Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 30 november 2016 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Valprövning: se protokollet
 4.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 8.Inkomna dokument: se protokollet
 9.Anslagsöverföringar: se protokollet
 10.Arbetsplan: se protokollet
 11.Budgetförfarandet 2017: gemensamt förslag (debatt)
 12.Revidering av den fleråriga budgetramen (debatt)
 13.Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap (debatt)
 14.Avtal mellan USA och EU om skydd av personuppgifter i samband med brott (debatt)
 15.Överföringen av IANA-förvaltningen till det globala internetsamfundet i oktober 2016 och det kommande forumet för förvaltning av internet i Mexiko (6-8 december 2016) (debatt)
 16.Europeiska unionens solidaritetsfond: en utvärdering - Situationen i Italien efter jordskalven (debatt)
 17.Kommissionsledamöternas intresseförklaringar – riktlinjer (debatt)
 18.Ansvarsskyldighet, ersättning och ekonomisk säkerhet avseende olje- och gasverksamhet till havs (kortfattad redogörelse)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (597 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2578 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy