Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 23. novembra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 7.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (rozprava)
 8.Výsledky COP 22 v Marrákeši (rozprava)
 9.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 10.Hlasovanie
  10.1.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018
  10.2.Stanovisko Súdneho dvora týkajúce sa súladu pripravovanej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) so zmluvami (B8-1220/2016) (hlasovanie)
  10.3.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (A8-0249/2015 - Julie Girling) (hlasovanie)
  10.4.Dokončenie rámca Bazilej III (B8-1226/2016) (hlasovanie)
  10.5.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (hlasovanie)
  10.6.Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (hlasovanie)
  10.7.Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (hlasovanie)
  10.8.Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky bentazón (B8-1228/2016) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018
  11.2.Stanovisko Súdneho dvora týkajúce sa súladu pripravovanej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) so zmluvami (B8-1220/2016)
  11.3.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Dokončenie rámca Bazilej III (B8-1226/2016)
  11.5.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky bentazón (B8-1228/2016)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (rozprava)
 15.Makrofinančná pomoc Jordánsku (rozprava)
 16.Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (rozprava)
 17.Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi (rozprava)
 18.Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava)
 19.Nové príležitosti pre malé dopravné podniky (rozprava)
 20.Medzinárodné dohody v oblasti leteckej dopravy (rozprava)
 21.Európska energetická bezpečnosť (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2616 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (8731 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia