Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel Revidované vydanie

Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Pri hlasovaní o dohode medzi Európskym spoločenstvom a Ghanou som sa zdržala, pretože existujú určité pochybnosti o tomto návrhu. Dohoda, ktorej korene siahajú do roku 2007, má provizórny charakter kvôli dlho očakávanému podpisu Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Západnou Afrikou. Podpis regionálnej západoafrickej dohody brzdí chýbajúci podpis Nigérie. Cieľom Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou a EÚ je zabezpečenie bezcolného prístupu na trh EÚ do momentu, kým regionálna dohoda nevstúpi do platnosti. Uznávam, že EÚ je významný obchodný partner Ghany, pričom celkový objem obojstrannej obchodnej výmeny za rok 2015 sa rovnal sume 5,4 miliardy EUR, čo tvorí viac ako 20 % zahraničného obchodu Ghany. Oceňujem aj fakt, že Ghana diverzifikuje svoj priemysel a podstupuje reformy v oblasti lesného hospodárstva, ktoré má pre krajinu signifikantný význam. Musím však podotknúť že krajina by mala pokračovať v boji s korupciou a odstraňovaním detskej práce v odvetviach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva či rybolovu. Je tiež treba podotknúť, že dohoda z roku 2007 nezodpovedá situácii v roku 2016. Dohoda by mala byť nastavená tak, aby zabezpečila krajine prístup na európsky trh, čo by akcelerovalo ekonomický rozvoj vytvorením nových podnikateľských príležitostí.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia