Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Положението в Сирия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Отношенията между ЕС и Турция (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Положението в Беларус (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Петиции: вж. протокола
 6.Дейността на Европейския омбудсман през 2015 г. (разискване)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  7.1.Случаят на Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай
  7.2.Положението на племето гуарани-кайова в бразилския щат Мату Гросу до Сул
  7.3.Случаят на Илдар Дадин, затворник поради убежденията си в Русия
 8.Време за гласуване
  8.1.Случаят на Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай (RC-B8-1256/2016, B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016) (гласуване)
  8.2.Положението на племето гуарани-кайова в бразилския щат Мату Гросу до Сул (RC-B8-1260/2016, B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016) (гласуване)
  8.3.Случаят на Илдар Дадин, затворник поради убежденията си в Русия (RC-B8-1261/2016, B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016) (гласуване)
  8.4.Макрофинансова помощ за Йордания (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel) (гласуване)
  8.5.Дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване (A8-0011/2016 - Brian Hayes) (гласуване)
  8.6.Положението в Сирия (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016) (гласуване)
  8.7.Отношенията между ЕС и Турция (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016) (гласуване)
  8.8.Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (B8-1229/2016, B8-1235/2016) (гласуване)
  8.9.Дейността на Европейския омбудсман през 2015 г. (A8-0331/2016 - Notis Marias) (гласуване)
  8.10.Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС (A8-0307/2016 - Werner Langen) (гласуване)
  8.11.План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (A8-0303/2016 - Catherine Bearder) (гласуване)
  8.12.Нови възможности за малките транспортни предприятия (A8-0304/2016 - Dominique Riquet) (гласуване)
  8.13.Положението в Беларус (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Макрофинансова помощ за Йордания (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
  9.2.Дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
  9.3.Положението в Сирия (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
  9.4.Отношенията между ЕС и Турция (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
  9.5.Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
  9.6.Дейността на Европейския омбудсман през 2015 г. (A8-0331/2016 - Notis Marias)
  9.7.Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС (A8-0307/2016 - Werner Langen)
  9.8.План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (A8-0303/2016 - Catherine Bearder)
  9.9.Нови възможности за малките транспортни предприятия (A8-0304/2016 - Dominique Riquet)
  9.10.Положението в Беларус (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Достъп до енергия в развиващите се държави (разискване)
 13.Решения относно някои документи: вж. протокола
 14.Внесени документи: вж. протокола
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 16.График на следващите заседания: вж. протоколи
 17.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2556 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (7914 kb)
Правна информация - Политика за поверителност