Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 30 november 2016 - Brussel Herziene uitgave

5. Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid