Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 23. november 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 6.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 7.Emisije nekaterih onesnaževal zraka (razprava)
 8.Izid COP 22 v Marakešu (razprava)
 9.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 10.Čas glasovanja
  10.1.Koledar delnih zasedanj Parlamenta – 2018
  10.2.Mnenje Sodišča o združljivosti predlaganega sporazuma o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) med Kanado in Evropsko unijo s Pogodbama (B8-1220/2016) (glasovanje)
  10.3.Emisije nekaterih onesnaževal zraka (A8-0249/2015 - Julie Girling) (glasovanje)
  10.4.Dokončanje sporazuma Basel III (B8-1226/2016) (glasovanje)
  10.5.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (glasovanje)
  10.6.Strateško komuniciranje EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (glasovanje)
  10.7.Znakovni jezik in strokovni tolmači za znakovni jezik (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (glasovanje)
  10.8.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon (B8-1228/2016) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Koledar delnih zasedanj Parlamenta – 2018
  11.2.Mnenje Sodišča o združljivosti predlaganega sporazuma o celovitem gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) med Kanado in Evropsko unijo s Pogodbama (B8-1220/2016)
  11.3.Emisije nekaterih onesnaževal zraka (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Dokončanje sporazuma Basel III (B8-1226/2016)
  11.5.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.Strateško komuniciranje EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Znakovni jezik in strokovni tolmači za znakovni jezik (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve aktivne snovi bentazon (B8-1228/2016)
 12.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Pristop EU k istanbulski konvenciji o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (razprava)
 15.Makrofinančna pomoč Jordaniji (razprava)
 16.Na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV (razprava)
 17.Dejavnosti in nadzor institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (razprava)
 18.Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (razprava)
 19.Nove priložnosti za mala prevozna podjetja (razprava)
 20.Mednarodni letalski sporazumi (razprava)
 21.Evropska energetska varnost (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 23.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2616 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (8731 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov