Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 1 декември 2016 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетърпимост (разискване)
 3.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Тържествено заседание - Тунис
 6.Време за гласуване
  6.1.Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (гласуване)
  6.2.Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (гласуване)
  6.3.Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  6.4.Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  6.5.Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  6.6.Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  6.7.Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (гласуване)
  6.8.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (гласуване)
  6.9.Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (гласуване)
  6.10.Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (гласуване)
  6.11.Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (гласуване)
  6.12.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  6.13.Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  6.14.Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  6.15.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (гласуване)
  6.16.Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (гласуване)
  6.17.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (A8-0346/2016 - Jens Geier) (гласуване)
  6.18.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (A8-0351/2016 - Jens Geier) (гласуване)
  6.19.Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г. (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (гласуване)
  6.20.Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (гласуване)
  6.21.Положението в Италия след земетресенията (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (гласуване)
  6.22.Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (гласуване)
  6.23.Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  6.24.Положението в Демократична република Конго (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (гласуване)
  6.25.Достъп до енергия в развиващите се държави (B8-1227/2016) (гласуване)
  6.26.Прилагане на eвропейската заповед за плащане (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация във връзка с престъпления (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения José Manuel Fernandes (A8-0350/2016)
  7.14.Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за собствените ресурси José Manuel Fernandes (A8-0348/2016)
  7.15.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на помощ на Германия José Manuel Fernandes (A8-0349/2016)
  7.17.Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови плащания в рамките на бюджета за 2017 г. (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Положението в Италия след земетресенията (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежни води (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Положението в Демократична република Конго (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Достъп до енергия в развиващите се държави (B8-1227/2016)
  7.26.Прилагане на eвропейската заповед за плащане (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Внасяне на документи: вж. протокола
 10.Решения относно някои документи: вж. протокола
 11.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 12.График на следващите заседания: вж. протокола
 13.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (4291 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (13242 kb)
Правна информация - Политика за поверителност