Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 30 listopada 2016 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Weryfikacja mandatów pełnomocnictw: patrz protokół
 4.Skład grup politycznych: patrz protokół
 5.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 6.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 8.Składanie dokumentów: patrz protokół
 9.Przesunięcie środków: patrz protokół
 10.Porządek obrad: patrz protokół
 11.Procedura budżetowa na rok 2017: tekst wspólny (debata)
 12.Przegląd WRF (debata)
 13.Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana (debata)
 14.Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a UE w sprawie ochrony informacji osobowych powiązanych z zapobieganiem przestępstwom, ich śledzeniem, wykrywaniem i ściganiem (debata)
 15.Przekazanie światowej społeczności internetowej nadzoru nad IANA w październiku 2016 r. i nadchodzące Forum Zarządzania Internetem w Meksyku (w dniach 6-8 grudnia 2016 r.) (debata)
 16.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: ocena - Sytuacja we Włoszech po trzęsieniach ziemi (debata)
 17.Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne (debata)
 18.Odpowiedzialność, odszkodowania i zabezpieczenia finansowe w odniesieniu do działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich (krótka prezentacja)
 19.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (597 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2578 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności