Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 23. november 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 7.Teatavate õhusaasteainete heitkogused (arutelu)
 8.Marrakeshis toimunud kliimakonverentsi COP 22 tulemused (arutelu)
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Hääletused
  10.1.Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava
  10.2.Euroopa Kohtu arvamus Kanada ja Euroopa Liidu vahelist laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut (CETA) käsitleva kavandatava kokkuleppe kokkusobivuse kohta aluslepingutega (B8-1220/2016) (hääletus)
  10.3.Teatavate õhusaasteainete heitkogused (A8-0249/2015 - Julie Girling) (hääletus)
  10.4.Basel III vormistamine (B8-1226/2016) (hääletus)
  10.5.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (hääletus)
  10.6.ELi strateegiline kommunikatsioon vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (hääletus)
  10.7.Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (hääletus)
  10.8.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Toimeaine bentasooni heakskiidu pikendamine (B8-1228/2016) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava
  11.2.Euroopa Kohtu arvamus Kanada ja Euroopa Liidu vahelist laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut (CETA) käsitleva kavandatava kokkuleppe kokkusobivuse kohta aluslepingutega (B8-1220/2016)
  11.3.Teatavate õhusaasteainete heitkogused (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Basel III vormistamine (B8-1226/2016)
  11.5.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.ELi strateegiline kommunikatsioon vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Toimeaine bentasooni heakskiidu pikendamine (B8-1228/2016)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (arutelu)
 15.Makromajandusliku finantsabi andmine Jordaaniale (arutelu)
 16.Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus (arutelu)
 17.Tööandjapensioni kogumisasutuste tegevus ja järelevalve (uuesti sõnastatud) (arutelu)
 18.ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (arutelu)
 19.Väikeste transpordiettevõtjate uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid (arutelu)
 20.Rahvusvahelised lennunduslepingud (arutelu)
 21.Euroopa energiajulgeolek (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2616 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (8731 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika