Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
Il-Ħamis, 1 ta' Diċembru 2016 - BrussellEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, u forom oħra ta' intolleranza (dibattitu)
 3.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 5.Seduta solenni - It-Tuneżija
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (votazzjoni)
  6.2.Dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni fir-rigward tad-data ta' applikazzjoni (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (votazzjoni)
  6.3.Ftehim UE-Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (votazzjoni)
  6.4.Ftehim UE-Gżejjer Solomon dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (votazzjoni)
  6.5.Ftehim UE-Mikroneżja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (votazzjoni)
  6.6.Ftehim UE-Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (votazzjoni)
  6.7.Ftehim UE-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (votazzjoni)
  6.8.Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: valutazzjoni (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (votazzjoni)
  6.9.Opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (votazzjoni)
  6.10.Ftehim US-UE dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta ma' reati kriminali (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (votazzjoni)
  6.11.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika Interim UE-Ghana (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (votazzjoni)
  6.12.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza fl-2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
  6.13.Abbozz ta' baġit Emendatorju Nru 4/2016: Aġġornament tal-approprjazzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-aħħar żviluppi dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni u siġurtà, tnaqqis ta' approprjazzonijiet ta' pagamenti u impenn (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
  6.14.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
  6.15.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (votazzjoni)
  6.16.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2016 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
  6.17.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier) (votazzjoni)
  6.18.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni, tar-rifuġjati u tas-sigurtà (A8-0351/2016 - Jens Geier) (votazzjoni)
  6.19.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit għall-2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (votazzjoni)
  6.20.Proċedura baġitarja 2017: test konġunt (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (votazzjoni)
  6.21.Sitwazzjoni fl-Italja wara t-terremoti (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (votazzjoni)
  6.22.Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - Linji gwida (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (votazzjoni)
  6.23.Ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (votazzjoni)
  6.24.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (votazzjoni)
  6.25.L-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (B8-1227/2016) (votazzjoni)
  6.26.L-applikazzjoni tal-Proċedura tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
  7.1.Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, fir-rigward ta' merkanzija li tkun telqet temporanjament mit-territorju doganali tal-Unjoni bil-baħar jew bl-ajru (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Dokumenti bl-informazzjoni ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-assigurazzjoni fir-rigward tad-data ta' applikazzjoni (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.Ftehim UE-Kiribati dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.Ftehim UE-Gżejjer Solomon dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.Ftehim UE-Mikroneżja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.Ftehim UE-Tuvalu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.Ftehim UE-Gżejjer Marshall dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: valutazzjoni (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.Ftehim US-UE dwar il-protezzjoni ta' informazzjoni personali marbuta ma' reati kriminali (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika Interim UE-Ghana (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza fl-2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Abbozz ta' baġit Emendatorju Nru 4/2016: Aġġornament tal-approprjazzjonijiet biex jiġu kkunsidrati l-aħħar żviluppi dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni u siġurtà, tnaqqis ta' approprjazzonijiet ta' pagamenti u impenn (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5/2016: Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2016 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Ġermanja (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Mobilizzazzjoni tal-Marġni ta' Kontinġenza fl-2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indirizzata l-kriżi tal-migrazzjoni, tar-rifuġjati u tas-sigurtà (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit għall-2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.Proċedura baġitarja 2017: test konġunt (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Sitwazzjoni fl-Italja wara t-terremoti (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - Linji gwida (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Ir-responsabbiltà, il-kumpens u l-garanzija finanzjarja għall-operazzjonijiet taż-żejt u l-gass offshore (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.L-aċċess għall-enerġija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (B8-1227/2016)
  7.26.L-applikazzjoni tal-Proċedura tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 9.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 10.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja: ara l-Minuti
 12.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 13.Interruzzjoni tas-sessjoni
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4291 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (13242 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza