Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 5.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 6.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 7.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (dezbatere)
 8.Rezultatul COP 22 de la Marrakesh (dezbatere)
 9.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 10.Votare
  10.1.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018
  10.2.Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (B8-1220/2016) (vot)
  10.3.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (A8-0249/2015 - Julie Girling) (vot)
  10.4.Finalizarea Acordului Basel III (B8-1226/2016) (vot)
  10.5.Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (vot)
  10.6.Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (vot)
  10.7.Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (vot)
  10.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării pentru substanța activă bentazon (B8-1228/2016) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018
  11.2.Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (B8-1220/2016)
  11.3.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Finalizarea Acordului Basel III (B8-1226/2016)
  11.5.Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării pentru substanța activă bentazon (B8-1228/2016)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (dezbatere)
 15.Asistență macrofinanciară pentru Iordania (dezbatere)
 16.Către un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei în domeniul TVA (dezbatere)
 17.Activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (dezbatere)
 18.Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice (dezbatere)
 19.Noi oportunități pentru întreprinderile mici din sectorul transportului (dezbatere)
 20.Acorduri internaționale în domeniul aviației (dezbatere)
 21.Securitatea energetică europeană (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (2616 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (8731 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate