Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 23 november 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Anslagsöverföringar: se protokollet
 7.Utsläpp av vissa luftföroreningar (debatt)
 8.Resultatet av COP 22 i Marrakech (debatt)
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Omröstning
  10.1.Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018
  10.2.Domstolens yttrande över huruvida det föreslagna avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen om ett övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) är förenligt med fördragen (B8-1220/2016) (omröstning)
  10.3.Utsläpp av vissa luftföroreningar (A8-0249/2015 - Julie Girling) (omröstning)
  10.4.Fullbordandet av Basel III (B8-1226/2016) (omröstning)
  10.5.Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu) (omröstning)
  10.6.EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga) (omröstning)
  10.7.Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (B8-1230/2016, B8-1241/2016) (omröstning)
  10.8.Invändning enligt artikel 106: Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon (B8-1228/2016) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018
  11.2.Domstolens yttrande över huruvida det föreslagna avtalet mellan Kanada och Europeiska unionen om ett övergripande avtal om ekonomi och handel (Ceta) är förenligt med fördragen (B8-1220/2016)
  11.3.Utsläpp av vissa luftföroreningar (A8-0249/2015 - Julie Girling)
  11.4.Fullbordandet av Basel III (B8-1226/2016)
  11.5.Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)
  11.6.EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (A8-0290/2016 - Anna Elżbieta Fotyga)
  11.7.Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (B8-1230/2016, B8-1241/2016)
  11.8.Invändning enligt artikel 106: Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet bentazon (B8-1228/2016)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (debatt)
 15.Makroekonomiskt stöd till Jordanien (debatt)
 16.Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (debatt)
 17.Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (debatt)
 18.EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (debatt)
 19.Nya möjligheter för små transportföretag (debatt)
 20.Internationella luftfartsavtal (debatt)
 21.Europeisk energitrygghet (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2616 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (8731 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy