Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (valittuna)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Asiakirjaa ei ole saatavilla kielellänne. Voitte tutustua toiseen kieliversioon, joka on valittavissa esitettyjen kielten joukosta.

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Rozpravy
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Konštruktívna kritika Európskej únie je pre jej správne fungovanie veľmi dôležitá. To nikto nespochybňuje. Aj vďaka nej je Európska únia úspešným projektom, ktorý pomohol zaistiť viac ako 70 rokov mierového spolužitia v Európe. Stále je čo zlepšovať, no dôležitým meradlom je aj prevládajúci záujem ďalších krajín s cieľom zapojiť sa. Objektívnu kritiku si však nemožno zamieňať s otvorenými lžami a propagandou, ktorým sú EÚ, jej liberálno-demokratické zriadenie a aj samotné členské štáty vystavované. Rusko je kľúčovým globálnym aktérom. Naším spoločným záujmom by mal byť boj proti radikalizácii a zverstvám, ktoré v súčasnosti predstavuje najmä Dá‘iš. Namiesto spolupráce sme však z jeho strany svedkami rôznorodých snáh o oslabovanie európskej súdržnosti. Deje sa tak napríklad prostredníctvom finančnej podpory populistických a extrémne pravicových strán a hnutí v jednotlivých štátoch. Súčasťou tejto agendy je aj prezentovanie rôznych aspektov nedemokratického zriadenia a štátov ako silnejších, než v skutočnosti sú. Podnecovanie k nenávisti, obmedzovaniu práv niektorých skupín obyvateľstva či k násiliu nemôže byť považované za slobodu prejavu. Obrana voči takémuto konaniu, či už na sociálnych sieťach, ale aj v reálnom živote, musí byť naším prvoradým cieľom.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö