Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 1. joulukuuta 2016 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Rasismin, muukalaisvihan, homofobian ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjuminen (keskustelu)
 3.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Juhlaistunto - Tunisia
 6.Äänestykset
  6.1.Unionin tullikoodeksi meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (äänestys)
  6.2.Vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen muuttaminen sen soveltamisen alkamispäivän osalta (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (äänestys)
  6.3.EU:n ja Kiribatin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  6.4.EU:n ja Salomonsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  6.5.EU:n ja Mikronesian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  6.6.EU:n ja Tuvalun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  6.7.EU:n ja Marshallinsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  6.8.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (äänestys)
  6.9.Tuomioistuimen lausunto siitä, onko Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojasta yhteensopiva perussopimusten kanssa (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (äänestys)
  6.10.Rikoksiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskeva Yhdysvaltain ja EU:n sopimus (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (äänestys)
  6.11.EU:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  6.12.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  6.13.Lisätalousarvioesitys nro 4/2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  6.14.Lisätalousarvioesitys nro 5/2016: Omista varoista tehdyn päätöksen täytäntöönpano (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  6.15.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Saksalle (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (äänestys)
  6.16.Lisätalousarvioesitys nro 6/2016, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  6.17.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier) (äänestys)
  6.18.Joustovälineen varojen käyttöönotto meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisiin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (A8-0351/2016 - Jens Geier) (äänestys)
  6.19.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2017 talousarviosta (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (äänestys)
  6.20.Vuoden 2017 talousarviomenettely: yhteinen teksti (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (äänestys)
  6.21.Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (äänestys)
  6.22.Komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset – suuntaviivoja (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (äänestys)
  6.23.Merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
  6.24.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (äänestys)
  6.25.Energian saatavuus kehitysmaissa (B8-1227/2016) (äänestys)
  6.26.Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltaminen (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.Unionin tullikoodeksi meri- tai ilmateitse väliaikaisesti unionin tullialueelta vietyjen tavaroiden osalta (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen muuttaminen sen soveltamisen alkamispäivän osalta (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.EU:n ja Kiribatin välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.EU:n ja Salomonsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.EU:n ja Mikronesian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.EU:n ja Tuvalun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.EU:n ja Marshallinsaarten välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Tuomioistuimen lausunto siitä, onko Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen ja syytteeseenpanoon liittyvien henkilötietojen suojasta yhteensopiva perussopimusten kanssa (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.Rikoksiin liittyvien henkilötietojen suojaa koskeva Yhdysvaltain ja EU:n sopimus (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.EU:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Lisätalousarvioesitys nro 4/2016: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen kehityksen pohjalta, maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Lisätalousarvioesitys nro 5/2016: Omista varoista tehdyn päätöksen täytäntöönpano (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Saksalle (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Lisätalousarvioesitys nro 6/2016, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Saksalle (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Joustovälineen varojen käyttöönotto meneillään olevan muuttoliike-, pakolais- ja turvallisuuskriisiin edellyttämiä välittömiä taloudellisia toimenpiteitä varten (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ennakkomaksujen maksamiseksi vuoden 2017 talousarviosta (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.Vuoden 2017 talousarviomenettely: yhteinen teksti (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Tilanne Italiassa maanjäristysten jälkeen (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset – suuntaviivoja (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Merellä tapahtuvaan öljyn- ja kaasunporaustoimintaan liittyvä vastuu, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Energian saatavuus kehitysmaissa (B8-1227/2016)
  7.26.Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn soveltaminen (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 10.Poslanecký mandát
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4291 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (13242 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö