Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2257(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0350/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0350/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0468

Συζητήσεις
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

6.13. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2016: Επικαιροποίηση των πιστώσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας, μείωση των πιστώσεων πληρωμών και ανάληψης υποχρεώσεων (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου