Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (συζήτηση)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  7.1.Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα
  7.2.Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας
  7.3.Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Η υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη Gui Minhai στην Κίνα (RC-B8-1256/2016, B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016) (ψηφοφορία)
  8.2.Η κατάσταση των Guarani-Kaiowá στην πολιτεία Mato Grosso Do Sul της Βραζιλίας (RC-B8-1260/2016, B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016) (ψηφοφορία)
  8.3.Η υπόθεση του Ildar Dadin, κρατούμενου για λόγους συνείδησης στη Ρωσία (RC-B8-1261/2016, B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016) (ψηφοφορία)
  8.4.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel) (ψηφοφορία)
  8.5.Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (A8-0011/2016 - Brian Hayes) (ψηφοφορία)
  8.6.Η κατάσταση στη Συρία (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016) (ψηφοφορία)
  8.7.Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016) (ψηφοφορία)
  8.8.Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (B8-1229/2016, B8-1235/2016) (ψηφοφορία)
  8.9.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (A8-0331/2016 - Notis Marias) (ψηφοφορία)
  8.10.Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (A8-0307/2016 - Werner Langen) (ψηφοφορία)
  8.11.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (A8-0303/2016 - Catherine Bearder) (ψηφοφορία)
  8.12.Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις (A8-0304/2016 - Dominique Riquet) (ψηφοφορία)
  8.13.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
  9.2.Δραστηριότητες και εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
  9.3.Η κατάσταση στη Συρία (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
  9.4.Σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
  9.5.Η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
  9.6.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2015 (A8-0331/2016 - Notis Marias)
  9.7.Προς ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (A8-0307/2016 - Werner Langen)
  9.8.Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (A8-0303/2016 - Catherine Bearder)
  9.9.Νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις (A8-0304/2016 - Dominique Riquet)
  9.10.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2556 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (7914 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου