Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 1 december 2016 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Bestrijding van racisme, xenofobie, seksisme en andere vormen van intolerantie (debat)
 3.Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Plechtige vergadering - Tunesië
 6.Stemmingen
  6.1.Douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (stemming)
  6.2.Essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (stemming)
  6.3.Overeenkomst tussen de EU en Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (stemming)
  6.4.Overeenkomst tussen de EU en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (stemming)
  6.5.Overeenkomst tussen de EU en Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (stemming)
  6.6.Overeenkomst tussen de EU en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (stemming)
  6.7.Overeenkomst tussen de EU en de Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (stemming)
  6.8.Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (stemming)
  6.9.Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (stemming)
  6.10.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (stemming)
  6.11.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (stemming)
  6.12.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  6.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  6.14.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016: Uitvoering van Besluit 2014/335/EU inzake de eigen middelen (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  6.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU ter ondersteuning van Duitsland (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (stemming)
  6.16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  6.17.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier) (stemming)
  6.18.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen voor de aanpak van de huidige crisis in verband met migranten, vluchtelingen en de veiligheid (A8-0351/2016 - Jens Geier) (stemming)
  6.19.Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de begroting voor 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (stemming)
  6.20.Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (stemming)
  6.21.De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (stemming)
  6.22.Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (stemming)
  6.23.Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
  6.24.Situatie in de Democratische Republiek Congo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (stemming)
  6.25.Toegang tot energie in ontwikkelingslanden (B8-1227/2016) (stemming)
  6.26.De toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.Overeenkomst tussen de EU en Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.Overeenkomst tussen de EU en de Salomonseilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.Overeenkomst tussen de EU en Micronesia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.Overeenkomst tussen de EU en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.Overeenkomst tussen de EU en de Marshalleilanden inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Solidariteitsfonds van de Europese Unie: een beoordeling (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met strafbare feiten (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2016: Actualisering van kredieten ter weerspiegeling van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratie- en veiligheidskwesties, verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2016: Uitvoering van Besluit 2014/335/EU inzake de eigen middelen (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU ter ondersteuning van Duitsland (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2016 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Duitsland (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Beschikbaarstelling van middelen uit de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke begrotingsmaatregelen voor de aanpak van de huidige crisis in verband met migranten, vluchtelingen en de veiligheid (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.Terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de begroting voor 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.Begrotingsprocedure 2017: gemeenschappelijke tekst (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.De situatie in Italië na de aardbevingen (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Aansprakelijkheid, compensatie en financiële zekerheid voor offshore olie- en gasactiviteiten (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Situatie in de Democratische Republiek Congo (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Toegang tot energie in ontwikkelingslanden (B8-1227/2016)
  7.26.De toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 11.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 12.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 13.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (4291 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (13242 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid