Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 1. december 2016 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Bekæmpelse af racisme, fremmedhad, homofobi og andre former for intolerance (forhandling)
 3.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Højtideligt møde - Tunesien
 6.Afstemningstid
  6.1.Fastsættelse af EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (afstemning)
  6.2.Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer for så vidt angår anvendelsesdatoen (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (afstemning)
  6.3.Aftalen mellem EU og Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  6.4.Aftalen mellem EU og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  6.5.Aftalen mellem EU og Mikronesien om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  6.6.Aftalen mellem EU og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  6.7.Aftalen mellem EU og Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  6.8.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (afstemning)
  6.9.Udtalelse fra Domstolen om traktatforeneligheden af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelsen af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, opdagelse og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (afstemning)
  6.10.Aftale mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (afstemning)
  6.11.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og Ghana (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (afstemning)
  6.12.Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  6.13.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2016: Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrations- og sikkerhedsspørgsmål og reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  6.14.Ændringsbudget nr. 5/2016: Gennemførelse af afgørelse 2014/335/EU om egne indtægter (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  6.15.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (afstemning)
  6.16.Ændringsbudget nr. 6/2016, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  6.17.Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier) (afstemning)
  6.18.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise (A8-0351/2016 - Jens Geier) (afstemning)
  6.19.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til udbetaling af forskud i 2017-budgettet (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (afstemning)
  6.20.Budgetproceduren 2017 – fælles tekst (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (afstemning)
  6.21.Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (afstemning)
  6.22.Kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (afstemning)
  6.23.Ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
  6.24.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (afstemning)
  6.25.Adgang til energi i udviklingslandene (B8-1227/2016) (afstemning)
  6.26.Anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Fastsættelse af EU-toldkodeksen for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer for så vidt angår anvendelsesdatoen (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.Aftalen mellem EU og Kiribati om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.Aftalen mellem EU og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.Aftalen mellem EU og Mikronesien om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.Aftalen mellem EU og Tuvalu om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.Aftalen mellem EU og Marshalløerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: en vurdering (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Udtalelse fra Domstolen om traktatforeneligheden af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelsen af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, opdagelse og retsforfølgning af straffelovsovertrædelser (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.Aftale mellem USA og EU om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med strafbare handlinger (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale mellem EU og Ghana (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2016: Ajourføring af bevillinger for at afspejle den seneste udvikling i migrations- og sikkerhedsspørgsmål og reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Ændringsbudget nr. 5/2016: Gennemførelse af afgørelse 2014/335/EU om egne indtægter (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Ændringsbudget nr. 6/2016, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til at yde bistand til Tyskland (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til udbetaling af forskud i 2017-budgettet (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.Budgetproceduren 2017 – fælles tekst (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Situationen i Italien efter jordskælvene (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed for offshore olie- og gasaktiviteter (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Adgang til energi i udviklingslandene (B8-1227/2016)
  7.26.Anvendelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 11.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 12.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 13.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4291 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (13242 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik