Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 23. november 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 7.Emissioner af visse luftforurenende stoffer (forhandling)
 8.Resultatet af COP 22 i Marrakesh (forhandling)
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Afstemningstid
  10.1.Parlamentets mødekalender - 2018
  10.2.Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den påtænkte aftale mellem Canada og Den Europæiske Union om en samlet økonomi- og handelsaftale (CETA) (B8-1220/2016) (afstemning)
  10.3.Emissioner af visse luftforurenende stoffer (A8-0249/2015 - Julie Girling) (afstemning)
  10.4.Færdiggørelse af Basel III (B8-1226/2016) (afstemning)
  10.5.Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (afstemning)
  10.6.EU’s strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (afstemning)
  10.7.Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (afstemning)
  10.8.Indsigelse jf. artikel 106: fornyelse af godkendelsen af det aktive stof bentazon (B8-1228/2016) (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
  11.1.Parlamentets mødekalender - 2018
  11.2.Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den påtænkte aftale mellem Canada og Den Europæiske Union om en samlet økonomi- og handelsaftale (CETA) (B8-1220/2016)
  11.3.Emissioner af visse luftforurenende stoffer (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Færdiggørelse af Basel III (B8-1226/2016)
  11.5.Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.EU’s strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Tegnsprog og professionelle tegnsprogstolke (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Indsigelse jf. artikel 106: fornyelse af godkendelsen af det aktive stof bentazon (B8-1228/2016)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (forhandling)
 15.Makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (forhandling)
 16.På vej mod et endeligt momssystem og bekæmpelse af momssvig (forhandling)
 17.Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning) (forhandling)
 18.EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (forhandling)
 19.Nye muligheder for små transportvirksomheder (forhandling)
 20.Internationale luftfartsaftaler (forhandling)
 21.Europæisk energisikkerhed (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2616 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (8731 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik