Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2016 m. gruodžio 1 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Kova su rasizmu, ksenofobija, homofobija ir kitų formų netolerancija (diskusijos)
 3.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
 4.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 5.Iškilmingas posėdis. Tunisas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Sąjungos muitinės kodekso nustatymas, kiek tai susiję su prekėmis, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (balsavimas)
  6.2.Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai, kiek tai susiję su jų taikymo pradžios data (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (balsavimas)
  6.3.ES ir Kiribačio Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  6.4.ES ir Saliamono Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  6.5.ES ir Mikronezijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  6.6.ES ir Tuvalu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  6.7.ES ir Maršalo Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  6.8.Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (balsavimas)
  6.9.Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (balsavimas)
  6.10.JAV ir ES susitarimas dėl asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos tiriant nusikalstamas veikas (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (balsavimas)
  6.11.Tarpinis ES ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimas (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (balsavimas)
  6.12.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2016 m. (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  6.13.2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  6.14.2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Nuosavų išteklių įgyvendinimas (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  6.15.ES solidarumo fondo lėšų panaudojimas siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (balsavimas)
  6.16.2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  6.17.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (A8-0346/2016 - Jens Geier) (balsavimas)
  6.18.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti (A8-0351/2016 - Jens Geier) (balsavimas)
  6.19.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant iš 2017 m. biudžeto skirti lėšų avansams mokėti (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (balsavimas)
  6.20.2017 m. biudžeto procedūra: bendras projektas (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (balsavimas)
  6.21.Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (balsavimas)
  6.22.Komisijos narių interesų deklaracijų gairės (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (balsavimas)
  6.23.Atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinis užtikrinimas (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (balsavimas)
  6.24.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (balsavimas)
  6.25.Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (B8-1227/2016) (balsavimas)
  6.26.Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymas (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1.Sąjungos muitinės kodekso nustatymas, kiek tai susiję su prekėmis, kurios buvo jūra ar oru laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai, kiek tai susiję su jų taikymo pradžios data (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.ES ir Kiribačio Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.ES ir Saliamono Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.ES ir Mikronezijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.ES ir Tuvalu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.ES ir Maršalo Salų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Europos Sąjungos solidarumo fondas. Vertinimas (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos suderinamas su Sutarčių nuostatomis (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.JAV ir ES susitarimas dėl asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos tiriant nusikalstamas veikas (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Tarpinis ES ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimas (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2016 m. (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. Asignavimų atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.2016 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Nuosavų išteklių įgyvendinimas (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.ES solidarumo fondo lėšų panaudojimas siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Vokietijai (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimas 2017 m. (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas skubioms biudžeto priemonėms, skirtoms dabartinei migracijos, pabėgėlių ir saugumo krizei spręsti, finansuoti (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant iš 2017 m. biudžeto skirti lėšų avansams mokėti (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.2017 m. biudžeto procedūra: bendras projektas (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Padėtis Italijoje po žemės drebėjimų (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Komisijos narių interesų deklaracijų gairės (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Atsakomybė ir kompensacijos už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinis užtikrinimas (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Prieiga prie energijos išteklių besivystančiose šalyse (B8-1227/2016)
  7.26.Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymas (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 9.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 10.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 11.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 12.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 13.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4291 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (13242 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika