Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 23 listopada 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): patrz protokól
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokól
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Przesunięcie środków: patrz protokół
 7.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)
 8.Wyniki COP22 w Marrakeszu (debata)
 9.Skład komisji i delegacji: patrz protokól
 10.Głosowanie
  10.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018
  10.2.Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (B8-1220/2016) (głosowanie)
  10.3.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (A8-0249/2015 - Julie Girling) (głosowanie)
  10.4.Finalizacja pakietu Bazylea III (B8-1226/2016) (głosowanie)
  10.5.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (głosowanie)
  10.6.Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (głosowanie)
  10.7.Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (głosowanie)
  10.8.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon (B8-1228/2016) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2018
  11.2.Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (B8-1220/2016)
  11.3.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Finalizacja pakietu Bazylea III (B8-1226/2016)
  11.5.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.Unijna komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Język migowy i profesjonalni tłumacze języka migowego (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej bentazon (B8-1228/2016)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 14.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet (debata)
 15.Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego (debata)
 16.W kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT (debata)
 17.Działalność instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzór nad takimi instytucjami (debata)
 18.Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (debata)
 19.Nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modele biznesowe oparte na współpracy (debata)
 20.Międzynarodowe porozumienia w dziedzinie lotnictwa (debata)
 21.Europejska strategia bezpieczeństwa (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2616 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (8731 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności