Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 24 november 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Förbindelserna mellan EU och Turkiet (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Situationen i Vitryssland (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Framställningar: se protokollet
 6.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (debatt)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina
  7.2.Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul
  7.3.Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland
 8.Omröstning
  8.1.Fallet Gui Minhai, den fängslade förläggaren i Kina (RC-B8-1256/2016, B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016) (omröstning)
  8.2.Situationen för Guarani-Kaiowá i den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul (RC-B8-1260/2016, B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016) (omröstning)
  8.3.Fallet Ildar Dadin, samvetsfånge i Ryssland (RC-B8-1261/2016, B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-1270/2016, B8-1273/2016) (omröstning)
  8.4.Makroekonomiskt stöd till Jordanien (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel) (omröstning)
  8.5.Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (A8-0011/2016 - Brian Hayes) (omröstning)
  8.6.Situationen i Syrien (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016) (omröstning)
  8.7.Förbindelserna mellan EU och Turkiet (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016) (omröstning)
  8.8.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (B8-1229/2016, B8-1235/2016) (omröstning)
  8.9.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (A8-0331/2016 - Notis Marias) (omröstning)
  8.10.Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (A8-0307/2016 - Werner Langen) (omröstning)
  8.11.EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (A8-0303/2016 - Catherine Bearder) (omröstning)
  8.12.Nya möjligheter för små transportföretag (A8-0304/2016 - Dominique Riquet) (omröstning)
  8.13.Situationen i Vitryssland (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Makroekonomiskt stöd till Jordanien (A8-0296/2016 - Emmanuel Maurel)
  9.2.Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (A8-0011/2016 - Brian Hayes)
  9.3.Situationen i Syrien (B8-1123/2016, RC-B8-1249/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016)
  9.4.Förbindelserna mellan EU och Turkiet (RC-B8-1276/2016, B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016)
  9.5.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (B8-1229/2016, B8-1235/2016)
  9.6.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2015 (A8-0331/2016 - Notis Marias)
  9.7.Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (A8-0307/2016 - Werner Langen)
  9.8.EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (A8-0303/2016 - Catherine Bearder)
  9.9.Nya möjligheter för små transportföretag (A8-0304/2016 - Dominique Riquet)
  9.10.Situationen i Vitryssland (RC-B8-1232/2016, B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Tillgång till energi i utvecklingsländer (debatt)
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2556 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7914 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy