Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 23. marraskuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 7.Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt (keskustelu)
 8.Marrakeshin COP22-kokouksen tulokset (keskustelu)
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Äänestykset
  10.1.Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018
  10.2.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (B8-1220/2016) (äänestys)
  10.3.Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt (A8-0249/2015 - Julie Girling) (äänestys)
  10.4.Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen (B8-1226/2016) (äänestys)
  10.5.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (äänestys)
  10.6.EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (äänestys)
  10.7.Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (äänestys)
  10.8.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen (B8-1228/2016) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Parlamentin istuntokalenteri vuodeksi 2018
  11.2.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (B8-1220/2016)
  11.3.Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Basel III -sopimuksen loppuun saattaminen (B8-1226/2016)
  11.5.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.EU:n strateginen viestintä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Viittomakieli ja koulutetut viittomakielen tulkit (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tehoaineen bentatsoni hyväksynnän uusiminen (B8-1228/2016)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.EU:n liittyminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (keskustelu)
 15.Makrotaloudellinen lisärahoitusapu Jordanialle (keskustelu)
 16.Kohti lopullista alv-järjestelmää ja alv-petosten torjuminen (keskustelu)
 17.Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta (keskustelu)
 18.EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (keskustelu)
 19.Pienten liikennealan yritysten uudet mahdollisuudet (keskustelu)
 20.Kansainväliset ilmailusopimukset (keskustelu)
 21.Euroopan energiaturvallisuus (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2616 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (8731 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö