Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 24. november 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.ELi ja Türgi suhted (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Olukord Valgevenes (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Petitsioonid (vt protokoll)
 6.Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  7.1.Hiinas vangistuses viibiva kirjastaja Gui Minhai juhtum
  7.2.Guarani-Kaiowa hõimu olukord Mato Grosso Do Suli osariigis Brasiilias
  7.3.Venemaa meelsusvangi Ildar Dadini juhtum
 8.Hääletused
  8.1.Hiinas vangistuses viibiva kirjastaja Gui Minhai juhtum (RC-B8-1256/2016, B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016) (hääletus)
  8.2.Guarani-Kaiowa hõimu olukord Mato Grosso Do Suli osariigis Brasiilias (RC-B8-1260/2016, B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016) (hääletus)
  8.3.Venemaa meelsusvangi Ildar Dadini juhtum (RC-B8-1261/2016, B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016) (hääletus)
  8.4.Makromajandusliku finantsabi andmine Jordaaniale (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel) (hääletus)
  8.5.Tööandjapensioni kogumisasutuste tegevus ja järelevalve (uuesti sõnastatud) (A8-0011/2016 - Brian Hayes) (hääletus)
  8.6.Olukord Süürias (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016) (hääletus)
  8.7.ELi ja Türgi suhted (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016) (hääletus)
  8.8.ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (B8-1229/2016, B8-1235/2016) (hääletus)
  8.9.Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus (A8-0331/2016 - Notis Marias) (hääletus)
  8.10.Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus (A8-0307/2016 - Werner Langen) (hääletus)
  8.11.ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (A8-0303/2016 - Catherine Bearder) (hääletus)
  8.12.Väikeste transpordiettevõtjate uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid (A8-0304/2016 - Dominique Riquet) (hääletus)
  8.13.Olukord Valgevenes (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Makromajandusliku finantsabi andmine Jordaaniale (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
  9.2.Tööandjapensioni kogumisasutuste tegevus ja järelevalve (uuesti sõnastatud) (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
  9.3.Olukord Süürias (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
  9.4.ELi ja Türgi suhted (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
  9.5.ELi liitumine naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise Istanbuli konventsiooniga (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
  9.6.Euroopa Ombudsmani 2015. aasta tegevus (A8-0331/2016 - Notis Marias)
  9.7.Lõpliku käibemaksusüsteemi väljatöötamine ja käibemaksupettuste vastane võitlus (A8-0307/2016 - Werner Langen)
  9.8.ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava (A8-0303/2016 - Catherine Bearder)
  9.9.Väikeste transpordiettevõtjate uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid (A8-0304/2016 - Dominique Riquet)
  9.10.Olukord Valgevenes (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Energia kättesaadavus arengumaades (arutelu)
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (2556 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (7914 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika