Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (συζήτηση)
 8.Αποτελέσματα της COP 22 στο Μαρακές (συζήτηση)
 9.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018
  10.2.Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1220/2016) (ψηφοφορία)
  10.3.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (A8-0249/2015 - Julie Girling) (ψηφοφορία)
  10.4.Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (B8-1226/2016) (ψηφοφορία)
  10.5.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (ψηφοφορία)
  10.6.Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (ψηφοφορία)
  10.7.Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (ψηφοφορία)
  10.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone (B8-1228/2016) (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
  11.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018
  11.2.Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B8-1220/2016)
  11.3.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (B8-1226/2016)
  11.5.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone (B8-1228/2016)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (συζήτηση)
 15.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία (συζήτηση)
 16.Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (συζήτηση)
 17.Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (συζήτηση)
 18.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (συζήτηση)
 19.Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις (συζήτηση)
 20.Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)
 21.Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2616 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (8731 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου