Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 1. decembra 2016 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti (rozprava)
 3.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Slávnostná schôdza – Tunisko
 6.Hlasovanie
  6.1.Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (A8-0329/2016 - Maria Grapini) (hlasovanie)
  6.2.Dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (A8-0356/2016 - Pervenche Berès) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda medzi EÚ a Kiribati o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda medzi EÚ a Mikronéziou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  6.6.Dohoda medzi EÚ a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  6.7.Dohoda medzi EÚ a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel) (hlasovanie)
  6.8.Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu) (hlasovanie)
  6.9.Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (B8-1304/2016, B8-1305/2016) (hlasovanie)
  6.10.Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht) (hlasovanie)
  6.11.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner) (hlasovanie)
  6.12.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  6.13.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  6.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  6.15.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier) (hlasovanie)
  6.16.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  6.17.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier) (hlasovanie)
  6.18.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (A8-0351/2016 - Jens Geier) (hlasovanie)
  6.19.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin) (hlasovanie)
  6.20.Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand) (hlasovanie)
  6.21.Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016) (hlasovanie)
  6.22.Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (A8-0315/2016 - Pascal Durand) (hlasovanie)
  6.23.Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
  6.24.Situácia v Konžskej demokratickej republike (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016) (hlasovanie)
  6.25.Prístup k energii v rozvojových krajinách (B8-1227/2016) (hlasovanie)
  6.26.Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (A8-0329/2016 - Maria Grapini)
  7.2.Dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (A8-0356/2016 - Pervenche Berès)
  7.3.Dohoda medzi EÚ a Kiribati o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0334/2016 - Mariya Gabriel)
  7.4.Dohoda medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0336/2016 - Mariya Gabriel)
  7.5.Dohoda medzi EÚ a Mikronéziou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0337/2016 - Mariya Gabriel)
  7.6.Dohoda medzi EÚ a Tuvalu o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0333/2016 - Mariya Gabriel)
  7.7.Dohoda medzi EÚ a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (A8-0335/2016 - Mariya Gabriel)
  7.8.Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (A8-0341/2016 - Salvatore Cicu)
  7.9.Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním (B8-1304/2016, B8-1305/2016)
  7.10.Dohoda medzi USA a EÚ o ochrane osobných informácií v súvislosti s trestnými činmi (A8-0354/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  7.11.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou (A8-0328/2016 - Christofer Fjellner)
  7.12.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2016 (A8-0347/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.13.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2016: Aktualizácia rozpočtových prostriedkov s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti migrácie a bezpečnosti, zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov (A8-0350/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2016: Vykonávanie rozhodnutia o vlastných zdrojoch (A8-0348/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.15.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (A8-0352/2016 - Monika Hohlmeier)
  7.16.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2016 priložený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (A8-0349/2016 - José Manuel Fernandes)
  7.17.Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2017 (A8-0346/2016 - Jens Geier)
  7.18.Mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy (A8-0351/2016 - Jens Geier)
  7.19.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2017 (A8-0323/2016 - Patricija Šulin)
  7.20.Rozpočtový postup na rok 2017 – spoločný text (A8-0353/2016 - Jens Geier, Indrek Tarand)
  7.21.Situácia v Taliansku po zemetraseniach (B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016)
  7.22.Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (A8-0315/2016 - Pascal Durand)
  7.23.Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (A8-0308/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.24.Situácia v Konžskej demokratickej republike (RC-B8-1310/2016, B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016)
  7.25.Prístup k energii v rozvojových krajinách (B8-1227/2016)
  7.26.Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze (A8-0299/2016 - Kostas Chrysogonos)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 11.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 12.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 13.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (4291 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (13242 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia