Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (magħżula)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Dan id-dokument mhux disponibbli bil-lingwa tiegħek. Jekk jogħġbok agħżel verżjoni b'lingwa oħra mit-'toolbar' tal-lingwa.

 Indiċi 
 Test sħiħ 
Rozpravy
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel Revidované vydanie

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Od roku 2002 funguje v Európskej únii Fond solidarity, ktorého hlavným cieľom je reagovať na prírodné katastrofy v Európe a poskytnúť finančnú pomoc štátom, ktoré sú takto postihnuté, aby sa mohli flexibilnejšie a rýchlejšie vyrovnať s následkami takýchto udalostí. Cieľom súčasného návrhu je začleniť do všeobecného rozpočtu Únie na rok 2017 sumu 50 miliónov EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch, aby bolo možné včas a účinne vyplácať zálohy v prípade katastrofy počas budúceho roka. Veľmi dôležitá je informácia, že výška zálohy by nemala presiahnuť 10 % predpokladaného príspevku alebo sumu v maximálnej výške 30 miliónov EUR. Ak by Európska komisia neskôr v procese posudzovania vyplatenia plnej sumy rozhodla o neoprávnenosti nároku, bude mať možnosť od členského štátu vymáhať vrátanie neoprávnene poskytnutej zálohy.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza