Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 1. detsember 2016 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu (arutelu)
 3.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Pidulik istung – Tuneesia
 6.Hääletused
  6.1.Liidu tolliseadustik kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (hääletus)
  6.2.Kohaldamiskuupäev: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (hääletus)
  6.3.ELi ja Kiribati vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  6.4.ELi ja Saalomoni Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  6.5.ELi ja Mikroneesia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  6.6.ELi ja Tuvalu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  6.7.ELi ja Marshalli Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (hääletus)
  6.8.Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (hääletus)
  6.9.Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkueppe kooskõla kohta aluslepingutega (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (hääletus)
  6.10.USA ja ELi vaheline süütegudega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (hääletus)
  6.11.Vahepealne majanduspartnerlusleping ELi ja Ghana vahel (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (hääletus)
  6.12.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine 2016. aastal (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  6.13.Paranduseelarve projekt nr 4/2016: assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega ning maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  6.14.Paranduseelarve projekt nr 5/2016: Omavahendeid käsitleva otsuse rakendamine (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  6.15.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Saksamaale (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (hääletus)
  6.16.Paranduseelarve projekt nr 6/2016, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  6.17.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtt 2017. aastal (A8-0346/2016 - Jens Geier) (hääletus)
  6.18.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks, et tulla toime praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisiga (A8-0351/2016 - Jens Geier) (hääletus)
  6.19.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist 2017. aasta eelarvest (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (hääletus)
  6.20.2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (hääletus)
  6.21.Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (hääletus)
  6.22.Volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (hääletus)
  6.23.Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
  6.24.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (hääletus)
  6.25.Energia kättesaadavus arengumaades (B8-1227/2016) (hääletus)
  6.26.Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamine (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Liidu tolliseadustik kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Kohaldamiskuupäev: kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.ELi ja Kiribati vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.ELi ja Saalomoni Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.ELi ja Mikroneesia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.ELi ja Tuvalu vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.ELi ja Marshalli Saarte vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Euroopa Liidu Solidaarsusfondile antud hinnang (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Euroopa Kohtu arvamus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkueppe kooskõla kohta aluslepingutega (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.USA ja ELi vaheline süütegudega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Vahepealne majanduspartnerlusleping ELi ja Ghana vahel (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmine 2016. aastal (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Paranduseelarve projekt nr 4/2016: assigneeringute ajakohastamine, et võtta arvesse hiljutisi arenguid seoses rände- ja julgeolekuküsimustega ning maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamist (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Paranduseelarve projekt nr 5/2016: Omavahendeid käsitleva otsuse rakendamine (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Saksamaale (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Paranduseelarve projekt nr 6/2016, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Saksamaale (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Ettenägemata kulude varu kasutuselevõtt 2017. aastal (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine koheste eelarvemeetmete jaoks, et tulla toime praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisiga (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist 2017. aasta eelarvest (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.2017. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Olukord Itaalias pärast maavärinaid (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Volinike huvide deklaratsioone käsitlevad suunised (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsessidega seotud vastutus, hüvitamine ja finantstagatised (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Energia kättesaadavus arengumaades (B8-1227/2016)
  7.26.Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamine (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 12.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 13.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4291 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (13242 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika