Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 23 november 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 7.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (debat)
 8.Resultaten van de COP 22 in Marrakesh (debat)
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Stemmingen
  10.1.Het vergaderrooster van het Parlement - 2018
  10.2.Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (B8-1220/2016) (stemming)
  10.3.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (A8-0249/2015 - Julie Girling) (stemming)
  10.4.Afronding Bazel III (B8-1226/2016) (stemming)
  10.5.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (stemming)
  10.6.Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (stemming)
  10.7.Gebarentaal en professionele gebarentolken (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (stemming)
  10.8.Bezwaar op grond van artikel 106: Verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon (B8-1228/2016) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Het vergaderrooster van het Parlement - 2018
  11.2.Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (B8-1220/2016)
  11.3.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Afronding Bazel III (B8-1226/2016)
  11.5.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.Strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Gebarentaal en professionele gebarentolken (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Bezwaar op grond van artikel 106: Verlenging van de goedkeuring voor de actieve stof bentazon (B8-1228/2016)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen (debat)
 15.Macrofinanciële bijstand aan Jordanië (debat)
 16.Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude (debat)
 17.Werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (debat)
 18.Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (debat)
 19.Nieuwe opportuniteiten voor kleine vervoersondernemingen (debat)
 20.Internationale luchtvaartovereenkomsten (debat)
 21.Europese energiezekerheid (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2616 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (8731 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid