Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 1. prosince 2016 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Boj proti rasismu, xenofobii, homofobii a jiným formám nesnášenlivosti (rozprava)
 3.Situace v Demokratické republice Kongo (rozprava)
 4.Složení Parlamentu: viz zápis
 5.Slavnostní zasedání – Tunisko
 6.Hlasování
  6.1.Celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (hlasování)
  6.2.Sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (hlasování)
  6.4.Dohoda mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (hlasování)
  6.5.Dohoda mezi EU a Mikronésií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (hlasování)
  6.6.Dohoda mezi EU a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (hlasování)
  6.7.Dohoda mezi EU a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (hlasování)
  6.8.Fond solidarity Evropské unie: hodnocení (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (hlasování)
  6.9.Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (hlasování)
  6.10.Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (hlasování)
  6.11.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (hlasování)
  6.12.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  6.13.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  6.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: provádění rozhodnutí o vlastních zdrojích (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  6.15.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (hlasování)
  6.16.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasování)
  6.17.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier) (hlasování)
  6.18.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize (A8-0351/2016 - Jens Geier) (hlasování)
  6.19.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu na rok 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (hlasování)
  6.20.Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (hlasování)
  6.21.Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (hlasování)
  6.22.Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (hlasování)
  6.23.Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
  6.24.Situace v Demokratické republice Kongo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (hlasování)
  6.25.Přístup k energii v rozvojových zemích (B8-1227/2016) (hlasování)
  6.26.Využívání řízení o evropském platebním rozkazu (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.Dohoda mezi EU a Kiribati o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.Dohoda mezi EU a Šalamounovými ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.Dohoda mezi EU a Mikronésií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.Dohoda mezi EU a Tuvalu o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.Dohoda mezi EU a Republikou Marshallovy ostrovy o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Fond solidarity Evropské unie: hodnocení (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů se Smlouvami (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.Dohoda mezi USA a EU o ochraně osobních informací týkajících se trestných činů (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit nejnovější vývoj v oblasti migrace a bezpečnosti, snížení prostředků na platby a prostředků na závazky (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: provádění rozhodnutí o vlastních zdrojích (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem poskytnutí pomoci Německu (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu na rok 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.Rozpočtový proces na rok 2017: společný návrh (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Situace v Itálii po zemětřeseních (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Prohlášení komisařů o zájmech – pokyny (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Odpovědnost, náhrada a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Situace v Demokratické republice Kongo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Přístup k energii v rozvojových zemích (B8-1227/2016)
  7.26.Využívání řízení o evropském platebním rozkazu (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Předložení dokumentů: viz zápis
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 11.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 12.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 13.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4291 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (13242 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí