Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 1 december 2016 - Brussel Herziene uitgave

Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. ‒ Door de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst (iEPA) met de EU te ondertekenen, vermijdt Ghana misschien problemen met tarieven, maar het offert tegelijk de regionale integratie van Ecowas op.

Om goedkope EU-producten buiten te houden, zouden de leden van Ecowas hun tarieven wel eens kunnen verhogen ten aanzien van Ghana. Na een moratorium van vijf jaar moet Ghana de EU-import vrijgeven, wat de concurrentie alleen maar zal opdrijven. Er zit bovendien een clausule in die een snelle opening maakt naar de vrijmaking van diensten en andere vrijhandelsdisciplines. Wetende dat Ghana een bevoorrechte partner is van het Verenigd Koninkrijk is het raden naar de gevolgen van de Brexit.

Hierdoor kun je het iEPA geen opstap noemen, maar eerder een put waar het hele EPA EU-Ecowas proces in valt. Dat DG Handel van de Commissie hierachter zit, is verontrustend. Het veelbelovende integratieproces komt op de helling en het akkoord mikt vooral op de economische belangen van de grote Europese actoren. Het druist bovendien in tegen Europese principes zoals beleidscoherentie in ontwikkelingssamenwerking en de afgesproken ontwikkelingsdoelen. Ghana kon ook voor het GSP+-regime kiezen, met speciale voorkeurstarieven voor kwetsbare landen. Dit akkoord heeft zulke verstrekkende gevolgen dat ik het onmogelijk kan goedkeuren.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid