Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 30. november 2016 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 4.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 8.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 9.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 10.Päevakord (vt protokoll)
 11.2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst (arutelu)
 12.Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine (arutelu)
 13.Vahepealne majanduspartnerlusleping ELi ja Ghana vahel (arutelu)
 14.USA ja ELi vaheline süütegudega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe (arutelu)
 15.IANA haldamise hiljutine üleandmine 2016. aasta oktoobris ülemaailmsele interneti-üldsusele ja eelseisev Interneti Haldamise Foorum Mehhikos (6.–8. detsember 2016) (arutelu)
 16.Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang - Olukord Itaalias pärast maavärinaid (arutelu)
 17.Volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised (arutelu)
 18.Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (597 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2578 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika