Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 30 november 2016 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 4.Samenstelling fracties: zie notulen
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 8.Ingekomen stukken: zie notulen
 9.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 10.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 11.Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst (debat)
 12.Herziening MFK (debat)
 13.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana (debat)
 14.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten (debat)
 15.Recente overgang van het IANA-functiebeheer naar de mondiale internetgemeenschap in oktober 2016 en het aankomende Forum voor internetbeheer in Mexico (6 t/m 8 december 2016) (debat)
 16.Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling - De situatie in Italië na de aardbevingen (debat)
 17.Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (debat)
 18.Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (597 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2578 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid