Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (valittuna)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Asiakirjaa ei ole saatavilla kielellänne. Voitte tutustua toiseen kieliversioon, joka on valittavissa esitettyjen kielten joukosta.

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Rozpravy
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Predmetný návrh Európskej komisie si kladie za cieľ zlepšiť riadenie a transparentnosť inštitúcií, ktoré majú za úlohu poskytovať zamestnanecké dôchodky, propagáciu cezhraničných aktivít a dlhodobé investície v Európe. Je veľmi dôležité, aby Európska komisia pri svojom návrhu myslela na udržanie rovnováhy medzi posilnením vnútroštátnych systémov, rešpektovaním národnej diskrétnosti a zároveň sa usilovala o povzbudenie cezhraničných systémov. IORP bude aj naďalej vychádzať z národných sociálnych a pracovných štandardov, ktoré uznávajú špecifiká vnútroštátnych systémov. Budú kontrolované na národnej úrovni a nie je vytvorený žiadny európsky dohľad.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö