Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokola)
 5.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 6.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 7.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (diskusijos)
 8.COP 22 konferencijos Marakeše rezultatai (diskusijos)
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.2018 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
  10.2.Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) suderinamas su Sutarčių nuostatomis (B8-1220/2016) (balsavimas)
  10.3.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (A8-0249/2015 - Julie Girling) (balsavimas)
  10.4.Susitarimo „Bazelis III“ galutinis patvirtinimas (B8-1226/2016) (balsavimas)
  10.5.Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (balsavimas)
  10.6.ES strateginė komunikacija, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (balsavimas)
  10.7.Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (balsavimas)
  10.8.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti veikliąją medžiagą benzatoną atnaujinimas (B8-1228/2016) (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
  11.1.2018 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius
  11.2.Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) suderinamas su Sutarčių nuostatomis (B8-1220/2016)
  11.3.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Susitarimo „Bazelis III“ galutinis patvirtinimas (B8-1226/2016)
  11.5.Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.ES strateginė komunikacija, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti veikliąją medžiagą benzatoną atnaujinimas (B8-1228/2016)
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (diskusijos)
 15.Makrofinansinė pagalba Jordanijai (diskusijos)
 16.Galutinės PVM sistemos kūrimas ir kova su sukčiavimu PVM (diskusijos)
 17.Įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veikla ir priežiūra (diskusijos)
 18.ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (diskusijos)
 19.Naujos galimybės mažosioms transporto įmonėms (diskusijos)
 20.Tarptautiniai aviacijos susitarimai (diskusijos)
 21.Euroos energetikos saugumas (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 23.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2616 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (8731 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika