Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 24. novembra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Situácia v Sýrii (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Vzťahy EÚ – Turecko (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Situácia v Bielorusku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Petície: pozri zápisnicu
 6.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2015 (rozprava)
 7.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne
  7.2.Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul
  7.3.Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku
 8.Hlasovanie
  8.1.Prípad Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne (RC-B8-1256/2016, B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016) (hlasovanie)
  8.2.Situácia príslušníkov kmeňa Guarani-Kaiowá v brazílskom štáte Mato Grosso do Sul (RC-B8-1260/2016, B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016) (hlasovanie)
  8.3.Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (RC-B8-1261/2016, B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016) (hlasovanie)
  8.4.Makrofinančná pomoc Jordánsku (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel) (hlasovanie)
  8.5.Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi (A8-0011/2016 - Brian Hayes) (hlasovanie)
  8.6.Situácia v Sýrii (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016) (hlasovanie)
  8.7.Vzťahy EÚ – Turecko (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016) (hlasovanie)
  8.8.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (B8-1229/2016, B8-1235/2016) (hlasovanie)
  8.9.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2015 (A8-0331/2016 - Notis Marias) (hlasovanie)
  8.10.Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (A8-0307/2016 - Werner Langen) (hlasovanie)
  8.11.Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (A8-0303/2016 - Catherine Bearder) (hlasovanie)
  8.12.Nové príležitosti pre malé dopravné podniky (A8-0304/2016 - Dominique Riquet) (hlasovanie)
  8.13.Situácia v Bielorusku (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Makrofinančná pomoc Jordánsku (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
  9.2.Činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a dohľad nad nimi (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
  9.3.Situácia v Sýrii (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
  9.4.Vzťahy EÚ – Turecko (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
  9.5.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
  9.6.Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2015 (A8-0331/2016 - Notis Marias)
  9.7.Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (A8-0307/2016 - Werner Langen)
  9.8.Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (A8-0303/2016 - Catherine Bearder)
  9.9.Nové príležitosti pre malé dopravné podniky (A8-0304/2016 - Dominique Riquet)
  9.10.Situácia v Bielorusku (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Prístup k energii v rozvojových krajinách (rozprava)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (2556 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (7914 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia