Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2017 : κοινό κείμενο (συζήτηση)
 12.Αναθεώρηση ΠΔΠ (συζήτηση)
 13.Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΚ-Γκάνας (συζήτηση)
 14.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για τα ποινικά αδικήματα (συζήτηση)
 15.Πρόσφατη μετάβαση της διαχείρισης της IANA στην παγκόσμια κοινότητα του διαδικτύου τον Οκτώβριο του 2016 και το επερχόμενο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο Μεξικό (6-8 Δεκεμβρίου 2016) (συζήτηση)
 16.Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αξιολόγηση - Η κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς (συζήτηση)
 17.Δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των Επιτρόπων - Κατευθυντήριες γραμμές (συζήτηση)
 18.Ευθύνη, αποζημίωση και χρηματοοικονομική ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (597 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2578 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου