Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 30 november 2016 - Brussel Herziene uitgave

21. Sluiting van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
 

(Az ülést 22.10-kor rekesztik be.)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid