada vez más importante en la lucha contra la delincuencia organizada, no deja de ser un país con una relación conflictiva con los derechos humanos; criterio que mi grupo tiene muy en cuenta a la hora de aprobar cualquier Acuerdo de Cooperación. Por otra parte, el Parlamento Europeo ha votado un nuevo Reglamento para Europol que entrará en vigor el próximo año, en el que los Acuerdos de Cooperación se establecerán mediante un procedimiento mucho más transparente que el actual. No hay razones suficientes para aprobar precipitadamente un Acuerdo con un país del que no contamos con las suficientes garantías democráticas y legales. He votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este Acuerdo por dos motivos clave. El primero, es que entiendo que la Agencia Europol no actúa con la transparencia y las garantías que requiere una institución de este tipo. Particularmente, en los acuerdos con terceros países, no se establecen unos mínimos en cuanto a protección de datos y garantías judiciales, además de no haber claridad en cuanto a las competencias de los diferentes cuerpos y los derechos a los que estaría sujeta una persona investigada o detenida. Por otro lado, que se dé este tipo de Acuerdo con Ucrania no es casual, y obedece a la estrategia de tensionar la relación entre la Unión y Rusia, a la que me opongo, además de ser Ucrania un país con unas instituciones copadas por la extrema derecha desde que se produjo el golpe de Estado en 2014, habiéndose producido un deterioro sustancial en las condiciones de derechos humanos. Por ambas razones, he votado en contra de un Acuerdo policial opaco y sin garantías y, además con un Estado con tan escasas garantías democráticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi, il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina e l'Ufficio europeo di polizia (Europol). Tale accordo riveste un'importanza di primo piano nel rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata, in particolare quella legata alla droga e ai reati economici, alla tratta di esseri umani e al contrabbando, nonché nella lotta contro gruppi mobili della criminalità organizzata.

Nel quadro del partenariato orientale, l'Ucraina rappresenta un partner chiave nella realizzazione degli obiettivi di base di tale partenariato, quali la sicurezza e la lotta contro la criminalità. Esiste quindi una chiara necessità operativa di Europol di collaborare con l'Ucraina. La chiave del successo della lotta contro la criminalità organizzata risiede infatti nello scambio di informazioni e di competenze concernenti i gruppi criminali a livello UE e con i paesi interessati come in questo caso l'Ucraina. Europol può svolgere in questo contesto un ruolo determinante al fine di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la reciproca collaborazione.

Ho votato pertanto a favore della conclusione di questo accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this as I do not wish for the EU to make agreements on our behalf.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Podporujem tento návrh uznesenia, ktorý sa týka navrhovaného schválenia operačnej a strategickej dohody medzi Europolom a Ukrajinou, ktorá upravuje výmenu informácií vrátane osobných údajov. Europol potrebuje jednoznačne prehĺbiť svoju operačnú spoluprácu s Ukrajinou. Ukrajina je kľúčovým partnerom Európskej únie v rámci Východného partnerstva a bezpečnosť a boj proti trestnej činnosti predstavujú základné požiadavky v záujme úplného dosiahnutia cieľov tohto partnerstva. Hlasoval som preto za.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Uzavretie dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom som podporila. Súhlasím s názorom, že ak chceme prehĺbiť vzťahy s naším najdôležitejším susedom z Východného partnerstva, posilnená bezpečnostná spolupráca je jej základným kameňom. Kooperácia medzi orgánmi Europolu a Ukrajiny bude spočívať najmä vo výmene kľúčových informácií, ktoré môžu mať operačný, strategický, technický alebo aj utajovaný charakter. Konkrétne sa táto výmena môže týkať odborných znalostí, všeobecných situačných správ, výsledkov strategických analýz, či informácií o postupoch vyšetrovania trestnej činnosti. Podľa informácií, ktorými disponuje Európsky parlament, má Ukrajina čoraz dôležitejšie postavenie v boji proti organizovanej trestnej činnosti. Europol je presvedčený, že Ukrajina bude pre EÚ dôležitým partnerom v boji proti špecifickým trestným činom, akými sú obchod s drogami, ekonomická trestná činnosť, obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo. Preto vítam snahy Europolu zapojiť ukrajinské orgány do boja proti medzinárodnej trestnej činnosti a dúfam, že aj táto dohoda priblíži Ukrajinu európskemu postoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ EUROPOL pomaga državam članicam v boju proti organiziranemu kriminalu znotraj EU. Žal pa se razsežnosti organiziranega kriminala ne končajo z mejami EU, zato je za bolj uspešno delovanje nujno potrebno sodelovanje s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami. Skupina Zelenih/ESZ podpira čezmejno sodelovanje med državami v boju proti kriminalu. Omenjeni sporazum se fokusira na Ukrajino, državo blizu meja EU in tudi potencialno kandidatko za članstvo v EU. Zatorej je poglobljeno sodelovanje z Ukrajino z namenom preprečevanja vseh oblik kriminala in terorizma pomembno ter potrebno. Menim, da omenjeno lahko pozitivno vpliva na situacijo in razmere v državi, poleg tega pa lahko prispeva k boljši integraciji Ukrajine z EU.

Pozitivno je tudi to, da strateški sporazumi vključujejo izmenjavo informacij, vendar izključujejo osebne podatke. Poleg tega se lahko aktivnosti s strani EUROPOL-a lahko izvajajo šele takrat, ko to po predhodnem posvetovanju s predstavniki EUROPOL-a potrdi Evropski svet. Če gledam iz širše geopolitične perspektive, bi izboljšanje sodelovanja med EU in Ukrajino poglobilo politični dialog med obema stranema in posledično pozitivno vplivalo na nadaljnjo integracijo na področju človekovih pravic, vladavine prava in temeljnih človekovih pravic. Zaradi navedenega sem glasoval za sprejetje poročila.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Európa musí spolupracovať s partnerskými krajinami v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a iným formám medzinárodnej trestnej činnosti. Ukrajina zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v boji proti kriminálnym aktivitám. Výmena informácií a osobných údajov je v tomto kľúčová.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Štětina (PPE), písemně. ‒ Velmi rád jsem svým hlasem podpořil uzavření strategické a operativní dohody o spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem. EU, členské státy a Ukrajina budou díky dohodě moci mnohem efektivněji předcházet a zároveň bojovat proti organizované trestné činnosti, terorismu a dalším formám mezinárodní trestné činnosti. Spolupráce do budoucna zajistí výměnu odborných znalostí, strategických analýz, sdílení informací o vyšetřovacích postupech či metodách prevence. Díky partnerství bude poskytnuta podpora i při vyšetřování konkrétních případů trestné činnosti. Operativní povaha dohody oběma partnerům umožní sdílet i osobní údaje, jejichž výměna podstatně zvyšuje míru úspěšnosti vzájemné spolupráce. Rád bych připomenul, že uzavření dohody mezi Ukrajinou a Europolem je zároveň splněním jedné z mnoha podmínek pro uvolnění vízového styku mezi EU a Ukrajinou. Ukrajina dostála svým závazkům. Hlasování o vízové liberalizaci se tak doufám uskuteční již velmi brzy. Jako stínový zpravodaj úspěšně schválené dohody o spolupráci Ukrajiny s Eurojustem bych rád znovu vyzdvihl význam spolupráce EU s Ukrajinou. Užší partnerství v oblasti bezpečnosti je dalším silným signálem o postupném sbližování obou stran i v mnoha dalších oblastech.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Der Entschließung des EU-Parlaments zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses des Rates über die Zustimmung zum Abschluss eines Abkommens über operative und strategische Kooperation zwischen der Ukraine und Europol durch das Europäische Polizeiamt (Europol) habe ich nicht zugestimmt.

Dieser Vorschlag betrifft die vorgeschlagene Billigung eines Abkommens zwischen Europol und der Ukraine über operative und strategische Kooperation, das den Austausch von Informationen einschließlich personenbezogener Daten beinhaltet. Solche Informationen könnten Spezialkenntnisse, allgemeine Lageberichte, Ergebnisse strategischer Analysen, Informationen über strafrechtliche Ermittlungsverfahren und über Methoden zur Prävention von Straftaten, die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen sowie die Bereitstellung von Beratung und Unterstützung in einzelnen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren umfassen.

Europol hat mittlerweile einen ganzen bunten Strauß an Befugnissen, die auch die Internetüberwachung durch eine eigene Task Force einschließen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU das Internet überwacht. Motto ist „Fighting cybercrime around the world”. Ich lehne alles ab, was Europol weitere Befugnisse und weiteren Datenzugriff einräumt. Hier wurde eine gute Idee, die der Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten in Bezug auf grenzüberschreitende Straftaten, weit überdehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Postoje jasne operativne potrebe za produbljivanjem suradnje Europola s Ukrajinom u borbi protiv organiziranog kriminala.

Razmjena informacija Europola i ukrajinskih vlasti omogućit će učinkovitije sprječavanje međunarodnog kriminala i terorizma.

Sporazumom se otvaraju i mogućnosti kao što su aktivnosti osposobljavanja i suzbijanja kriminala, što bi bio i snažan korak za Ukrajinu kako bi ona postala ključan partner EU-a u borbi protiv organiziranog kriminala.

Zajedničko nadzorno tijelo Europola dalo je pozitivno mišljenje o sklapanju tog sporazuma o suradnji uzimajući u obzir razinu zaštite podataka u Ukrajini.

Podržavam ovo izvješće jer bi suradnja Europola s Ukrajinom osnažila borbu protiv organiziranog kriminala, a sporazum bi pomogao i nastavku približavanja EU-a i Ukrajine.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola.

Podpiram sklenitev sporazuma med Europolom in Ukrajino, s katerim bomo okrepili operativno in strateško sodelovanje na področju izmenjave informacij. To pa zajema od strokovnega znanja in poročil o splošnem stanju do metod za preprečevanje kriminala ter sodelovanja pri dejavnostih usposabljanja ter svetovanja in podporo pri posameznih kazenskih preiskavah.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem dnes vyslovení souhlasu Evropského parlamentu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem, protože jsem toho názoru, že existuje reálná potřeba užší spolupráce mezi policejními složkami členských států EU a Ukrajinou zejména v oblasti boje proti organizovanému zločinu (drogová, hospodářská kriminalita) či terorismu. Uzavření této dohody považuji také za důležitý prvek ve vztazích EU-Ukrajina zejména s ohledem na dosavadní pozitivní vývoj směrem k zavedení bezvízového režimu mezi EU a Ukrajinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση αφορά την προτεινόμενη έγκριση συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ και της Ουκρανίας, η οποία προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν την εξειδικευμένη γνώση, εκθέσεις για τη γενική κατάσταση, αποτελέσματα στρατηγικών αναλύσεων, πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες διερεύνησης εγκλημάτων και με μεθόδους πρόληψης της εγκληματικότητας, συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης, καθώς και παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε συγκεκριμένες ποινικές έρευνες. Εμείς διαφωνούμε τόσο επί της ουσίας όσο και επί των διαδικαστικών ζητημάτων. Επί της ουσίας, απορρίπτουμε τέτοιου είδους συμφωνίες με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν υψηλά πρότυπα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης η εν λόγω συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ως ενισχυτικό εργαλείο άσκησης πίεσης εναντίον της Ρωσίας. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον ερχόμενο χρόνο, στη βάση του οποίου τέτοιες συμφωνίες θα συζητούνται με περισσότερη διαφάνεια. Οπότε η βιασύνη του Συμβουλίου και της Ευρωπόλ να προωθήσουν τις εν λόγω συμφωνίες κάτω από το παλαιό καθεστώς μας προβληματίζει. Για τους λόγους αυτούς, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η πράξη αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών υπόκεινται είτε σε προσωπική βούληση είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση. Η συμφωνία ούτε ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου, ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ A nemzetközi szervezett bűnözés elleni sikeres fellépés érdekében rendkívüli jelentőséggel bír a harmadik országbeli partnerek bűnüldöző szerveivel megvalósuló információcsere. Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerint Ukrajna egyre fontosabb szerepet tölt be a szervezett bűnözés, valamint a specifikusabb, droggal kapcsolatos vagy gazdasági, illetve az emberkereskedelemmel és -csempészettel, valamint a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni küzdelemben. Az Europol és Ukrajna között megkötendő operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás lehetővé teszi a szükséges információcserét és lehetőséget teremt a bűnmegelőzési tevékenységek és képzések megszervezésére. Az Europolnak egyértelműen szüksége van arra, hogy együttműködését elmélyítse Ukrajnával, ezért a Fidesz-KDNP néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a kezdeményezést.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam, hogy az Európai Parlament adja meg hozzájárulását a Tanács tervezetéhez az Ukrajna hatóságai és az Europol közötti operatív és stratégiai együttműködést szabályozó megállapodáshoz. Ukrajna az EU kulcsfontosságú partnere a Keleti Partnerség, valamint a részlegesen már működő DCFTA alapján megvalósuló szoros együttműködés keretében, ami nem lehet teljes a határon átnyúló bűnüldözés lehetőségeinek kihasználása nélkül, különös tekintettel a két fél között húzódó hosszú közös határszakaszra. Az EP Ukrajnával foglalkozó, a társulási szerződés végrehajtását felügyelő delegációjának alelnökeként rendszeresen szembesülök azzal a jelentős erőfeszítéssel, amelyet az ukrán kormányzat és hatóságok az EU jogrendjéhez való közeledés érdekében tesznek.

Meggyőződésem, hogy az Europol és Ukrajna között most előirányzott megállapodás által megnyitott együttműködési lehetőségek a rendészeti és igazságügyi szervek között érdemben és közvetlenül szolgálják majd az európai polgárok biztonságát, különösen a szervezett bűnözés, ezen belül az illegális áru-, kábítószer- és embercsempészet elleni hatékonyabb fellépés révén. Úgy vélem, az EU részéről az ukrán állampolgárok számára a közeljövőben bevezetendő vízumkönnyítés különösen aktuálissá teszi az ukrán hatóságokkal való együttműködés szorosabbá fűzését.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Uniunea Europeană și-a stabilit în ultimii ani obiectivul de a combate și eradica fenomene negative cum ar fi terorismul, crima organizată transfrontalieră, traficul de arme, de persoane și de droguri, precum și alte activități ilegale. Realizarea acestui obiectiv este sarcina Europol, agenție specializată a Uniunii, al cărei rol a crescut semnificativ în ultima perioadă.

În vederea desfășurării unor activități cât mai eficiente, Europol a încheiat o serie de acorduri de cooperare operațională și strategică cu anumite state cu care Uniunea are relații privilegiate, acorduri pentru înlesnirea colaborării între instituțiile specializate ale ambelor părți, inclusiv schimbul de date personale, în vederea îndeplinirii obiectivului comun.

Ucraina este un partener-cheie al UE în cadrul Parteneriatului estic, care a semnat un parteneriat de asociere și stabilizare cu Uniunea și care a înregistrat progrese importante în privința adoptării legislației europene în toate domeniile. Semnarea acordului de cooperare operațională și strategică între Europol și Ucraina constituie un pas înainte în direcția consolidării cooperării între cele două părți, care va avea o influență pozitivă și asupra facilitării mobilității cetățenilor europeni și ucraineni.

Consider că este vorba despre un acord binevenit, a cărui adoptare va contribui la întărirea relației strategice dintre UE și Ucraina.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté pour la conclusion de cet accord de coopération stratégique et opérationnelle avec l’Ukraine, car celui-ci permettrait de faciliter et d’intensifier la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, qui revêt par définition un caractère international, en plus de contribuer à renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la traite des êtres humains et pour d’autres questions pénales pertinentes. D’après Europol, l’Ukraine joue un rôle de plus en plus important dans la lutte contre la criminalité organisée, plus particulièrement contre la criminalité liée à la drogue et la criminalité économique, contre la traite des êtres humains et les réseaux de passeurs, ainsi que contre les groupes criminels organisés itinérants. L’échange d’informations permettra à l’Union, aux États membres et à l’Ukraine de prévenir la criminalité organisée, le terrorisme et d’autres formes de criminalité internationale et de lutter plus efficacement contre ces phénomènes. Outre l’échange d’informations, l’accord prévoit la possibilité de mener des actions de formation et de prévention de la criminalité.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ The proposal for an agreement on operational and strategic cooperation between Ukraine and Europol outlines the mutual benefits of such an agreement, which would see the intensification of cooperation against organised crime, terrorism, as well as other forms of crime affecting both EU Member States and Ukraine. The proposal aims to accomplish this through the exchange of operational, strategic and technical information, including personal data and classified information. More than ever, we need to work together to combat transnational and digital crime, and this can only be done through intensive cooperation between the EU and third countries. For these reasons, I voted in favour of the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivica Tolić (PPE), napisan. ‒ Podržavam „Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji Ukrajine i Europola”. Postoje jasne operativne potrebe za produbljivanje operativne suradnje Europola s Ukrajinom. Ukrajina je ključni partner Europske unije u okviru Istočnog partnerstva, a sigurnost i borba protiv kriminala predstavljaju važne prioritete za potpuno ostvarenje ciljeva tog partnerstva. Prema podacima Europola, Ukrajina je sve važnija u borbi protiv organiziranog kriminala te specifičnijih kaznenih djela povezanih s drogom, gospodarskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja robe, kao i protiv putujućih skupina koje se bave organiziranim kriminalom. Razmjenom informacija EU-u, državama članicama i Ukrajini omogućit će se učinkovitije sprečavanje i suzbijanje organiziranog kriminala, terorizma i drugih oblika međunarodnog kriminala.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Ovaj prijedlog odnosi se na predloženo odobrenje sklapanja operativnog i strateškog sporazuma između Europola i Ukrajine na temelju kojeg će se omogućiti razmjena informacija koje mogu uključivati stručno znanje, izvješća o općem stanju, rezultate strateške analize, informacije o postupcima kaznene istrage, informacije o metodama sprječavanja kriminala, sudjelovanje u aktivnostima osposobljavanja te pružanje savjeta i podrške u pojedinačnim kaznenim istragama.

Ukrajina je ključni saveznik Europske unije u okviru Istočnog partnerstva, a u skladu s time sve je važniji partner u borbi protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja drogom, gospodarskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja robom. Stoga će ova razmjena informacija učinkovitije omogućiti EU-u, državama članicama i Ukrajini sprječavanje te borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih oblika međunarodnog kriminala.

U vremenima u kojima je to prijeko potrebno, takva suradnja predstavljat će dodatnu i pojačanu sigurnost te zaštitu za sve građane država članica EU-a.

Stoga sam glasovala pozitivno.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Osnutek zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom sem podprla. V skladu s členom 23(2) veljavnega Sklepa Sveta o Europolu (Sklep 2009/371/PNZ) se sporazumi o mednarodnem sodelovanju s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami lahko sklenejo šele, ko jih Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom odobri. Podani predlog se nanaša na predlagano odobritev operativnega in strateškega sporazuma med Europolom in Ukrajino, ki določa izmenjavo informacij, tudi osebnih podatkov.

Po Europolovih podatkih je Ukrajina vse bolj pomembna v boju proti organiziranemu kriminalu, še posebej tistemu, ki je povezan z drogami in gospodarstvom, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem ter mobilnimi (potujočimi) organiziranimi kriminalnimi združbami. Z izmenjavo informacij bodo lahko EU, države članice in Ukrajina učinkoviteje preprečevale organizirani kriminal, terorizem in druge oblike mednarodnega kriminala.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ La propuesta hace referencia a la aprobación de la celebración de un Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol, que prevea el intercambio de información, incluidos datos personales. Y aunque, según Europol, Ucrania ocupa un lugar cada vez más importante en la lucha contra la delincuencia organizada, no deja de ser un país con una relación conflictiva con los derechos humanos; criterio que mi grupo tiene muy en cuenta a la hora de aprobar cualquier Acuerdo de Cooperación. Por otra parte, el Parlamento Europeo ha votado un nuevo Reglamento para Europol que entrará en vigor el próximo año, en el que los Acuerdos de Cooperación se establecerán mediante un procedimiento mucho más transparente que el actual. No hay razones suficientes para aprobar precipitadamente un Acuerdo con un país del que no contamos con las suficientes garantías democráticas y legales. He votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Afin d’améliorer l’efficacité dans la prévention et la lutte contre des formes graves de criminalité, Europol a engagé la procédure de conclusion d'un accord sur la coopération opérationnelle et stratégique avec l’Ukraine. Les termes de la coopération régie par l'accord opérationnel et stratégique prévoient des échanges d'informations qui peuvent comprendre l'expertise, les comptes rendus généraux, les résultats d'analyses stratégiques, les informations sur les procédures d'enquêtes pénales et les informations sur les méthodes de prévention de la criminalité, la participation à des activités de formation, ainsi que la fourniture de conseils et de soutien dans des enquêtes pénales particulières. Par ailleurs, l'accord comporte des dispositions relatives à l'échange de données à caractère personnel. Ceci est inacceptable. En outre, la conclusion de cet accord s’inscrit dans l’optique plus ou moins larvée de l’adhésion potentielle de l’Ukraine à l’Union européenne. J'ai donc logiquement voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Istnieją potrzeby operacyjne, aby Europol pogłębił współpracę operacyjną z Ukrainą. Ukraina jest kluczowym partnerem Unii Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego, a bezpieczeństwo oraz walka z przestępczością stanowią jeden z podstawowych celów współpracy i strategicznych reform na Ukrainie. Dlatego zagłosowałem za przyjęciem porozumienia

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az Europolra vonatkozó jelenlegi tanácsi határozat értelmében az Európai Parlamenttel való konzultációt követően a Tanácsnak kell jóváhagynia a nemzetközi együttműködési megállapodások harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel történő megkötését. Egy ilyen megállapodás operatív, stratégiai, technikai vagy minősített adatok cseréjére vonatkozhat. Az operatív együttműködési megállapodás a személyes adatok cseréjét is magában foglalja. Szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ La propuesta hace referencia a la aprobación de la celebración de un Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol, que prevea el intercambio de información, incluidos datos personales. Y aunque, según Europol, Ucrania ocupa un lugar cada vez más importante en la lucha contra la delincuencia organizada, no deja de ser un país con una relación conflictiva con los derechos humanos; criterio que mi grupo tiene muy en cuenta a la hora de aprobar cualquier Acuerdo de Cooperación. Por otra parte, el Parlamento Europeo ha votado un nuevo Reglamento para Europol que entrará en vigor el próximo año, en el que los Acuerdos de Cooperación se establecerán mediante un procedimiento mucho más transparente que el actual. No hay razones suficientes para aprobar precipitadamente un Acuerdo con un país del que no contamos con las suficientes garantías democráticas y legales. He votado en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I abstained from voting on the Report on the draft Council implementing decision approving the conclusion by the European Police Office (Europol) of the Agreement on Operational and Strategic Cooperation between Ukraine and Europol. The Report states that there is clear operational needs for Europol to deepen its operational cooperation with Ukraine. Beyond the exchange of information, the agreement also opens opportunities such as training and crime prevention activities. I abstained from voting because I believe that the Report contains too many elements that relate to third countries in the immediate neighbourhood.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Esta propuesta hace referencia a la aprobación de un Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre Ucrania y Europol, que prevea el intercambio de información. Siendo este país un socio clave de la Unión en el marco de la Asociación Oriental, cabe estrechar la cooperación con él, ya que la seguridad y la lucha contra la delincuencia son imperativos subyacentes con vistas a la consecución plena de los objetivos de tal Asociación. Este Acuerdo permitirá respaldar y reforzar la lucha contra la delincuencia organizada –que, por definición, es internacional– y contribuirá a intensificar la cooperación internacional en el ámbito de la trata de seres humanos y otras cuestiones penales relevantes. Sabiendo que Ucrania ocupa un lugar cada vez más importante en la lucha contra la delincuencia organizada, he decidido votar a favor de este texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de este Acuerdo por dos motivos clave. El primero, es que entiendo que la Agencia Europol no actúa con la transparencia y las garantías que requiere una institución de este tipo. Particularmente, en los acuerdos con terceros países, no se establecen unos mínimos en cuanto a protección de datos y garantías judiciales, además de no haber claridad en cuanto a las competencias de los diferentes cuerpos y los derechos a los que estaría sujeta una persona investigada o detenida. Por otro lado, que se dé este tipo de Acuerdo con Ucrania no es casual, y obedece a la estrategia de tensionar la relación entre la Unión y Rusia, a la que me opongo, además de ser Ucrania un país con unas instituciones copadas por la extrema derecha desde que se produjo el golpe de Estado en 2014, habiéndose producido un deterioro sustancial en las condiciones de derechos humanos. Por ambas razones, he votado en contra de un Acuerdo policial opaco y sin garantías y, además con un Estado con tan escasas garantías democráticas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor, omdat er binnen Europol duidelijk operationele behoefte is aan een versterkte samenwerking met Oekraïne. Oekraïne is een belangrijke partner van de EU in het kader van het Oostelijk Partnerschap, en veiligheid en de strijd tegen misdaad zijn fundamentele voorwaarden voor de verwezenlijking van de doelstellingen van dit partnerschap.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Europol é uma estrutura que impõe o caminho da Federalização. Desde a sua criação, que a UE lhe atribui competências que atentam contra a soberania dos Estados, desenvolvendo a sua atividade fora do alcance e controlo democrático. Entendemos que a Europol não deve sobrepor-se às polícias nacionais e às suas atividades. Defendemos por isso a cooperação entre as estruturas de segurança interna e externa dos vários países.

E porque esta proposta surge no quadro do recrudescimento das relações da União Europeia com a Rússia, do avanço intimidatório das forças da NATO junta das suas fronteiras, e da existência de um do regime ultranacionalista e fascista na Ucrânia promovido pelos EUA, UE e NATO, votamos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Vorschlag beinhaltet eine strategische und operative Zusammenarbeit und somit auch einen verstärkten Informationsaustausch zwischen Europol und der Ukraine. Einerseits wäre ein solches Abkommen wünschenswert, da aber andererseits bei diesem Abkommen der Austausch personenbezogener Daten nicht ausgeschlossen wird und ich der zentralen Europäisierung der Polizeiarbeit mit Europol kritisch gegenüberstehe, habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol. Nella pratica, abbiamo la necessità che Europol approfondisca la cooperazione operativa con l'Ucraina, che ricopre il ruolo di partner importante dell'Unione europea nel quadro del partenariato orientale, e la sicurezza e la lotta contro la criminalità sono imperativi nel raggiungimento di questo fine.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. ‒ Am votat raportul referitor la acordul dintre Europol și Ucraina. Propunerea Consiliului se referă la aprobarea unui acord operațional și strategic între Europol și Ucraina care prevede schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal. Există necesități operaționale clare ca Europol să își aprofundeze cooperarea operațională cu Ucraina. Ucraina este un partener esențial al Uniunii Europene în cadrul Parteneriatului estic, iar securitatea și lupta împotriva criminalității constituie imperative subiacente pentru a atinge obiectivele acestui parteneriat.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Osobně považuji agenturu Europol za jednu z těch nejdůležitějších pro zajištění bezpečnosti v Evropě. V dnešní propojené Evropě není možné, aby předávání údajů o nebezpečných či potencionálně nebezpečných osobách nefungovalo. Plně proto podporuji tuto dohodu, jelikož díky spolupráci s Ukrajinou získá Europol komplexnější a plnohodnotnější obraz o trestné činnosti v Evropě, což mu umožní rychleji identifikovat a vyhodnocovat bezprostřední hrozby i dlouhodobější trendy ve všech oblastech kriminality. Lepší spolupráce mezi policejními orgány Ukrajiny a Europolu by měla také vést k vytváření kvalitnějších zpravodajských dokumentů, s jejichž pomocí bude možno účinněji chránit bezpečnost evropských občanů a efektivněji bojovat proti terorismu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Dohodu o operačnej a strategickej spolupráci medzi Europolom a Ukrajinou som podporila. Dohoda sa týka efektívnejšej výmeny informácií vrátane osobných údajov a celkového prehĺbenia spolupráce medzi Europolom a Ukrajinou. Keďže Ukrajina je kľúčovým partnerom Európskej únie v rámci Východného partnerstva, myslím si, že nová dohoda prispeje k zlepšeniu situácie v oblasti bezpečnosti a boja proti zločinnosti. Verím, že dohoda a najmä cenné skúsenosti Ukrajiny v boji proti trestnej činnosti budú v súčasnej nestabilnej bezpečnostnej situácii prínosom.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola.

Po Europolovih podatkih je Ukrajina vse bolj pomembna v boju proti organiziranemu kriminalu, še posebej povezanem z drogami in gospodarstvom, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem ter mobilnimi (potujočimi) organiziranimi kriminalnimi združbami. Zato podpiram sklenitev tega Sporazuma o strateškem in operativnem sodelovanju z Ukrajino, saj menim, da bo pripomogel k boju proti organiziranemu kriminalu in prispeval h krepitvi mednarodnega sodelovanja na področju trgovine z ljudmi in drugih večjih kaznivih dejanj.

 

6.2. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0318/2016 - Kostas Chrysogonos)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il seguente dossier riguarda la revoca dell'immunità del deputato francese Jean-François Jalkh, accusato dall'associazione "Maison des potes - maison de l'egalitè" di istigazione pubblica alla discriminazione per motivi di nazionalità, razziali o religiosi. L'accusa fu mossa a seguito di alcune dichiarazioni che Jean-François Jalkh fece in un opuscolo intitolato "Manuale per i consiglieri locali del Front National". Poiché ritengo che sia scorretto e inaccettabile fare affermazioni che implichino qualsiasi tipo di discriminazione, ho deciso di votare a favore della revoca dell'immunità del deputato francese.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria a François Jalkh, puesto que ha sido denunciado en Francia por sus declaraciones discriminatorias y racistas. Las afirmaciones referidas no tienen que ver con su trabajo parlamentario, no son sino la expresión de su deplorable posición ultraderechista. Por lo tanto, he votado a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado por sus incitaciones al racismo y al odio.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – In this case Mr Jalkh, previously the publications director and online editor for Front National, was responsible for the publication and dissemination of a handbook inciting discrimination. The Handbook in question contained guides for Front National local councillors about the need to give priority to French people, for instance in the allocation of social housing.

As Mr Jalkh was not an MEP at the time of publication, and the actions are in no way connected to his role as an MEP now, I voted for the waiver.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour la levée de l'immunité parlementaire de Jean-François Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La demande de levée d’immunité parlementaire du député JF Jalkh ne se justifie que par des motifs partisans, pour les raisons suivantes: le fait que la présente demande de levée d’immunité de M. Jalkh ait été signée le même jour (14 avril 2016) par le ministre français de la justice pour deux affaires impliquant le même parlementaire alors que ces affaires relèvent de faits intervenus à des périodes différentes; le fait qu’il est affirmé que la présente demande de levée d’immunité fait suite à une information judiciaire ouverte au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de M. Jalkh, ce qui est faux, puisqu’il s’agissait d’une plainte contre X; le fait que la présente demande porte sur un élément de programme du Front national qui n’a jamais été contesté par la justice en 44 ans d’existence de ce parti: la préférence nationale.

J’ai donc voté contre cette demande de levée d’immunité qui relève d’une grossière manœuvre partisane.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ Requests for immunity waivers are not the subject of roll-call votes. In the interests of democracy and transparency I would therefore like to confirm that I voted to waive the immunity. My reason for this is straightforward, and completely unconnected to the circumstances of the case or any allegations: immunity does not cover events which occurred before the start of an MEP’s mandate.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Versalio apeliacinio teismo generalinis prokuroras pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Jeano-François Jalkho imunitetą. Jeano-François Jalkho imuniteto atšaukimas susijęs su įtarimais viešai prieš neįvardytą asmenį kursčius nacionalinę, rasinę ar religinę diskriminaciją žodžiu, raštu, naudojant vaizdus arba elektronines visuomenės informavimo priemones. Kadangi kaltinimai yra akivaizdžiai nesusiję su Jeano-François Jalkho, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, todėl nusprendžia atšaukti Jeano-François Jalkho imunitetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem elektronikus közlés révén elkövetett, nemzeti, faji vagy vallási megkülönböztetésre való nyilvános uszítás bűncselekményének feltételezett elkövetésével függ össze. A panasz tárgyát „A Front National helyi önkormányzati képviselőinek kézikönyve” brosúrában – amelynek felelős kiadójaként Jean-François Jalkh volt megjelölve – szereplő kijelentések képezik, amely kijelentések a Front National 2014. március 23-i és 30-i választásokon megválasztandó önkormányzati képviselőinek arra való ösztönzésére vonatkoznak, hogy az új önkormányzati képviselőtestületek első ülésén a szociális lakások kiosztása során javasolják, hogy a francia emberek számára biztosítsanak elsőbbséget („nemzeti elsőbbség”).

Az előző javaslattal természetesen lehet nem egyetérteni, azt határozottan elutasítani, de a megfogalmazást faji megkülönböztetésre való uszításnak tekinteni megítélésem szerint téves, s az illetékes bizottságnak a képviselő zavartalan munkájának biztosítása érdekében a mentelmi jog fenntartását kellett volna javasolnia. Az ezzel ellentétes tartalmú előterjesztésre nemmel szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted to waive the immunity because at the time that the alleged offences took place he was not a sitting MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Fumus persecutionis.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Conformément à la recommandation de la commission des affaires juridiques, j'ai voté en faveur de l'immunité de Monsieur Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Attenendomi alle indicazioni della commissione giuridica ho votato a favore della richiesta di revoca dell'immunità per l'onorevole Jean-François Jalkh. L'onorevole è stato accusato dall'associazione "Maison des potes – Maison de l'égalité" per il presunto reato di istigazione pubblica alla discriminazione per motivi di nazionalità, razziali o religiosi in relazione a dichiarazioni formulate in un opuscolo dal titolo "Manuale per i consiglieri locali del Front National", pubblicate il 19 settembre 2013 e postate sul sito internet ufficiale della federazione del Front National il 30 novembre 2013. La Commissione ha verificato la non sussistenza di alcun nesso fra le dichiarazioni controverse e le funzioni parlamentari di Jean-François Jalkh e non sospettando la presenza di fumus persecutionis ha deciso di revocarne l'immunità.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad tal y como ha sido propuesta por la comisión de JURI. Entiendo que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe y por lo tanto de suspender la inmunidad parlamentaria al Sr. Jalkh. Serán los tribunales pertinentes de su país quienes decidan si ha incurrido en delito o no, pero es nuestra labor suspender la inmunidad para que se pueda juzgar el hecho.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette demande de levée d’immunité s’inscrit dans le cadre d’une poursuite par le procureur de la République de Nanterre de Jean-François Jalkh en tant que directeur de la publication du site frontnational.com. Il avait été publié sur le site Internet de la fédération FN 66 un petit guide pratique du candidat et de l’élu FN préconisant aux conseillers FN de demander la préférence nationale dans les conseils municipaux. Ce guide existait aussi en version papier.

Pour moi, cette demande de levée d’immunité parlementaire relève bel et bien d’un fumus persecutionis pour plusieurs raisons, notamment le fait que la présente demande de levée d’immunité de M. Jalkh ait été signée le même jour (14 avril 2016) par le ministre français de la Justice pour deux affaires impliquant le même parlementaire alors que ces affaires relèvent de faits intervenus à des périodes différentes, mais aussi le fait qu’il soit affirmé que la présente demande de levée d’immunité est consécutive à une information judiciaire ouverte au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de M. Jalkh, ce qui est faux, puisqu’il s’agissait d’une plainte contre X et d’autres raisons. J’ai donc naturellement voté contre et soutenu mon collègue.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ho partecipato alla votazione sulla relazione Chrysogonos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de suspender la inmunidad parlamentaria de Jean-François Jalkh, a la vista del informe elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, que constata que el fiscal del Tribunal de Apelación de Versalles ha solicitado tal suspensión en relación con un presunto delito de incitación a la discriminación nacional, racial o religiosa tras la querella interpuesta contra él por las declaraciones hechas en un opúsculo titulado Petit guide pratique de l'élu municipal Front National (Guía práctica del cargo electo del Frente Nacional), publicado el 19 de septiembre de 2013 y difundido en el sitio web oficial de la federación del Frente Nacional el 30 de noviembre de 2013, que incitaba a los candidatos del Frente Nacional elegidos concejales en las elecciones celebradas el 23 y el 30 de marzo de 2014 a recomendar, desde el primer pleno de los nuevos Ayuntamientos, la defensa de la «prioridad nacional» en materia de atribución de las viviendas sociales, siendo Jean-François Jalkh director de publicaciones del Frente Nacional.

Dado que Jean-François Jalkh no era diputado al Parlamento Europeo en el momento en el que se cometió el presunto delito y dado que los cargos no guardan relación manifiesta con su condición de diputado al Parlamento Europeo, he decidido votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas nusprendė atšaukti Jeano-François Jalkho iš Prancūzijos imunitetą. Šis imuniteto atšaukimas susijęs su ikiteisminiu tyrimu, pradėtu prieš Jeaną-François Jalkhą Nantero apygardos teisme gavus asociacijos „Maisons des Potes – Maison de l’Égalité“ skundą su civilinio ieškinio pareiškimu dėl viešo rasinės ar religinės diskriminacijos kurstymo. Skunde nurodomi 2013 m. rugsėjo 19 d. išleistoje brošiūroje „Į savivaldybės tarybą išrinkto Nacionalinio fronto nario atmintinė“, kuri 2013 m. lapkričio 30 d. pasirodė Nacionalinio fronto federacijos oficialioje interneto svetainėje, įrašyti žodžiai, kuriais skatinami būsimi miesto tarybos nariai iš Nacionalinio fronto, kurie turėjo būti išrinkti 2014 m. kovo 23 d. ir 30 d. vykusiuose rinkimuose, nuo pat pirmo naujų miesto tarybos narių posėdžio rekomenduoti ginti „nacionalinį prioritetą“ socialinio būsto skyrimo klausimu. Jean-François Jalkh tuo metu ėjo Nacionalinio fronto leidinių direktoriaus ir visų federacijos interneto svetainių leidinių direktoriaus pareigas. Jean-François Jalkh nebuvo Europos Parlamento narys, kai buvo įvykdyta veika, ir kaltinimai yra akivaizdžiai nesusiję su Jeano-François Jalkho, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, o yra iš tikrųjų susiję tik su nacionalinio ar regioninio pobūdžio veikla, nes žodžiai buvo skirti kandidatams į miesto tarybos narius, kurie ketino dalyvauti 2014 m. kovo 23–24 d. vietos rinkimuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Strinjam se z zahtevo za odvzem imunitete Jean-Francoisu Jalkhu, ker ob upoštevanju zahteve, ki jo je posredoval francoski minister za pravosodje in državljanske svoboščine v zvezi s sodno preiskavo, ki jo je odredilo okrožno sodišče v Nanterre na podlagi zahtevka združenja Maison des potes – Maison de l’égalité za združitev sodnih postopkov v zvezi z javnim spodbujanjem rasne ali verske diskriminacije. Sam menim, da je takšno javno spodbujanje k rasni ali verski diskriminaciji izredno neprimerno in nevredno človeka na takšne položaju.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Francoisu Jalkhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Cette demande de levée d’immunité parlementaire relève bel et bien d’un fumus persecutionis. On notera d’abord qu’après plus de deux ans d’enquête, la justice prétend encore ignorer que Jean-François Jalkh n’est pas directeur de la publication du site du Front National des Pyrénées orientales.

De plus, il est indispensable de rappeler que cette présente demande de levée d’immunité a été signée le même jour (14 avril 2016) par le ministre français de la justice pour deux affaires impliquant le même parlementaire alors qu’elles relèvent de faits intervenus à des périodes différentes.

Enfin, cette présente demande porte sur un élément de programme du Front national qui n’a jamais été contesté par la justice en 44 ans d’existence de ce parti politique, à savoir la mise en place d’une préférence nationale en faveur de nos compatriotes en matière d’accès au travail, au logement et aux prestations sociales.

J’ai donc voté contre cette demande scandaleuse de levée d’immunité parlementaire.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted to waive the immunity because at the time that the alleged offences took place he was not a sitting MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την αίτηση για άρση της ασυλίας λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει υπόνοια περί απόπειρας να παρεμποδιστεί η βουλευτική δραστηριότητα του Jean-François Jalkh στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά τη μήνυση που άσκησε η Ένωση «Maison des potes – Maison de l’égalité», προτού αυτός εκλεγεί βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh. Καθώς η αίτηση αυτή δεν αφορά διαδικασίες σχετικές με τις δραστηριότητές του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώ πως οφείλουμε να μη σταθούμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the report on the request for waiver of the immunity of Jean-Francois Jalkh and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione perché dall'analisi dei fatti presentati dal procuratore generale presso la Corte di Appello di Versailles si è appreso che la commissione del presunto reato, denunciata dall'associazione "Maison des potes - Maison de l’egalitè", non è avvenuta durante l'esercizio delle funzioni di deputato europeo di Jean-Francois Jalkh e considerando l'inesistenza di un fumus persecutionis nei confronti del deputato, non vi era ragione di mantenere l'immunità.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I support the waiver of the parliamentary immunity of a Member of the European Parliament, Jean-François Jalkh, in connection with a legal action concerning an alleged offence and therefore agree that the report of concerned committee would be communicated immediately to the concerned parties.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria a François Jalkh, puesto que ha sido denunciado en Francia por sus declaraciones discriminatorias y racistas. Las afirmaciones referidas no tienen que ver con su trabajo parlamentario, no son sino la expresión de su deplorable posición ultraderechista. Por lo tanto, he votado a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado por sus incitaciones al racismo y al odio.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ L'immunità parlamentare conferita dall'articolo 8 del protocollo si applica solo alle opinioni espresse dai deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni. Pertanto ho inteso votare favorevolmente alla presente decisione, poiché non essendovi alcun nesso diretto ed evidente tra le dichiarazioni contestate e le funzioni di Jean-Francois Jalkh in quanto deputato al Parlamento europeo, dette dichiarazioni, pronunciate nel contesto di un dibattito politico nazionale, non sono correlate né alla sua attività di deputato al Parlamento europeo né alle politiche dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Popieram wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha. Wobec eurodeputowanego toczy się postępowanie przed francuskim sądem w związku z zarzutami popełnienia przestępstwa. Eurodeputowanemu zostały postawione zarzuty w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle rasowym lub religijnym poprzez słowo. Immunitet nie może stanowić sposobu na uniknięcie odpowiedzialności, szczególnie jeśli zarzuty dotyczą okresu, kiedy osoba nie pełniła funkcji europosła, jak było w tym przypadku. Zarzucane czyny rozciągają skutki w państwie, z którego pochodzi europoseł. W tej kwestii nie ulega wątpliwości, że immunitet ogranicza możliwości sądu francuskiego w egzekwowaniu prawa. Sprawozdawca zaleca zniesienie immunitetu, ja uważam dokładnie tak samo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I am in favour of waiving the immunity of Jean-François Jalkh as this will give the relevant authorities the opportunity to investigate the case in question and ensure justice is done.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. – UKIP voted to waive the immunity because at the time that the alleged offences took place he was not a sitting MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport.

Cette demande de levée d’immunité porte sur la qualité de directeur de publication de Jean-François Jalkh du site d’une fédération du Front National. En l’occurrence, le site encourageait les conseillers municipaux à réclamer des mesures de préférence nationale.

Sur la forme, Jean-François Jalkh était effectivement directeur de la publication du site du Front National – mais pas des sites de ses fédérations. Sur le fond, il s’agit d’une remise en cause d’un élément programmatique, dont le Front National a toujours été le défenseur en 44 ans d’existence de ce parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Τάσσομαι κατά της άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh. Η άρση ασυλίας θα έπρεπε να καλύπτει αποκλειστικά και μόνον πράξεις που εμπίπτουν στα βουλευτικά καθήκοντα. Στην παρούσα έκθεση τα γεγονότα που περιγράφονται ως κατηγορίες δεν έχουν να κάνουν με πραγματικά αδικήματα παρά μόνο με κακόβουλες μηνύσεις εκ μέρους των πολιτικών αντιπάλων, με σκοπό να πλήξουν το κύρος του Ευρωβουλευτή και να παρακωλύσουν το έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ En virtud del artículo 9 del Protocolo n.º 7, los diputados del Parlamento Europeo gozan, en su territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los parlamentarios de su Estado miembro. Remitiéndonos a la Constitución francesa, el artículo 26 nos indica que ningún miembro del Parlamento francés podrá ser procesado, investigado, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones.

Considerando, en primer lugar, que Jean -François Jalkh no era parlamentario europeo en el momento en que se cometió el presunto delito, y, en segundo lugar, que no se encuentra una relación entre su condición de diputado y los cargos que se le imputan, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda que el Parlamento Europeo suspenda la inmunidad parlamentaria de Jean-François Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: la demande de levée d’immunité parlementaire relève d’un fumus persecutionis.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório trata do pedido de levantamento da imunidade de Jean-François Jalkh, apresentado em abril de 2016 pelo Ministro francês da Justiça e das Liberdades, no âmbito do inquérito judicial instaurado contra este deputado, no Tribunal de Primeira Instância de Nanterre.

O pedido está relacionado com um alegado delito de incitamento público à discriminação em função da nacionalidade, raça ou religião. A queixa diz respeito a afirmações constantes duma brochura intitulada “Pequeno guia prático dos vereadores pela Frente Nacional”, publicada em setembro de 2013 e posta em linha em novembro no sítio Internet da federação da Frente Nacional, a qual incentivava os candidatos da Frente Nacional eleitos para o cargo de vereadores a recomendarem, desde a primeira reunião dos novos órgãos autárquicos, que fosse dada prioridade aos cidadãos franceses em matéria de atribuição das habitações sociais.

Jean-François Jalkh era o diretor das publicações da Frente Nacional e tinha o controlo editorial de todos os sítios Internet da federação. A pessoa em causa não era deputado do Parlamento Europeu quando ocorreu o alegado delito. As ações em causa não dizem respeito a opiniões ou votos expressos pelo deputado no exercício das suas funções. Nada faz suspeitar da existência de uma tentativa de obstrução ao trabalho parlamentar de Jean-François Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Τάσσομαι κατά της άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh. Η άρση ασυλίας θα έπρεπε να καλύπτει αποκλειστικά και μόνον πράξεις που εμπίπτουν στα βουλευτικά καθήκοντα. Στην παρούσα έκθεση τα γεγονότα που περιγράφονται ως κατηγορίες δεν έχουν να κάνουν με πραγματικά αδικήματα παρά μόνο με κακόβουλες μηνύσεις εκ μέρους των πολιτικών αντιπάλων, με σκοπό να πλήξουν το κύρος του Ευρωβουλευτή και να παρακωλύσουν το έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The alleged actions do not relate to opinions expressed or votes cast by the Member of the European Parliament in the performance of his duties within the meaning of Article 8 of Protocol No 7 on the Privileges and Immunities of the European Union. I therefore supported the decision to waive the immunity of Jean-François Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für den Antrag auf Aufhebung der Immunität von Jean-François Jalkh (Front National) gestimmt. Das Europäische Parlament kommt damit einer Anfrage der französischen Justiz nach und ebnet den Weg für ein angemessenes, transparentes Verfahren.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I voted in favour of waiving the immunity of Mr Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad tal y como ha sido propuesta por la comisión de JURI. Entiendo que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε υπέρ της άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Ευρωβουλευτή Jean-François Jalkh του Εθνικού Μετώπου (Γαλλία), έτσι ώστε να προχωρήσει η δικαστική έρευνα εναντίον του από τη γαλλική δικαιοσύνη για υποκίνηση συμπεριφορών και πρακτικών ρατσιστικού περιεχομένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour since I have no objections

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za prijedlog odluke Europskog parlamenta o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Francoisu Jalkhu zbog toga što se radi o navodnom kaznenom djelu poticanja na diskriminaciju koje je počinjeno prije nego što je gospodin Jalkh izabran za zastupnika u Europskom parlamentu, te radi toga što optužba nije povezana s funkcijom zastupnika u Europskom parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Konstantínos Chrysogonos sur la demande de levée d'immunité parlementaire de Jean-François Jalkh. Cette procédure est une formalité qui, sans se prononcer sur le fond de l'affaire, vise à permettre aux autorités judiciaires de pouvoir effectuer leur travail d'investigation. L’examen de l’affaire a montré que les faits reprochés à M. Jalkh étaient sans lien avec son mandat parlementaire permettant ainsi la levée de son immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Jurek (ECR), na piśmie. ‒ Zdecydowanie sprzeciwiam się uchyleniu immunitetu posłowi Jean-François Jalkhowi, jako decyzji godzącej wprost w zasady wolności słowa i myśli, uznane również za prawa podstawowe Unii Europejskiej. Zasada preferencji narodowej, czyli priorytetowego traktowania obywateli Republiki Francuskiej w polityce społecznej francuskich samorządów w żadnym wypadku nie stanowi „publicznego nawoływania do nienawiści na tle rasowym lub religijnym poprzez słowo, pismo, obraz lub elektroniczny, publiczny środek komunikacjiˮ. Zarzuty stowarzyszenia „Maisons des potes – Maison de l'égalité” przeciw posłowi Jean-François Jalkhowi mogą być przedmiotem debaty publicznej i decyzji demokratycznych, a nie podstawą do represji sądowych. Gdyby one nastąpiły, stanowiłyby zarówno ograniczenie wolności, jak (w swych konsekwencjach) demokracji i jako takie to właśnie one powinny być przedmiotem potępienia opinii europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté la levée de l’immunité de Jean-François Jalkh car l’accusation portée contre lui n’est pas liée à l’exercice de son mandat. L’affaire qui le concerne en tant que directeur de publication des sites internet du Front national est particulièrement grave, liée à des plaintes déposées contre des déclarations contenues dans une brochure mise en ligne.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Nous sommes ici face à un cas typique de persécution politique. Entachée de plusieurs aspects procéduraux plus que douteux, ignorante des éléments de défense avancés de bonne foi par Jean-François Jalkh, cette demande d’immunité est honteuse, totalement à charge et téléguidée par une justice française digne d’une police politique.

Il est évident que je ne peux cautionner de telles pratiques. À l’instar de l’ensemble de notre groupe, j’ai donc voté contre la demande de levée d’immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria a François Jalkh, puesto que ha sido denunciado en Francia por sus declaraciones discriminatorias y racistas. Las afirmaciones referidas no tienen que ver con su trabajo parlamentario, no son sino la expresión de su deplorable posición ultraderechista. Por lo tanto, he votado a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado por sus incitaciones al racismo y al odio.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu odnosi na navodno kazneno djelo javnog poticanja na diskriminaciju na temelju nacionalnosti, rase ili vjerske pripadnosti u usmenom ili pismenom obliku, što je u okviru francuskog prava kazneno djelo.

Budući da navodna djela nisu povezana s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem zastupnika u Europskom parlamentu pri obnašanju dužnosti u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, podržala sam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Francúzske úrady požiadali o zbavenie imunity poslanca Jeana-Françoisa Jalkha v súvislosti s vyšetrovaním pre verejné podnecovanie k rasovej a náboženskej diskriminácii. Žiadosť je v súlade s rokovacím poriadkom a Protokolom č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, preto som návrh na zbavenie imunity podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh, κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la demande de levée d’immunité de Jean-François Jalkh.

Monsieur Jalkh est inquiété en tant que directeur de la publication du site frontnational.com, en raison d’une publication papier et numérique de la fédération FN 66, antérieure à son élection.

Cette antériorité des faits et l’absence de lien entre sa fonction de Directeur de publication du site national et des publications des fédérations départementales sont très contestables. Par ailleurs, sur le fond, poursuivre un élu qui invite ses pairs à modifier la législation existante est une grave dérive antidémocratique, surtout lorsqu’il s’agit d’une position défendue par le parti depuis sa création.

Cette demande de levée d’immunité parlementaire relève bel et bien d’un fumus persecutionis.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio parere contrario alla richiesta di revoca dell'immunità dell'onorevole Jalkh in quanto ritengo che l'immunità parlamentare non sia un privilegio personale di un deputato bensì una garanzia di indipendenza del Parlamento e dei suoi membri in quanto istituzione super partes. Rimango convinto che in questi casi si debba seguire una linea garantista e di conseguenza continuerò a votare negativamente per questo tipo di relazioni a difesa del ruolo istituzionale conferito da questo Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Palaikau sprendimą atšaukti Jeano-François Jalkho imunitetą. Prancūzijos teisėsaugos institucijoms turi būti sudarytos galimybės apklausti Parlamento narį ir išsiaiškinti visas aplinkybes dėl pareikštų kaltinimų dėl rasinės ir religinės diskriminacijos kurstymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le rapport demande la levée de l'immunité parlementaire du député d'extrême-droite Jean-François Jalkh. En effet Jean-François Jalkh est poursuivi suite à une plainte de l'association «la Maison des potes» pour avoir, dans le «Petit guide pratique de l’élu municipal Front national», incités à privilégier les Français («priorité nationale») dans l’accès au logement social. Les accusations portées ne sont pas, de toute évidence, liées à la fonction de député européen de Jean-François Jalkh puisque les déclarations en question étaient adressées à des candidats à la fonction de conseiller municipal en vue des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Je vote pour la levée de l'immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Cette demande de levée d’immunité parlementaire, concernant Jean-François Jalkh, émane du procureur de la République de Nanterre qui poursuit M. Jalkh, en qualité de directeur de la publication du site frontnational.com, au motif que dans un guide pratique du candidat et de l’élu FN il est demandé aux élus FN de réclamer la préférence nationale dans les conseils municipaux. Ce guide ayant été publié sur le site de la fédération du Front National des Pyrénées-Orientales.

Après deux ans d’enquête, la justice prétend toujours ignorer que M. Jalkh n’est pas le directeur de la publication du site internet de la fédération des Pyrénées-Orientales, ni des publications papiers du Front National. De plus, cette demande de levée d’immunité porte sur un élément du programme du Front National qui n’a jamais été contesté judiciairement depuis l’existence du Front National.

Cette demande relevant d’une certaine persécution des membres et élus du Front National par la justice française, je me suis donc opposée à celle-ci.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa.

No caso em apreço o Procurador Público do Tribunal da Relação de Versalhes solicitou o levantamento da imunidade parlamentar de um deputado ao Parlamento Europeu, Jean-François Jalkh, em conexão com uma ação judicial relativa a um alegado delito. As acusações manifestamente não se relacionam com o cargo de Jean-François Jalkh como deputado ao Parlamento Europeu e dizem antes respeito a atividades de natureza meramente nacional ou regional, dado que as afirmações se dirigiam a eventuais futuros vereadores, tendo em vista as eleições a realizar em 23 e 30 de março de 2014, e se relacionavam com o seu cargo de diretor de publicações da Frente Nacional com controlo editorial sobre todos os sítios Internet da federação. Voto favoravelmente o levantamento da imunidade parlamentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Une plainte a été déposée contre M. Jean-François Jalkh sur base des déclarations contenues dans la brochure du FN intitulée «Petit guide pratique de l’élu municipal Front national», mise en ligne sur le site internet officiel de la fédération du Front national le 30 novembre 2013, dans laquelle les candidats FN élus conseillers municipaux étaient incités à privilégier les Français dans l’accès au logement social. Ce dernier est responsable des propos tenus dans la brochure du FN, en qualité de directeur des publications du Front national et chargé du contrôle éditorial de tous les sites internet de la fédération.

Étant donné que M. Jalkh n’était pas député européen lorsque au moment des faits, que les accusations portées contre lui ne sont pas liées à sa fonction actuelle, vu que les actions en cause ne concernent pas des opinions ou des votes émis par le député au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, j’ai décidé de voter en faveur de sa levée d’immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the request for the waiver of the immunity of Jean-François Jalkh, because I am in agreement with the decision, forwarded on 14 April 2016 by the French Minister of Justice and Liberties, in connection with a judicial inquiry (file No 14142000183) opened against Mr Jean-François Jalkh at the Nanterre Regional Court in response to an application with joinder filed by the ‘Maison des potes – Maison de l’égalité’ association on grounds of public incitement to racial or religious discrimination and announced in plenary on 8 June 2016

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A franciaországi „Maison des potes – Maison de l’égalité” egyesület nemzeti, faji vagy vallási megkülönböztetésre való nyilvános uszítás bűncselekményével vádolta meg Jean-François Jalkh európai parlamenti képviselőt. A versailles-i fellebbviteli bíróság melletti ügyész az ezzel kapcsolatos bírósági eljárással összefüggésben kérte a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését. A panasz tárgyát „A Front National helyi önkormányzati képviselőinek kézikönyve” című, és a Front National szövetség honlapján közzétett brosúrában szereplő kijelentések képezik, a Front National kiadványaiért felelős igazgató pedig Jean-François Jalkh volt, aki szerkesztői ellenőrzést gyakorolt a szövetség valamennyi honlapja tekintetében.

A Jogi Bizottság jelentésében rámutat, hogy a vádak nyilvánvalóan nem Jean-François Jalkh európai parlamenti képviselői, hanem kizárólag a Front National kiadványaiért felelős és a szövetség honlapjai felett szerkesztői ellenőrzéssel rendelkező igazgatói tisztségével kapcsolatosak, és nem áll fenn annak gyanúja, hogy a vizsgálat mögött a képviselő parlamenti munkája akadályozásának szándéka állna. Azt indítványozza ezért, hogy a Parlament függessze föl Jean-François Jalkh mentelmi jogát. Így szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Cette demande de levée d’immunité parlementaire a incontestablement une dimension politique, puisqu’elle fait suite à une procédure à l’encontre du député FN Jean-François Jalkh pour la publication, sur le site local d’une fédération du FN dont il n’était pas directeur de la publication, d’un appel à la préférence nationale. Cette demande ne peut être soutenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Je m'oppose à cette demande de levée d’immunité parlementaire, celle-ci relevant de la persécution, pour les raisons cumulées suivantes:

- le fait qu’après plus de deux ans d’enquête, la Justice prétende encore ignorer que M. Jalkh n’est pas directeur de la publication du site FN 66 ni des ouvrages papier du Front national;

- le fait que la présente demande de levée d’immunité de M. Jalkh ait été signée le même jour (14 avril 2016) par le ministre français de la justice pour deux affaires impliquant le même parlementaire alors que ces affaires relèvent de faits intervenus à des périodes différentes;

- le fait qu’il soit affirmé que la présente demande de levée d’immunité est consécutive à une information judiciaire ouverte au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de M. Jalkh, ce qui est faux, puisqu’il s’agissait d’une plainte contre X;

- le fait que la présente demande porte sur un élément de programme du Front national qui n’a jamais été contesté par la justice en 44 ans d’existence de ce parti.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Támogatom Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztését. A közszereplőket sokszor jogtalanul vádolják a munkájukkal, közleményeikkel kapcsolatban, mégis ezeknek a közleményeknek nem szabad megsérteniük az alapvető értékeket, így például nem adhatnak okot faji vagy vallási alapú megkülönböztetéseknek.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report according to the evaluation made by the JURI Committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh, η οποία έχει σχέση με το φερόμενο αδίκημα της υποκίνησης σε διακρίσεις, φυλετικό μίσος και βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητας μέλους ή μη μέλους συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, φυλής ή θρησκείας, αδίκημα το οποίο προβλέπεται από το γαλλικό δίκαιο, κατόπιν μήνυσης που κατέθεσε η ΄Ενωση «Maison des Potes – Maison de l'égalité» . Για να απολαύει ασυλίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει σχέση μεταξύ της γνώμης που εκφράζεται και των βουλευτικών καθηκόντων. Ωστόσο, ο Jean-François Jalkh δεν ήταν βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν τελέστηκε το φερόμενο αδίκημα, δηλαδή στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου 2013. Παρόλα αυτά, αυτό το φερόμενο ως προσβλητικό υλικό ήταν προσβάσιμο σε οποιονδήποτε το επιθυμούσε στις 23 Ιουνίου και στις 2 Οκτωβρίου 2014. Επομένως, την υπόθεση πρέπει να αναλάβει η δικαιοσύνη της Γαλλικής Δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Engager contre des élus des poursuites sous prétexte qu’ils réclament dans leur programme un changement de la législation existante est une dérive antidémocratique extrêmement dangereuse dans la mesure où elle porte une atteinte particulièrement grave à la liberté d’opinion. Je soutiens évidemment mon collègue Jean-François Jalkh dans cette affaire et vote contre la levée de son immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Jean-Françoisa Jalkha se tereti u okviru tužbe koju je udruga „Maison des potes – Maison de l’égalité” podnijela 22. svibnja 2014. Regionalnom sudu u Nanterreu te je javni tužitelj Žalbenog suda u Versaillesu zatražio ukidanje zastupničkog imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu u vezi s tužbom. Ukidanje imuniteta odnosi se na navodno kazneno djelo javnog poticanja na diskriminaciju na temelju nacionalnosti, rase ili vjerske pripadnosti. Jean-François Jalkh je bio direktor za publikacije stranke Front National s uredničkom odgovornošću za sve internetske stranice stranke u vrijeme objavljivanja brošura na koje se tužba odnosi. Izjave dane u brošuri „Petit guide pratique de l’élu municipal Front national” (Priručnik za lokalne vijećnike u stranci Front National), objavljenoj 19. rujna 2013. i postavljenoj na službenu internetsku stranicu stranke Front National 30. studenoga 2013., kojima se svi članovi stranke Front National izabrani na položaj lokalnog vijećnika na izborima održanima 23. i 30. ožujka 2014. potiču na to da na prvoj sjednici novog lokalnog vijeća izdaju preporuku da se pri dodjeljivanju socijalnih stanova prednost daje francuskim državljanima („priorité nationale”). Optužba očito nije povezana s položajem Jean-Françoisa Jalkha kao zastupnika u Europskom parlamentu, već se odnosi na isključivo nacionalno ili regionalno djelovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O pedido de levantamento da imunidade de Jean-François Jalkh está relacionado com um alegado delito de incitamento público à discriminação em função da nacionalidade, raça ou religião, efetuado oralmente, por escrito, por imagens ou por meio de comunicação ao público através de via eletrónica, por pessoa ou pessoas desconhecidas, delito punido pela legislação francesa. A queixa diz respeito a uma brochura intitulada «Pequeno guia prático dos vereadores pela Frente Nacional», a qual incentivava os candidatos da Frente Nacional eleitos como vereadores nas eleições de 23 e 30 de março de 2014, a recomendarem nos novos órgãos autárquicos, que fosse dada prioridade a cidadãos franceses para atribuição de habitações sociais. Jean-François Jalkh era o diretor das publicações da Frente Nacional e tinha o controlo editorial de todos os sítios Internet da federação. Não era, à data, deputado ao PE. As acusações dizem respeito a atividades de natureza meramente nacional ou regional anteriores a essa condição. Nada faz suspeitar da existência de uma tentativa de obstrução ao trabalho parlamentar de Jean-François Jalkh por via do inquérito judicial instaurado.

Votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted to waive the immunity because at the time that the alleged offences took place he was not a sitting MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ As alegadas ações não dizem respeito a opiniões ou votos expressos pelo deputado ao Parlamento Europeu no exercício das suas funções. O Parlamento Europeu decide proceder ao levantamento da imunidade de Jean-François Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de suspender la inmunidad parlamentaria de Jean-François Jalkh, a la vista del informe elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, que constata que el fiscal del Tribunal de Apelación de Versalles ha solicitado tal suspensión en relación a un presunto delito de incitación a la discriminación nacional, racial o religiosa tras la querella interpuesta contra él por las declaraciones hechas en un opúsculo titulado «Petit guide pratique de l'élu municipal Front national» (Guía práctica del cargo electo del Frente Nacional), publicado el 19 de septiembre de 2013 y difundido en el sitio web oficial de la federación del Frente Nacional el 30 de noviembre de 2013, que incitaba a los candidatos del Frente Nacional elegidos concejales en las elecciones celebradas el 23 y el 30 de marzo de 2014 a recomendar, desde el primer pleno de los nuevos ayuntamientos, la defensa de la «prioridad nacional» en materia de atribución de las viviendas sociales, siendo Jean-François Jalkh director de publicaciones del Frente Nacional.

Dado que Jean-François Jalkh no era diputado al Parlamento Europeo en el momento en el que se cometió el presunto delito y dado que los cargos no guardan relación manifiesta con su condición de diputado al Parlamento Europeo he decidido votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la levée d'immunité de Monsieur Jean-François Jalkh, afin que la justice française puisse effectuer son travail, dans le strict respect des droits de la défense, étant entendu que les déclarations incriminées (demande de privilégier les Français dans l’accès au logement social) n'ont pas de lien direct avec la fonction de député européen de Monsieur Jalkh, puisque les déclarations incriminées concernent des candidats à la fonction de conseiller municipal en vue des élections municipales. Elles sont liées à sa position de directeur des publications du Front national et ne sont, par conséquent, pas motivées par une quelconque volonté de nuire à sa fonction de député européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Bet koks teisėtvarkos institucijų kaltinimas Europos Parlamento nariui turi būti vertinamas rimtai. Negalime leisti, kad Europos Parlamento nario mandatas taptų galimybe vengti atsakomybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad tal y como ha sido propuesta por la comisión de JURI. Entiendo que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria a François Jalkh, puesto que ha sido denunciado en Francia por sus declaraciones discriminatorias y racistas. Las afirmaciones referidas no tienen que ver con su trabajo parlamentario, no son sino la expresión de su deplorable posición ultraderechista. Por lo tanto, he votado a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado por sus incitaciones al racismo y al odio.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of this as this offence took place before he was an MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Podporila som návrh uznesenia EP, ktorým EP zbavuje imunity poslanca EP Jeana-Francoisa Jalkha. Žiadosť o zbavenie imunity podal francúzsky minister spravodlivosti a slobôd v súvislosti so súdnym vyšetrovaním, ktoré sa začalo proti Jeanovi-Francoisovi Jalkhovi na krajskom súde v Nanterre na základe spoločného podania predloženého združením Maison des potes pre verejné podnecovanie k rasovej a náboženskej diskriminácii. Obvinenia preukázateľne nemajú spojitosť s funkciou Jeana-Francoisa Jalkha ako poslanca Európskeho parlamentu a týkajú sa činností, ktoré majú čisto vnútroštátny a regionálny charakter a vyhlásenia boli určené potencionálnym poslancom miestneho zastupiteľstva v súvislosti s komunálnymi voľbami v marci 2014 a s jeho funkciou riaditeľa pre publikačnú činnosť Národného frontu, ktorý vykonával redakčnú kontrolu nad všetkými internetovými stránkami hnutia. Toto jeho konanie nesúviselo s vyjadrenými názormi ani hlasovaním počas výkonu jeho funkcie poslanca Európskeho parlamentu, z tohto dôvodu nebol dôvod na zamietnutie žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Državni tožilec pritožbenega sodišča v Versaillesu zahteva odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Jean-Françoisu Jalkhu v zvezi s sodnim postopkom zaradi domnevnega kaznivega dejanja.

Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jean-Françoisu Jalkhu je povezana z domnevnim kaznivim dejanjem zaradi javnega spodbujanja diskriminacije na podlagi državljanstva, rase ali vere v govorjeni ali pisni obliki ali s pomočjo podob ali javne elektronske korespondence. Tožba se navezuje na izjave iz letaka z naslovom „Priročnik za lokalne svetnike Nacionalne fronte“, izdanega 19. septembra 2013 in objavljenega 30. novembra 2013 na uradni spletni strani federacije Nacionalne fronte, ki je spodbujala kandidate te stranke, izvoljene za lokalne svetnike na volitvah 23. in 30. marca 2014, naj na prvi seji novega lokalnega sveta priporočajo prednostno obravnavo Francozov (t. i. priorité nationale) pri dodeljevanju socialnih stanovanj.

Jean-François Jalkh je bil vodja publikacij pri Nacionalni fronti in je imel uredniški nadzor nad vsemi spletnimi stranmi federacije. Omenjeno obnašanje sem mi zdi za evropskega poslanca nesprejemljivo in tudi sam strogo obsojam spodbujanje sovražnega govora ali diskriminacijo na podlagi vere, spola ali rase. Menim, da je treba francoskim oblastem dati možnost, da obsodijo osebe za omenjeno obnašanje, zato sem glasoval v prid odvzemu imunitete evropskemu poslancu Jean-Françoisu Jalkhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Európsky parlament zbavil imunity Jeana-Françoisa Jalkha na žiadosť francúzskeho ministra spravodlivosti a slobôd v súvislosti so súdnym vyšetrovaním. Jean-François Jalkh čelí obvineniu za vydanie brožúry s názvom Príručka pre poslancov miestnych zastupiteľstiev za Národný front, kde odporúča kandidátom za stranu Národný front vo voľbách pre miestne zastupiteľstvá, aby na prvom zasadnutí nového miestneho zastupiteľstva odporučili uprednostňovať pri prideľovaní sociálneho bývania Francúzov (tzv. priorité nationale).

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Jean-Françoisa Jalkha tereti se u okviru tužbe koju je udruga „Maison des potes – Maison de l’égalité” podnijela 22. svibnja 2014. Regionalnom sudu u Nanterreu (Francuska).

Optužba se odnosi na izjave dane u brošuri „Petit guide pratique de l’élu municipal Front National” (Priručnik za lokalne vijećnike u stranci Front National).

Optužba očito nije povezana s položajem Jean-Françoisa Jalkha kao zastupnika u Europskom parlamentu, nego se isključivo odnosi na nacionalno ili regionalno djelovanje.

Podržavam izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Françoisu Jalkhu jer navodna djela nisu povezana s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem zastupnika u Europskom parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η άρση ασυλίας θα έπρεπε να καλύπτει αποκλειστικά και μόνον πράξεις που εμπίπτουν στα βουλευτικά καθήκοντα. Στην ανά χείρας έκθεση, τα γεγονότα που περιγράφονται για την τεκμηρίωση των κατηγοριών δεν έχουν να κάνουν με πραγματικά αδικήματα αλλά μόνο με κακόβουλες μηνύσεις από πολιτικούς αντιπάλους, με σκοπό να πλήξουν το κύρος του Ευρωβουλευτή και να παρακωλύσουν το έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté positivement sur la demande de levée de l’immunité de Jean-François Jalkh afin que celui-ci puisse se défendre devant la justice de son pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the waiver of the immunity of Jean-Francois Jalkh, who faces two cases of litigation. The first case relates an offence of public incitement of discrimination, hatred and violence, by where Mr Jalkh, the publishing editor of the National Front´s website, posted the interview by where Jean-Marie Le Pen suggested to “put them all in the oven together next time”, when referencing the Jewish people. The second case relates public incitement to discrimination, based on statements Jalkh published in the National Front´s “Handbook for Front National local councillors”, encouraging FN candidates, if elected, to give priority to French people when allocating social housing. As both charges are unrelated to Mr. Jalkh’s work in the EP and do not reflect the opinions of a Member of the EP, I believe that his immunity should be waived.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Francuski ministar pravosuđa i sloboda uputio je Europskom parlamentu zahtjev za ukidanje imuniteta zastupniku Jean-Françoisu Jalkhu zbog sudske istrage u vezi navodnog kaznenog djela javnog poticanja na diskriminaciju na temelju nacionalnosti, rase ili vjerske pripadnosti u usmenom ili pismenom obliku ili korištenju slika ili elektroničkih javnih objava nepoznate osobe ili osoba.

Naime, udruga „Maison des potes – Maison de l’égalité“ podnijela je 22. svibnja 2014. godine tužbu protiv Jalkha koja se odnosi na izjave dane u brošuri stranke Front National objavljenoj 19. rujna 2013. godine s preporukama da se pri dodjeljivanju socijalnih stanova prednost daje francuskim državljanima. Sudska istraga će se pokrenuti protiv Jalkha budući da je on u to vrijeme bio direktor za publikacije te stranke te je imao uredničku odgovornost za sve internetske stranice stranke.

S obzirom da Jalkh tada nije bio zastupnik u Europskom parlamentu te ne postoji sumnja da se ovom tužbom pokušava ometati njegov parlamentarni rad, podržala sam zahtjev za ukidanje imuniteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog sklepa Evropskega parlamenta o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Francoisu Jalkhu sem podprla. Državni tožilec pritožbenega sodišča v Versaillesu zahteva odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Jean-Françoisu Jalkhu v zvezi s sodnim postopkom zaradi domnevnega kaznivega dejanja. Obravnavani v tem obdobju še ni bil evropski poslanec, zato je ta dejavnost regionalno-lokalnega značaja.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad tal y como ha sido propuesta por la comisión de JURI. Entiendo que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Cette demande de levée d’immunité parlementaire relève d’un fumus persecutionis, un parfum de persécution, pour les raisons cumulées suivantes: le fait qu’après plus de deux ans d’enquête, la Justice prétende encore ignorer que M. Jalkh n’est pas directeur de la publication du Site FN 66 ni des ouvrages papier du Front national; le fait que la présente demande de levée d’immunité de M. Jalkh ait été signée le même jour (14 avril 2016) par le ministre français de la justice pour deux affaires impliquant le même parlementaire alors que ces affaires relèvent de faits intervenus à des périodes différentes; le fait qu’il est affirmé que la présente demande de levée d’immunité fait suite à une information judiciaire ouverte au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de M. Jalkh, ce qui est faux, puisqu’il s’agissait d’une plainte contre X; le fait que la présente demande porte sur un élément de programme du Front national qui n’a jamais été contesté par la Justice en 44 ans d’existence de ce parti.

J'apporte donc évidemment tout mon soutien à mon collègue Jean-François Jalkh en m'opposant à la levée de son immunité parlementaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Wniosek francuskiej prokuratury o uchylenie immunitetu parlamentarnego pana Jalkha jest związany z postępowaniem sądowym na temat publicznego podżegania do nienawiści rasowej w filmie „Wywiad z Jean-Marie Le Penˮ, który został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Frontu Narodowego oraz na blogu.

Jest oczywiste, że domniemane przestępstwo jest wyraźnie powiązane z funkcją posła do Parlamentu Europejskiego i wynika z pełnienia funkcji członka Rady Frontu Narodowego. Głosowałem za wnioskiem o uchylenie immunitetu.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem ismeretlen személy ellen szóbeli, írásbeli, képi vagy a nyilvánosságnak szánt elektronikus közlés révén elkövetett, nemzeti, faji vagy vallási megkülönböztetésre való nyilvános uszítás bűncselekményének feltételezett elkövetésével függ össze, amely a francia jog szerinti bűncselekmény. Szavazatommal a frakció álláspontját követtem.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad tal y como ha sido propuesta por la comisión de JURI. Entiendo que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the Report on the request for waiver of the immunity of Jean-François Jalkh. The waiver of the immunity of Jean-François Jalkh was forwarded on 14 April 2016 by the French Minister of Justice and Liberties in connection with a judicial inquiry opened against Mr Jalkh that relates to an alleged offence of public incitement to discrimination on grounds of nationality, race or religion by word of mouth, in written form or by means of images or electronic public communication by a person or persons unknown. I voted in favour because Mr Jalkh was not a Member of the European Parliament when the alleged offence took place and the charges are manifestly unrelated to the position of Jean-François Jalkh as a Member of the European Parliament. Moreover, the alleged actions do not relate to opinions expressed or votes cast by the Member of the European Parliament in the performance of his duties and there is no suspicion of any attempt to obstruct the parliamentary work of Jean-François Jalkh behind the judicial inquiry.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria a François Jalkh, puesto que ha sido denunciado en Francia por sus declaraciones discriminatorias y racistas. Las afirmaciones referidas no tienen que ver con su trabajo parlamentario, no son sino la expresión de su deplorable posición ultraderechista. Por lo tanto, he votado a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado por sus incitaciones al racismo y al odio.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor, omdat Jean-François Jalkh op het tijdstip van de feiten, 19 september respectievelijk 30 november 2013, nog geen lid was van het Europees Parlement, maar de gewraakte inhoud op 23 juni en 2 oktober 2014 nog steeds online toegankelijk was voor eenieder die er kennis van wilde nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. – As acusações manifestamente não se relacionam com o cargo de Jean-François Jalkh como deputado ao Parlamento Europeu e dizem antes respeito a atividades de natureza meramente nacional ou regional. As alegadas ações não dizem respeito a opiniões ou votos expressos pelo deputado ao Parlamento Europeu no exercício das suas funções. Nada faz suspeitar da existência de uma tentativa de obstrução ao trabalho parlamentar de Jean-François Jalkh por detrás do inquérito judicial instaurado na sequência de uma queixa da associação «Maison des potes – Maison de l’égalité», apresentada antes de Jean-François Jalkh ter iniciado funções no Parlamento Europeu. Aprovamos por isso o levantamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne ‒ Obe správy týkajúce sa žiadosti o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Jeana-Francoisa Jalkha som podporila. V oboch prípadoch o zbavenie imunity žiada francúzsky prokurátor kvôli trestnému stíhaniu za údajné verejné podnecovanie diskriminácie a rasovej nenávisti. Keďže ani jeden z týchto prípadov sa netýka parlamentných aktivít pána poslanca Jalkha, nevidím dôvod na to, aby bol v trestnom konaní chránený poslaneckou imunitou. Tá sa totiž na poslancov Európskeho parlamentu vzťahuje iba vtedy, keď sa skutok, za ktorý má byť vedené trestné stíhanie, stal počas trvania poslaneckého mandátu a jasne súvisí s jeho poslaneckými aktivitami.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu, ker obtožbe očitno niso povezane s položajem Jean-Françoisa Jalkha kot poslanca Evropskega parlamenta in se pravzaprav navezujejo na dejavnosti, ki so povsem nacionalnega ali regionalnega značaja.

Prav tako ni suma o tem, da bi šlo pri sodni preiskavi, ki se je začela na podlagi vloženega zahtevka za poskus oviranja parlamentarnega dela Jean-Françoisa Jalkha (fumus persecutionis ), saj je bil zahtevek vložen preden je postal poslanec Evropskega parlamenta.

 

6.3. Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh (A8-0319/2016 - Kostas Chrysogonos)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il seguente dossier riguarda la revoca dell'immunità del deputato francese Jean-François Jalkh, accusato dall'associazione "Bureau national de vigilance contre l'antisemitisme" di istigazione pubblica alla discriminazione, all'odio e alla violenza. L'accusa fu mossa perché Jean-François Jalkh era il direttore responsabile delle pubblicazioni del sito internet del Front National che diffuse un'intervista contenente una frase molto violenta. Considero assolutamente inaccettabili tali dichiarazioni e altrettanto grave il fatto che esse siano state diffuse pubblicamente e per queste ragioni ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria a François Jalkh, puesto que ha sido denunciado en Francia como responsable de la publicación de unas declaraciones de Jean-Marie Le Pen claramente nazifascistas. Jean-François Jalkh era el director de la página web oficial del Front National, que publicó unas declaraciones de Le Pen, que precisamente, también le supusieron la suspensión de su inmunidad parlamentaria.

Teniendo en cuenta que estos hechos no tienen que ver con su trabajo parlamentario, sino que no son sino la expresión de su deplorable posición ultraderechista, he votado a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado por su complicidad y promoción de incitaciones al racismo y al odio.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of the waiver of Mr Jalkh’s parliamentary immunity. This case relates to a similar case for waiver from the last plenary concerning statements by Jean-Marie Le Pen against the Jewish community. The MEP in question in the present case was the publications director and online editor for Front National at the time these statements were made, and was responsible for the uploading and dissemination of content containing statements inciting discrimination, hatred and violence. For these reasons I voted for the waiver.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour la levée de l'immunité parlementaire de Jean-François Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Cette 2e demande de levée d’immunité parlementaire du député JF Jalkh n’est motivée que par des raisons partisanes.

Cette demande est totalement disproportionnée dans la mesure où M. JALKH n’a jamais affirmé vouloir se soustraire à une convocation de la juge d’instruction en cas de levée de son immunité. Une simple convocation ou un simple mandat de comparution aurait suffi.

J’ai donc voté contre cette levée d’immunité injustifiée.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ Requests for immunity waivers are not the subject of roll-call votes. In the interests of democracy and transparency I would therefore like to confirm that I voted to waive the immunity. My reason for this is straightforward, and completely unconnected to the circumstances of the case or any allegations: immunity does not cover events which occurred before the start of an MEP’s mandate.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Paryžiaus apeliacinio teismo generalinis prokuroras pateikė prašymą atšaukti Europos Parlamento nario Jeano-François Jalkho imunitetą. Jeaną-François Jalkhą apkaltino Nacionalinis budrumo biuras, kovojantis su antisemitizmu. Kadangi Jean-François Jalkh nebuvo Europos Parlamento narys, kai buvo įvykdyta veika, be to, kaltinimai akivaizdžiai nesusiję su Jeano-François Jalkho, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis. Todėl pritariu Jeano-François Jalkho imuniteto atšaukimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted to waive the immunity because at the time that the alleged offences took place he was not a sitting MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Fumus persecutionis.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Conformément à la recommandation de la Commission des affaires juridiques, j'ai voté en faveur de l'immunité de Monsieur Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de suspender la inmunidad parlamentaria de Jean-François Jalkh porque está acusado por su cargo de director de publicaciones del sitio internet oficial del Frente Nacional por las declaraciones de Jean-Marie Le Pen, divulgada en el sitio internet "frontnational.com" y posteriormente en el blog "jeanmarielepen.com" el 6 de junio de 2014, en respuesta a la mención, por una participante, del nombre del cantante Patrick Bruel, quien había manifestado que ya no podía actuar en las ciudades que hubieran elegido a un alcalde del Frente Nacional: «No es de extrañar. Mire, la próxima vez los pasaremos por el horno»; considerando que Jean-François Jalkh era el director de publicaciones del sitio internet oficial del Frente Nacional.

Estas declaraciones son una clara incitación al odio y considero oportuno retirarle la inmunidad dado que para que un diputado al Parlamento Europeo esté amparado por la inmunidad, debe haber emitido su opinión en el ejercicio de sus funciones, lo que implica la exigencia de una relación entre la opinión expresada y las funciones parlamentarias. Y dicha relación debe ser directa e imponerse manifiestamente. En este caso no responde a ninguna de estas circunstancias, dado que las acciones fueron anteriores a su cargo como eurodiputado.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Attenendomi alle indicazioni della commissione giuridica ho votato a favore della richiesta di revoca dell'immunità per l'onorevole Jean-François Jalkh. L'onorevole è stato accusato dall'associazione "Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme” per il presunto reato di istigazione pubblica alla discriminazione per motivi di nazionalità, razziali o religiosi in relazione a dichiarazioni rilasciate da Jean-Marie Le Pen durante un'intervista diffusa sul sito internet "frontnational.com", del quale Jalkh era direttore responsabile per le pubblicazioni. La Commissione ha verificato la non sussistenza di alcun nesso fra l'incarico ricoperto in quel periodo e le funzioni parlamentari di Jean-François Jalkh e, non sospettando la presenza di fumus persecutionis, ha deciso di revocarne l'immunità.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad tal y como ha sido propuesta por la comisión de JURI. Entiendo que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe y por lo tanto de suspender la inmunidad parlamentaria al Sr. Jalkh, al igual que en el informe anterior. Serán los tribunales pertinentes de su país quienes decidan si ha incurrido en delito o no, pero es nuestra labor suspender la inmunidad para que se pueda juzgar el hecho.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette autre demande de levée d’immunité concerne des poursuites, par le procureur de la République de Paris, contre Jean-François Jalkh en tant que directeur de la publication du site frontnational.com, notamment à cause d’une interview du 6 juin 2014 de M. Jean-Marie Le Pen, interrogé sur M. Yannick Noah et M. Patrick Bruel, qui était publiée sur son blog hébergé par le site frontnational.com. En raison de son caractère peu conforme à la politique de communication voulue par Mme Marine Le Pen, cette interview a aussitôt été retirée du site et le blog de M. Jean-Marie Le Pen n’a, à la suite de cette affaire, plus été hébergé par le site du FN.

Cette demande de levée d’immunité est une persécution, comme pour la précédente, avec des explications similaires, mais aussi en raison du fait que M. Jalkh n’a jamais affirmé vouloir se soustraire à une convocation de la juge d’instruction ou encore du fait que c’est totalement contraire au principe démocratique fondamental d’égalité des justiciables devant la loi, puisque la demande de levée de l’immunité parlementaire de l’auteur principal de propos incriminés, M. Le Pen, n’est pas du tout justifiée, elle, par la nécessité de délivrer un mandat d’amener. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ho partecipato alla votazione sulla relazione Chrysogonos.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de suspender la inmunidad de Jean-François Jalkh, a la vista del informe elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, que constata que el fiscal del Tribunal de Apelación de París ha solicitado tal suspensión en relación a un presunto delito de incitación a la discriminación, el odio o la violencia contra una persona o un grupo de personas por motivo de su origen o de su pertenencia a una etnia, a una nación, a una raza o a una religión determinada, delito tipificado en el Derecho francés, cuando Jean-François Jalkh no había asumido sus funciones de diputado al Parlamento Europeo y habiendo constatado que los cargos no guardan relación manifiesta con su condición de diputado al Parlamento Europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas nusprendė atšaukti Jeano-François Jalkho iš Prancūzijos imunitetą. Šis imuniteto atšaukimas susijęs su ikiteisminiu tyrimu, pradėtu prieš Jeaną-François Jalkhą Paryžiaus apygardos teisme gavus Nacionalinio budrumo biuro, kovojančio su antisemitizmu (BNVCA), skundą su civilinio ieškinio pareiškimu dėl viešo diskriminacijos kurstymo, neapykantos ar smurto skatinimo. Skunde nurodoma, kad 2014 m. birželio 6 d. interviu, kuris buvo paskelbtas interneto svetainėje frontnational.com, o vėliau tinklaraštyje jeanmarielepen.com, metu Jean-Marie Le Pen, reaguodamas į tai, kad viena dalyvė paminėjo dainininko Patricko Bruelio vardą ir jo žodžius, kad jis nebedainuos miestuose, kuriuose meru bus išrinktas Nacionalinio fronto atstovas, pasakė tokius žodžius: „Tai manęs nestebina. Klausykit, krosnį užkursim kitą kartą“. Tuo metu Jean-François Jalkh ėjo oficialios Nacionalinio fronto interneto svetainės leidybos direktoriaus pareigas. Jean-François Jalkh nebuvo Europos Parlamento narys, kai buvo įvykdyta veika ir kaltinimai yra akivaizdžiai nesusiję su Jeano-François Jalkho, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Strinjam se z zahtevo za odvzem imunitete Jean-Francoisu Jalkhu, ker ob upoštevanju zahteve, ki jo je posredoval francoski minister za pravosodje in državljanske svoboščine v zvezi s sodno preiskavo, ki jo je odredilo okrožno sodišče v Nanterre na podlagi zahtevka združenja Maison des potes – Maison de l’égalité za združitev sodnih postopkov v zvezi z javnim spodbujanjem rasne ali verske diskriminacije. Sam menim, da je takšno javno spodbujanje k rasni ali verski diskriminaciji izredno neprimerno in nevredno človeka na takšne položaju.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Francoisu Jalkhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Lors d’une interview datant du 6 juin 2014 sur son blog, Jean-Marie Le Pen était interrogé sur la promesse de Yannick Noah de quitter la France en cas de victoire de Marine Le Pen aux élections présidentielles et sur le refus de Patrick BRUEL de se produire dans les municipalités gérées par le Front national, avant de conclure: «la prochaine fois, on fera une fournée...».

En raison de son caractère peu conforme à la politique de communication voulue par la Présidente du Front national, cette interview a été aussitôt retirée du site. De plus, le blog de Jean-Marie Le Pen n’a, à la suite de cette affaire, plus été hébergé par le site du Front national. Jean-François Jalkh est poursuivi par le procureur de la République de Paris en tant que directeur de la publication du site. Cette demande est totalement disproportionnée dans la mesure où Jean-François Jalkh n’a jamais affirmé vouloir se soustraire à une convocation de la juge d’instruction en cas de levée de son immunité. Je me suis donc opposé à sa levée d’immunité parlementaire qui relève d'un fumus persecutionis.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted to waive the immunity because at the time that the alleged offences took place he was not a sitting MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την αίτηση για άρση της ασυλίας λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει υπόνοια περί απόπειρας να παρεμποδιστεί η βουλευτική δραστηριότητα του Jean-François Jalkh στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε μετά τη μήνυση που άσκησε η Ένωση «Εθνικό Γραφείο Επαγρύπνησης κατά του Αντισημιτισμού (BNVCA)».

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh. Καθώς η αίτηση αυτή δεν αφορά διαδικασίες σχετικές με τη βουλευτική του δραστηριότητα, θεωρώ πως οφείλουμε να μη σταθούμε εμπόδιο στη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione perché dall'analisi dei fatti presentati dal procuratore generale presso la Corte di Appello di Versailles si è appreso che la commissione del presunto reato, denunciata dall'associazione "Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme(BNCVA)", non è avvenuta durante l'esercizio delle funzioni di deputato europeo di Jean-Francois Jalkh e considerando l'inesistenza di un fumus persecutionis nei confronti del deputato, non vi era ragione di mantenere l'immunità.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I support the waiver of the parliamentary immunity of a Member of the European Parliament, Jean-François Jalkh, in connection with a legal action concerning an alleged offence and therefore agree that the report of concerned committee would be communicated immediately to the concerned parties.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria a François Jalkh, puesto que ha sido denunciado en Francia como responsable de la publicación de unas declaraciones de Jean-Marie Le Pen claramente nazifascistas. Jean-François Jalkh era el director de la página web oficial del Front National, que publicó unas declaraciones de Le Pen, que precisamente, también le supusieron la suspensión de su inmunidad parlamentaria.

Teniendo en cuenta que estos hechos no tienen que ver con su trabajo parlamentario, sino que no son sino la expresión de su deplorable posición ultraderechista, he votado a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado por su complicidad y promoción de incitaciones al racismo y al odio.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ L'immunità parlamentare conferita dall'articolo 8 del protocollo si applica solo alle opinioni espresse dai deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni. Pertanto ho inteso votare favorevolmente alla presente decisione poiché, non essendovi alcun nesso diretto ed evidente tra le dichiarazioni contestate e le funzioni di Jean-Francois Jalkh in quanto deputato al Parlamento europeo, dette dichiarazioni, pronunciate nel contesto di un dibattito politico nazionale, non sono correlate né alla sua attività di deputato al Parlamento europeo né alle politiche dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Popieram wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-François Jalkha. Wobec eurodeputowanego toczy się postępowanie przed francuskim sądem w związku z zarzutami popełnienia przestępstwa. Eurodeputowanemu zastały postawione zarzuty w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle rasowym lub religijnym poprzez słowo. Immunitet nie może stanowić sposobu na uniknięcie odpowiedzialności, szczególnie jeśli zarzuty dotyczą okresu, kiedy osoba nie pełniła funkcji europosła, jak było w tym przypadku. Zarzucane czyny rozciągają skutki w państwie z którego pochodzi europoseł, w tej kwestii nie ulega wątpliwości, że immunitet ogranicza możliwości sądu francuskiego w egzekwowaniu prawa. Sprawozdawca zaleca zniesienie immunitetu, ja uważam dokładnie tak samo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I am in favour of waving the immunity of Jean-François Jalkh as this will give the relevant authorities the opportunity to investigate the case in question and ensure justice is done

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted to waive the immunity because at the time that the alleged offences took place he was not a sitting MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport.

Une interview de Jean-Marie Le Pen du 6 juin 2014 sur son blog hébergé par le site « frontnational.com » portait sur la promesse de M. Yannick Noah de quitter la France en cas de victoire du Front national et sur le refus de M. Patrick Bruel de se produire dans des municipalités Front national.

Sur la forme, la nécessité de délivrer un mandat d’amener est contestable, puisque Monsieur Jalkh n’a jamais affirmé vouloir se soustraire à la justice. En outre, Monsieur Jalkh était effectivement directeur de la publication au moment de la mise en ligne, mais a quitté ces fonctions peu après eu égard à son mandat européen. Enfin, la vidéo litigieuse a été très rapidement retirée du site.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Τάσσομαι κατά της άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh. Η άρση ασυλίας θα έπρεπε να καλύπτει αποκλειστικά και μόνον πράξεις που εμπίπτουν στα βουλευτικά καθήκοντα. Στην παρούσα έκθεση τα γεγονότα που περιγράφονται ως κατηγορίες δεν έχουν να κάνουν με πραγματικά αδικήματα παρά μόνο με κακόβουλες μηνύσεις εκ μέρους των πολιτικών αντιπάλων, με σκοπό να πλήξουν το κύρος του Ευρωβουλευτή και να παρακωλύσουν το έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ En virtud del artículo 9 del Protocolo n.º 7, los diputados del Parlamento Europeo gozan, en su territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los parlamentarios de su Estado miembro. Remitiéndonos a la Constitución francesa, el artículo 26 nos indica que ningún miembro del Parlamento francés podrá ser procesado, investigado, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones.

Considerando, en primer lugar, que Jean -François Jalkh no era parlamentario europeo en el momento en que se cometió el presunto delito, y, en segundo lugar, que no se encuentra una relación entre su condición de diputado y los cargos que se le imputan, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda que el Parlamento Europeo suspenda la inmunidad parlamentaria de Jean-François Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: la demande de levée d’immunité parlementaire relève d’un fumus persecutionis.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório diz respeito ao pedido de levantamento da imunidade parlamentar, pelo Procurador Público do Tribunal da Relação de Paris, do deputado ao Parlamento Europeu Jean-François Jalkh, em conexão com uma ação judicial relativa a um alegado delito de incitamento à discriminação, ao ódio ou à violência contra uma pessoa ou um grupo de pessoas por motivo da sua origem ou da sua pertença ou não pertença a uma etnia, nação, raça ou religião específica, punido pela legislação francesa, acusação levada a cabo pelo Organismo Nacional de Vigilância contra o Antissemitismo (BNVCA), numa queixa apresentada na sequência de declarações de Jean-Marie Le Pen numa entrevista difundida no sítio Internet "frontnational.com" e posteriormente no blogue "jeanmarielepen.com", após a referência por parte de um membro do público ao nome do cantor Patrick Bruel.

As acusações manifestamente não se relacionam com o cargo de Jean-François Jalkh como deputado ao Parlamento Europeu e dizem antes respeito a atividades de natureza meramente nacional ou regional, dado que as afirmações se referem às eleições locais, realizadas em março de 2014, e ao seu cargo de diretor de publicações da Frente Nacional com controlo editorial sobre todos os sítios Internet da federação. Votámos favoravelmente o levantamento da imunidade parlamentar.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Τάσσομαι κατά της άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh. Η άρση ασυλίας θα έπρεπε να καλύπτει αποκλειστικά και μόνον πράξεις που εμπίπτουν στα βουλευτικά καθήκοντα. Στην παρούσα έκθεση τα γεγονότα που περιγράφονται ως κατηγορίες δεν έχουν να κάνουν με πραγματικά αδικήματα παρά μόνο με κακόβουλες μηνύσεις εκ μέρους των πολιτικών αντιπάλων, με σκοπό να πλήξουν το κύρος του Ευρωβουλευτή και να παρακωλύσουν το έργο του.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The charges are manifestly unrelated to the position of Jean-François Jalkh as a Member of the European Parliament and concern instead activities of a purely national or regional nature, given that the statements related to the local elections in France held on 23 and 30 March 2014 and to his position as the Front National’s publications director with editorial control over the federation’s websites. I therefore supported the decision to waive the immunity of Jean-François Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für den Antrag auf Aufhebung der Immunität von Jean-François Jalkh (Front National) gestimmt. Das Europäische Parlament kommt damit einer Anfrage der französischen Justiz nach und ebnet den Weg für ein angemessenes, transparentes Verfahren.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of waiving the immunity of Mr Jalkh.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ J’ai voté contre les deux demandes de levée d’immunité concernant mon collègue Jean-François Jalkh. Elles relèvent en effet de l’habituel deux poids deux mesures appliqué par cette assemblée, prompte à protéger les députés « eurobéats » et à livrer à la (in)justice de leur pays les autres.

Même si le Parlement prétend ne pas juger sur le fond, il ne cesse de le faire, notamment dans les cas de prétendus délits liés à l’expression politique. Quant à la « forme » qu’il prétend respecter, il a été très loin dans le reniement, avec le cas de M. Jalkh en ignorant le fait qu’une des demandes de levée d’immunité était déposée dans le but exprès de délivrer un mandat d’amener. Or, en matière de délit de presse, ce dernier n’est pas licite en France.

Enfin, autoriser la persécution d’un député européen au motif qu’au moment des faits il n’était pas encore élu au Parlement, est une argutie d’une rare hypocrisie: c’est bien la volonté de gêner le député dans son activité parlementaire et sa réputation qui motive nombre de poursuites, notamment en France.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad tal y como ha sido propuesta por la comisión de JURI. Entiendo que no hay posibilidad de utilizar la suspensión para iniciar una persecución de corte político.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε υπέρ της άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Ευρωβουλευτή Jean-François Jalkh του Εθνικού Μετώπου (Γαλλία), έτσι ώστε να προχωρήσει η δικαστική έρευνα εναντίον του από τη γαλλική δικαιοσύνη για υποκίνηση συμπεριφορών και πρακτικών ρατσιστικού και αντισημιτικού περιεχομένου.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I have voted in favour since I have no objections

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za prijedlog odluke Europskog parlamenta o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Francoisu Jalkhu jer je riječ o tužbi za navodno kazneno djelo poticanja na diskriminaciju koje se dogodilo prije nego što je gospodin Jalkh preuzeo dužnost zastupnika u Europskom parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté la levée de l’immunité de Jean-François Jalkh car l’accusation portée contre lui n’est en aucun cas liée à l’exercice de son mandat. L’affaire qui le concerne en tant que directeur de publication des sites internet du Front national est particulièrement grave, liée à des plaintes déposées contre la vidéo de Monsieur Le Pen appelant à une «fournée» pour des personnalités.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Lors d’une interview du 6 juin 2014 sur son blog hébergé par le site frontnational.com, M. Jean-Marie Le Pen était interrogé sur la promesse de M. Yannick Noah de quitter la France en cas de victoire du Front national, et sur le refus de M. Patrick Bruel de se produire dans des municipalités FN. Et de conclure: «la prochaine fois, on fera une fournée...».

Par son caractère peu conforme à la politique de communication voulue par la nouvelle présidente du FN Mme Marine Le Pen, cette interview a été retirée du site. Au surplus, le blog de Jean-Marie Le Pen n’a, à la suite de cette affaire, plus été hébergé par le site du Front national. Jean-François Jalkh est poursuivi par le procureur de la République de Paris en tant que directeur de la publication du site frontnational.com. Cette demande est disproportionnée, dans la mesure où M. Jalkh n’a jamais affirmé vouloir se soustraire à une convocation de la juge d’instruction en cas de levée de son immunité. Une simple convocation ou un simple mandat de comparution aurait suffi. Je me suis donc opposé à sa levée d’immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de la suspensión de la inmunidad parlamentaria a François Jalkh, puesto que ha sido denunciado en Francia como responsable de la publicación de unas declaraciones de Jean-Marie Le Pen claramente nazifascistas. Jean-François Jalkh era el director de la página web oficial del Front National, que publicó unas declaraciones de Le Pen, que precisamente, también le supusieron la suspensión de su inmunidad parlamentaria.

Teniendo en cuenta que estos hechos no tienen que ver con su trabajo parlamentario, sino que no son sino la expresión de su deplorable posición ultraderechista, he votado a favor del levantamiento de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado por su complicidad y promoción de incitaciones al racismo y al odio.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Javni tužitelj Žalbenog suda u Parizu zatražio je ukidanje parlamentarnog imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Jean-Françoisu Jalkhu u vezi s tužbom za navodno kazneno djelo poticanja na diskriminaciju, mržnju ili nasilje prema osobi ili skupini osoba na osnovi porijekla ili pripadnosti ili nepripadnosti određenoj etničkoj skupini, naciji, rasi ili religiji, djelom kažnjivim prema francuskom zakonu.

Ova optužba nije povezana s položajem Jean-Françoisa Jalkha kao zastupnika u Europskom parlamentu, već se odnosi na isključivo nacionalno ili regionalno djelovanje, obzirom na to da su izjave bile povezane s lokalnim izborima održanima u Francuskoj 23. i 30. ožujka 2014. i s njegovim položajem direktora za publikacije u stranci Front National odgovornog za internetske stranice. Zbog svega navedenog podržala sam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Francúzske úrady požiadali o zbavenie imunity poslanca Jeana-Françoisa Jalkha v súvislosti s jeho vyšetrovaním z údajného spáchania trestného činu podnecovania k diskriminácii, nenávisti alebo násiliu voči osobe alebo skupine osôb na základe pôvodu alebo príslušnosti k určitej etnickej skupine, rase, národu či náboženstvu, ktorého sa mal dopustiť podľa francúzskeho práva. Žiadosť je v súlade s rokovacím poriadkom a Protokolom č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, preto som návrh na zbavenie imunity podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh, κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la levée d’immunité de Jean-François Jalkh.

Monsieur Jalkh est inquiété en tant que Directeur de la publication du site frontnational.com, en raison d’une publication hébergée sur ce site, bien que cette dernière ait été retirée dans la journée même de son hébergement, et que ces faits soient antérieurs à son élection.

Cette antériorité des faits, le fait que le procureur de Paris motive sa demande de levée de l’immunité par la nécessité de délivrer un mandat d’amener (demande disproportionnée, contraire à la procédure en cas de délit de presse), ainsi que le fait qu’il n’y ait qu’une plainte contre X traitée comme une plainte contre Monsieur Jalkh, démontrent que cette demande de levée d’immunité parlementaire relève bel et bien d’un fumus persecutionis.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio parere contrario alla richiesta di revoca dell'immunità dell'onorevole Jalkh in quanto ritengo che l'immunità parlamentare non sia un privilegio personale di un deputato bensì una garanzia di indipendenza del Parlamento e dei suoi membri in quanto istituzione super partes. Rimango convinto che in questi casi si debba seguire una linea garantista e di conseguenza continuerò a votare negativamente per questo tipo di relazioni a difesa del ruolo istituzionale conferito da questo Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Palaikau sprendimą atšaukti Jeano-François Jalkho imunitetą. Prancūzijos teisėsaugos institucijoms turi būti sudarytos galimybės apklausti Parlamento narį ir išsiaiškinti visas aplinkybes dėl pareikštų kaltinimų dėl rasinės ir religinės diskriminacijos kurstymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le rapport demande la levée de l'immunité parlementaire du député d'extrême-droite Jean-François Jalkh. En effet Jean-François Jalkh est poursuivi suite à une plainte du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) en août 2014. La plainte porte sur des déclarations faites par Jean-Marie Le Pen à l’occasion d’une interview diffusée sur le site internet "frontnational.com", au cours de laquelle il aurait dit au sujet Patrick Bruel: « Ça ne m’étonne pas. Écoutez, on en fera une fournée la prochaine fois ».

Considérant que Jean-François Jalkh était le directeur des publications du site internet officiel du Front national il peut être tenu responsable des propos diffusé sur ce site. Étant donné que les accusations ne sont pas en lien avec son mandat de député européen mais à sa position de directeur des publications du Front national chargé du contrôle éditorial de tous les sites internet de la fédération, je vote pour la levée de l'immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Cette demande de levée d’immunité parlementaire concernant Jean-François Jalkh, émane du procureur de la République de Paris qui poursuit M. Jalkh, en qualité de directeur de la publication du site frontnational.com, au motif qu’il a été publié en juin 2014 une interview de Jean-Marie LE PEN durant laquelle il a prononcé le mot « fournée ».

Le procureur de Paris justifie cette demande de levée d’immunité par la nécessité de délivrer un mandat d’amener. Ceci est disproportionné puisque J-F. Jalkh n’a jamais déclaré vouloir se soustraire à une convocation de la juge d’instruction en cas de levée de son immunité.

Cette demande relevant d’une certaine persécution des membres et élus du Front National par la justice française, je me suis donc opposée à celle-ci.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A defesa da independência do mandato do Deputado Europeu é da competência do Parlamento Europeu e essa independência não pode ser posta em causa.

No caso em apreço o pedido de levantamento da imunidade de Jean-François Jalkh, foi apresentado em 14 de abril de 2016 pelo Ministro francês da Justiça e das Liberdades, no âmbito de um inquérito judicial (processo n.º 1422400530) instaurado contra Jean-François Jalkh, no Tribunal da Comarca de Paris, na sequência de uma queixa com constituição de parte civil apresentada pela associação Organismo Nacional de Vigilância contra o Antissemitismo (BNVCA), por incitamento público à discriminação, ao ódio ou à violência, o qual foi comunicado em sessão plenária em 8 de junho de 2016. As alegadas ações não dizem respeito a opiniões ou votos expressos pelo deputado ao Parlamento Europeu no exercício das funções, na aceção do artigo 8.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia. Voto favoravelmente a presente proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le ministre de la justice français a demandé la levée de l’immunité parlementaire de M. J-Fr. Jalkh en qualité de directeur des publications du site internet officiel du Front national, suite à une plainte du «Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA)», en raison des déclarations de Jean-Marie Le Pen prononcées lors d’une interview au cours de laquelle il aurait tenu les propos d’incitation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence.

L’article 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’UE stipule que les membres du PE bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État et l’article 8 du protocole n° 7 notifie que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis pour des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Comme monsieur Jean-François Jalkh n’avait pas pris ses fonctions de député au PE au moment des faits et que les accusations portées ne sont pas liées à sa fonction de député européen mais se rapportent à des activités d’une nature purement nationale ou régionale, j’ai décidé de voter en faveur de la levée d’immunité de l’intéressé.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the request for waiver of the immunity of Jean-François Jalkh, because I am in agreement with the decision, forwarded on 14 April 2016 by the French Minister of Justice and Liberties, in connection with a judicial inquiry (file No 1422400530) opened against Mr Jean-François Jalkh at the Paris District Court in response to an application with joinder filed by the Association ‘National Office for Vigilance against Anti-Semitism (BNVCA)’ on grounds of public incitement to discrimination, hatred or violence and announced in plenary on 8 June 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A franciaországi „Antiszemitizmust Figyelő Nemzeti Iroda Egyesület (BNVCA)” szervezet kérelmére megkülönböztetésre, gyűlöletre vagy erőszakra való nyilvános uszítás miatt vizsgálat indult a párizsi kerületi bíróság előtt Jean-François Jalkh európai parlamenti képviselővel szemben. A párizsi fellebbviteli bíróság melletti ügyész a vizsgálattal összefüggésben kérte Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztését.

A panasz Jean-Marie Le Pennek a "frontnational.com" honlapján közzétett interjúban foglalt kijelentéseivel kapcsolatos, a Front National hivatalos honlapjának a kiadásért felelős igazgatója pedig Jean-François Jalkh volt. A Jogi Bizottság jelentésének megállapítása szerint a vádak nyilvánvalóan nem Jean-François Jalkh európai parlamenti képviselői, hanem kizárólag a Front National kiadványaiért felelős és a szövetség honlapjai felett szerkesztői ellenőrzéssel rendelkező igazgatói tisztségével kapcsolatosak, ezért azt indítványozza, hogy a Parlament függessze föl Jean-François Jalkh mentelmi jogát. Így szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Cette seconde demande de levée d'immunité, pour une publication sur le site internet du Front National des propos de son président d'honneur, relèvent à l'évidence d'un motif politique, qui n'est pas une cause valable de levée d'immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Je m'oppose à cette demande de levée d’immunité parlementaire, celle-ci relevant de la persécution, pour les raisons cumulées suivantes:

- le fait qu’après plus de deux ans d’enquête, la Justice prétende encore ignorer que M. Jalkh n’est pas directeur de la publication du site FN 66 ni des ouvrages papier du Front national;

- le fait que la présente demande de levée d’immunité de M. Jalkh ait été signée le même jour (14 avril 2016) par le ministre français de la justice pour deux affaires impliquant le même parlementaire alors que ces affaires relèvent de faits intervenus à des périodes différentes;

- le fait qu’il soit affirmé que la présente demande de levée d’immunité est consécutive à une information judiciaire ouverte au parquet du tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de M. Jalkh, ce qui est faux, puisqu’il s’agissait d’une plainte contre X;

- le fait que la présente demande porte sur un élément de programme du Front national qui n’a jamais été contesté par la justice en 44 ans d’existence de ce parti.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Támogatom Jean-François Jalkh mentelmi jogának felfüggesztését. A közszereplőket sokszor jogtalanul vádolják a munkájukkal, közleményeikkel kapcsolatban, mégis ezeknek a közleményeknek nem szabad megsérteniük az alapvető értékeket, így például nem adhatnak okot faji vagy vallási alapú megkülönböztetéseknek.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report according to the evaluation made by the JURI Committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της άρσης της ασυλίας του Jean-François Jalkh, η οποία έχει σχέση με το φερόμενο αδίκημα της υποκίνησης σε διακρίσεις, φυλετικό μίσος και βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων λόγω της καταγωγής τους ή της ιδιότητας μέλους ή μη μέλους συγκεκριμένης εθνοτικής ομάδας, φυλής ή θρησκείας, αδίκημα το οποίο προβλέπεται από το γαλλικό δίκαιο, μετά από σχετική μήνυση που κατέθεσε η Ένωση «Εθνικό Γραφείο Επαγρύπνησης κατά του Αντισημιτισμού (BNVCA)». Για να απολαύει ασυλίας ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του κατά την άσκηση των καθηκόντων του και, συνεπώς, απαιτείται να υπάρχει σχέση μεταξύ της γνώμης που εκφράζεται και των βουλευτικών καθηκόντων. Ωστόσο, οι κατηγορίες αυτές δεν σχετίζονται με την ιδιότητα του Jean-François Jalkh ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντιθέτως αφορούν δραστηριότητες αμιγώς εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα, δεδομένου ότι οι δηλώσεις αφορούσαν τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης στη Γαλλία, που διεξήχθησαν την Κυριακή 23 και Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, και την ιδιότητά του ως διευθυντή εκδόσε